0

ĐỀ THI vào lớp 6 thcs trần mai ninh thanh hóa 2022 2023

3 257 0
  • ĐỀ THI vào lớp 6 thcs trần mai ninh  thanh hóa 2022  2023

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 09:57

( Cô giáo Lê Nga – ( 0989 066 885 Facebook facebook comLe Nga 368 BÀI KHẢO SÁT NĂNG LỰC HỌC SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS TRẦN MAI NINH NĂM HỌC 2022 – 2023 MÔN TOÁN (Thời gian làm bài 40 phút) I Phần trắc nghiệm Hãy khoanh tròn vào chũ cái trước đáp án đúng hoặc điền kết quả vào chỗ chẩm trong các câu sau Câu 1 điểm) Hỗn số được viết dưới dạng phân số là A B C D Câu 2 điểm) Biết Giá trị của tìm được là A 100 B 0,01 C 0,001 D 0,001 Câu 3 điểm) Một người đi xe đạp với vận tốc 12kmgiờ Tính quãng đư.  Cô giáo Lê Nga –  0989 066 885 Facebook: facebook.com/Le.Nga.368/ BÀI KHẢO SÁT NĂNG LỰC HỌC SINH VÀO LỚP TRƯỜNG THCS TRẦN MAI NINH NĂM HỌC 2022 – 2023 MƠN: TỐN (Thời gian làm bài: 40 phút) I Phần trắc nghiệm Hãy khoanh tròn vào chũ trước đáp án điền kết vào chỗ chẩm câu sau: Câu  0, 75 điểm): Hỗn số A 13 B 21 viết dạng phân số là: C 23 D Câu (0, 75 điểm): Biết 20, 22 : x  2022 Giá trị x tìm là: A 100 B 0,01 C 0,001 D 0,001 Câu (0, 75 điểm): Một người xe đạp với vận tốc 12km/giờ Tính quãng đường người 30 phút A 24 km B 6 km C 18 km D 30 km Câu (0, 75 điểm): Một bục gỗ ghép khối gỗ hình lập phương có cạnh 4dm (như hình vẽ bên) Thể tích bục gỗ là: A 448dm3 B 672dm3 C 64dm3 D 112dm3 Câu (0, 75 điểm): Mỗi trận đá bóng có hai hiệp, hiệp 45 phút không kể thời gian đá bù giờ, hai hiệp nghỉ 15 phút Một trận đá bóng bắt đầu lúc 18 30 phút kết thúc lúc 20 21 phút Hỏi trận đá bóng có phút đá bù giờ? Thời gian đá bù trận đá bóng là: Câu (0,75 điểm) Tại kì SEA Games 31 vừa qua, đoàn thể thao xếp tốp đầu, đoàn Thái Lan giành 332 huy chương, đoàn Indonesia giành 241 huy chương, đoàn Philippines giành 227 huy chương, đoàn chủ nhà Việt Nam dẫn đầu với số huy chương giành nhiều trung bình cộng số huy chương đồn 134,5 huy chương Tính số huy chương mà đoàn thể thao Việt Nam giành kì SEA Games 31, CƠ LÊ NGA  Cô giáo Lê Nga –  0989 066 885 Facebook: facebook.com/Le.Nga.368/ Số huy chương đoàn thể thao Việt Nam giành kì SEA Games 31 là: II Phần tự luận Câu (1,5 điểm): Tính giá trị biểu thức sau: 18,64 - 8,64: (1,22 +1,28) ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Câu (1,5 điểm): Một người bán 105 trứng vừa trứng gà trứng vịt, số trứng gà 75% số trứng vịt Biết giá trứng vịt 3000 đồng, giá bán trứng gà 120% giá bán trứng vịt Hỏi người thu tiền bán trứng? Bài giải ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… CƠ LÊ NGA  Cơ giáo Lê Nga –  0989 066 885 Facebook: facebook.com/Le.Nga.368/ ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Câu (1,5 điểm) Hình thang ABCD có độ dài hai đáy AB CD 4cm 10cm Tính diện tích tam giác ADC, biết diện tích hình thang ABCD 38,5cm Bài giải: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Câu 10 (1 điểm): Trong thi chạy 1000m, An đích Bình cịn cách đích 40m Cường cịn cách đích 100m Hỏi ngun vận tốc thi Bình địch, Cường cịn cách đích mét? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… CÔ LÊ NGA ... 0989 066 885 Facebook: facebook.com/Le.Nga. 368 / Số huy chương đoàn thể thao Việt Nam giành kì SEA Games 31 là: II Phần tự luận Câu (1,5 điểm): Tính giá trị biểu thức sau: 18 ,64 - 8 ,64 : (1,22... ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… CƠ LÊ NGA  Cơ giáo Lê Nga –  0989 066 885 Facebook: facebook.com/Le.Nga. 368 / ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………… Câu 10 (1 điểm): Trong thi chạy 1000m, An đích Bình cịn cách đích 40m Cường cịn cách đích 100m Hỏi nguyên vận tốc thi Bình địch, Cường cịn cách đích mét? …………………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI vào lớp 6 thcs trần mai ninh thanh hóa 2022 2023,

Từ khóa liên quan