0

(Đồ án tốt nghiệp) THIẾT kế mô HÌNH GIÁM sát và sản XUẤT tự ĐỘNG BÁNH IN QUA WEB SERVER

89 4 0
  • (Đồ án tốt nghiệp) THIẾT kế mô HÌNH GIÁM sát và sản XUẤT tự ĐỘNG BÁNH IN QUA WEB SERVER

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 19:37

2022 Họ tên sinh viên: Nguyễn Phước Hội, Bùi Văn Châu TÊN ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ MƠ HÌNH GIÁM SÁT VÀ SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG BÁNH IN QUA WEB SERVER ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA ĐIỆN- ĐIỆN TỬ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HĨA ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ MƠ HÌNH GIÁM SÁT VÀ SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG BÁNH IN QUA WEB SERVER Người hướng dẫn: ThS Nguyễn Tấn Hoà Sinh viên thực hiện: Nguyễn Phước Hội Bùi Văn Châu Mã sinh viên: 1811505520115 1811505520105 Lớp: 18TDH1 Đà Nẵng, 05/2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA ĐIỆN- ĐIỆN TỬ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ MƠ HÌNH GIÁM SÁT VÀ SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG BÁNH IN QUA WEB SERVER Người hướng dẫn: ThS Nguyễn Tấn Hoà Sinh viên thực hiện: Nguyễn Phước Hội Bùi Văn Châu Mã sinh viên: 1811505520115 1811505520105 Lớp: 18TDH1 Đà Nẵng, 05/2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Nhận xét người hướng dẫn TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Nhận xét doanh nghiệp TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Nhận xét người phản biện TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TĨM TẮT Tên đề tài: “Thiết kế mơ hình giám sát sản xuất tự động bánh in qua Web Server” Sinh viên thực 1: Nguyễn Phước Hội Mã SV: 1811505520115 Lớp: 18TDH1 Sinh viên thực 2: Bùi Văn Châu Mã SV: 1811505520105 Lớp: 18TDH1 Trong đề tài này, nhóm tìm hiểu nghiên cứu nhiều phương pháp để sản xuất tự động bánh in từ nhóm thiết kế thành cơng mơ hình giám sát sản xuất tự động bánh in qua Web Server Mơ hình gồm nhiều cơng đoạn, cơng đoạn có chức riêng biệt từ tạo bánh in hoàn thiện Mơ hình sử dụng PLC S7-1200 để điều khiển hệ thống, giao diện để điều khiển giám sát thông qua Web Server Đề tài bao gồm nội dung sau:  Chương 1: Tổng quan đề tài Tìm hiều phương pháp sản xuất bánh in thực tế từ đưa ý tưởng xây dựng mơ hình sản xuất tự động bánh in có hệ thống giám sát điều khiển, nêu ưu điểm nhược điểm từ đưa phương án thiết kế  Chương 2: Tổng quan hệ thống Giới thiệu PLC S7-1200, cấu tạo PLC, Thiết kế phần cơ, phần điện, phần khí nén phần mềm Sketchup  Chương 3: Lưu đồ thuật toán sơ đồ đấu dây Xây dựng sơ đồ đấu dây, bảng phân công đầu vào đầu ra, giản đồ thời gian lưu đồ thuật toán cho hệ thống  Chương 4: Phần mềm lập trình PLC điều khiển động Step Tìm hiểu phần mềm TIA Portal V16, kỹ thuật lâp trình hệ thống động Step  Chương 5: Web Server PLC S7-1200 phần mềm Visual Studio Code Ứng dụng Web Server PLC S7-1200, Khởi tạo tính User-defined Web Server PLC, bước để tạo trang web, đọc gửi giá trị PLC với trang Web, Giới thiệu Java Script, HTML, CSS, Chức hàm “WWW” tính Visual Studio Code TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Tấn Hoà Sinh viên thực hiện: Nguyễn Phước Hội Mã SV: 1811505520115 Bùi Văn Châu Mã SV: 1811505520236 Tên đề tài: THIẾT KẾ MƠ HÌNH GIÁM SÁT VÀ SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG BÁNH IN QUA WEB SERVER Các số liệu, tài liệu ban đầu: - PLC SIEMENS S7-1200, động cơ, cảm biến, xilanh… - Tìm hiểu chọn linh kiện thích hợp cho đề tài thơng qua sách Lê Chí Kiên, “Giáo trình Đo lường cảm biến”, năm 2013, nhà xuất Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh - Tìm hiều tài liệu phần mềm điều khiển giám sát thông qua sách Trần Văn Hiếu, “Tự Động Hóa PLC S7 – 1200 Với TIA Portal”, năm 2019, nhà xuất khoa học - kỹ thuật Nội dung đồ án: - Tìm hiểu PLC – S7-1200 phần mềm TIA Portal V16 - Xậy dựng thuật toán cho hệ thống , viết chương trình điều khiển hệ thống - Thiết kế giao diện giám sát điều khiển máy tính Web Server - Thiết kế thi công mô hình sản xuất bánh tự động - Chạy thử nghiệm mơ hình cân chỉnh hệ thống - Báo cáo đề tài tốt nhiệp Các sản phẩm dự kiến - Chương trình điều khiển giao diện giám sát - Mơ hình hồn thiện - Báo cáo thuyết minh Ngày giao đồ án: Ngày 18 tháng 02 năm 2022 Ngày nộp đồ án: Ngày 14 tháng 06 năm 2022 Đà Nẵng, ngày tháng năm 2022 Trưởng Bộ môn Người hướng dẫn TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI NÓI ĐẦU Từ ngày đầu học tập giảng đường đại học đến nay, chúng em thầy cơ, bạn bè anh chị khóa tạo điều kiện hướng dẫn giúp đỡ nhiều trình học tập Chúng em xin gửi lời cảm ơn đến quý Thầy cô giáo Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng đặt hết tâm huyết truyền đạt kiến thức, kỹ quý báu cho chúng em suốt thời gian học tập trường Chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy ThS Nguyễn Tấn Hồ hướng dẫn nhiệt tình thầy tạo điều kiện giúp chúng em bổ sung nhiều kiến thức qua học phần lớp buổi nói chuyện, thảo luận đề tài Nhờ có lời hướng dẫn, định hướng thầy mà chúng em hoàn thành tốt đề tài tốt nghiệp thời gian quy định Tuy nhiên trình học tập, nghiên cứu hồn thành đề tài khơng tránh khỏi sai sót hạn chế kỹ năng, kiến thức, chúng em mong nhận ý kiến đóng góp q Thầy giáo để đề tài hoàn thiện đạt kết tốt i TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đồ án tốt nghiệp “Thiết kế mơ hình giám sát sản xuất tự động bánh in qua Web Server” cơng trình nghiên cứu thân Những phần có sử dụng tài liệu tham khảo có đồ án liệt kê nêu rõ phần tài liệu tham khảo Đồng thời số liệu hay kết trình bày đồ án mang tính chất trung thực, không chép, đạo nhái Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm chịu tất kỷ luật môn nhà trường đề Sinh viên thực ii TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com MỤC LỤC Nhận xét người hướng dẫn Nhận xét doanh nghiệp Nhận xét người phản biện Tóm tắt Nhiệm vụ đồ án LỜI NĨI ĐẦU i CAM ĐOAN .ii MỤC LỤC iii DANH SÁCH CÁC BẢNG, HÌNH VẼ vi DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU, VIẾT TẮT viii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Giới thiệu 1.2 Sơ đồ khối 1.3 Ưu điểm nhược điểm 1.4 Phương án thiết kế 1.4.1 Các bước tính tốn thơng số máy làm bánh in 1.4.2 Nguyên lý hoạt động máy làm bánh in 1.4.3 Các vấn đề người thiết kế cần nắm CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG 2.1 Tổng quan PLC 2.1.1 Cấu tạo PLC 2.1.5 Giới thiệu PLC S7-1200 2.2 Mô tả phần 11 2.2.2 Nhựa Mica, nhựa PVC 12 2.2.3 Băng tải 13 iii TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com - Chương trình Web Sever  Code Html Web Server S7-1200 Đại Học Đà Nẵng Trường Sư Phạm Kỹ Thuật Đà Nẵng Đề tài: THIẾT KẾ MƠ HÌNH GIÁM SÁT VÀ SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG BÁNH IN QUA WEB SERVER GVHD: Th.S Nguyễn Tấn Hòa SVTH : Nguyễn Phước Hội Bùi Văn Châu Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Số lượng bánh in: 0 var start; var stop; var denem; $(document).ready(function(){ $.ajaxSetup({ cache: false}); setInterval(function() { $.getJSON("IO.html", function(result){ start = result["start"]; stops = result["stop"]; denem = result["data10"]; if (result["data10"] == 1){ Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com document.getElementById('11').src="Led3.PNG"; document.getElementById('8').src="Led4.PNG"; document.getElementById('13').src="Led4.PNG"; } else{ document.getElementById('11').src="Led4.PNG"; } if ((result["start"] == 1)&&(result["data10"] == 0)){ document.getElementById('13').src="Led1.PNG"; document.getElementById('8').src="Led4.PNG"; } if ((result["start"] == 0)&&(result["data10"] == 0)) { document.getElementById('13').src="Led4.PNG"; document.getElementById('8').src="Led0.PNG"; } if (result["data1"] == 1){ document.getElementById('4').src="piston11.PNG"; } else{ document.getElementById('4').src="piston10.PNG"; } if (result["data3"] == 1){ document.getElementById('3').src="piston21.PNG"; } else{ document.getElementById('3').src="piston20.PNG"; } if (result["data2"] == 1){ document.getElementById('2').src="piston31.PNG"; } else{ document.getElementById('2').src="piston30.PNG"; } if (result["data4"] == 1){ document.getElementById('1').src="Xoay1.PNG"; } else{ document.getElementById('1').src="Xoay0.PNG"; } if (result["data5"] == 1){ document.getElementById('5').src="Khoay1.PNG"; } else{ document.getElementById('5').src="Khoay0.PNG"; Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com } if (result["data6"] == 1){ document.getElementById('6').src="Bangchuyen1.PNG"; } else{ document.getElementById('6').src="Bangchuyen0.PNG"; } if (result["data7"] == 1){ document.getElementById('7').src="Quat1.PNG"; } else{ document.getElementById('7').src="Quat0.PNG"; } $('#Data8').text("Số lượng bánh in: " + result["data8"]); }); },1000); }); function startt(){ ulr = 'IO.html'; name = '"Data".Start'; sdata = escape(name)+'='+1; $.post(ulr, sdata, function(result2){}); ulr = 'IO.html'; name = '"Data".Stop'; sdata = escape(name)+'='+0; $.post(ulr, sdata, function(result2){}); } function stopp(){ ulr = 'IO.html'; name = '"Data".Start'; sdata = escape(name)+'='+0; $.post(ulr, sdata, function(result2){}); ulr = 'IO.html'; name = '"Data".Stop'; sdata = escape(name)+'='+1; $.post(ulr, sdata, function(result2){}); } function emm(){ if(denem==1){ ulr = 'IO.html'; name = '"Data".KhanCap'; sdata = escape(name)+'='+0; Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com $.post(ulr, sdata, function(result2){}); } else{ ulr = 'IO.html'; name = '"Data".KhanCap'; sdata = escape(name)+'='+1; $.post(ulr, sdata, function(result2){}); } } $(document).ready(function(){ });  Code IO { "start":":="Data".Start:", "stop":":="Data".Stop:", "data1":":="Data".Piston1:", "data2":":="Data".Piston2:", "data3":":="Data".Piston3:", "data4":":="Data".Xoay:", "data5":":="Data".DongCoKhoay:", "data6":":="Data".BangChuyen:", "data7":":="Data".Quat:", "data8":":="Data".SoLuongBanIn:", Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com "data9":":="Data".KhanCap:", "data10":":="Data".DenKhanCap:" }  Code CSS *{ width: 100%; } #tieu-de{ font-size: 30px; color: blue; text-transform: uppercase; font-weight: bold; text-align: left; margin-left: 640px; } #tieu-de1{ font-size: 30px; color: blue; text-transform: uppercase; font-weight: bold; text-align: left; margin-left: 490px; } #thongtin{ font-size: 20px; color: rgb(255, 17, 0); text-transform: uppercase; font-weight: bold; text-align: left; margin-left: 650px; } Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com #thongtin1{ font-size: 20px; color: rgb(255, 17, 0); text-transform: uppercase; font-weight: bold; text-align: left; margin-left: 720px; } #thongtin2{ font-size: 20px; color: rgb(0, 204, 255); text-transform: uppercase; font-weight: bold; text-align: left; margin-left: 340px; } h1{ position: absolute; top: 150px; left: 420px; width:50%; } h2{ position: absolute; top: 270px; left: 532px; width:15%; } h3{ position: absolute; Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com top: 429px; left: 705px; width:2%; } h4{ position: absolute; top: 363px; left: 610px; width:6%; } h5{ position: absolute; top: 175px; left: 650px; width:2%; } h6{ position: absolute; top: 235px; left: 550px; width:4%; } h7{ position: absolute; top: 220px; left: 765px; width:5%; } h8{ position: absolute; Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com top: 260px; left: 765px; width:5%; } h9{ position: absolute; top: 310px; left: 1020px; width:5%; } h10{ position: absolute; top: 230px; left: 880px; width: 6%; } h11{ position: absolute; top: 330px; left: 880px; width:6%; } h12{ position: absolute; top: 410px; left: 1020px; width: 5%; } h13{ position: absolute; Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com top: 430px; left: 880px; width:6%; } h14{ position: absolute; top: 215px; left: 1020px; width:5%; } #data{ position: absolute; top: 480px; left: 850px; font-size: 30px; color: rgb(27, 3, 243); } #Data4, #Data5, #Data6{ width: 150px; } #Btn_Data4, #Btn_Data5, #Btn_Data6{ margin-left: 5px; width: 50px; } #Btn_Bool{ margin-left: 22px; margin-top: 100px; } #Btn_Bool button{ margin-left: 22px; Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com } #Btn_Start, #Btn_Stop, #Btn_Memory, #Btn_Output{ width: 60px; } Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... skknchat@gmail.com THIẾT KẾ MƠ HÌNH GIÁM SÁT VÀ SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG BÁNH IN QUA WEB SERVER  Giới hạn đề tài Đề tài ? ?Thiết kế mơ hình giám sát sản xuất tự động bánh in qua Web Server? ?? đề tài khả mẻ sản xuất tự động. .. pháp để sản xuất tự động bánh in từ nhóm thiết kế thành cơng mơ hình giám sát sản xuất tự động bánh in qua Web Server Mơ hình gồm nhiều cơng đoạn, cơng đoạn có chức riêng biệt từ tạo bánh in hồn... skknchat@gmail.com THIẾT KẾ MƠ HÌNH GIÁM SÁT VÀ SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG BÁNH IN QUA WEB SERVER CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Giới thiệu Bánh in loại bánh người Quảng Nam thường hay làm vào ngày giỗ, chạp, vào
- Xem thêm -

Xem thêm: (Đồ án tốt nghiệp) THIẾT kế mô HÌNH GIÁM sát và sản XUẤT tự ĐỘNG BÁNH IN QUA WEB SERVER ,

Từ khóa liên quan