0

AJC chinh tri hoc tu tuong chinh tri cua nho gia

16 3 0
  • AJC chinh tri hoc tu tuong chinh tri cua nho gia

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 12:05

Tư tưởng chính trị của Nho gia? Giá trị, hạn chế và sự ảnh hưởng của nó đến đời sống chính trị xã hội Việt Nam? Tư tưởng chính trị của Nho gia? Giá trị, hạn chế và sự ảnh hưởng của nó đến đời sống chính trị xã hội Việt Nam? HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN KHOA CHÍNH TRỊ HỌC - TIỂU LUẬN HỌC PHẦN CHÍNH TRỊ HỌC Tư tưởng trị Nho gia? Giá trị, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống trị - xã hội Việt Nam? Sinh viên: Mã số sinh viên: Lớp Hà Nội, tháng năm 2022 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Tính tất yếu đề tài NỘI DUNG A TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ CỦA NHO GIA Khái niệm hệ tư tưởng trị Tư tưởng trị Nho gia 2.1 Khái niệm Nho giáo 2.2 Lịch sử Nho giáo 2.3 Tư tưởng trị Nho gia B SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ NHO GIA ĐẾN ĐỜI SỐNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VIỆT NAM Lý tư tưởng trị quốc Nho giáo có thay đổi du nhập vào Việt Nam Một số nội dung tư tưởng trị quốc Nho giáo Việt Nam 10 Ảnh hưởng tư tưởng nho giáo việc xây dựng nhà nước Việt Nam 11 3.1 Các ảnh hưởng tích cực tiêu cực 11 3.2 Nguyên nhân ảnh hưởng tiêu cực 11 3.3 Phương hướng giải pháp phát huy ảnh hưởng tích cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực tư tưởng trị quốc nho giáo việc xây dựng nhà nước Việt Nam 13 KẾT THÚC TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU Tính tất yếu đề tài Chính trị học hay khoa học trị (tiếng Anh: politology hay political science) ngành khoa học xã hội liên quan đến hệ thống quản trị phân tích hoạt động trị, tư tưởng trị, hiến pháp liên quan hành vi trị Khoa học trị bao gồm nhiều lĩnh vực, bao gồm trị so sánh, kinh tế trị, quan hệ quốc tế, lý luận trị, hành cơng, sách cơng, phương pháp trị Hơn nữa, khoa học trị có liên quan đến, dựa lĩnh vực kinh tế, luật, xã hội học, lịch sử, triết học, địa lý, tâm lý học/tâm thần học, nhân chủng học khoa học thần kinh Chính trị so sánh khoa học so sánh giảng dạy loại hiến pháp khác nhau, tác nhân trị, lập pháp lĩnh vực liên quan, tất từ góc độ xâm nhập Quan hệ quốc tế liên quan đến tương tác quốc gia dân tộc tổ chức liên phủ xuyên quốc gia Lý thuyết trị quan tâm nhiều đến đóng góp nhà tư tưởng triết gia cổ điển đương đại khác Trong tiểu luận, em phân tích tư tưởng trị Nho gia, giá trị, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống trị - xã hội Việt Nam NỘI DUNG A TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ CỦA NHO GIA Khái niệm hệ tư tưởng trị Hệ tư tưởng trị (ý thức hệ trị) toàn học thuyết, tư tưởng, quan điểm, giai cấp về: giành giữ quyền lực nhà nước; xác định chế độ trị; hình thức tổ chức nhà nước; quan hệ với giai cấp, tầng lớp khác Hệ tư tưởng trị có vai trị vơ quan trọng, thể điểm sauː - - Là kim nam soi đường cho q trình đấu tranh giai cấp Chỉ có hệ tư tưởng trị chứa đựng mục tiêu phương pháp để giai cấp tiến lên giành quyền Hệ tư tưởng trị xác định mối quan hệ giai cấp với giai cấp khác Hệ tư tưởng trị mơ tả chế độ trị, xác định hình thức chất Nhà nước, chế phân chia quyền lực trị Hệ tư tưởng trị xác định mục tiêu, nội dung phương thức lãnh đạo, quản lý xã hội Trong quan hệ với thể chế trị, hệ tư tưởng trị mục đích, nội dung thể chế Hệ tư tưởng trị xác định thể chế trị đó; quan hệ với hệ thống trị, hệ tư tưởng trị là “hạt nhân tinh thần”, phần “linh hồn” hệ thống Tư tưởng trị Nho gia 2.1 Khái niệm Nho giáo Nho giáo (儒教), gọi đạo Nho hay đạo Khổng (Nhơn đạo) hệ thống đạo đức, triết học xã hội, triết lý giáo dục triết học trị Khổng Tử đề xướng môn đồ ông phát triển với mục đích xây dựng xã hội hài hịa, người biết ứng xử theo lẽ phải đạo đức, đất nước thái bình, thịnh vượng Nho giáo tôn giáo hay học thuyết có hệ thống có phương pháp, dạy Nhân đạo, tức dạy đạo làm người gia đình xã hội Hệ thống Nho giáo theo chủ nghĩa: “Thiên Địa Vạn vật đồng thể”, nghĩa là: Trời Đất muôn vật đồng thể với Phương pháp Nho giáo phương pháp chứng luận, lấy Thiên lý lưu hành làm Như vậy, học thuyết Nho giáo có điều cốt yếu : - Về Tín ngưỡng: Ln ln tin Thiên Nhân tương dữ, nghĩa là: Trời Người tương quan với Về Thực hành: Lấy thực nghiệm chứng minh làm trọng Về Trí thức: Lấy trực giác làm khiếu để soi rọi tìm hiểu vật Tơn Nho giáo bao gồm điều là: - Con người vạn vật trời đất có tương thơng với Mọi việc phải lấy thực nghiệm để chứng minh Và lấy trực giác khiếu để tìm hiểu làm rõ vạn vật Nho giáo có ảnh hưởng nước Đơng Á Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc Việt Nam Những người thực hành theo tín điều Nho giáo, học theo sách thánh hiền, dạy bảo người đời ăn hợp luân thường đạo lý gọi nhà Nho, Nho gia, Nho sĩ, Nho sinh Nhìn chung, “Nho” danh hiệu người có học thức, biết lễ nghĩa Có thể thấy Nho giáo tơn giáo cao minh nhiên khứ việc áp dụng hiểu tường tận giá trị cốt lõi nhiều người lại không hợp thời đại 2.2 Lịch sử Nho giáo Nho giáo đời vào khoảng kỉ VI TCN Trung Quốc Người sáng lập Khổng Tử (dựa việc phát triển tư tưởng Chu Cơng Đán) Ơng vốn người Trung Quốc, kết luận Nho giáo có nguồn gốc từ Trung Quốc nên thường gọi nho giáo Trung Quốc Tuy nhiên sau Nho giáo phát triển vượt khỏi lãnh thổ Trung Quốc ảnh hưởng mạnh mẽ lên văn hóa nước khu vực Đông Á Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên Việt Nam Trong ghi chép cổ, người Trung Quốc cho Nho giáo thực bắt đầu xuất phát từ trước Khổng Tử đời Nguồn gốc nho giáo xem Phục Hy (một vị thần tích truyền thuyết Trung Quốc), ông người đưa khái niệm âm dương, chế bát quát chuẩn mực xã hội để dạy cho loài người Tuy nhiên đa phần nghiên cứu “Nho giáo” thực khai sinh đức Khổng Tử Ông tổng hợp lại quan điểm tư tưởng, lẽ sống rời rạc lịch sử để đưa quy chuẩn hoàn chỉnh cho Nho giáo Khổng Tử xem giáo chủ Nho giáo Tuy nhiên sau ông Nho giáo lại bị sử dụng cách lệch lạc người cầm quyền nhằm điều khiển người dân Đạo Nho, kể từ Đức Khổng Tử phục hưng, nối tiếp sau vị Thánh nhân Tử Tư, Mạnh Tử, phát huy đến độ rực rỡ, sau suy tàn theo thời gian, khơng có bậc tài giỏi nối tiếp xiển dương, cuối trở thành môn học từ chương dành cho sĩ tử leo lên đường hoạn lộ Cái tinh túy Nho giáo bị vùi lấp Nho giáo sử dụng cách lệch lạc theo ý riêng kẻ phàm trần 2.3 Tư tưởng trị Nho gia 2.3.1 Nội dung tư tưởng trị Khổng Tử - SƠ LƯỢC VỀ KHỔNG TỬ Khổng Phu Tử hay Khổng Tử (28 tháng năm 551 TCN - 11 tháng năm 479 TCN) triết gia trị gia người Trung Quốc, sinh sống vào thời Xuân Thu (771 - 476 TCN) Theo truyền thống, ông xem nhà hiền triết Trung Quốc mẫu mực Khổng Tử nhân vật lớn có ảnh hưởng tới diện mạo phát triển số dân tộc Ở đất nước ơng, Khổng học có lúc bị đánh giá hệ tư tưởng bảo thủ “những người chịu trách nhiệm nhiều trì trệ mặt xã hội Trung Quốc” Ở nước khác khu vực Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore,… Khổng Giáo lại xem xét tảng văn hố tinh thần tạo mơi trường thuận lợi cho nghiệp cơng nghiệp hố quốc gia theo mơ hình xã hội “ổn định, kỷ cương phát triển” Những lời dạy triết lý Khổng Tử hình thành tảng văn hóa Á Đơng, ngày tiếp tục trì ảnh hướng khắp Trung Quốc quốc gia Đông Á khác Sự đánh giá Khổng Tử khác nhau, trước hết mập mờ lịch sử Ơng sống cách nghìn năm trăm năm sau ơng có nhiều học trị, môn phái phát triển hệ tư tưởng nho giáo theo nhiều hướng khác Có trái ngược với tư tưởng thầy Ở Trung Quốc vai trị ơng nhiều lần thăng giáng theo quan điểm xu hướng trị, song đến nay, ơng lại đánh giá cao, UNESCO thừa nhận ông “danh nhân văn hoá giới” Việc tách riêng khía cạnh tài đa dạng thống ơng tìm Khổng Tử nhà tư tưởng lớn Triết học, trị học, đạo đức học giáo dục học Trong lĩnh vực khó xác định đâu đóng góp lớn ơng Có thể nhận định rằng, tầm vóc Khổng Tử lớn khía cạnh cộng lại, khiếm khuyết không nghiên cứu ông nhà quản lý Nếu thống với quan niệm nhà quản lý nhà lãnh đạo tổ chức, người “thực công việc thơng qua người khác Khổng Tử người - NỘI DUNG VÀ GIÁ TRỊ Tư tưởng trị Khổng Tử bình ổn xã hội - xã hội thái bình thịnh trị Theo Khổng Tử đạo, đạo người làm trị phải thẳng, lấy trị để dẫn dắt dân Để thiên hạ có đạo, quay lễ, phải củng cố điều Nhân, coi trọng lễ nghĩa xã hội ổn định Khổng Tử đề thuyết: “Nhân - Lễ - Chính danh”: - Nhân phạm trù trung tâm học thuyết trị Khổng Tử Nhân thước đo định thành bại, tốt xấu trị Nội dung Nhân bao hàm vấn đề đạo đức, luân lí xã hội Biểu trị sau: o Thương yêu người o Tu dưỡng thân, sửa theo lễ nhân o Tơn trọng sử dụng người hiền Nội dung Nhân nhân đạo, thương yêu người, giúp đỡ lẫn - Lễ quy định, nghi thức cúng tế Khổng Tử lí luận hóa biến Lễ thành quy định, trật tự phân chia thứ bậc xã hội, thể sinh hoạt: hành vi, ngôn ngữ… Ai địa vị sử dụng lễ ấy, lễ phận Nhân, Lễ ngọn, Nhân gốc Lễ quy định chuẩn mực cho đối tượng quan hệ: vua- tôi, cha- con, chồng- vợ, chúng có quan hệ chiều, phụ thuộc - Chính danh danh phận đắn, thẳng Là phạm trù thuyết trị Khổng Tử Phải xác định danh phận, đẳng cấp, vị trí nhân, tầng lớp xã hội Danh phải phù hợp với thực, nội dung phải phù hợp với hình thức Đặt người vào vị trí, chức năng, phải xác định danh trước có thực Chính danh Lễ có mối quan hệ chặt chẽ: muốn danh phải thực lễ, danh điều kiện để trau dồi lễ Nhân cốt lõi vấn đề, vừa điểm xuất phát mục đích cuối hệ thống Học thuyết Khổng Tử “đức trị” lấy đạo đức làm gốc Điều Nhân biểu qua Lễ, danh đường để đạt tới điều Nhân Ba yếu tố có quan hệ biện chứng tạo nên chặt chẽ học thuyết - HẠN CHẾ Nội dung tư tưởng trị Khổng Tử mặt tích cực trường phái Nho gia Tuy nhiên, Về chất, học thuyết trị Khổng Tử tâm phản động khơng tính đến yếu tố vật chất xã hội mà khai thác yếu tố tinh thần Mục đích học thuyết bảo vệ chế độ, đẳng cấp, củng cố địa vị thống trị giai cấp quý tộc lỗi thời, đưa xã hội Trung Quốc trở thời Tây chu: - - Theo Khổng Tử, đạo Nhân tất người mà có người quân tử (quý tộc, trí thức thuộc tầng lớp thống trị), cịn kẻ tiểu nhân (người lao động, tầng lớp bị trị) khơng có Lễ khơng phải dùng cho tất người mà đem áp dụng cho người có Nhân vì: “khơng có Nhân giữ Lễ được” “Kẻ tiểu nhân mà có Lễ điều chưa có” 2.3.2 Nội dung tư tưởng trị Mạnh Tử - NỘI DUNG VÀ GIÁ TRỊ Mạnh Tử (372 TCN – 289 TCN) tên thật Mạnh Kha, tự Tử Dư, sinh vào đời vua Liệt Vương, triết gia Nho giáo Trung Quốc người tiếp nối Khổng Tử Ông xem ông tổ thứ hai Nho giáo hậu tôn làm "Á thánh Mạnh Tử" (chỉ đứng sau Khổng Tử) Mạnh Tử đại biểu xuất sắc Nho giáo thời Chiến Quốc, thời kỳ nở rộ hàng trăm trường phái tư tưởng lớn Pháp gia, Nho gia, Mặc gia Mạnh Tử kế thừa phát triển tư tưởng Khổng Tử, xây dựng học thuyết “ Nhân chính” Tư tưởng trị bao gồm nội dung sau: - - - - Thuyết tính thiện: theo Mạnh Tử, tính tự nhiên người thiện (nhân chi sơ tính thiện) Con người có lịng trắc ẩn tự nhiên có lịng tu ố, từ nhượng, thị phi Lòng trắc ẩn nhân, lòng tu ố nghĩa, lòng từ nhượng lễ, lịng thị phi trí Quan niệm vua - - dân: Thiên tử trời trao cho thánh nhân, vận mệnh trời trí với ý dân Quan hệ vua - quan hệ chiều Tiến thêm bước ông cho rằng: vua khơng vua phải loại bỏ, vua tàn ác phải gọi thằng Mạnh Tử người đưa tư tưởng trọng dân: dân quý nhất, quốc gia thứ hai, vua không đáng trọng Quan niệm quân tử - tiểu nhân: Quân tử người lao tâm, cai trị người cung phụng Tiểu nhân người lao lực, bị cai trị phải cung phụng người Mạnh tử đề xuất chủ trương “ thượng hiền” dùng người hiền tài để thực hành nhân Chủ trương vương đạo: Mạnh Tử kịch liệt phản đối “bá đạo”, nguồn gốc rối ren loạn lạc Chính trị “vương đạo” nhân lấy dân làm gốc - HẠN CHẾ: Học thuyết nhân Mạnh Tử có nhiều tiến so với Khổng Tử Tuy đứng lập trường giai cấp thống trị ơng nhìn thấp sức mạnh nhân dân, chủ trương thi hành nhân chính, vương đạo Đây tư tưởng tiến bộ, nhân đạo Tuy nhiên, điểm hạn chế ơng cịn tin vào mệnh trời tính thần bí việc giải vấn đề quyền lực Tư tưởng trị quốc Nho giáo bên cạnh giá trị mang tính lịch sử cần ghi nhận tồn mặt lỗi thời, hạn chế định như: xã hội lý 14 tưởng mà nhà nho hướng tới mang tính ảo tưởng, xa rời thực tế, chưa có sở kinh tế xã hội thực nó; chủ thể trị quốc, Nho giáo chưa thấy vai trò phụ nữ B SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ NHO GIA ĐẾN ĐỜI SỐNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VIỆT NAM Pháp luật truyền thống nước châu Á Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên, Hàn Quốc có đặc điểm chung giống Đó ảnh hưởng Khổng giáo quan niệm chung pháp luật nặng pháp luật hình hành chính, nhẹ pháp luật dân Lý tư tưởng trị quốc Nho giáo có thay đổi du nhập vào Việt Nam Tư tưởng trị quốc Nho giáo du nhập Việt Nam có biến đổi định do: - - Thực tiễn xây dựng, phát triển dân tộc ta qua thời kỳ lịch sử Sự lan truyền, ảnh hưởng tác động qua lại trào lưu tư tưởng lịch sử nhân loại vấn đề mang tính quy luật Tri thức, văn hóa, tư tưởng người đâu, mang tính phổ biến tồn nhân loại, khơng thể bị giới hạn phạm vi Sự tiếp thu bổ sung, lược bỏ, vận dụng nhà nho giai đoạn lịch sử nhân tố quan trọng làm nên biến đổi tư tưởng trị quốc Nho giáo vào Việt Nam Do tác động đan xen yếu tố mà Nho giáo nói chung, tư tưởng trị quốc Nho giáo nói riêng du nhập Việt Nam có biến đổi, làm cho tư tưởng trị quốc Nho giáo Việt Nam có nét riêng biệt định khơng hồn tồn vay mượn Một số nội dung tư tưởng trị quốc Nho giáo Việt Nam Một quốc gia độc lập, thái bình, giàu mạnh, trường tồn mục tiêu trị quốc mà đại biểu Nho giáo Việt Nam hướng tới Điều thể qua thơ văn bất hủ, để lại ấn tượng sâu sắc cho muôn đời sau Hai đường lối trị quốc quan niệm Nho giáo Việt Nam Ba chủ thể trị quốc quan niệm Nho giáo Việt Nam Tóm lại, qua việc tìm hiểu trình du nhập, nội dung tư tưởng trị quốc Nho giáo Việt Nam, rút số nhận định khái quát sau: Nho giáo nói chung tư tưởng trị quốc Nho giáo nói riêng du nhập Việt Nam năm đầu Công nguyên theo đường giao lưu văn hóa bình thường mà gắn với xâm lược quân phương Bắc Tuy nhiên, bước vào thời kỳ xây dựng quốc gia phong kiến độc lập tự chủ, tư tưởng trị quốc Nho giáo đáp ứng đòi hỏi định q trình nên triều đại phong kiến Việt Nam chủ động tiếp thu, sử dụng Khi vào Việt Nam, Nho giáo nội dung nó, có tư tưởng trị quốc khơng cịn ngun dạng Nho giáo tiền Tần mà thay đổi qua thời kỳ lịch sử Do yêu cầu đất nước giai đoạn lịch sử cụ thể mà tiếp nhận, vận dụng đồng thời bổ sung thêm tổng kết thực tiễn đất nước truyền thống văn hóa người dân địa Chính điều tạo nên nét khác biệt tư tưởng trị quốc Nho giáo Việt Nam: Thứ nhất, quan niệm xã hội lý tưởng mục tiêu trị quốc Nho giáo sở, đóng vai trị định hướng cho mục tiêu trị Nho giáo Việt Nam, song lịch sử dân tộc ta lịch sử dựng nước gắn liền với giữ nước nên vấn đề xây dựng quốc gia độc lập, thống nhất, ngang hàng với quốc gia phương Bắc, khẳng định quyền tự chủ dân tộc điều mà triều đại nhà nho Việt Nam yêu nước mong mỏi Thứ hai, chủ trương trị quốc đường lối đức trị, lấy chuẩn mực đạo đức để cai trị xã hội, song quan niệm Nho giáo Việt Nam, chuẩn mực quy phạm đạo đức nhân, nghĩa, trung, hiếu bổ sung yếu tố văn hóa truyền thống dân tộc nên gần gũi với người dân hơn, khắt khe so với Nho giáo thời Hán Những nội dung tư tưởng Nho giáo sở cho việc xây dựng sách đào tạo nhân tài pháp luật nhằm củng cố vua, ổn định trật tự xã hội Các luật chế độ phong kiến Việt Nam suy cho thể ý chí cơng cụ giai cấp phong kiến thống trị, trì bảo vệ quan hệ xã hội theo chuẩn mực Nho giáo, ảnh hưởng yếu tố truyền 10 thống dân tộc mà phần bớt tính chất khắc nghiệt so với luật pháp Trung Hoa thời phong kiến Thứ ba, yêu cầu phẩm chất người cầm quyền quan niệm nhà nho Việt Nam qua thời kỳ dựa chuẩn mực yêu cầu Nho giáo, song gắn với u cầu, địi hỏi đất nước giai đoạn lịch sử định Những người cầm quyền gần dân, dân, biết đặt quyền lợi đất nước, dân tộc lên hết, hy sinh độc lập dân tộc tồn vong giống nịi người Việt ln sử sách ngợi ca nhân dân tôn thờ, tưởng nhớ Ảnh hưởng tư tưởng nho giáo việc xây dựng nhà nước Việt Nam 3.1 Các ảnh hưởng tích cực tiêu cực - NHỮNG ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC: o Giáo dục người sống có đạo đức, tinh thần trách nhiệm với gia đình, cộng đồng xã hội ổn định, có trật tự, kỷ cương o Xây dựng quyền dân, dân, dân o Đào tạo đội ngũ cán cơng chức nhà nước có phẩm chất, lực gắn với nhu cầu đất nước giai đoạn cụ thể - NHỮNG ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC o tư tưởng địa vị, ngơi thứ, đầu óc gia trưởng, thiếu dân chủ o Bệnh gia đình trị, cục địa phương o Tâm lý thiếu tôn trọng pháp luật phận nhân dân, làm giảm tính nghiêm minh pháp luật o Chưa đánh giá mức vai trò phụ nữ tuổi trẻ việc tham gia vào công việc nhà nước 3.2 - Nguyên nhân ảnh hưởng tiêu cực Cơ sở kinh tế - xã hội đất nước ta chứa đựng tàn dư Nho giáo nói chung, tư tưởng trị quốc Nho giáo nói riêng tồn gây ảnh hưởng Cơ sở kinh tế xã hội cho xuất tồn Nho giáo nông nghiệp lạc hậu, nhỏ lẻ, manh mún Những quan niệm mục tiêu, đường chủ thể trị quốc cách nhìn nhà Nho phản ánh bị quy định điều kiện kinh tế - xã hội Vhừng 11 chưa làm thay đổi nguyên sâu xa cho tồn ảnh hưởng tư tưởng trị quốc Nho giáo sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, lạc hậu chừng tàn dư chưa mà gây ảnh hưởng tiêu cực, vật cản đường xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nước ta - Tư tưởng trị quốc Nho giáo thuộc ý thức xã hội nên có tính độc lập tương đối tồn tại, vận động, biến đổi Do có tồn lâu dài đất nước ta giữ địa vị hệ tư tưởng thống trị suốt trăm năm nên Nho giáo nói chung, tư tưởng trị quốc Nho giáo nói riêng có ảnh hưởng sâu đậm đến nhiều mặt, nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, từ luật pháp đến tổ chức máy nhà nước phong kiến phong tục tập quán dân gian qua nhiều hệ mà khơng dễ thay đổi - Việc kết hợp giáo dục đạo đức với giáo dục ý thức sống làm theo pháp luật chưa quan tâm mức, dân chủ chưa phát huy đầy đủ, cơng tác cán cịn nhiều bất cập Khi giáo dục đạo đức ý thức sống làm theo pháp luật chưa coi trọng hiệu giáo dục chưa cao tâm lý quen sống theo tập tục, lề thói cổ truyền ăn sâu bám rễ lâu đời lối sống xã hội cũ trước chưa bị đi; dân chủ chưa phát huy tư tưởng địa vị ngơi thứ, bất bình đẳng, vi phạm dân chủ chưa thể khắc phục Nội dung tư tưởng trị quốc Nho giáo Trung Quốc cho thấy hướng đến xây dựng mơ hình xã hội lý tưởng, tốt đẹp, ổn định, có trật tự phải thống mối Trong xã hội, dân coi trọng, quan tâm, chăm lo, làm cho giàu lên vật chất lẫn tinh thần Để xây dựng đất nước Nho giáo chủ trương trị quốc đạo đức (đức trị), với chủ thể trị quốc phải người có phẩm chất mẫu hình lý tưởng kẻ sĩ, đại trượng phu, quân tử, thánh nhân Người trị quốc phải người có đạo đức, phải dân, biết dưỡng dân có khả bình ổn xã hội, đảm đương công việc quốc gia, xã tắc Tuy nhiên, nhà nho nhận thấy bên cạnh đạo đức cần phải có pháp luật để phân định ngơi thứ; cần thiết phải dùng hình phạt để trì trật tự xã hội lễ giáo đạo Nho Khi vào Việt Nam, tư tưởng trị quốc Nho giáo có đổi thay định thực tiễn đất nước, ảnh hưởng văn hóa truyền thống địa Do vậy, tư tưởng trị quốc Nho giáo Việt Nam không đồng với tư tưởng trị quốc Nho giáo Trung Quốc 12 Do tác động nhiều nhân tố khác mà tư tưởng trị quốc Nho giáo Việt Nam mang nét riêng định Ngày nay, Nho giáo khơng cịn giữ địa vị hệ tư tưởng thống trị dấu ấn ảnh hưởng chưa phải hết Do đó, việc nghiên cứu, tìm hiểu ảnh hưởng q trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hôm điều cần thiết 3.3 - Phương hướng giải pháp phát huy ảnh hưởng tích cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực tư tưởng trị quốc nho giáo việc xây dựng nhà nước Việt Nam Nắm vững tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà nước pháp quyền nguyên tắc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nước ta Việc nắm vững tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam nhà nước pháp quyền điều cần thiết, quan trọng, có vai trị định hướng cho việc phát huy ảnh hưởng tích cực hạn chế ảnh hưởng tiêu cực tư tưởng trị quốc Nho giáo trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nước ta - Gắn kế thừa, lọc bỏ với đổi mới, phát triển giá trị tư tưởng trị quốc Nho giáo trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Những giá trị tư tưởng trị quốc Nho giáo dù thuộc khứ, hình thành điều kiện, hoàn cảnh lịch sử trước Thời đại đổi thay nên giá trị khứ cần phải thẩm định lại để lọc bỏ khơng cịn phù hợp, đồng thời bổ sung phát triển thêm từ yêu cầu sống - Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với cải tạo phong tục, tập quán lạc hậu ảnh hưởng từ tư tưởng trị quốc Nho giáo Để xây dựng, thực nguyên tắc nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nay, tất yếu phải phát triển kinh tế thị trường sở vật chất cần thiết Mặt khác, tiền đề vật chất quan trọng để khắc phục ảnh hưởng tiêu cực phát huy ảnh hưởng tích cực từ tư tưởng trị quốc Nho giáo việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 13 - Khắc phục ảnh hưởng tư tưởng tôn quân, trọng quan, gia trưởng, chuyên quyền tư tưởng trị quốc Nho giáo sở thực hành dân chủ, xây dựng kỷ cương xã hội Dân chủ thực hiện, kỷ cương xã hội xây dựng có kết lực cản loại bỏ, tư tưởng tơn qn, trọng quan, gia trưởng, chuyên quyền từ học thuyết trị quốc Nho giáo Những tâm lý, tư tưởng “tôn quân”, “trọng quan”, “gia trưởng”, “chuyên quyền” gây cản trở cho việc thực nguyên tắc sống làm theo pháp luật Chúng ta trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tất yếu phải hình thành hệ thống pháp luật, thế, tất yếu phải loại bỏ tâm lý “tôn quân”, “trọng quan”, “gia trưởng” “chuyên quyền” vốn chịu ảnh hưởng từ tư tưởng trị quốc Nho giáo khơng coi trọng mức vai trị pháp luật - Khắc phục tâm lý coi thường pháp luật ảnh hưởng từ tư tưởng trị quốc Nho giáo, kết hợp giáo dục đạo đức với ý thức tuân thủ pháp luật xã hội Khắc phục tâm lý coi thường pháp luật ảnh hưởng từ tư tưởng trị quốc Nho giáo, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật nhân dân yêu cầu thiết yếu việc phát huy ảnh hưởng tích cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực từ tư tưởng trị quốc Nho giáo việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nước ta - Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước sạch, vững mạnh, kết hợp với phát huy dân chủ tôn trọng pháp luật Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm vụ cần thiết cấp bách, phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước cho tinh, gọn, đủ mạnh gồm người có phẩm chất đạo đức sáng lành mạnh, có lực nghiệp vụ, hoạt động có chất lượng, hiệu cao 14 KẾT THÚC Nho giáo nói chung, tư tưởng trị quốc Nho giáo nói riêng truyền vào nước ta từ năm đầu công nguyên Trong q trình tồn phát triển, ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều mặt đời sống xã hội người Việt Nam Ngày nay, Nho giáo khơng cịn giữ địa vị hệ tư tưởng thống trị dấu ấn ảnh hưởng tư tưởng trị quốc Nho giáo chưa phải hết mà bám rễ gây ảnh hưởng đến đời sống xã hội, người Việt Nam nói chung ảnh hưởng đến việc xây dựng nhà nước Việt Nam nói riêng với mức độ khác Ảnh hưởng tư tưởng trị quốc Nho giáo đến việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang tính hai mặt nhiều nguyên nhân khác Trong trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, việc khai thác yếu tố hợp lý phát huy ảnh hưởng tích cực hạn chế ảnh hưởng tiêu cực tư tưởng trị quốc Nho giáo việc làm có ý nghĩa to lớn, phải có phương hướng đắn, giải pháp phù hợp 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang Di tích Lịch sử - Văn hóa Hà Nội (http://ditichlichsu-vanhoahanoi.com/coso-van-hoa-viet-nam/van-hoa-ung-xu-voi-moi-truong-xa-hoi/nho-giao-va-vanhoa-viet-nam/) Giáo trình Chính trị học nâng cao (http://thuvien.ajc.edu.vn/ViewPDFOnline/document.php?loc=0&doc=133712718 420073015052697755127295834938) Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam (https://tapchikhplvn.hcmulaw.edu.vn/module/xemchitietbaibao?oid=13c2d76699f5-47b2-b0ac-443741fb11e9) Wikipedia: Quyền lực trị; Chính trị 16 ... trị Nho gia 2.1 Khái niệm Nho giáo Nho giáo (儒教), gọi đạo Nho hay đạo Khổng (Nhơn đạo) hệ thống đạo đức, tri? ??t học xã hội, tri? ??t lý giáo dục tri? ??t học trị Khổng Tử đề xướng mơn đồ ơng phát tri? ??n... CHÍNH TRỊ CỦA NHO GIA Khái niệm hệ tư tưởng trị Tư tưởng trị Nho gia 2.1 Khái niệm Nho giáo 2.2 Lịch sử Nho giáo 2.3 Tư tưởng trị Nho gia ... Bản, Bắc Tri? ??u Tiên, Hàn Quốc Việt Nam Những người thực hành theo tín điều Nho giáo, học theo sách thánh hiền, dạy bảo người đời ăn hợp luân thường đạo lý gọi nhà Nho, Nho gia, Nho sĩ, Nho sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: AJC chinh tri hoc tu tuong chinh tri cua nho gia,