0

PowerPoint Human Family Tree

8 31 0
  • PowerPoint Human Family Tree

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 10:16

PowerPoint Presentation môn nhân học và khảo cổ. Tìm hiểu về Paranthropus robustus Paranthropus robustus là một ví dụ về robust australopithecine, họ có răng má rất lớn với lớp men dày và tập trung nhai ở phía sau hàm. Xương má lớn cho phép các cơ nhai lớn đi qua hàm và tạo cho cá thể P. robustus khuôn mặt hình đĩa rộng, đặc trưng của chúng. Vào năm 1938 nhà khoa học Robert Broom phát hiện trong đóng hóa thạch của loài Au.africanus thì có một mẫu hóa thạch hàm và răng hàm khác thường. Sau khi khám phá Kromdraai Nam Phi, nơi xuất phát những hóa thạch kỳ lạ, Broom đã thu thập thêm nhiều xương và răng, từ đấy ông tin rằng còn một loài mới mà trước đây chưa được ghi chép lại, ông đặt tên là Paranthropus robustus. Năm khám phá: 1938 Sống cách ngày nay: Khoảng 1,8 đến 1,2 triệu năm trước Nơi sống: Nam Phi Cân nặng: Chiều cao: Con đực: trung bình 54 kg; Con cái: trung bình 40 kg Con đực: cao trung bình 1,2m; Con cái: trung bình m Paranthropus robustus Khái Paranthropus Quát: robustus ví dụ robust australopithecine, họ có má lớn với lớp men dày tập trung nhai phía sau hàm Xương má lớn cho phép nhai lớn qua hàm tạo cho cá thể P robustus khn mặt hình đĩa rộng, đặc trưng chúng Một gờ sọ lớn cung cấp diện tích lớn để neo nhai vào hộp sọ Những khả thích nghi cung cấp cho P robustus khả nghiền loại thực phẩm dạng sợi, dai Lịch sử khám Vào năm 1938 nhà khoa học Robert Broom phátphá: đóng hóa thạch lồi Au.africanus có mẫu hóa thạch hàm hàm khác thường Sau khám phá Kromdraai- Nam Phi, nơi xuất phát hóa thạch kỳ lạ, Broom thu thập thêm nhiều xương răng, từ ông tin cịn lồi mà trước chưa ghi chép lại, ông đặt tên Paranthropus robustus 866-1 ( m o t Bro Rober 51) Họ sống nào? Paranthropus robustus có lớn chóp đỉnh hộp sọ lớn với đặc điểm cho phép chúng nghiền nát loại thực phẩm cứng hạt, hạt, rễ củ phía sau hàm; Tuy nhiên, P robustus khơng ăn thực phẩm cứng Loài người thời kỳ đầu ăn nhiều loại thực phẩm khác trái mềm non, trùng thịt Họ sống nào? Trong nhà khoa học khơng tìm thấy cơng cụ đá có liên quan đến hóa thạch Paranthropus robustus, thí nghiệm nghiên cứu kính hiển vi mảnh xương cho thấy người sử dụng xương làm cơng cụ để đào gị mối Thơng tin tiến hóa: Từ năm 1940 đến năm 1970, nhiều tranh luận liệu lồi có đại diện cho đực Au.africanus hay không Cuối cùng, nhà khoa học nhận dạng 'robust' đủ khác biệt so với loài chúng, ban đầu gọi Australopithecus robustus Sau đó, ba lồi "robust" (aethiopicus, boisei robustus) cơng nhận đủ khác biệt với australopithecines khác - đủ giống - để xếp vào chi riêng biệt- chi Paranthropus
- Xem thêm -

Xem thêm: PowerPoint Human Family Tree,

Từ khóa liên quan