0

Bạn có nói hay?

4 607 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2012, 22:08

" Nói chuyện" có dễ không? Chắc hẳn bạn sẽ trả lời ngay là " Dễ ợt! Ai sinh ra mà không biết nói." Nhưng vấn đề ở đây là " nói " như thế nào cho hiệu quả, và đó lại là chuyệ khác. Có thể bạn k 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bạn có nói hay?,

Hình ảnh liên quan

Theo tình hình kinh tễ hiện nay, tiệc cuỗi năm của công ty khó mà nhộn nhịp và vui vẻ như mây năm trước -  Bạn có nói hay?

heo.

tình hình kinh tễ hiện nay, tiệc cuỗi năm của công ty khó mà nhộn nhịp và vui vẻ như mây năm trước Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan