0

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN LƯỚI ĐIỆN 35KV

99 6 0
  • NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN LƯỚI ĐIỆN 35KV

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2022, 14:12

1. Lý do chọn đề tàiNgày nay, Điện năng ngày càng có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nhất là trong thời đại công nghiệp hóa và cách mạng 4.0. Điều đó kéo theo các yêu cầu về chất lượng điện năng cung cấp cũng như độ tin cậy ngày càng tăng. Ngoài các yêu cầu về điện áp, tần số thì tính liên tục cấp điện cho khách hàng cũng là một yêu cầu hết sức quan trọng trong việc nâng cao độ tin cậy của lưới điện. Trong những năm gần đây, lưới điện phân phối Tuyên Quang không ngừng được nâng cấp mở rộng hoặc xây dựng mới, đi kèm theo là việc phát triển nguồn và lưới để đáp ứng nhu cầu phát triển hàng năm. Sơ đồ kết lưới hiện nay chưa được tối ưu cũng đồng nghĩa với việc đảm bảo các chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện ngày càng tăng từ phía Tổng công ty ngày một khó khăn và thách thức. Địa bàn quản lý của Điện lực Sơn Dương trải dài trên một địa hình rộng nhiều đồi núi bao gồm: 1 thị trấn và 32 xã. Lưới điện của Điện lực Sơn Dương bao gồm Đường dây trung áp: 445.233 km Đường dây hạ áp: 905.23 km, Trạm biến áp phân phối: 281 TBA, tổng dung lượng 50.705 kVA.Các chỉ tiêu về độ tin cậy và đáp ứng của Điện lực Sơn Dương và kết quả thực hiện trong các năm gần đây như sau:201720182019MAIFISAIDISAIFIMAIFISAIDISAIFIMAIFISAIDISAIFIChỉ tiêu0,401821,28110,1880,196750,8879,6230,012449,0454,589Thực hiện3,6891.8896,0101,0771.203,68,0104,0252.925,820,984Về cơ bản Điện lực Sơn Dương đáp ứng được các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện, tuy nhiên vẫn chưa thực sự chủ động và làm chủ. Tính đến thời điểm ngày 17092020 (số liệu từ OMS) lũy kế từ đầu năm các chỉ số MAIFI: 0,503 (lần) chỉ số SAIDI: 1.431,126(Phút) chỉ số SAIFI: 13,115 (lần) theo như chỉ số trên, so sánh với kế hoạch chỉ tiêu độ tin cậy đã được EVNNPC giao cho Công ty Điện lực Tuyên Quang trong năm 2020 lần lượt MAIFI: 0,011 (lần) SAIDI: 1.141,40 (phút) SAIFI: 10,125 (lần) Điện lực Sơn Dương sẽ không đạt được kế hoạch giao trong năm 2020.Chính vì vậy việc nghiên cứu lưới điện và đánh giá độ tin cậy cung cấp điện là bước đi ban đầu không thể thiếu để từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp theo tình hình thực tế của địa phương là rất cần thiết. 2. Mục đích nghiên cứuĐề tài đi sâu vào nghiên cứu phân tích các chỉ tiêu của lưới điện của Điện lực Sơn Dương trong vận hành lưới điện, đánh giá và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu hiện trạng lưới điện của Điện lực Sơn Dương. Xây dựng mô hình và tính toán các chỉ tiêu độ tin cậy của lưới điện hiện trạng bằng phần mềm ETAP. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao độ tin cậy làm việc của lưới điện 35 kV Điện lực Sơn Dương.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Lưới điện 35 kV của Điện lực Sơn Dương Phạm vi nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu độ tin cậy lưới điện của Điện lực Sơn Dương theo 02 chỉ tiêu (SAIDI, SAIFI) từ đó đưa ra giải pháp nhằm nâng cao độ tin cây cung cấp điện của lưới điện của Điện lực Sơn Dương. Sử dụng phần mềm ETAP để tiến hành phân tích, tính toán và đưa ra giải pháp nâng cao chỉ tiêu độ tin cậy điện năng. BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC NỊNH VIỆT ANH NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN LƯỚI ĐIỆN 35KV - ĐIỆN LỰC SƠN DƯƠNG, CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT ĐIỆN Ơ Hà Nội, 2020 BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC NỊNH VIỆT ANH NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN LƯỚI ĐIỆN 35KV - ĐIỆN LỰC SƠN DƯƠNG, CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG Chuyên ngành Mã số : Kỹ Thuật Điện : 8520201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT ĐIỆN Người hướng dẫn khoa học: T.S NGUYỄN PHÚC HUY Hà Nội, 2020 LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu đề tài: " Giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện 35kV Điện lực Sơn Dương – Công ty Điện lực Tuyên Quang.", gặp phải nhiều khó khăn, xong nhờ có giúp đỡ thầy, cô giáo, ban lãnh đạo, phịng ban cơng ty Điện lực Tun Quang Tơi hồn thành đề tài theo kế hoạch đặt Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến giáo viên hướng dẫn - TS Nguyễn Phúc Huy tận tình hướng dẫn, dạy suốt trình thực đề tài Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô môn khoa Hệ Thống Điện khoa Sau đại Học trường Đại học Điện Lực giúp đỡ, tạo điều kiện cho trình viết luận văn thạc sĩ Xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo công ty Điện lực Tun Quang tạo điều kiện cho tơi tìm hiểu nghiên cứu Một lời cảm ơn gửi đến anh chị phòng KTGSMBĐ giúp đỡ, hướng dẫn cung cấp tài liệu nghiên cứu, trao đổi giải đáp vướng mắc trình nghiên cứu đề tài Trong luận, hẳn tránh khỏi hạn chế thiếu sót Tơi mong muốn nhận nhiều đóng góp quý báu đến từ quý thầy cô, ban cố vấn bạn đọc để đề tài hồn thiện có ý nghĩa thiết thực áp dụng thực tiễn sống Chân thành cảm ơn." Tôi xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày … tháng 11 năm 2021 Tác giả Nịnh Việt Anh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ " Giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện 35kV Điện lực Sơn Dương – Công ty Điện lực Tuyên Quang.", sử dụng tài liệu tham khảo tác giả, nhà khoa học luận văn trích dẫn phụ lục “Tài liệu tham khảo” cho việc nghiên cứu viết luận văn Tơi cam đoan số liệu kết tính tốn trình bày luận văn hồn tồn tác giả tự tìm hiểu thực trình nghiên cứu viết luận văn mình, khơng chép chưa sử dụng cho đề tài luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày … tháng … năm 2021 Tác giả Nịnh Việt Anh DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nguyên nghĩa HTĐ Hệ thống điện ĐTC Độ tin cậy TĐL Tự động đóng lại TĐN Tự động đóng lại nguồn EVN Tập đoàn Điện Lực Việt Nam CCĐ Cung cấp điện TBA Trạm biến áp MBA Máy biến áp 10 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .iii DANH MỤC BẢNG BIỂU vii MỞ ĐẦU x Lý chọn đề tài x Mục đích nghiên cứu xi Nhiệm vụ nghiên cứu xi Đối tượng phạm vi nghiên cứu xi Phương pháp nghiên cứu xi Kết cấu luận văn xii CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN 1.1 Độ tin cậy cung cấp điện 1.1.1.Định nghĩa Độ tin cậy 1.1.2.Định nghĩa Độ tin cậy cung cấp điện 1.1.3.Các tiêu độ tin cậy cung cấp điện .1 1.2.Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tin cậy cung cấp điện .4 1.2.1.Yếu tố khách quan 1.2.2.Yếu tố chủ quan 1.3 Đánh giá độ tin cậy cung cấp điện lưới điện phân phối Việt Nam .6 1.4 Độ tin cậy cung cấp điện số nước giới 1.5 Kết luận chương 10 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN LƯỚI ĐIỆN 35KV ĐIỆN LỰC SƠN DƯƠNG 11 2.1 Hiện trạng lưới điện phân phối 35 kV Điện lực Sơn Dương 11 2.1.1 Giới thiệu Điện lực Sơn Dương 11 2.1.2 Hiện trạng lưới điện phân phối Điện lực Sơn Dương 12 2.2 Tình hình thực tiêu độ tin cậy Điện lực Sơn Dương 14 2.2.1 Sự cố lưới điện thiệt hại ngừng cung cấp điện 14 2.2.2 Năng lực xử lý cố Điện lực Sơn Dương 18 2.2.3Các tiêu độ tin cậy đáp ứng Điện lực Sơn Dương 18 2.3 Tính tốn tiêu độ tin cậy cho lưới điện Điện lực Sơn Dương phần mềm ETAP 20 2.3.1 Giới thiệu phần mềm Etap .20 2.3.2 Phương pháp tính tốn độ tin cậy ETAP 21 2.3.3 Mơ tính tốn xuất tuyến 373-E14.3; 375-E14.3 .23 2.4 Kết luận chương 25 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN CHO LƯỚI ĐIỆN ĐIỆN LỰC SƠN DƯƠNG 27 3.1 Nhóm giải pháp giảm thời gian điện 27 3.1.1 Công nghệ Hotline 28 3.1.2 Thiết bị đóng cắt phân đoạn tự động 29 3.1.3 Giải pháp Lắp đặt thêm thiết bị phân đoạn đầu nhánh rẽ 31 3.1.4 Hệ thống thiết bị cảnh báo cố thông minh 35 3.2 Nhóm giải pháp giảm số lần điện 39 3.2.2 Giải pháp Lắp đặt thiết bị Bộ nguồn dự phòng cấp điện cho tủ điều khiển máycắt Recloser Nulec pin lượng mặt trời .40 3.3 Kết luận chương 46 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .48 4.1 Kết luận 48 4.2 Kiến nghị 48 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHỤ LỤC 52 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Độ tin cậy cung cấp điện EVN ENVNPC Bảng 1.2 Độ tin cậy cung cấp điện số nước giới .8 Bảng 1.3 Chỉ tiêu độ tin cậy Canada .8 Bảng 1.4 Chỉ tiêu độ tin cậy Bang Indiana, Mỹ .8 Bảng 1.5 Miền Nam Tenessee Bảng 1.6 Chỉ tiêu SAIFI số khu vực (phút/lần) Bảng 1.7 Chỉ tiêu ASAI số khu vực .9 Bảng 2.1 Số liệu quản lý Điện lực Sơn Dương tính đến ngày 31/12/2020 13 Bảng2.2 Chiều dài đường dây, số lượng công suất TBA Điện lực Sơn Dương .13 Bảng 2.3 Kết thực SXKD năm 2020 Điện lực Sơn Dương 14 Bảng 2.4 Kết thực SXKD năm 2020 Điện lực Sơn Dương 14 Bảng 2.5 Phân loại cố vĩnh cửu năm 2020 lưới điện Sơn Dương 16 Bảng 2.6 Thời gian trung bình khắc phục cố Điện lực Sơn Dương 18 Bảng 2.7 Chỉ tiêu độ tin cậy Điện lực Sơn Dương .19 Bảng 2.8 Chỉ tiêu độ tin cậy 373-E14.3; 375-E14.3 19 Bảng2.9 Thống kê số lượng thiết bị lộ đường dây 373-E14.1; 373-E14.7; 373E14.3; 375-E14.3 .24 Bảng 2.10 Thống kê số độ tin cậy lộ đường dây 373-E14.1; 373-E14.7; 373E14.3; 375-E14.3 .24 Bảng 3.1 Kết SAIDI, SAIFI mô giai đoạn .32 Bảng 3.2 Kết SAIDI, SAIFI mô giai đoạn .33 Bảng 3.3 Kết SAIDI, SAIFI mô giai đoạn .34 Bảng 3.4 So sánh kết trước sau áp dụng giải pháp 34 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... Tổng quan độ tin cậy cung cấp điện Chương 2: Đánh giá độ tin cậy cung cấp điện lưới điện 35KV Điện lực Sơn Dương Chương 3: Các giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện Điện lực... độ tin cậy cung cấp điện số nước giới Từ làm sở để phân tích đánh giá độ tin cậy cung cấp điện lưới điện 35kV Điện lực Sơn Dương chương CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN LƯỚI ĐIỆN 35KV. .. TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN 1.1 Độ tin cậy cung cấp điện 1.1.1.Định nghĩa Độ tin cậy 1.1.2.Định nghĩa Độ tin cậy cung cấp điện 1.1.3.Các tiêu độ tin cậy cung cấp điện .1
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN LƯỚI ĐIỆN 35KV,