0

Báo cáo Quản Lý Nhân Sự

51 7 0
  • Báo cáo Quản Lý Nhân Sự

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 13:10

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA KHOA HỌC CƠ BẢN Khoa Công Nghệ Thông Tin Môn Lập Trình Hướng Đối Tượng Đề Tài Xây Dựng Chương Trình Quản Lý Nhân Sự Cho Một Công Ty Lớp Lập Trình Hướng Đối Tượng 1 2(14IT) 4 LT Nhóm Thức Hiện Nhóm 1 Nguyễn Văn Thịnh Nguyễn Hữu Tài Nguyễn Văn Soạn Giảng Viên Hướng Dẫn Trần Đăng Hoan Hà Nội,62022 MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH 4 LỜI MỞ ĐẦU 5 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN 6 1 1 Đặt Vấn Đề 6 1 1 1 Giới Thiệu Bài Toán 6 1 1 2 Nhận Xét Bài Toán 7 1 1 3 Giải Quyết Đề Tài 8 1 2 Nhiệm Vụ Của Đồ. TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA KHOA HỌC CƠ BẢN Khoa: Công Nghệ Thơng Tin Mơn: Lập Trình Hướng Đối Tượng Đề Tài: Xây Dựng Chương Trình Quản Lý Nhân Sự Cho Một Cơng Ty Lớp: Lập Trình Hướng Đối Tượng_1.2(14IT).4_LT Nhóm Thức Hiện: Nhóm - Nguyễn Văn Thịnh Nguyễn Hữu Tài Nguyễn Văn Soạn Giảng Viên Hướng Dẫn: Trần Đăng Hoan Hà Nội,6\2022 MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, với sự phát triển không ngừng của xã hội, tin học đã trở nên vô phổ biến đã có bước phát triển vượt bậc thể qua nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội Tin học đã trở thành nhu cầu cần thiết không thể thiếu cuộc sống của người Ở các quốc gia phát triển hiệu tin học hóa đem lại đã góp phần thiết yếu chiếm giữ mợt vị trí quan trọng các lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa, giáo dục… Với số lượng nhân viên của các Công Ty nhiều se tăng lên nhiều tương lai nên việc quản lý hồ sơ tiền lương của cán bợ nhân viên se gặp nhiều khó khăn tốn nhiều thời gian Trước đây, để thu nhận mợt nhân viên mới, tính lương cho các nhân viên cơng ty, các nhân viên của phịng nhân sự phải làm việc với số lượng sổ sách khá lớn, ghi chép thông tin cho tất các nhân viên của Trung tâm phải nhiều công sức phải một thời gian lâu, sự sai xót quá trình ghi chép khó tránh khỏi phải làm việc thủ công Nên Cơng Ty muốn tin học hóa việc quản lý nhân sự tiền lương với mợt phần mềm quản lý mong muốn đã nhóm chúng em đảm nhiệm thực Nhờ tính hiệu nhanh chóng hệ thống mới đem lại làm cho hiệu suất công việc tăng cao, trao đổi thông tin diễn an tồn, đồng bợ, xác tính ưu việt của hệ thống máy tính đem lại Vì mà việc tra cứu khơng cịn phải khó khăn, phức tạp hệ thống se thống kê, quản lý có thể tra cứu, tham khảo lúc cần Do chi phí se giảm thiểu, lợi nhuận tăng cao Chương trình phần mềm quản lý nhân của em lập trình ngơn ngữ lập trình Java, chạy Java Development Kit kết nối sở MySQL, Phần mềm giúp công ty quản lý hồ sơ, lương, chế độ của nhân viên giúp giảm tải bớt việc tìm kiếm thời gian mà hiệu tính xác cao Là sinh viên của trường chúng em luôn mong muốn học hỏi áp dụng kiến thức mà chúng em đã các thầy cô dạy thời gian qua Đồ án giúp chúng em tổng kết lại điều đã học phát triển khả tư duy, tính sang tạo công việc để sau chúng em có thể vững bước đường mà chúng em đã chọn Xin chân thành cảm ơn các thầy cô đã nhiệt tình dạy chúng em suốt năm học qua để chúng em có đủ các kiến thức làm mợt đồ án hồn chỉnh bước khởi đầu cho dự án tương lai CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1.Đặt Vấn Đề 1.1.1.Giới Thiệu Bài Toán Xuất phát từ nhu cầu quản lý nhân sự từ thực tế nhu cầu quản lý nhân viên của cơng ty u cầu có mợt phần mềm quản lý để trợ giúp cho lãnh đạo nhân viên công ty để quản lý nhân sự Các thao tác của phần mềm thân thiện với người dùng, tránh các sai sót khơng thể tránh khỏi làm việc trực tiếp, tránh làm mát thông tin, dễ hiểu, dễ sử dụng cho người không qua đào tạo cơng nghệ thơng tin Chính từ nhu cầu đã nảy sinh nhu cầu xây dựng phần mềm quản lý nhân sự dùng hệ quản trị CSDL MySQL nhằm đáp ứng yêu cầu 1.1.2.Nhận Xét Bài Toán Việc quản lý nhân sự công ty bao gồm: Quản lý hồ sơ của nhân viên suốt quá trình cơng tác (từ bắt đầu vào công ty đến chuyển tới công ty khác) Quản lý đào tạo phát triển nguồn nhân lực: Quản lý việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực thực theo thủ tục đào tạo của công ty, theo chiến lược kinh doanh của công ty Quản lý lương, thưởng cho người lao động theo quy định của công ty Quản lý nghỉ phép Cán bộ, nhân viên nghỉ phép theo nội quy lao động của công ty Khi muốn nghỉ phép phải làm giấy đề nghị chủn cho trưởng bợ phận ký, sau chủn cho phịng hành nhân sự xem xét, phịng hành nhân sự đồng ý mới nghỉ Nếu nghỉ phép nhiều ngày phịng hành nhân sự phải chuyển cho tổng giám đốc duyệt Quản lý nghỉ việc, nghỉ việc riêng: Cán bộ, nhân viên nghỉ việc nghỉ việc riêng theo quy định của cơng ty Khi muốn nghỉ phải làm giấy xin nghỉ gửi cho phịng hành nhân sự Điều động nhân viên: Việc chuyển nhân sự từ bộ phận sang bộ phận khác phải cấp trưởng quản lý hai bộ phận đồng ý chủn giấy cho phịng hành nhân sự Việc chủn đổi nhân viên văn phịng, cán bợ cấp trưởng phịng trở lên phải tổng giám đốc phê duyệt Xử lý vi phạm kỷ luật: Việc xử lý vi phạm kỷ luật thực theo nội quy của công ty Quản lý nhân sự theo từng phòng ban 1.1.3.Giải Quyết Đề Tài Hoạt động nghiệp vụ quản lý nhân sự công ty biểu diễn sơ đồ dưới đây: Các thông tin của nhân viên suốt quá trình cơng tác cơng ty (từ bắt đầu tới kết thúc) theo dõi một cách cẩn thận Quá trình theo dõi bợ phận phụ trách nhân sự đảm nhiệm Bộ phận có trách nhiệm theo dõi quá trình cơng tác, khen thưởng kỷ luật, hợp đồng của nhân viên Đồng thời lưu giữ tồn bợ các thơng tin liên quan tới nhân viên (quá trình cơng tác trước vào cơng ty, cấp, chun ngành, sơ yếu lí lịch ) Các nhà quản lý se có trách nhiệm phân bổ danh sách nhân viên từng phòng ban Các phịng ban có chức tiếp nhận nhân viên, tiếp nhận các hồ sơ của nhân viên bộ phận phụ trách nhân sự gửi tới Các phòng se thực các thay đổi có nhu cầu (nhân viên có nhu cầu nghỉ làm, nghỉ phép ) Ngồi ra, các phòng thực quản lý nhân viên theo từng phịng ban riêng biệt Bợ phận phụ trách nhân sự nhận các thông tin thay đổi nhân sự các phòng ban gửi tới Từ các yêu cầu đó, bợ phận phải lập các báo cáo gửi cho nhà quản lý để nhà quản lý có các chiến lược điều chỉnh cho phù hợp Đồng thời bộ phận phải thông báo cho nhân viên biết để họ có thể nắm bắt thơng tin kịp thời phù hợp với yêu cầu của nhà quản lý Khi các nhà quản lý có nhu cầu tìm kiếm hay cập nhật các thông tin liên quan tới nhân viên bợ phận phụ trách nhân sự se có trách nhiệm gửi cho nhà quản lý danh sách nhân viên thoả mãn yêu cầu 1.2.Nhiệm Vụ Của Đồ Án Thông qua nghiên cứu toán quản lý nhân sự để thiết kế lập trình phần mềm nhằm hỗ trợ công tác quản lý của các công ty Dự kiến lập trình phần mềm quản lý nhân sự cần đạt các mục tiêu sau: Tin học hoá khâu: + Cập nhật hồ sơ nhân viên mới vào cơng ty + Cập nhật phịng ban bộ phận công ty phát sinh thêm các bộ phận phòng ban mới + Quản lý danh mục cho cơng ty trình đợ, chức danh, loại hợp đồng… + Quản lý chế độ cho nhân viên giúp cho nhân viên hưởng các chế độ ưu đãi công ty + Quản lý lương thưởng cho nhân viên + Tìm kiếm, tra cứu thơng tin nhân viên công ty + Kết xuất bảng thống kê danh sách nhân viên + Kết xuất bảng công công ty Q trình xử lý liệu: - Các thơng tin lao động lưu trữ kho liệu hồ sơ - Các thông tin phát sinh quá trình cơng tác se liên tục cập nhật nhanh chóng, xác kịp thời - Đối với các trường hợp đặc biệt như: chuyển phòng, nghỉ chế đợ các liệu liên quan se xử lý tuỳ theo yêu cầu cụ thể của người quản lý - Xem thông tin nhân viên - Cập nhật hồ sơ nhân sự: quá trình cơng tác, cấp, khen thưởng- kỷ luật - Tìm kiếm nhân sự theo mợt tiêu chí ban quản lý đưa - Quản lý nhân viên theo từng phòng ban Dành cho nhà quản lý: Xem thông tin nhân viên Thêm mới nhân viên Cập nhật danh mục từ điển bao gồm: chức vụ, phòng ban, chuyên ngành mà nhân viên đã đào tạo ,các loại hợp đồng cơng ty Tìm kiếm nhân viên phục vụ cho mợt u cầu Xem báo cáo danh sách nhân viên có cơng ty từng thời điểm để có các biện pháp điều chỉnh kịp thời Xem báo cáo danh sách nhân viên thưởng vi phạm kỷ luật của cơng ty để từ có các phương pháp quản lý phù hợp Xem báo cáo danh sách nhân viên theo phòng ban để từ có các chiến lược đào tạo phù hợp Xem báo cáo danh sách nhân viên hết hạn hợp đồng công ty Xem báo cáo nhân viên thay đổi công tác Đăng nhập vào hệ thống Đổi mật Dành cho người quản trị: Tạo/ xoá/ sửa User Thêm/ xoá/ sửa các quyền Gán quyền cho User 1.3.Các Yêu Cầu Kĩ Thuật Về Phần Cứng Và Phần Mềm 1.3.1.Cấu Hình Hệ Thống Hệ Điều Hành Ram Ổ Cứng Cịn Trống Cấu Hình Tối Thiểu 500MB 1.3.2.Các Chương Trình Phần Mềm - NetBean IDE 8.2 - Xampp Cấu Hình Đề Nghị 10 1GB CHƯƠNG CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ NGƠN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA VÀ NGÔN NGỮ TRUY VẤN CSDL MySQL 2.1.Các Kiến Thức Cơ Bản Về Ngơn Ngữ Lập Trình Java 2.1.1.Giới Thiệu Về Ngơn Ngữ Lập Trình Java Java mợt ngơn ngữ lập trình hướng đối tượng Nó sử dụng phát triển phần mềm, trang web, game hay ứng dụng các thiết bị di động Java khởi đầu James Gosling bạn đồng nghiệp Sun MicroSystem năm 1991 Ban đầu Java tạo nhằm mục đích viết phần mềm cho các sản phẩm gia dụng, có tên Oak Java phát hành năm 1994, đến năm 2010 Oracle mua lại từ Sun MicroSystem Java tạo với tiêu chí “Viết (code) lần, thực thi khắp nơi” (Write Once, Run Anywhere – WORA) Chương trình phần mềm viết Java có thể chạy tảng (platform) khác thông qua một môi trường thực thi với điều kiện có mơi trường thực thi thích hợp hỗ trợ tảng 2.1.2.Các Đặc Trưng Của Ngơn Ngữ Lập Trình Java Hình 3.8.Mơ Hình Thức Thể E-R(Entity Relationship) 3.9.Mối Liên Kết Giữa Các Bảng Dữ Liệu Hình 3.9.Mối Liên Kết Giữa Các Bảng Dữ Liệu CHƯƠNG GIAO DIỆN TRONG PHẦN MỀM 4.1.Giao Diện Đăng Nhập Hệ Thống Hình 4.1.Giao Diện Đăng Nhập Hệ Thống - Đây giao diện khởi động của hệ thống Muốn vào hệ thống cần thông qua chức đăng nhập của giao diện - Cần sử dụng tài khoản mật đã tạo trước để đăng nhập vào hệ thống 4.2.Giao Diện Quản Lý Tài Khoản Hình 4.2.Giao Diện Quản Lý Tài Khoản - Tại admin có thể cập nhật thơng tin, thêm, sửa, xoá các tài khoản đăng nhập 4.3.Giao Diện Quản Lý Nhân Viên Hình 4.3.Giao Diện Quản Lý Nhân Viên - Đây giao diện có thể thêm, sửa, xóa danh sách nhân viên tra cứu thông tin sinh viên - Khi thêm, sửa, xóa nhân viên các cảnh báo giúp người sử dụng xác các chức mong muốn - Tra cứu xem thông tin của nhân viên theo mã nhân viên 4.4.Giao Diện Quản Lý Chức Vụ Hình 4.4.Giao Diện Quản Lý Chức Vụ - Giao diện thực cập nhật danh sách chức vụ từng nhân viên tong công ty tra cứu chức vụ của nhân viên - Khi thực các chức quản lý có các thơng báo cảnh báo để các hoạt đợng quản xác - Tra cứu xem chức vụ của nhân viên theo mã nhân viên 4.5.Giao Diện Quản Lý Bộ Phận Hình 4.5.Giao Diện Quản Lý Bợ Phận - Giao diện thực cập nhật danh sách bộ phận của công ty - Khi thực các chức quản lý có các thơng báo cảnh báo để các hoạt đợng quản xác - Tìm kiếm nhân viên xem nằm bộ phận theo mã nhân viên 4.6.Giao Diện Quản Lý Bảng Cơng Hình 4.6.Giao Diện Quản Lý Bảng Công - Giao diện thực cập nhật danh sách bảng công của nhân viên công ty - Khi thực các chức quản lý có các thơng báo cảnh báo để các hoạt đợng quản xác - Tra cứu xem thông tin bảng lương của nhân viên theo mã bảng công 4.7.Giao Diện Quản Lý Lương Hình 4.7.Giao Diện Quản Lý Lương - Giao diện thực cập nhật danh sách lương cho nhân viên như: điều chỉnh lương,thưởng, phụ cấp,… - Khi thực các chức quản lý có các thơng báo cảnh báo để các hoạt đợng quản xác -Tra cứu xem thông tin lương của nhân viên theo mã nhân viên - 4.8.Giao Diện Quản Lý Bảo Hiểm Hình 4.8.Giao Diện Quản Lý Bảo Hiểm - Giao diện thực cập nhật danh sách bảo hiểm của nhân viên - Khi thực các chức quản lý có các thơng báo cảnh báo để các hoạt đợng quản xác - Tra cứu xem thông tin bảo hiểm của nhân viên theo mã nhân viên 4.9.Giao Diện Quản Lý Trình Độ Hình 4.9.Giao Diện Quản Lý Trình Đợ - Giao diện thực cập nhật thơng tin trình đợ của nhân viên công ty - Khi thực các chức quản lý có các thơng báo cảnh báo để các hoạt đợng quản xác - Tra cứu xem thơng tin trình đợ của nhân viên theo mã nhân viên 4.10.Giao Diện Quản lý Hợp Đồng Hình 4.10.Giao Diện Quản lý Hợp Đồng - Giao diện thực cập nhật danh sách hợp đồng của nhân viên - Khi thực các chức quản lý có các thơng báo cảnh báo để các hoạt đợng quản xác - Tra cứu xem thông tin hợp đồng của nhân viên theo mã nhân viên TỔNG KẾT VÀ ĐÁNH GIÁ Ưu Điểm(Kết Quả Đạt Được) - Chương trình có giao diện thân thiện, thuận tiện cho người sử dụng - Chức xử lý linh hoạt các yêu cầu thực tế - Dễ dàng sử dụng quản lý Nhược Điểm(Hạn Chế) - Do thời gian nghiên cứu có hạn khả cịn hạn chế nên mợt số ý tưởng, chưa thực thi - Mợt số chức cịn chưa hoạt đợng ổn định - Chương trình chưa có tính thẩm mỹ chưa cao Hướng Phát Triển Đề Tài - Tìm hiểu hồn thiện mợt số chức chưa thực ứng dụng - Hỗ trợ sở liệu MySQL để khả bảo mật, tốc độ truy vấn, khả quản lý liệu tốt LỜI CẢM ƠN Để hồn thành quá trình nghiên cứu hồn thiện đề tài này, em xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến Thầy Trần Đăng Hoan Thầy đã trực tiếp bảo hướng dẫn em suốt quá trình học tập mơn học LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Trân trọng cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO Tham khảo đồ án công nghệ thông tin chi tiết đầy đủ https://khoaluantotnghiep.net/tham-khao-do-an-cong-nghethong-tin-chi-tiet-va-day-du/ Asg.P4: Tạo các lớp kết nối, thao tác sở liệu, tiện ích chức đăng nhập https://www.youtube.com/watch?v=6vgc4zgqeaY Lab 5.B2: Viết chức thêm, xóa, sửa hiển thị (CRUD) cho form quản lý SinhVien https://www.youtube.com/watch?v=1oFD_SU3VJA&t=3337s Kết nối Netbeans với XAMPP https://www.youtube.com/watch?v=lPCp-UofmtA Nút Radio Java | Cách sử dụng nút radio java netbeans | Các nút radio Java https://www.youtube.com/watch?v=f-XsbZuCRtQ&t=15s ... phát từ nhu cầu quản lý nhân sự từ thực tế nhu cầu quản lý nhân viên của công ty u cầu có mợt phần mềm quản lý để trợ giúp cho lãnh đạo nhân viên công ty để quản lý nhân sự Các thao... cầu xây dựng phần mềm quản lý nhân sự dùng hệ quản trị CSDL MySQL nhằm đáp ứng yêu cầu 1.1.2.Nhận Xét Bài Toán Việc quản lý nhân sự công ty bao gồm: Quản lý hồ sơ của nhân viên suốt quá... Đỉnh Quản Trị Hệ Thống 3.4.2.Sơ Đồ Mức Dưới Đỉnh Quản Lý Nhân Viên Hình 3.4.2.Sơ Đồ Mức Dưới Đỉnh Quản Lý Nhân Viên 3.4.3.Sơ Đồ Mức Dưới Đỉnh Quản Lý Chức Vụ Hình 3.4.3.Sơ Đồ Mức Dưới Đỉnh Quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo Quản Lý Nhân Sự,