0

Top 10 Đề Thi Học Kì 1 Môn Tiếng Việt Lớp 2 Tự luận & Trắc Nghiệm Có Đáp Án

21 2 0
  • Top 10 Đề Thi Học Kì 1 Môn Tiếng Việt Lớp 2 Tự luận & Trắc Nghiệm Có Đáp Án

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 17:59

TuhocOnline edu vn ĐỀ 1 A Kiểm tra đọc (10 điểm) I Đọc thành tiếng (6 điểm) Bài đọc Làm việc thật là vui (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 16) – Đọc đoạn cuối (Từ Như mọi vật đến cũng vui ) – Trả lời câu hỏi Em bé trong bài làm được những việc gì? II Đọc hiểu (4 điểm) Bài đọc Phẩn thưởng (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 13) Làm bài tập Chọn câu trả lời đúng nhất (Chọn a, b, c hoặc d) 1 Câu chuyện nói về ai? a Bạn Minh b Bạn Na c Cô giáo d Bạn Lan 2 Bạn Na có đức tính gì? a Học giỏi, chăm chỉ b Thíc[.] TuhocOnline.edu.vn ĐỀ A Kiểm tra đọc: (10 điểm) I Đọc thành tiếng: (6 điểm) Bài đọc: Làm việc thật vui (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 16) – Đọc đoạn cuối (Từ: Như vật… đến vui.) – Trả lời câu hỏi: Em bé làm việc gì? II Đọc hiểu: (4 điểm) Bài đọc: Phẩn thưởng (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 13) Làm tập: Chọn câu trả lời (Chọn a, b, c d): Câu chuyện nói ai? a Bạn Minh b Bạn Na c Cơ giáo d Bạn Lan Bạn Na có đức tính gì? a Học giỏi, chăm b Thích làm việc c Tốt bụng, hay giúp đỡ bạn bè d Nhường nhịn bạn bè, có tinh thần vượt khó Vì bạn Na nhận thưởng? a Na ngoan ngoãn, tốt bụng, biết san sẻ giúp đỡ bạn b Na học giỏi môn c Na cán lớp d Na biết nhường nhịn bạn Khi Na nhận thưởng, vui mừng? a Bố Na b Mẹ Na c Bạn học lớp với Na d Bạn Na, cô giáo, mẹ bạn Na lớp B Kiểm tra viết: (10 điểm) I Chính tả (Nghe – viết): (5 điểm) Bài viết: Phẩn thưởng II Tập làm văn: (5 điểm) Viết đoạn văn từ đến cảu giới thiệu vê người bạn em TuhocOnline.edu.vn Hướng dẫn làm Đề thi A Kiểm tra đọc: (10 điểm) I Đọc thành tiếng: (6 điểm) II Đọc hiểu: (4 điểm) Câu 1: b Câu 2: c Câu 3: a Câu 4: d B Kiểm tra viết: (10 điểm) I Chính tả: (5 điểm) II Tập làm văn: (5 điểm) Viết đoạn văn từ đến câu giới thiệu người bạn em Gợi ý làm tập làm văn: – Bạn em tên gì? Học lớp nào? – Nhà bạn đâu? – Bạn em có đặc điểm bật? – Em thích bạn điều gì? Bài tham khảo Như Quỳnh bạn học lớp với em Nhà bạn cách nhà em chừng vài trăm mét, không gần em Quỳnh thường rủ học Quỳnh chăm học tập nên thường cô giáo khen bạn bè quý mến Khơng chăm lo học tập cho riêng mà Quỳnh biết giúp đỡ bạn yếu để tiến Sự siêng học giối Quỳnh làm em bạn thầm ngưỡng mộ TuhocOnline.edu.vn ĐỀ A Kiểm tra đọc: (10 điểm) I Đọc thành tiếng: (6 điểm) Bài đọc: Bạn Nai Nhỏ (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 22) – Đọc đoạn đoạn – Trả lời câu hỏi: Nai Nhỏ xin phép cha đâu? Cha Nai Nhỏ nói gì? II Đọc hiểu: (4 điểm) Bài đọc: Gọi bạn (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 28) Làm tập: Chọn câu trả lời (Chọn a, b, c d): Đôi bạn Bê Vàng Dê Trắng sống đâu? a Trong trang trại b Trong rừng c Trong chuồng nuôi gia súc nhà nơng d lều trại nhỏ bên dịng suối Vì Bê Vàng phải tìm cỏ? a Trời hạn hán kéo dài b Suối cạn, cỏ héo khơ c Bê Vàng Dê Trắng khơng có để ăn d Tất ý Khi Bê Vàng quên đường vể, Dê Trắng làm gì? a Dê Trắng thương bạn b Dê Trắng nhớ bạn c Dê Trắng chạy khắp nơi tìm Bê Vàng d Tất ý Vì đến Dê Trắng kêu “Bê! Bê!”? a Dê Trắng tìm bạn b Chưa tìm thấy bạn c Mừng rỡ gặp bạn d Xúc động gặp bạn B Kiểm tra viết: (10 điểm) I Chính tả (Tập chép): (5 điểm) Bài viết: Bạn Nai Nhỏ Nai Nhỏ xin cha cho chơi xa bạn Biết bạn khỏe mạnh, thông minh nhanh nhẹn, cha Nai Nhỏ lo Khi biết bạn dám liều cứu người khác, cha Nai Nhỏ yên lòng cho chơi với bạn II Tập làm văn: (5 điểm) Viết đoạn vãn từ đến câu nói (thầy) giáo cũ em Hướng dẫn làm Đề thi A Kiểm tra đọc: (10 điểm) TuhocOnline.edu.vn I Đọc thành tiếng: (6 điểm) II Đọc hiểu: (4 điểm) Câu 1: b Câu 2: d Câu 3: d Câu 4: b B Kiểm tra viết: (10 điểm) I Chính tả: (5 điểm) II Tập làm văn: (5 điểm) Viết đoạn văn từ đến câu nói (thầy) giáo cũ em Gợi ý làm tập làm văn: – Cô (thầy) giáo cũ em tên gì? Dạy em vào năm lớp mấy? – Tình cảm (thầy) giáo học sinh nào? – Em nhớ điều (thầy) giáo cũ? – Tình cảm em cô (thầy) giáo cũ nào? Bài tham khảo Cô Diệu Thu cô giáo dạy em năm lớp Một Cô yêu thương chúng em Em nhớ ngày học, cô động viên em bạn phải mạnh dạn, tự tin Cô cầm tay em để uốn nắn chữ Cô tận tụy giảng cho chúng em, ân cần dạy cho chúng em môn học Em hình dung người mẹ thứ hai Ngồi em học sinh tham khảo thêm: TuhocOnline.edu.vn ĐỀ Họ tên: Lớp 2A… Nhận BÀI KHẢO SÁT GIỮA HỌC KÌ I xét Năm học Môn : Tiếng Việt Thời gian: 60 phút I Kiểm tra đọc hiểu Đọc thành tiếng : Kiểm tra tập đọc học thuộc lòng từ tuần đến tuần 8, kết hợp trả lời câu hỏi tìm hiểu nội dung ( Kiểm tra vào tiết ôn tập) Đọc hiểu: Đọc thầm : “ Người thầy cũ” ( SGK Tiếng Việt lớp tập trang 56 ) Bài 1: Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời (2 điểm) Câu : Khi gặp thầy giáo, đội giới thiệu với thầy giáo ? A Thưa thầy, em Khánh, đứa học trò thầy thường khen học sinh ngoan ! B Thưa thầy, em Khánh, đứa học trò năm trèo cửa sổ lớp bị thầy phạt ! C Thưa thầy, em Khánh, bố cháu Dũng ! Câu : Câu chuyện khuyên điều ? A Khi có lỗi, dù thầy khơng phạt phải tự nhận lỗi để khơng mắc lại B Ln phải lễ phép, kính trọng thầy cô giáo cũ C Học sinh phải nhớ lời dạy bảo thầy cô để tiến ln biết ơn, kính trọng thầy giáo Bài : Điền từ hoạt động, trạng thái thích hợp vào chỗ chấm: Trong lớp, chúng em chăm …………………cô giáo giảng Bài : Gạch chân từ vật câu đây: Bố Dũng đội Bài 4: Trả lời câu hỏi sau theo hai cách: Em có thuộc hát “Đi học” không ? Cách Cách TuhocOnline.edu.vn II Kiểm tra viếLJ Chính tả ( Nghe – viếLJ ) Dậy sớm (SGK Tiếng Việt tập trang 76) Tập làm văn: Câu 1: Em muốn nhờ bạn chép hộ mộLJ hát mà em thích, em nóŁ vớŁ bạn ? Câu 2: ViếLJ đʇn văn ( 4-5 câu) giớʒ thiệu trường em: GỢI Ý - Trường em tên ? - Trường em đâu ? - Hình dáng ngơi trường ? - Trường có dãy lớp học ? - Cây cối trường ? - Tình cảm em mái trường ? Bài 1: Đặt tính tính 45 + 36 59 + Bài 2: Điền dấu >; < = vào ô trống 67 + 33 72 + 27 TuhocOnline.edu.vn Bài 3/: Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời Câu : 25 + 38 – 63 = ………… Số thích hợp điền vào chỗ chấm : A 63 B C 0 Câu : 18 l + ……l = 28 l Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A 10 B C Câu : Bao thóc nặng 68 kg, bao ngơ nhẹ bao thóc kg Hỏi bao ngơ cân nặng ki-lô-gam ? A 73 ki-lô-gam B 63 ki-lơ-gam C 36 ki-lơ-gam Câu : Hình vẽ có hình tam giác ? hình chữ nhật ? A hình tam giác hình chữ B nhật C hình tam giác hình chữ nhật hình tam giác hình chữ nhật Bài : Tính nhẩm 80 + 20 = ………… + + =………… Bài : Thùng thứ có 85 l dầu, thùng thứ hai có nhiều thùng thứ 15 l dầu Hỏi thùng thứ hai có lít dầu ? Tóm tắt Bài giải TuhocOnline.edu.vn ĐỀ A Kiểm tra đọc: I Đọc thành tiếng: (6 điểm) Bài đọc: Bím tóc sam (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 31 ) – Đọc đoạn đoạn – Trả lời câu hỏi: Vì Hà khóc? Nghe lời thầy, Tuấn làm gì? II Đọc hiểu: (4 điểm) Bài đọc: Trên bè (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 34 ) Làm tập: Chọn câu trả lời (Chọn a, b, c d): Dế Mèn Dế Trũi chơi xa cách gì? a Đi thuyền b Đi đôi cánh c Đi việc ghép ba bốn bèo sen lại thành bè d Tất ý Trên dường đi, bạn nhìn thấy vật? a Một b Hai c Ba d Bốn Những từ ngữ thái độ khâm phục vật Dế Mèn Dế Trũi? a bái phục b âu yếm c hoan nghênh d Tất ý Cuộc chơi Dế Mèn Dế Trũi có thú vị? a Gặp nhiều cảnh đẹp dọc đường b Mở rộng tầm hiểu biết c Được bạn bè hoan nghênh, thán phục d Tất ý B Kiểm tra viết: (10 điểm) I Chính tả (Tập chép): (5 điểm) Bài viết: Bím tóc sam Từ: Thầy giáo nhìn hai bím tóc… đến em khơng khóc II Tập làm văn: (5 điểm) Viết đoạn văn từ đến câu kể trường em học TuhocOnline.edu.vn Hướng dẫn làm Đề thi A Kiểm tra đọc: (10 điểm) I Đọc thành tiếng: (6 điểm) II Đọc hiểu: (4 điểm) Câu : c Câu 2: d Câu 3: d Câu 4: d B Kiểm tra viết: (10 điểm) I Chính tả: (5 điểm) II Tập làm văn: (5 điểm) Viết đoạn văn từ đến câu kể trường em học Gợi ý làm tập làm văn: – Quang cảnh trường em nào? – Ngôi trường đem lại lợi ích cho em bạn? – Em có suy nghĩ ngơi trường em? Bài tham khảo Trường em có từ lâu lắm, tu sửa nâng cấp nên khang trang Sân trường tráng xi măng, sân cột cờ, cờ tung bay gió sớm Những hàng phượng vĩ chạy dọc sân trường tô điểm cho quang cảnh trường em thêm đẹp Ngơi trường gắn bó với em, ngày đến trường chúng em học nhiều điều hay bổ ích Em xem trường nhà thứ hai TuhocOnline.edu.vn ĐỀ A Kiểm tra đọc: (10 điểm) I Đọc thành tiếng: (6 điểm) Bài đọc: Chiếc bút mực (SGK Tiếng Việt 2, tập 1., trang 40 – Đọc đoạn – Trả lời câu hỏi: Trong truyện có nhân vật? Họ ai? II Đọc hiểu: (4 điểm) Bài đọc: Cái trống trường em (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 45) Làm tập Chọn câu trả lời (Chọn a, b, c d): Bạn học sinh xưng hơ, trị chuyện nhừ với trống? a Gọi tên, xưng hơ trị chuyện thân mật b Xưng hơ trị chuyện không thân mật c Xem trống đồ vật khơng bổ ích d Xem trống ăn tinh thần Tìm hai từ hoạt động trống: a mừng vui, lặng im b ngẫm nghĩ, gọi c nghiêng, vui d buồn, vang, Tìm hai từ chi người có thơ: a trống, em b trường, gió c mình, chúng em d giọng, bọn Vì bạn học trị u q trống trường a Trống gắn bó với bạn b Trống vật sử dụng có ích nhà trường c Trống tài sản nhà trường d Tất ý B Kiểm tra viết: (10 điểm) I Chính tả (Nghe – viết): (5 điểm) Bài viết: Cái trống trường em (Hai khổ thơ đầu) II Tập làm văn: (5 điểm) Viết đoạn văn từ đến câu giới thiệu trường em làng (xóm, bản, ấp, bn, sóc, phố) em Hướng dẫn làm Đề thi A Kiểm tra đọc: (10 điểm) I Đọc thành tiếng: (6 điểm) II Đọc hiểu: (4 điểm) Câu 1: Câu 2: b Câu 3: c Câu 4: d TuhocOnline.edu.vn a B Kiểm tra viết: (10 điểm) I Chính tả: (5 điểm) II Tập làm văn: (5 điểm) Viết đoạn văn từ đến câu giới thiệu trường em làng, xóm, bản, ấp, bn, sóc, phố em Gợi ý làm tập làm văn: – Trường em mang tên gì? – Cảnh quan trường em nào? – Tình cảm gắn bó em trường sao? Bài tham khảo Trường em mang tên Trường Tiểu học Trần Phú Ngơi trường khang trang, cảnh quan tươi đẹp Nhìn từ xa, trường hộp khổng lồ thấp thống bóng xanh Em u trường em Em bạn bảo phải giữ gìn vệ sinh trường lớp để trường luôn đẹp TuhocOnline.edu.vn ĐỀ A Kiểm tra đọc: (10 điểm) I Đọc thành tiếng: (6 điểm) Bài đọc: Cô giáo lớp em (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 60) – Đọc khổ thơ – Trả lời câu hỏi: Những từ ngữ nói lên tình cảm học sinh cô giáo? II Đọc hiểu: (4 điểm) Bài đọc: Người thầy cũ (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 56) Làm tập: Chọn câu trả lời (Chọn a, b, c d): Bố Dũng đến trường làm gì? a Thăm thầy (cô) giáo nhà trường b Để gặp thầy chủ nhiệm Dũng c Để chào thầy giáo cũ bố Dũng d Để đưa Dũng học Khi gặp thầy giáo cũ, bố Dũng thể kính trọng nào? a Lấy mũ, lễ phép chào thầy b Nhấc kính, chớp mắt ngạc nhiên chào thầy c Tươi cười, vui vẻ chào thầy d Xúc động chào thầy Bố Dũng nhớ kỉ niệm thầy? a Trèo cửa sổ lớp bị thầy bắt gặp b Thầy không phạt mà buồn c Thầy khuyên “trước làm việc gì, cần phải suy nghĩ” d Tất ý Câu “Chú tìm đến lớp để chào thầy giáo cũ” thuộc mẫu câu nào? a Ai gì? b Ai làm gì? c Ai nào? d Không thuộc mẫu câu B Kiểm tra viết: (10 điểm) I Chính tả (Nghe – viết): (5 điểm) Bài viết: Cô giáo lớp em (Khổ thơ 3) II Tập làm văn: (5 điểm) Viết đoạn văn từ đến câu kể bổ em Hướng dẫn làm Đề thi A Kiểm tra đọc: (10 điểm) I Đọc thành tiếng: (6 điểm) II Đọc hiểu: (4 điểm) Câu 1: Câu 2: a Câu 3: d Câu 4: b c TuhocOnline.edu.vn B Kiểm tra viết: (10 điểm) I Chính tả: (5 điểm) II Tập làm văn: (5 điểm) Viết đoạn văn từ đến câu kể bố em Gợi ý làm tập làm văn: – Bố em làm nghề làm quan nào? – Việc làm bố em sao? – Tình cảm bố em nào? – Tình cảm em dành cho bố sao? Bài tham khảo “Bố tất Bố ơi! Bố ơi!” Lời hát ln vang vọng em em nghĩ bố Bố em năm vừa trịn tuổi bốn mươi Bố kỹ sư cầu đường Bố yêu công việc, tận tâm với nghề nghiệp Em tự hào bố TuhocOnline.edu.vn ĐỀ A Kiểm tra đọc: (10 điểm) I Đọc thành tiếng: (6 điểm) Bài đọc: Cô giáo lớp em (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 60) – Đọc khổ thơ – Trả lời câu hỏi: Những từ ngữ nói lên tình cảm học sinh giáo? II Đọc hiểu: (4 điểm) Bài đọc: Người thầy cũ (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 56) Làm tập: Chọn câu trả lời (Chọn a, b, c d): Bố Dũng đến trường làm gì? a Thăm thầy (cô) giáo nhà trường b Để gặp thầy chủ nhiệm Dũng c Để chào thầy giáo cũ bố Dũng d Để đưa Dũng học Khi gặp thầy giáo cũ, bố Dũng thể kính trọng nào? a Lấy mũ, lễ phép chào thầy b Nhấc kính, chớp mắt ngạc nhiên chào thầy c Tươi cười, vui vẻ chào thầy d Xúc động chào thầy Bố Dũng nhớ kỉ niệm thầy? a Trèo cửa sổ lớp bị thầy bắt gặp b Thầy không phạt mà buồn c Thầy khuyên “trước làm việc gì, cần phải suy nghĩ” d Tất ý Câu “Chú tìm đến lớp để chào thầy giáo cũ” thuộc mẫu câu nào? a Ai gì? b Ai làm gì? c Ai nào? d Không thuộc mẫu câu B Kiểm tra viết: (10 điểm) I Chính tả (Nghe – viết): (5 điểm) Bài viết: Cô giáo lớp em (Khổ thơ 3) II Tập làm văn: (5 điểm) Viết đoạn văn từ đến câu kể bổ em Hướng dẫn làm Đề thi A Kiểm tra đọc: (10 điểm) I Đọc thành tiếng: (6 điểm) II Đọc hiểu: (4 điểm) Câu 1: Câu 2: a Câu 3: d Câu 4: b c TuhocOnline.edu.vn B Kiểm tra viết: (10 điểm) I Chính tả: (5 điểm) II Tập làm văn: (5 điểm) Viết đoạn văn từ đến câu kể bố em Gợi ý làm tập làm văn: – Bố em làm nghề làm quan nào? – Việc làm bố em sao? – Tình cảm bố em nào? – Tình cảm em dành cho bố sao? Bài tham khảo “Bố tất Bố ơi! Bố ơi!” Lời hát vang vọng em em nghĩ bố Bố em năm vừa trịn tuổi bốn mươi Bố kỹ sư cầu đường Bố yêu công việc, tận tâm với nghề nghiệp Em tự hào bố TuhocOnline.edu.vn ĐỀ A Kiểm tra đọc: (10 điểm) I Đọc thành tiếng: (6 điểm) Bài đọc: Bài hát trồng Ai trồng cây, Người có tiếng hát Trên vịm Chim hót lời mê say Ai trồng Người có gió Rung cành Hoa đùa lay lay Ai trồng Người có bóng mát Trong vịm Qn nắng xa đường dài Ai trồng Người có hạnh phúc Mong chờ Mau lớn theo ngày Ai trồng cây… Em trồng cây… Em trồng cây… (Bế Kiến Quốc) – Trả lời câu hỏi: Trồng đem lại lợi ích cho người? II Đọc hiểu: (4 điểm) Bài đọc: Đôi bạn Búp bê làm việc suốt ngày, hết quét nhà lại rửa bát, nấu cơm Lúc ngồi nghỉ, Búp Bê nghe có tiếng hát hay Nó hỏi: – Ai hát đấy? Có tiếng trả lời: – Tôi hát Tôi Dế Mèn Thấy bạn vất vả, hát để tặng bạn Búp Bê nói: – Cảm ơn bạn Tiếng hát bạn làm hết mệt (Theo Nguyễn Kiên) Làm tập: Chọn câu trả lời (Chọn a, b, c d): Búp Bê làm việc gì? a Quét nhà, học b Ca hát c Cho lợn, gà ăn d Quét nhà, rửa bát, nấu cơm Dế Mèn hát để làm gì? TuhocOnline.edu.vn a Luyện giọng hát hay b Thấy bạn vất vã, hát để tặng bạn c Khuyên bạn không làm việc d Cho bạn biết hát hay Khi nghe Dế Mèn nói, Búp Bê làm gì? a Cảm ơn Dế Mèn b Ca ngợi Dế Mèn c Thán phục Dế Mèn d cảm ơn khen ngợi Dế Mèn Vì Búp Bê cảm ơn Dê Mèn? a Vì Dế Mèn hát tặng Búp Bẽ b Dế Mèn thấy thương Búp Bê vất vả c Tiếng hát Dế Mèn giúp Búp Bê hết mệt d Tất ý B Kiểm tra viết: (10 điểm) I Chính tả (Nghe – viết): (5 điểm) Bài viết: Dậy sớm (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 76) II Tập làm văn: (5 điểm) Viết đoạn văn từ đến câu nói em lớp em Hướng dẫn làm Đề thi A Kiểm tra đọc: (10 điểm) I Đọc thành tiếng: (6 điểm) II Đọc hiểu: (4 điểm) Câu 1: d Câu 2: b Câu 3: d Câu 4: d B Kiểm tra viết: (10 điểm) I Chính tả: (5 điểm) II Tập làm văn: (5 điểm) Viết đoạn văn từ đến câu nói em lớp em Gợi ý làm tập làm văn: – Giới thiệu tên nơi em – Giới thiệu lớp em – Kể sở thích em – Kể ước mơ em Bài tham khảo Em tên Hổ Quỳnh Anh, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Hiện em học lớp 2A, Trường Tiểu học Hịa Bình Lớp học em gồm ba mươi tám bạn Chúng em đoàn kết, thân thiện Em bạn thích học mơn Tốn mơn Mĩ thuật Em ước mơ sau trở thành kiến trúc sư để thiết kế nên nhà xinh xắn, biệt thự sang trọng mà em nhìn thấy thành phố quê em TuhocOnline.edu.vn ĐỀ 10 A Kiểm tra đọc: (10 điểm) I Đọc thành tiếng: (6 điểm) Bài đọc: Sáng kiến bé Hà (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang78) – Đọc đoạn – Trả lời câu hỏi: Hà tặng ơng bà q gì? II Đọc hiểu: (4 điểm) Bài đọc: Thương ơng (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 83) Làm tập: Chọn câu trả lời (Chọn a, b, c d): Chân ông đau nào? a Sưng, tấy b Đi phải chống gậy c Bước lên thềm khó d Tất ý Bé Việt làm để giúp an ủi ông? a Đỡ ông lên thềm b Bày cho ông nói “khơng đau… khơng đau…” để khỏi thấy đau c Biếu ông kẹo d Tất ý Em có cảm nhận điều bé Việt? a Việt nhỏ biết thương ông, biết giúp đỡ an ủi ông ông đau b Việt chăm làm, biết giúp đỡ bố mẹ c Việt chưa biết giúp ơng cịn bé d Việt thích đùa giỡn với người Câu câu tạo theo mẫu “Ai làm gì?” ? a Ồng bước lên thềm b Việt đứa cháu ngoan c Ông bị đau chân d Việt vui ơng khỏi đau chân B Kiểm tra viết: (10 điểm) I Chính tả (Nghe – viết): (5 điểm) Bài viết: Ơng cháu (SGK Tiếng Việt, 2, tập 1, trang 89) II Tập làm văn: (5 điểm) Viết đoạn văn từ đến câu kể ông, bà người thân em Hướng dẫn làm Đề thi A Kiểm tra đọc: (10 điểm) I Đọc thành tiếng: (6 điểm) II Đọc hiểu: (4 điểm) Câu 1: d Câu 2: d Câu 3: a Câu 4: a TuhocOnline.edu.vn B Kiểm tra viết: (10 điểm) I Chính tả: (5 điểm) II Tập làm văn: (5 điểm) Viết đoạn văn từ đến câu kể ông, bà người thân em Gợi ý làm tập làm văn: – Giới thiệu ông, bà (hoặc người thân) em – Kể sơ lược hình dáng tính tình, kể việc làm ông, bà (người thân) – Nêu cảm nghĩ em người thân mà em kể Bài tham khảo Trong gia đình em, bà nội em người em gần gũi Bà năm già rồi, mái tóc bạc phơ cước trắng Khuôn mặt bà hằn sâu nếp nhăn Tuy vậy, khuôn mặt bà tươi vui thể hiền từ, nhân Em kính yêu bà, em thầm mong bà em đừng già thêm ... thấy thành phố quê em TuhocOnline.edu.vn ĐỀ 10 A Kiểm tra đọc: (10 điểm) I Đọc thành tiếng: (6 điểm) Bài đọc: Sáng kiến bé Hà (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang78) – Đọc đoạn – Trả lời câu hỏi:... TuhocOnline.edu.vn ĐỀ Họ tên: Lớp 2A… Nhận BÀI KHẢO SÁT GIỮA HỌC KÌ I xét Năm học Mơn : Tiếng Việt Thời gian: 60 phút I Kiểm tra đọc hiểu Đọc thành tiếng : Kiểm tra tập đọc học thuộc lòng từ tuần... TuhocOnline.edu.vn ĐỀ A Kiểm tra đọc: (10 điểm) I Đọc thành tiếng: (6 điểm) Bài đọc: Cô giáo lớp em (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 60) – Đọc khổ thơ – Trả lời câu hỏi: Những từ ngữ nói lên tình cảm học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Top 10 Đề Thi Học Kì 1 Môn Tiếng Việt Lớp 2 Tự luận & Trắc Nghiệm Có Đáp Án,