0

Nghiên cứu đánh giá và dự báo tác động do thiên tai đến trồng trọt trên địa bàn tỉnh Nghệ An có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu.

159 5 0
  • Nghiên cứu đánh giá và dự báo tác động do thiên tai đến trồng trọt trên địa bàn tỉnh Nghệ An có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu.

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 07:16

Nghiên cứu đánh giá và dự báo tác động do thiên tai đến trồng trọt trên địa bàn tỉnh Nghệ An có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu.Nghiên cứu đánh giá và dự báo tác động do thiên tai đến trồng trọt trên địa bàn tỉnh Nghệ An có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu.Nghiên cứu đánh giá và dự báo tác động do thiên tai đến trồng trọt trên địa bàn tỉnh Nghệ An có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu.Nghiên cứu đánh giá và dự báo tác động do thiên tai đến trồng trọt trên địa bàn tỉnh Nghệ An có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu.Nghiên cứu đánh giá và dự báo tác động do thiên tai đến trồng trọt trên địa bàn tỉnh Nghệ An có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu.Nghiên cứu đánh giá và dự báo tác động do thiên tai đến trồng trọt trên địa bàn tỉnh Nghệ An có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu.Nghiên cứu đánh giá và dự báo tác động do thiên tai đến trồng trọt trên địa bàn tỉnh Nghệ An có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐINH THỊ CHI NGHIÊN CỨU PHEROMONE GIỚI TÍNH VÀ KAIROMONE TRONG QUẢN LÝ TỔNG HỢP SÂU TƠ, Plutella xylostella Linnaeus (Lepidoptera: Plutellidae) HẠI RAU CẢI LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT MÃ SỐ 62620112 NĂM 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐINH THỊ CHI MÃ SỐ NCS: P0315001 NGHIÊN CỨU PHEROMONE GIỚI TÍNH VÀ KAIROMONE TRONG QUẢN LÝ TỔNG HỢP SÂU TƠ, Plutella xylostella Linnaeus (Lepidoptera: Plutellidae) HẠI RAU CẢI LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT MÃ SỐ 62620112 NGƯỜI HƯỚNG DẪN PGS.TS LÊ VĂN VÀNG NĂM 2022 LỜI CẢM ƠN Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Lê Văn Vàng tận tình hướng dẫn, động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho lời khuyên hữu ích, kinh nghiệm quý báu nghiên cứu để giúp hoàn thành luận án Xin chân thành cám ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ; Ban chủ nhiệm khoa Nông nghiệp; đặc biệt quý thầy cô Bộ môn Bảo vệ Thực vật, người giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm giúp đỡ cho suốt trình học tập thực đề tài Tôi xin thành thật cảm ơn em Châu Nguyễn Quốc Khánh, Dương Kiều Hạnh, Trần Văn Hiếu, Nguyễn Thị Ngân Giang - Bộ môn Bảo vệ thực vật Mai Quốc Thức, Huỳnh Thị Thanh Thủy, Võ Hoàng Huy Tâm, Trịnh Hoàng Thành, Hồ Trọng Nghĩa Diệp Đào Bích Ngân - Đại học chuyên ngành Bảo vệ Thực vật, Trường Đại học Cần Thơ nhiệt tình hỗ trợ thực số nội dung nghiên cứu có liên quan đến đề tài Xin chân thành cảm ơn em Nguyễn Trung Long (Tập Đoàn Lập Trời), anh Trần Điệp (Chi Cục BVTV Lâm Đồng); nhiệt tình hỗ trợ, đóng góp ý kiến, tạo điều kiện cho tơi q trình thực đề tài Xin trân trọng tất đóng góp, giúp đỡ, động viên gia đình, bạn bè đồng nghiệp Nghiên cứu sinh Đinh Thị Chi TÓM TẮT Đề tài “Nghiên cứu pheromone giới tính kairomone quản lý tổng hợp sâu tơ, Plutella xylostella Linnaeus (Lepidoptera: Plutellidae) hại rau cải” tiến hành từ năm 2015 - 2019 bao gồm tổng hợp thành phần đánh giá hiệu hấp dẫn pheromone giới tính; đánh giá hiệu kairomone; hiệu hấp dẫn kết hợp pheromone giới tính kairomone; ứng dụng pheromone giới tính riêng lẻ kết hợp kairomone quản lý gây hại sâu tơ họ rau cải đạt số kết sau: (1) Con đường tổng hợp sử dụng phản ứng Wittig chọn lọc làm phản ứng thành cơng việc tổng hợp hợp chất (Z)-11-hexadecen-1-ol (Z11-16:OH), tổng sản lượng 42,9% (từ 11-bromo-1-undecanol đến Z1116:OH) Oxy hóa hợp chất Z11-16:OH trải qua phản ứng oxy hóa PCC acetyl hóa acetic anhydride thu hợp chất Z11-16:Ald Z1116:OAc (hiệu suất phản ứng 90,4 71,4%, tương ứng) Thí nghiệm ngồi đồng, bẫy pheromone giới tính tổng hợp Z11-16:Ald, Z11-16:OAc Z1116:OH; tỷ lệ 5:5:1 5:5:0,1 (0,01; 0,05 0,1 mg/tuýp) hấp dẫn mạnh thành trùng đực sâu tơ tương đương với thành trùng chưa bắt cặp Hơn nữa, đánh giá đồng xác định thành phần hóa học pheromone giới tính gồm Z11-16:Ald Z11-16:OAc hai thành phần thiết yếu cho hấp dẫn Z11-16:OH đóng vai trị thành phần phụ trợ (2) Bẫy mồi với AITC nồng độ 0,5; 0,7 1,0 mg/tuýp cho hiệu hấp dẫn mạnh hai giới thành trùng Trong đó, nồng độ 0,7 mg/tuýp cho hiệu hấp dẫn cao ý nghĩa so 1,0 ml dịch cải nghiền; bẫy với Z3-6:OAc nồng độ 0,01 1,0 mg/tuýp cho hiệu hấp dẫn cao hai giới thành trùng, tương đương với 1,0 ml dịch cải nghiền (3) Sự phối hợp pheromone giới tính, AITC Z3-6:OAc tỷ lệ 1:1:70; 1:0:70 1:1:0 cho hiệu hấp dẫn mạnh không khác biệt với thành trùng chưa bắt cặp (4) Bẫy với mồi hợp chất pheromone tổng hợp (tỷ lệ 5:5:1), 0,01 mg/tuýp khảo sát thời gian hoạt động sâu tơ mạnh nhất từ 18:00 đến 19:00 điều kiện đồng; Diễn biến mật số gây hại sâu tơ ghi nhận ruộng cải bắp, cải bông, cải bắp de cải cách đặt bẫy pheromone giới tính khảo sát đồng ruộng Sâu tơ xuất gây hại suốt vụ cải với diễn biến mật số thành trùng tỷ lệ gây hại tương tự nhau, thấp giai đoạn đầu vụ tăng dần trước thu hoạch (trừ cải bông) Hơn nữa, số lượng thành trùng đực vào bẫy tương quan chặt với tỷ lệ bị hại tỷ lệ diện tích bị hại (r = 0,74 - 0,98); Diễn biến mật số quần thể sâu tơ năm đặt bẫy pheromone giới tính tổng hợp (5:5:1), 0,01 mg/tuýp Kết mật số quần thể sâu tơ xuất nhiều thời điểm đầu tháng 8/2017 từ đầu 02/2018 đến tháng 03/2018 Ngược lại, thời điểm từ cuối tháng 9/2017 đến đầu tháng 11/2017 cuối tháng 03/2018 đến đầu tháng 5/2018 (5) Thí nghiệm ngồi đồng, hiệu bẫy kết hợp pheromone giới tính tỷ lệ 5:5:1 (0,01 mg/tuýp) AITC (0,7 mg/tuýp), đặt mật độ 120 bẫy/ha, có hiệu quản lý sâu tơ hại rau họ thập tự Từ khóa: AITC, bẫy tập hợp, kairomone, pheromone giới tính, sâu tơ (Plutella xylostella), Z3-6:OAc ABSTRACT Thesis, “Research about sex pheromone and kairomone for integrated pest management of the diamondback moth, Plutella xylostella Linnaeus (Lepidoptera: Plutellidae) in cruciferous vegetable” had been conducted from 2015 to 2019 It included synthesizing and evaluating the attraction of its sex pheromone; assessing the efficacy of kairomone; attractive effect of the combination of sex pheromone and kairomone; Application of sex pheromone alone or in combination with kairomone for pest management of the diamondback moth, Plutella xylostella in cruciferous vegetable The following results were achieved: (1) The synthetic route using Wittig reaction as key reaction successfully synthesized (Z)-11-hexadecen-1-ol (Z11-16:OH) in 42.9% overall yield (from 11-bromon-1-undecanol to Z11-16:OH) Following Pyridinium chlorochromate (PCC) oxidation and acetylation of Z11-16:OH gave Z1116:Ald and Z11-16:OAc (90.4% and 71.4% yield, respectively) In the field, traps baited with a synthetic mixture of Z11-16:Ald, Z11-16:OAc and Z1116:OH in a ratio of 5:5:1 or 5:5:0.1 caught many P xylostella males as well as with a virgin female Furthremore, the field tests confirmed that Z11-16:Ald and Z11-16:OAc were essential components for the attraction, and Z11-16:OH played an auxilary role (2) The traps baited with AITC (0.5, 0.7 and 1.0 mg/lure) showed that high attraction of the moths of both sexes and 0.7 mg/lure could attracted higher than 1.0 ml the a brassica leaf grinded solution; Traps baited with Z3-6:OAc (0.01 and 1.0 mg/lure) showed high attraction of the moths of both sexes and as strong as the a brassica leaf grinded solution did in our field tests (3) Traps baited with a synthetic mixture of sex pheromone, AITC and Z3-6:OAc in a ratio of 1:1:70; 1:0:70 1:1:0 caught many P xylostella males as well as with a virgin female in field (4) In the field, traps baited with a synthetic mixture of Z11-16:Ald, Z11-16:OAc and Z11-16:OH in a ratio of 5:5:1, 0.01 mg/lure, showed that the peak catch of males was between 18:00 and 19:00 hours; Dynamics of population and damage of P xylostella were monitored at the cabbage, cauliflower, De cabbage and leaf mustard field fields by use of sex pheromone traps and field survey P xylostella presented and damaged at surveyed fields through out the crop with the dynamics of population and damage kept at low level at the early crop season and then gradually increased until before harvest (exception at broccoli field) Furthermore, the numbers of captured males tightly correlated with damage ratios (r = 0.74- 0.98); Monitoring P xylostella of was carried out by traps baited with synthetic lures sex pheromone from mixtures (5:5:1) 0.01 mg/tube Results showed that male was high from early August 2017 and from early February 2018 to early half of March 2018 On the other hand, Low from later September 2017 to early November 2017 and from later March 2018 to early May 2018 (5) In the file, for the efficacy of traps baited with a synthetic mixture of sex pheromone (5:5:1; 0.01 mg/lure) and AITC (0.7 mg/lure), density of 120 traps/ha, has been effective for the control of P xylostella in brassicaceae Từ khóa: AITC, mass trapping, kairomone, sex pheromone, diamondback moth (Plutella xylostella), Z3-6:OAc MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT v DANH SÁCH BẢNG ix DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT xiv CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Tính cấp thiết luận án 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Nội dung nghiên cứu 1.5 Những đóng góp luận án 1.6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.6.1 Ý nghĩa khoa học 1.6.2 Ý nghĩa thực tiễn CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan sâu tơ biện pháp quản lý 2.1.1 Phân loại 2.1.2 Phân bố 2.1.3 Ký chủ 2.1.4 Triệu chứng mức độ gây hại 2.1.5 Hình thái 2.1.6 Tập tính sinh sống quy luật phát sinh gây hại 2.1.7 Biện pháp phòng trừ 2.2 Pheromone 2.2.1 Khái niệm 2.2.2 Đặc tính pheromone 10 2.2.3 Sự đa dạng pheromone giới tính Bộ cánh vảy 11 2.2.4 Ứng dụng pheromone giới tính 12 2.2.5 Tình hình nghiên cứu pheromone giới tính 15 2.3 Kairomone 21 2.3.1 Khái niệm 21 2.3.2 Tình hình nghiên cứu kairomone 21 2.3.3 Allyl isothiocyanate 24 2.3.4 Cis-3-hexenyl acetate 25 2.4 Nghiêu cứu pheromone giới tính kairomone quản lý sâu tơ 26 2.4.1 Tình hình nghiên cứu pheromone giới tính sâu tơ 26 2.4.2 Tình hình nghiên cứu kairomone quản lý tổng hợp sâu tơ 30 2.4.3 Hiệu hấp dẫn kairomone kết hợp với pheromone giới tính sâu tơ 31 2.5 Các phản ứng tổng hợp 32 2.5.1 Các phản ứng hóa học hữu 32 2.5.2 Kỹ thuật sắc ký lớp mỏng (Thin Layer Chromatography, TLC) 34 2.5.3 Thẩm định cấu trúc hóa học mẫu tổng hợp 35 CHƯƠNG VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 3.1 Thời gian, địa điểm phương tiện tiến hành thí nghiệm 36 3.1.1 Thời gian 36 3.1.2 Địa điểm 36 3.1.3 Vật liệu 36 3.2 Nội dung phương pháp nghiên cứu 40 3.2.1.Tổng hợp pheromone giới tính sâu tơ 41 3.2.2 Đánh giá hiệu hấp dẫn pheromone tổng hợp sâu tơ 43 3.2.3 Đánh giá hiệu hấp dẫn kairomone sâu tơ 46 3.2.4 Đánh giá hiệu hấp dẫn phối hợp pheromone giới tính kairomone sâu tơ 48 3.2.5 Ứng dụng pheromone giới tính tổng hợp kairomone quản lý sâu tơ 49 3.3 Xử lý số liệu 54 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 55 4.1 Tổng hợp pheromone giới tính sâu tơ 55 4.1.1 Khái quát 55 4.1.2 Quy trình tổng hợp 55 4.2 Đánh giá hiệu hấp dẫn pheromone tổng hợp sâu tơ 62 4.2.1 Ảnh hưởng thành phần pheromone giới tính tổng hợp sâu tơ 62 4.2.2 Ảnh hưởng hàm lượng thành phần Z11-16:OH lên hiệu hấp dẫn mồi pheromone giới tính tổng hợp sâu tơ 64 4.2.3 Ảnh hưởng hàm lượng mồi lên hiệu hấp dẫn mồi pheromone giới tính tổng hợp Z11-16:Ald, Z11-16:OAc Z11-16:OH 66 4.3 Đánh giá hiệu hấp dẫn kairomone sâu tơ 67 4.3.1 Đánh giá hiệu hợp chất Allyl isothiocyanate (AITC) sâu tơ 67 4.3.2 Đánh giá hiệu hợp chất cis -3-hexenyl acetate (Z3-6:OAc) sâu tơ 69 ANOVA CV (%) = 20,7 35 NSKT Between Groups Within Groups Total CV (%) = 0,0 ANOVA Sum of Squares df Mean Square 005 021 026 56 59 002 000 F Sig 4.823 005 F Sig 42 NSKT ANOVA Sum of Squares df Mean Square Between Groups Within Groups 009 056 56 Total 065 59 CV (%) = 16,4 49 NSKT 128 003 001 3.060 036 ANOVA Sum of Squares df Mean Square Between Groups Within Groups 018 016 56 Total 034 59 CV (%) = 0,0 56 NSKT Between Groups Within Groups Total CV (%) = 0,0 Trung bình tổng 006 000 ANOVA Sum of Squares df 004 009 013 001 000 038 943 356 Total 981 359 F 8.291 ANOVA df Mean Square Between Groups Within Groups Sig 20.432 Mean Square 56 59 Sum of Squares F 013 003 F 000 Sig .000 Sig 4.785 003 CV (%) = 15,5 Bảng phân tích phương sai số (%) bị hại ấu trùng sâu tơ, gây hại nghiệm thức ruộng cải bắp theo thời gian (Đà Lạt) 21 NSKT Sum of Squares ANOVA df Mean Square Between Groups 319 106 Within Groups 605 924 56 011 Total F 9.838 Sig .000 59 CV (%) = 45,9 28 NSKT Between Groups Within Groups Total CV (%) = 25,0 35 NSKT ANOVA Sum of Squares df Mean Square 028 009 313 56 006 342 59 129 F 1.688 Sig .180 ANOVA Sum of Squares Between Groups Within Groups Total CV (%) = 12,9 42 NSKT df Mean Square 031 010 122 154 56 59 002 ANOVA Sum of Squares df Mean Square Between Groups Within Groups Total CV (%) = 16,2 49 NSKT 036 012 208 244 56 59 004 ANOVA Sum of Squares df Between Groups Within Groups Total CV (%) = 7,5 56 NSKT Mean Square 076 025 066 142 56 59 001 ANOVA Sum of Squares df Between Groups Within Groups Total CV (%) = 6,5 Trung bình tổng Mean Square 014 005 035 049 56 59 001 ANOVA Sum of Squares df Between Groups Within Groups Total CV (%) = 27,6 Mean Square 147 049 4.006 4.153 356 359 011 130 F 4.787 F Sig .005 Sig 3.195 F 21.453 F 7.378 F 4.363 030 Sig .000 Sig .000 Sig .005 Bảng phân tích phương sai mật số sâu tơ, P xylostella nghiệm thức ruộng cải bắp theo thời gian (Sóc Trăng) 21 NSKT ANOVA Sum of Squares df Mean Square F Sig Between Groups 882 294 2.482 070 Within Groups 6.632 56 118 Total 7.514 59 CV (%) = 119,0 28 NSKT ANOVA Sum of Squares df Mean Square F Sig Between Groups 283 094 1.095 359 Within Groups 4.830 56 086 Total 5.114 59 CV (%) = 66,1 35 NSKT ANOVA Sum of Squares df Mean Square F Sig Between Groups 1.384 461 5.953 001 Within Groups 4.341 56 078 Total 5.725 59 CV (%) = 89,9 42 NSKT ANOVA Sum of Squares df Mean Square F Sig Between Groups 798 266 4.566 006 Within Groups 3.262 56 058 Total 4.060 59 CV (%) = 64,2 49 NSKT ANOVA Sum of Squares df Mean Square F Sig Between Groups 1.044 348 3.666 017 Within Groups 5.313 56 095 Total 6.357 59 CV (%) = 43,3 56 NSKT ANOVA Sum of Squares df Mean Square F Sig Between Groups 2.339 780 8.492 000 Within Groups 5.141 56 092 131 Total CV (%) = 58,5 7.480 ANOVA 59 132 Trung bình tổng ANOVA Sum of Squares Between Groups df Mean Square 2.598 866 Within Groups 41.083 356 115 Total 43.681 359 F Sig 7.504 000 CV (%) = 76,9 Bảng phân tích phương sai tỷ lệ (%) bị hại ấu trùng sâu tơ, gây hại nghiệm thức ruộng cải bắp theo thời gian (Sóc Trăng) Phụ lục 5.17.1 Bảng phân tích phương sai tỷ lệ (%) bị hại ấu trùng sâu tơ, gây hại nghiệm thức ruộng cải bắp thời điểm 21 NSKT Sum of Squares ANOVA df Mean Square Between Groups Within Groups 996 2.452 56 Total 3.449 59 332 044 F 7.585 Sig .000 CV (%) = 60,8 28 NSKT ANOVA Sum of Squares Between Groups df Mean Square 169 056 Within Groups 1.473 56 026 Total 1.642 59 F 2.140 Sig .105 CV (%) = 37,1 35 NSKT ANOVA Sum of Squares Between Groups df Mean Square 637 212 Within Groups 1.182 56 021 Total 1.819 59 F 10.063 Sig .000 CV (%) = 32,7 42 NSKT ANOVA Sum of Squares Between Groups 451 df Mean Square 133 150 F 7.810 Sig .000 Within Groups 1.079 Sum of Squares Between Groups 56 019 ANOVA df Mean Square 451 150 Within Groups 1.079 56 019 Total 1.530 59 F Sig 7.810 000 CV (%) = 28,0 49 NSKT ANOVA Sum of Squares Between Groups df Mean Square 124 041 Within Groups 1.874 56 033 Total 1.998 59 F Sig 1.234 306 CV (%) = 26,0 56 NSKT ANOVA Sum of Squares df Mean Square F Sig .408 136 2.898 043 Within Groups 2.630 56 047 Total 3.038 59 Between Groups CV (%) = 33,3 Trung bình tổng ANOVA Sum of Squares Between Groups df Mean Square 2.025 675 Within Groups 17.015 356 048 Total 19.040 359 F 14.126 Sig .000 CV (%) = 42,9 Bảng phân tích phương sai diện tích (%) bị hại nghiệm thức ruộng cải bắp theo thời gian (Sóc Trăng) 21 NSKT ANOVA Sum of Squares df Mean Square Between Groups 045 015 Within Groups 108 56 002 134 F 7.777 Sig .000 Total CV (%) = 75,9 28 NSKT 153 59 ANOVA Sum of Squares df Mean Square Between Groups 008 003 Within Groups 066 56 001 Total CV (%) = 0,0 35 NSKT 074 59 Sum of Squares ANOVA df Mean Square Between Groups Within Groups 043 058 56 Total 101 59 014 001 F Sig 2.322 F 085 Sig 13.653 000 CV (%) = 21,7 42 NSKT ANOVA Sum of Squares df Mean Square Between Groups 016 005 Within Groups 083 56 001 Total 099 59 F Sig 3.629 018 CV (%) = 20,1 49 NSKT ANOVA Sum of Squares df Mean Square Between Groups 006 002 Within Groups 089 56 002 Total 095 59 F Sig 1.228 308 CV (%) = 16,7 56 NSKT ANOVA Sum of Squares Between Groups df 012 Mean Square 135 004 F 2.144 Sig 105 Within Groups 103 56 Total 114 59 002 CV (%) = 17,8 Trung bình tổng ANOVA Sum of Squares df Mean Square Between Groups 091 030 Within Groups 839 356 002 F 12.798 Sig .000 Total 930 359 CV (%) = 38,6 Bảng phân tích phương sai số (%) bị hại ấu trùng sâu tơ, gây hại nghiệm thức ruộng cải bắp theo thời gian (Sóc Trăng) 21 NSKT ANOVA df Mean Square Sum of Squares Between Groups 184 061 Within Groups 444 56 008 Total 628 59 F 7.762 Sig .000 CV (%) = 59,9 28 NSKT ANOVA df Mean Square Sum of Squares Between Groups 034 011 Within Groups 270 56 005 Total 304 59 F Sig 2.330 084 F 13.806 Sig .000 CV (%) = 35,9 35 NSKT ANOVA Sum of Squares Between Groups 180 Within Groups Mean Square 060 56 004 df 244 136 Total 424 59 CV (%) = 30,9 42 NSKT ANOVA Sum of Squares df Mean Square Between Groups 073 Within Groups 317 56 Total 391 59 024 F 4.311 Sig .008 006 CV (%) = 32,5 49 NSKT Sum of Squares ANOVA df Mean Square Between Groups 019 006 Within Groups 346 56 006 Total 365 59 F Sig 1.053 376 CV (%) = 24,3 56NSKT Sum of Squares ANOVA df Mean Square Between Groups 052 017 Within Groups 445 56 008 Total 497 59 F Sig 2.166 102 CV (%) = 30,5 Trung bình tổng ANOVA Sum of Squares Between Groups df Mean Square 374 125 Within Groups 3.435 356 010 Total 3.808 359 F 12.909 Sig .000 CV (%) = 42,8 PHỤ LỤC NHẬT KÝ SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT HTX Anh Đào, Phường 6, Tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Ngày Tên thuốc Hoạt chất LL (g/ml) Dịch hại 2/10/2017 Vibasu 10H Diazinon Xử lý đất 137 20 ml/16 2/15/2017 SHERPA 25EC Cypermethrin lít 20 ml/16 3/3/2017 SHERPA 25EC Cypermethrin lít 3/27/2017 BioBac Bacillus subtilis 40g/16 lít 25 ml/16 4/6/2017 Prevathon 5sc Chlorantraniliprole lít PROCLAIM Emamectin 4/15/2017 1.9EC benzoate 10 ml/ lít 4/17/2017 Antracol 70 WP Propineb 50g/16 lít PROCLAIM Emamectin 4/26/2017 1.9EC benzoate 10 ml/ lít NiKSABE 100 Streptomycin 5/7/2017 50g/16 lít WP Oxytetracyline Xã Tham Đơn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng Ngày 14/12/2017 6/01/2018 12/01/2018 22/01/2018 26/01/2018 04/2/2018 08/2/2018 13/02/2018 Tên thuốc Basudin Taisieu 5WG Bio-B Taisieu 5WG Pegaus 500SC Pesieu 500SC Taisieu 5WG Taisieu 5WG Sâu Sâu Sâu Sâu Sâu Đốm Sâu Thối đen Hoạt chất Diazinon Emamectin benzoate Bacillus thuringiensis Emamectin benzoate Diafenthiuron Diafenthiuron Emamectin benzoate Emamectin benzoate PHỤ LỤC BẢNG THỐNG KÊ CÁC YẾU TỐ KHÍ HẬU TẠI TỈNH SĨC TRĂNG TỪ THÁNG 6/2017 ĐẾN 5/2018 (Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Sóc Trăng) Thời gian Nhiệt độ (0C) Lượng mưa (mm) 23/06/2017 27,8 305,1 07/07/2017 26,9 240 21/07/2017 27,9 280 04/08/2017 27 250 18/08/2017 28 300 01/09/2017 27 270 15/09/2017 27,7 320 29/09/2017 27,5 210,9 13/10/2017 27,5 3915 27/10/2017 27,3 50 138 10/11/2017 26,6 110 24/11/2017 26,8 391,5 08/12/2017 25,7 68 22/12/2017 25,9 22 05/01/2018 26 50 19/01/2018 27 20 02/02/2018 25,5 16/02/2018 26 02/03/2018 26,5 16/03/2018 27,5 30/03/2018 28,5 14/04/2018 27 20 27/04/2018 28 70 11/05/2018 28,6 120 139 ... mật số sùng khoai lang từ vụ sang vụ Trong khảo sát năm, kết ghi nhận cho thấy thành trùng sùng khoai lang diện quanh năm với mật số quần thể phụ thuộc nhiều vào tình trạng mang củ khoai đồng... oryzae Rhynchophorus cruentatus Chất bay thực vật Trans-2-hexenol, cis-3-hexenol, nhexanol Valeraldehyde, maltol, vanillin Pheromone Grandisol, grandisal Sitophinone Helicoverpa zea (Z)-3-hexenyl... odors Grandisol, grandisal Host fruit odors 2-Methyl-6-vinylpyrazine (Z)-3-hexenyl acetate (Z)-11-hexadecenal, (Z)9tetradecenal, hexadecanal, tetradecanal Pissodes nemorensis Toxotrypana curvicauda
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đánh giá và dự báo tác động do thiên tai đến trồng trọt trên địa bàn tỉnh Nghệ An có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu.,