0

Câu hỏi ôn tập thí nghiệm vật liệu kỹ thuật

1 9 0
  • Câu hỏi ôn tập thí nghiệm vật liệu kỹ thuật

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 19:33

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU I Lý thuyết 1 Trình bày nhiệt luyện dụng cụ cắt? 2 Trình bày quy trình nhiệt luyện hợp kim màu (nói chung)? 3 So sánh cơ chế, ưu, nhược điểm của phương pháp làm sạch bằng hạt corindon và phương pháp siêu âm? 4 So sánh cơ chế, ưu, nhược điểm của phương pháp làm sạch bằng hạt kim loại và phương pháp sử dụng hạt corindon? 5 So sánh cơ chế, ưu, nhược điểm của phương pháp làm sạch bằng hạt kim loại và phương pháp mài thủy lực? 6 Chuyển biến pha khi nung nóng thé. CÂU HỎI ƠN TẬP MƠN THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU I Lý thuyết Trình bày nhiệt luyện dụng cụ cắt? Trình bày quy trình nhiệt luyện hợp kim màu (nói chung)? So sánh: chế, ưu, nhược điểm phương pháp làm hạt corindon phương pháp siêu âm? So sánh: chế, ưu, nhược điểm phương pháp làm hạt kim loại phương pháp sử dụng hạt corindon? So sánh: chế, ưu, nhược điểm phương pháp làm hạt kim loại phương pháp mài thủy lực? Chuyển biến pha nung nóng thép? Tổ chức pha đạt sau môi trường khác nhau? Chuyển biến xảy ram? Mục đích nhiệt luyện gang? Các phương pháp xử lý nhiệt? 10 Các thông số nhiệt luyện thép Vẽ sơ đồ nhiệt luyện? 11 Mục đích nhiệt luyện kim loại màu? 12 Các phương pháp kiểm tra chất lượng sau nhiệt luyện? 13 Màu thép nhiệt độ tương ứng nhiệt luyện? II Bài tập Hãy tính nhiệt độ ủ, thường hóa, cầu hóa mác thép C25, CT38, C45, 40Cr, 9Cr-Si, CD120, SDK 61? Cho mẫu thép 40Cr có đường kính 20mm, dài 30mm Đưa quy trình nhiệt luyện phù hợp để thép có độ cứng 50-52 HRC? Tổ chức pha đạt nung nóng gì? làm nguội tổ chức pha đạt gì? Cho mẫu thép C45 có đường kính 20mm, dài 30mm Đưa quy trình nhiệt luyện phù hợp để thép có độ cứng 60-62 HRC? Tổ chức pha đạt nung nóng gì? làm nguội tổ chức pha đạt gì? Cho mẫu thép 20Cr có đường kính 20mm, dài 30mm Đưa quy trình nhiệt luyện phù hợp để thép có độ cứng 30-35 HRC? Tổ chức pha đạt nung nóng gì? làm nguội tổ chức pha đạt gì?
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi ôn tập thí nghiệm vật liệu kỹ thuật,

Từ khóa liên quan