0

Bể nước mái Tính toán thiết kế

50 2 0
  • Bể nước mái  Tính toán thiết kế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 09:52

Thiết kế kết cấu bể nước mái Sơ bộ kích thước bể nước Tổng quan về kiến trúc và chức năng bể nước mái Vị trí trong mặt bằng kiến trúc Bể nước mái nằm tại trong phạm vi giới hạn bởi trục C – D, được đặ. CHƯƠNG THIẾT KẾ KẾT CẤU BỂ NƯỚC MÁI 1.1 SƠ BỘ KÍCH THƯỚC BỂ NƯỚC 1.1.1 Tổng quan kiến trúc chức bể nước mái • Vị trí mặt kiến trúc Bể nước mái nằm phạm vi giới hạn trục C – D, đặt Tầng Sân Thượng, thuộc hướng Nam cơng trình Hệ kết cấu bể nước mái đặt hệ cột, cách mặt sàn Tầng Sân Thượng đoạn • Chức Dự trữ nước sinh hoạt để cung cấp cho toàn hộ cơng trình phục vụ cho cơng tác cứu hỏa cần thiết 1.1.2 Sơ kích thước bể nước • Xác định lưu lượng nước sử dụng cơng trình Dựa vào Tầng có số lượng hộ nhiều 10 hộ, thuộc Tầng điển hình (Từ Lầu đến Lầu 10) để xác định lưu lượng nước trung bình tính tốn cung cấp cho tòa nhà Số cư dân sử dụng nước chung cư: Mỗi Tầng có 10 hộ số Tầng có hộ 13, trung bình hộ có nhân Tổng số cư dân sử dụng nước tòa nhà là:  Lưu lượng nước dùng cho sinh hoạt Theo Bảng 31 TCVN 33-2006 Nhu cầu cấp nước sinh hoạt cho cá nhân 200 lít/người/ngày – đêm Hệ số điều hòa cho ngày: Lưu lượng nước sinh hoạt ngày đêm là: TRANG  Lưu lượng nước dùng cho công tác chữa cháy Theo Bảng 31 TCVN 33-2006 Lưu lượng cung cấp nước chữa cháy cho khu chung cư 5000 người vòng ngày 10 lít/s Lưu lượng nước sinh hoạt ngày đêm là:  Tổng lưu lượng cung cấp nước cho cơng trình • Chọn sơ kích thước bể nước mái Từ tổng lưu lượng nước cần cung cấp cho cơng trình, chọn bể nước có kích thước Thể tích bể Lưu lượng nước chứa bể trên, có tổng lưu lượng tích trữ nước gần , chọn bể nước có kích thước bố trí mặt Tầng Sân Thượng, vị trí trục 1-2 – C-D 3-4 – C-D Bể nước cung cấp nước hệ thống máy bơm tự động với lần bơm có dung lượng khoảng Bể nước có chứa lỗ thăm dị nằm góc có kích thước • Phân loại bể nước Xét tỉ số → Bể nước thuộc bể nước thấp • Phương án thi cơng Bể nước mái thi cơng tồn khối cấu kiện cột, dầm đáy, đáy, thành dầm nắp Riêng phần nắp, thi công lắp ghép TRANG Bản nắp bể nước mái chia thành nhiều sàn với kích thước giống có gối tựa lên dầm nắp 1.2 SỐ LIỆU TÍNH TỐN 1.2.1 Vật liệu thiết kế 1.2.1.1 Bêtơng Bêtơng có cấp độ bền B30 với tiêu sau: Khối lượng riêng: Cường độ chịu nén tính tốn: Cường độ chịu kéo tính tốn: Mođun đàn hồi: 1.2.1.2 Cốt thép • Cốt thép gân : Dùng cho kết cấu bên cơng trình sử dụng thép AIII có tiêu: Cường độ chịu kéo tính tốn Cường độ chịu nén tính tốn Cường độ chịu kéo cốt thép ngang: Mođun đàn hồi Mođun đàn hồi: • Cốt thép trơn Φ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bể nước mái Tính toán thiết kế,