0

CHƯƠNG 5 LÃNH đạo dẫn dắt điều KHIỂN

30 8 0
  • CHƯƠNG 5 LÃNH đạo dẫn dắt điều KHIỂN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 05:55

CHƯƠNG 5: LÃNH ĐẠO DẪN DẮT ĐIỀU KHIỂN NHÓM TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM STT Họ Tên 10 TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com NỘI DUNG: 01 PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO 02 ĐỘNG VIÊN VÀ CÁC L THUYẾT VỀ ĐỘNG VI TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com 01 PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com CHỨC NĂNG LÃNH ĐẠO LÀ GÌ? ● Là chức quản lý Là trình tác động đến người ● Liên quan đến: ● ● Lãnh đạo người Động viên người tổ chức ● Xử lý kịp thời xung đột có liên quan đến tổ chức ● TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO a/ Theo mức độ tập trung quyền lực: ĐỘC ĐOÁN Tổng thống thứ 16 Hoa Kỳ, Abraham Lincoln ví dụ tiêu biểu phong phương thức lãnh đạo độc đoán TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO b/ Theo mức độ quan tâm đến công việc quan tâm đến người: Cao Quan tâm đến người S3 - Cơng việc: - Con người: nhiều S4 - Cơng việc: - Con người: Thấp S1 - Công việc: nhiều - Con người: Quan tâm đến công việc Cao TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO • • • Nhà quản lý Nhân viên Công việc phải giải Nhà quản lý thành công biết truyền cảm hứng cho người thừa hành để họ nỗ lực thực nhiệm vụ Điều phụ thuộc nhiều vào phẩm chất, kiến thức kỹ họ TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com ĐỘNG VIÊN VÀ CÁC LÝ THUYẾT VỀ ĐỘNG VIÊN TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com ĐỊNH NGHĨA ĐỘNG VIÊN ● Tạo hăng hái nhiệt tình ● Có trách nhiệm q trình thực cơng việc ● Nhà quản lý phải tạo động thúc đẩy cấp làm việc TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com THUYẾT CỦA VICTOR.H.VROOM THUYẾT NHU CẦU CỦA MC CLELLAND • • • Nhu cầu thành đạt Nhu cầu hội nhập Nhu cầu quyền lực • • • Cơng việc phù hợp khả Phần thưởng hấp dẫn sau hoàn thành Cam kết phần thưởng Động thúc đẩy = mức say mê x kỳ vọng đạt x cam kết → TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.c om 03 CÁC THIÊN LỆCH NHẬN THỨC / THIÊN KIẾN THỨC NHẬN TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com THÔNG TIN - Dùng ngôn ngữ đơn giản để gửi thông tin TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com CÁC THIÊN LỆCH NHẬN THỨC ★ Khái niệm: Là sai sót có tính hệ thống nhận thức người môi trường định, gây ảnh hưởng lớn đến tính xác việc định TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com CÁC THIÊN LỆCH THƯỜNG GẶP Thiên kiến tự tin Ám người tự tin vào khả năng, kinh nghiệm thân Hài lòng Đề cập đến cám dỗ xu hướng dẫn đến việc bỏ qua lợi ích tương lai để đạt lợi ích thấp nhiều TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com CÁC THIÊN LỆCH THƯỜNG GẶP Hiệu ứng mỏ neo Một khuynh hướng nhận thức mô tả xu hướng thông thường người phụ thuộc nhiều vào phần thông tin cung cấp Thiên kiến nhận thức chọn lọc Mọi người thường có xu hướng tự sàng lọc tiếp thu thông tin mà quan tâm khối lượng thơng tin khổng lồ mà họ nhận TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com CÁC THIÊN LỆCH THƯỜNG GẶP Thiên kiến xác nhận Chúng ta thường cho biết có xu hướng tìm kiếm, giải thích ghi nhớ thơng tin liên quan để chứng minh cho quan điểm sẵn có thân mà không xem xét ý kiến trái chiều khác Thiên kiến đóng khung Xảy định bị ảnh hưởng cách thơng tin trình bày TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com CÁC THIÊN LỆCH THƯỜNG GẶP Thiên kiến thói quen có sẵn Con người thường ưu tiên chọn cách dễ chọn cách khó Thiên kiến đại diện Những người định đánh giá khả kiện dựa mức độ giống với kiện tập hợp kiện khác TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com CÁC THIÊN LỆCH THƯỜNG GẶP Thiên kiến ngẫu nhiên Tạo ý nghĩa vô kiện ngẫu nhiên Thiên kiến chi phí chìm Xảy gặp phải khoản đầu tư thua lỗ, lo sợ khoản tiền vốn ban đầu, lại tiếp tục đầu tư thêm vào TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com CÁC THIÊN LỆCH THƯỜNG GẶP Thiên kiến nhận thức muộn Chúng ta tin đốn kết xác kiện bất kỳ, tin đốn kết quả, trí nhớ ta quán Thiên kiến qui kết cho thân Xu hướng đánh giá thấp ảnh hưởng yếu tố bên đánh giá cao ảnh hưởng yếu tố bên cá nhân TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com CÁC THIÊN LỆCH THƯỜNG GẶP Thiên kiến qui kết Xu hướng cá nhân gán thành công họ cho yếu tố bên trong đổ lỗi cho yếu tố bên thất bại Thiên kiến tương đồng giả lập Hiệu ứng “like me, similar-tome” - giả định người khác giống TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com CÁC THIÊN LỆCH THƯỜNG GẶP Thiên kiến khuôn mẫu Khuynh hướng ghi nhận thành viên nhóm xã hội có đặc điểm định Đặc điểm tính cách, sở thích, ngoại hình khả Những đặc điểm khơng cụ thể thiếu xác Hiệu ứng lan tỏa Cịn xem nguyên tắc “cái đẹp tốt”, xảy bạn có ấn tượng tốt người mặc định khía cạnh khác họ tốt TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com THANKS! Do you have any questions? TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com ... CÁCH LÃNH ĐẠO 02 ĐỘNG VIÊN VÀ CÁC L THUYẾT VỀ ĐỘNG VI TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com 01 PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com CHỨC NĂNG LÃNH ĐẠO LÀ... quan đến: ● ● Lãnh đạo người Động viên người tổ chức ● Xử lý kịp thời xung đột có liên quan đến tổ chức ● TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO a/ Theo... Abraham Lincoln ví dụ tiêu biểu phong phương thức lãnh đạo độc đốn TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO b/ Theo mức độ quan tâm đến công việc quan tâm
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 5 LÃNH đạo dẫn dắt điều KHIỂN ,