0

Tháp rỗngKiểm soát ô nhiễm không khí

7 1 0
  • Tháp rỗngKiểm soát ô nhiễm không khí

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2022, 15:33

Đại học Tài nguyên Môi trường TPHCM Khoa Môi Trường Mơn: Kiểm sốt khơng khí tiếng ồn ĐỀ TÀI: THÁP RỖNG TRONG XỬ LÝ BỤI Cấu tạo Nguyên lý vận hành 01 03 Hiệu suất, thông số xử lý 02 04 Ưu nhược điểm Cấu tạo: • Vỏ thiết bị • Vịi phun nước • Tấm chắn nước • Bộ phận hướng dịng phân phối khí Nguồn: Internet Nguyên lý vận hành • Tháp  sử dụng để kết hợp lọc bụi khí độc dung dịch phun • Người ta đưa dịng khí thải có lẫn bụi khí độc vào đầu buồng phun qua thiết bị phân dịng khí thải theo tồn tiết diện ngang buồng • Trong  khơng gian buồng phun có bố trí hệ thống ống phun để phun dung dịch thành chùm hạt nước nhỏ ngược chiều dòng khí thải • Hơi khí độc bị dung dịch hấp thụ qua bề mặt hạt dung dịch Sau khí thải thải thẳng vào khí hay đưa qua sấy nóng trước thải để giảm độ ẩm tương đối dịng khí • Dung dịch nước phun thu hồi đưa qua thiết bị lắng cặn xử lý hóa trước phun trở lại Sau khoảng thời gian làm việc, dung dịch phun thải vào hệ thống xử lý nước thải 3 Hiệu suất, thông số xử lý Hiệu suất tách bụi thiết bị: • Hạt bụi có d = um H = 94% • Hạt bụi có d = 25 um H = 99% • Như kích thước bị lớn hiệu xuất lọc cao Thơng số xử lý • Bụi từ 0,1 um trở lên • Bụi thơ • Những hạt bụi có áp lực cao cao với nước nước cồn 4 Ưu nhược điểm Ưu điểm • Thiết bị lọc bụi kiểu ướt dễ chế tạo, giá thành thấp hiệu lọc bụi cao • Có thể lọc bụi kích thước 0,1 μm ( điển hình thiết bị lọc Venturi) • Làm việc với khí thải có nhiệt độ độ ẩm cao • Lọc khí độc hại q trình hấp thụ, cịn thiết bị làm nguội Nhược điểm: • Bụi thải dạng cắn bùn => phải xử lý nước thải bùn thải • Dịng khí chứa độ ẩm cao làm han gỉ đường ống số phận khác ... ngược chiều dịng khí thải • Hơi khí độc bị dung dịch hấp thụ qua bề mặt hạt dung dịch Sau khí thải thải thẳng vào khí hay đưa qua sấy nóng trước thải để giảm độ ẩm tương đối dòng khí • Dung dịch... hành • Tháp? ? sử dụng để kết hợp lọc bụi khí độc dung dịch phun • Người ta đưa dịng khí thải có lẫn bụi khí độc vào đầu buồng phun qua thiết bị phân dịng khí thải theo tồn tiết diện ngang buồng... 03 Hiệu suất, thông số xử lý 02 04 Ưu nhược điểm Cấu tạo: • Vỏ thiết bị • Vịi phun nước • Tấm chắn nước • Bộ phận hướng dòng phân phối khí Nguồn: Internet Nguyên lý vận hành • Tháp? ? sử dụng để
- Xem thêm -

Xem thêm: Tháp rỗngKiểm soát ô nhiễm không khí,