0

TIỂU LUẬN tìm HIỂU bản vẽ PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM WRAWING

26 2 0
  • TIỂU LUẬN tìm HIỂU bản vẽ PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM WRAWING

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 19:40

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÀI TIỂU LUẬN: TÌM HIỂU BẢN VẼ PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM WRAWING Sinh viên thực : Trần Đại Chính Trần Tuấn Cường Thành phố Hồ Chí Minh 3/2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com MỤC LỤC Giới thiệu chung …………………………………………………… …6 Tiêu chuẩn thiết kế …………………………………………………… 2.1 Tiêu chuẩn ANSIANSI - American National Standards Institute ………………………………………………………………………… 2.2 Bảng mã chữ nhận dạng - Identification Letters ……………… 2.3 Bảng ký hiệu ……………………………………………………….8 2.3.1 Đường xử lý tín hiệu - Process Line Symbols …………… 2.3.2 Ký hiệu van - Valve general …………………………… …9 2.3.2.1 Định nghĩa van …………………………………………….10 2.3.2.2 Các loại van sử dụng vẽ ……………………….10 2.3.3 Ký hiệu thiết bị - items of equipment …………………….14 2.3.4 Ký hiệu lọc, tách bôi trơn - Filters, separators and lubricator ……………………………………………………… 15 2.3.5 Ký hiệu phụ kiện - Fittings ……………………………….15 2.3.6 Ký hiệu thiết bị khác - Miscellaneous items …………… 16 2.3.7 Balloon bổ nghĩa - Balloon Modiffiers ………………… 17 2.3.8 Thiết bị đo, điều chỉnh lưu lượng - Flow elements …… 17 2.4 Chức hệ thống dẫn khí ga áp suất thấp …………… 18 2.4.1 Bộ lọc khí ga DRY GAS FILTER ……………………… 18 2.4.2 Bộ phận đo lường ………………………………………….19 2.4.3 Bộ điều chỉnh áp suất …………………………………… 20 2.4.4 Bộ phận điều khiển ……………………………………… 22 2.4.5 Van ngắt khẩn cấp SDV ………………………………… 22 Kết luận ……………………………………………………… 23 2 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com MỤC LỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Bản vẽ sơ đồ đường ống cơng ty INTERMALT ………………….6 Hình 2.1 Tiêu chuẩn ANSI ký hiệu thiết bị định nghĩa ………………7 Hình 2.2.1 Bản vẽ sơ đồ áp kế …………………………………………… Hình 2.2.2 Bảng thiết kế chức dụng cụ ……………………………….8 Hình 2.3.1 Ký hiệu đường xử lý tín hiệu ………………………………… Hình 2.3.2 Ký hiệu loại van …………………………………………….10 Hình 2.3.2.1 Hình ảnh minh họa ký hiệu van bi ………………… 11 Hình 2.3.2.2 Hình ảnh minh họa ký hiệu van SDV ………………11 Hình 2.3.2.3 Hình Hình ảnh minh họa ký hiệu van PSV …………12 Hình 2.3.2.4 Hình ảnh minh họa ký hiệu van PCV ……………… 13 Hình 2.3.2.5 Hình Hình ảnh minh họa ký hiệu van SSV …………14 Hình 2.3.3 Ký hiệu thiết bị lắp đặt ……………………………………… 14 Hình 2.3.3.1 Hình ảnh minh họa PIG LAUNCHER ………………………14 Hình 2.3.4 Ký hiệu đường tín hiệu ……………………………………… 15 Hình 2.3.5 Ký hiệu phụ kiện ………………………………………………16 Hình 2.3.5.1 Ký hiệu phụ kiện REDUCER ……………………………… 16 Hình 2.3.6 Ký hiệu thiết bị khác ………………………………………… 17 Hình 2.3.7 Ký hiệu bong bóng định nghĩa ……………………………… 17 Hình 2.3.8 Ký hiệu thiết bị đo lưu lượng ………………………………….18 Hình 2.4.1 Sơ đồ lọc khí gas DRY GAS FILTER …………………… 19 Hình 2.4.2 Sơ đồ hệ thống đo lường ………………………………………20 Hình 2.4.3 Sơ đồ điều chỉnh áp suất ……………………………………21 Hình 2.4.4 Sơ đồ hệ thống điều khiển PHU MY GDS CONTROL ROOM 22 Hình 2.4.5.1 Hệ thống van SDV ………………………………………… 23 Hình 2.4.5.2 Sơ đồ cung cấp khí nén cho van SDV ……………………….23 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Lời mở đầu Bản vẽ sơ đồ vẽ phẳng gồm số ký hiệu đơn giản quy ước để thể nguyên lý hoạt động vẽ sơ đồ dây , sơ đồ mạch động lực , sơ đồ mạch điều khiển , Trong vẽ sơ đồ đó, ý tưởng trình bày cách có trật tự hệ thống cho phép hiển thị mối quan hệ chúng Mục tiêu tạo cấu trúc hệ thống cách xác định ý tưởng theo trình tự hợp lý Chính việc đọc hiểu loại vẽ sơ đồ mang ý nghĩa quan trọng việc thiết kế kỹ thuật Được công ty tạo điều kiện cho chúng em tham gia thực tập có hội đọc hiểu loại vẽ sơ đồ vẽ “PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM WRAWING” công ty INTERMALT , Trong luận nêu tổng quát ký hiệu sơ đồ chức hệ thống điều khiển vẽ cấu trúc điều khiển tự động khác Qua tiếp xúc với môi trường làm việc , em thêm hiểu rõ khó khăn cơng việc học hỏi thêm nhiều kiến thức giúp ích cho công việc Em xin gửi lời cảm ơn đến công ty anh chị công ty hỗ trợ em trình thực tập TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Giới thiệu chung Bản vẽ sơ đồ “PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM WRAWING” thiết kế cho cơng ty INTERMALT để cung cấp khí gas áp thấp từ đường ống dẫn khí 3’’-P-5400 đến đường ống cơng ty INTERMALT Hệ thống dẫn khí ga đo lường điều khiển tự động giám phòng điều khiển PHÚ MỸ GDS Bản vẽ áp dụng tiêu chuẩn ký hiệu theo chuẩn ANSI - American National Standards Institute Hình 1.1 Bản vẽ sơ đồ đường ống công ty INTERMALT Tiêu chuẩn thiết kế 2.1 Tiêu chuẩn ANSIANSI - American National Standards Institute ANSI viết tắt từ American National Standards Institute tiếng Anh dịch tiếng Việt có nghĩa Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ Đây tin tổ chức phi lợi nhuận chuyên giám sát phát triển tiêu chuẩn đồng thuận tự nguyện cho sản phẩm, dịch vụ, quy trình, hệ thống nhân Hoa Kỳ Tổ chức điều phối tiêu chuẩn Hoa Kỳ với tiêu chuẩn quốc tế để sản phẩm Mỹ sử dụng tồn giới Tiêu chuẩn ANSI công nhận tiêu chuẩn phát triển đại diện tổ chức tiêu chuẩn khác , quan phủ , nhóm người tiêu dùng , công ty người khác Những tiêu chuẩn đảm bảo đặc tính hiệu suất sản phẩm quán, người sử dụng định nghĩa thuật ngữ, sản phẩm thử TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com nghiệm theo cách ANSI công nhận tổ chức thực chứng nhận sản phẩm nhân phù hợp với yêu cầu quy định tiêu chuẩn quốc tế Tiêu chuẩn ký hiệu áp dụng thiết kế ANSI/ISA-5.1-1984(R1992) Instrucmentation Symblols and Identification Tiêu chuẩn có mục đích thiết lập phương tiện thống để định dụng cụ hệ thống đo lường điều khiển Để đạt mục tiêu này, hệ thống ký hiệu mã nhận dạng đưa để đáp ứng mục tiêu Hình 2.1 Tiêu chuẩn ANSI ký hiệu thiết bị định nghĩa 2.2 Bảng mã chữ nhận dạng - Identification Letters Bảng mã chữ nhận dạng bảng liệt kê tên chức viết tắt thiết bị Bằng cách liên kết ký tự Biến khởi tạo đo lường MEASURED or INITIATING VARIABLE ký tự NỐI - Succesding Letter ta xác nhận chức làm việc thiết bị Ví dụ : Hình 2.2.1 Bản vẽ sơ đồ áp kế TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Kết hợp chữ P bảng ký tự Biến khởi tạo đo lường MEASURED or INITIATING VARIABLE chữ G ký tự NỐI Succesding Letter ta có từ PT nghĩa đồng hồ đo áp suất - Pressure Glass Hình 2.2.2 Bảng thiết kế chức dụng cụ 2.3 Bảng ký hiệu Trong vẽ trình bày loại ký hiệu sau : − Đường tín hiệu - Process Line Symbols − Ký hiệu van - Valve general − Ký hiệu thiết bị - items of equipment − Ký hiệu lọc, tách bôi trơn - Filters, separators and lubricator − Ký hiệu phụ kiện - Fittings TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com − Ký hiệu thiết bị khác - Miscellaneous items − Bong bóng bổ nghĩa - Balloon Modiffiers − Yếu tố liên quan đến lưu lương - Flow elements 2.3.1 Đường xử lý tín hiệu - Process Line Symbols Ký hiệu đường xử lý tín hiệu - Process Line Symbols ký hiệu đường loại đường tín hiệu đường xử lý tín hiệu chính, đường xử lý tín hiệu phụ, trình bày hình : Hình 2.3.1 Ký hiệu đường xử lý tín hiệu 2.3.2 Ký hiệu van - Valve general Ký hiệu van - Valve general bao gồm loại van tự đóng van điều khiển, trình bày hình : TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Hình 2.3.2.1 Hình ảnh minh họa ký hiệu van bi Van ngắt khẩn cấp SDV - SHUTDOWN valve loại van điều khiển tự động - actuated vavle dùng để đóng ngắt khẩn cấp hệ thống trường hợp nguy hiểm rị rỉ khí ga, q áp hệ thống, hay giúp cho nhân viên đóng ngắt vận hành hệ thống cách thuận tiện Chức van SDV hệ thống đóng ngắt đảm bảo an toàn cho đường ống 3”-P-5402-B1 4”-P-5402-A1 Ngồi van DV cịn điều khiển hệ thống ICSS Hình 2.3.2.2 Hình ảnh minh họa ký hiệu van SDV Van an toàn PSV - Pressure safety vavle loại van tự hoạt động áp suất cửa vào van tăng lên đến giá trị định trước van mở 11 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com đĩa van giải lượng khí chất lỏng dư thừa Khi áp suất giảm đến mức xác định van đóng lại lần Chức van PSV vẽ để đảm bảo không xảy tình trạng q áp khí gas đường ống Hình 2.3.2.3 Hình Hình ảnh minh họa ký hiệu van PSV Van điều áp PCV - Pressure control vavle van điều khiển áp suất đến giá trị đầu van , thường van giảm áp Van PCV chia làm hai loại van tác động trực tiếp van tác động gián tiếp Chức van PCV vẽ để giảm áp suất khí gas đường ống để cung cấp cho hai van SDV 12 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Hình 2.3.2.4 Hình ảnh minh họa ký hiệu van PCV Van an toàn bề mặt SSV - Surface safety vavle là van cổng an toàn dẫn động thủy lực khí nén để nhanh chóng tắt giếng thượng nguồn trường hợp q áp, hỏng hóc, rị rỉ thiết bị hạ lưu trường hợp khẩn cấp khác giếng cần phải tắt Van SSV vận hành từ xa thiết bị tắt khẩn cấp (ESD), thiết bị kích hoạt tự động thiết bị truyền động thí điểm áp suất cao thấp Nếu trường hợp khẩn cấp xảy ra, tính làm giảm khả thương tích nhân viên 13 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Hình 2.3.2.5 Hình Hình ảnh minh họa ký hiệu van SSV 2.3.3 Ký hiệu thiết bị - items of equipment Ký hiệu thiết bị - items of equipment ký hiệu thiết bị đường ống trình bày hình 2.3.3 : Hình 2.3.3 Ký hiệu thiết bị lắp đặt Trong PIG LAUNCHER PIG RECEIVER dụng cụ để phóng nhận PIG Pig Launcher dùng để phóng pig kim loại cầu cao su để làm đường ống trước vào hoạt động loại bỏ nước đọng, cặn bã, mảnh vụn tích tụ bên đường ống sau khoảng thời gian hoạt động PIG RECEIVER đầu bên có nhiệm vụ thu nhận pig phóng từ Pig Launcher Hình 2.3.3.1 Hình ảnh minh họa PIG LAUNCHER 14 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 2.3.4 Ký hiệu lọc, tách bôi trơn - Filters, separators and lubricator Ký hiệu lọc, tách bôi trơn - Filters, separators and lubricator bao gồm ký hiệu máy sáy khơng khí, bơi trơn, giữ nước, trình bày hình : Hình 2.3.4 Ký hiệu đường tín hiệu 2.3.5 Ký hiệu phụ kiện - Fittings Ký hiệu phụ kiện - Fittings bao gồm ký hiệu giảm rãnh ống nối , mặt bích, trình bày hình : 15 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Hình 2.3.5 Ký hiệu phụ kiện Bộ giảm rãnh ống nối Reducer đồng tâm ( concentric) lệch tâm (eccentric) loại phụ kiện dùng để nối hai loại đường ống có tiết diện khác lại với Hình 2.3.5.1 Ký hiệu phụ kiện REDUCER 2.3.6 Ký hiệu thiết bị khác - Miscellaneous items 16 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Ký hiệu thiết bị khác bao gồm thiết bị trình bày hình : Hình 2.3.6 Ký hiệu thiết bị khác 2.3.7 Balloon bổ nghĩa - Balloon Modiffiers Baloon bổ nghĩa bong bóng thêm ký hiệu khác để làm rõ chức mà người thiết định Có loại bong bóng bổ nghĩa hình sau : Hình 2.3.7 Ký hiệu bong bóng định nghĩa 2.3.8 Thiết bị đo, điều chỉnh lưu lượng - Flow elements Thiết bị đo, điều khiển liên quan đến lưu lượng - Flow elements bao gồm thiết bị liên quan đến lưu lượng dòng chảy đồng hồ lưu lượng , đồng hồ khí tuabin, 17 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Hình 2.3.8 Ký hiệu thiết bị đo lưu lượng 2.4 Chức hệ thống dẫn khí ga áp suất thấp 2.4.1 Bộ lọc khí ga DRY GAS FILTER Khí gas dẫn từ đường ống 3’’-P-5402-B1 đến lọc khí gas khơ Dry Gas Filter F-5401.Bộ lọc F-5401 gồm ba đường dẫn khí chính, dẫn phụ đường xả khí an tồn Đường dẫn khí có chức dẫn khí vào lọc khí Gas Đường dẫn đo lường đồng hồ áp suất PG 5402 đồng hồ chênh áp PDI 5401 Nếu lọc xảy tượng áp van an tồn PSV 5401 đường xả an tồn mở để dẫn khí xả ngồi nhằm giảm áp suất Hiện tượng q áp xả trực tiếp thơng qua van bi thường đóng BA5409 Ngồi có cố xảy ta dẫn khí qua trực tiếp khơng cần thông qua đường dẫn phụ cách mở van bi thường đóng BA5411 , đóng van đường dẫn lại Để đảm bảo bọ lọc hoạt động an tồn , ta xả cặn lọc thơng qua van bi BA5401.Khí ga sau lọc đến đường ống 3’’-P5403-B1 đến phận đo lường 18 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Hình 2.4.1 Sơ đồ lọc khí gas DRY GAS FILTER 2.4.2 Bộ phận đo lường Luồng khí ga sau qua lọc đến đường ống 3’’-P-5403B1 đến phận đo lường.Bộ phận đo lường gồm hai đường ống 3’’-P5404-B1 3’’-P-5405-B1 song song với Ở đường ống có loại cảm biến áp suất PIT, cảm biến lưu lượng FT , cảm biến nhiệt độ TIT, lưu kế FT-5401 , đồng hồ tổng FIQ , loại cảm biến gửi tín hiệu đến hệ thống điều khiển BPCS Hệ thống đo lường hai đường ống sử đụng độc lập đường ống phụ sử dụng song song thơng qua đường nối hai ống cách mở van bi thường đóng BA5422 van chiều CH5401 Việc sử dụng hai đường ống song song nâng cao độ xác phép đo cảm biến Ngồi cịn có van xả BA5416, BA5420 để loại bỏ cặn đường ống tương ứng Khí ga sau đo lường tiếp tục qua tiếp đường ống 3’’-P-5406-B1 đến điều chỉnh áp suất 19 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Hình 2.4.2 Sơ đồ hệ thống đo lường 2.4.3 Bộ điều chỉnh áp suất Khí gas sau đo lường đến giảm tốc.Bộ giảm tốc gồm hai đường ống song song hình 2.4.3 20 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ` Hình 2.4.3 Sơ đồ điều chỉnh áp suất Mỗi đường ống có Reducer Bộ dùng để nối hai ống có tiết diện ống 3” 2” thứ hai nối hai ống có tiết diện 2” 4” Trong đường ống cịn có điều chỉnh áp suất PCV van an toàn bề mặt SSV Bộ điều chỉnh áp suất PCV 5401 có chức tự động điều chỉnh áp suất đến giá cài trước ta theo dõi qua áp kế PG 5404 Van an toàn bề mặt SSV hay van an toàn xả nhanh dùng để xả nhanh áp suất đầu nguồn trường hợp hạ nguồn bị áp, rò rỉ, trường hợp cần tắt khẩn cấp Van SSV động khí nén lấy từ đường ống Ngồi cịn có van xả BA5427, BA5430 để loại bỏ cặn đường ống tương ứng Nếu đường ống xảy tượng q áp van an tồn PSV 5402 đường xả an toàn mở để dẫn khí xả ngồi nhằm giảm áp suất Hiện tượng q áp xả trực tiếp thơng qua van bi thường đóng BA5445 21 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 2.4.4 Bộ phận điều khiển PHU MY GDS CONTROL ROOM phòng điều khiển sử dụng hệ thống an tồn tích hợp ICSS có chức giám sát , đo lường giá trị nhiệt độ , áp suất, lưu lượng, thông qua cảm biến nhiệt độ TIT, cảm biến áp suất PT, cảm biến lưu lượng FT thơng qua giao thức TCP/IP Ngồi phịng điều khiển cịn tiến hành đóng ngắt van dừng khẩn cấp SDV 5401 đầu nguồn van SDV 5402 cuối nguồn Phịng điều khiển có chức điều khiển từ xa ESD để cung cấp tín hiệu đóng ngắt cho van an tồn điều khiển từ xa Hình 2.4.4 Sơ đồ hệ thống điều khiển PHU MY GDS CONTROL ROOM 2.4.5 Van ngắt khẩn cấp SDV Hệ thống trang bị hai van ngắt nguồn khẩn cấp cấp SDV 5401 đầu nguồn van SDV 5402 cuối nguồn a) Van SDV đầu nguồn nguồn b) Van SDV cuối 22 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Hình 2.4.5.1 Hệ thống van SDV Hai van vận hành khí nén lấy từ đường ống 3/4”IG5420-1C1 giám sát, điều khiển hệ thống ICSS Luồng khí nén lấy từ đường ống có độ an tồn cao sử dụng van điều chỉnh áp suất PCV để giảm áp suất van xả khí PSV phịng cho trường hợp q áp đường ống 3/4”-IG5420-1C1 Hình 2.4.5.2 Sơ đồ cung cấp khí nén cho van SDV Kết luận Trong q trình thi cơng lắp đặt , vẽ sơ đồ giúp hình dung trình lắp đặt, vận hành thiết bị chức chúng qua cần trang bị kiến thức chuyên ngành đầy đủ để có khả đọc hiểu vẽ kỹ thuật.Nhờ vẽ ta biết : -Mục đích lắp đặt thiết bị -Vị trí lắp đặt thiết bị -Nguyên lí làm việc hệ thống -Kích thước loại thiết bị cần dùng -Vai trò hệ thống điều khiển tự động Qua trình đọc vẽ kỹ thuật em tích lũy thêm kiến thức cho thân từ định hướng cho công việc thân sau Em xin chân thành cảm ơn công ty anh chị tạo điều kiện cho em hoàn thành tiểu luận 23 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 24 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 25 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... đọc hiểu loại vẽ sơ đồ mang ý nghĩa quan trọng việc thiết kế kỹ thuật Được công ty tạo điều kiện cho chúng em tham gia thực tập có hội đọc hiểu loại vẽ sơ đồ vẽ ? ?PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM WRAWING? ??... trình thực tập TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Giới thiệu chung Bản vẽ sơ đồ ? ?PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM WRAWING? ?? thiết kế cho công ty INTERMALT để cung cấp khí gas áp thấp từ đường... skknchat@gmail.com Lời mở đầu Bản vẽ sơ đồ vẽ phẳng gồm số ký hiệu đơn giản quy ước để thể nguyên lý hoạt động vẽ sơ đồ dây , sơ đồ mạch động lực , sơ đồ mạch điều khiển , Trong vẽ sơ đồ đó, ý tưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN tìm HIỂU bản vẽ PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM WRAWING ,