0

Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trang trại nguyễn xuân dũng, xã khánh thượng, huyện ba vì, thành phố hà nội

62 3 0
  • Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trang trại nguyễn xuân dũng, xã khánh thượng, huyện ba vì, thành phố hà nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 07:15

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM CHẨU THÀNH TRUNG Tên chuyên đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG VÀ PHỊNG, TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN THỊT NUÔI TẠI TRANG TRẠI NGUYỄN XUÂN DŨNG, XÃ KHÁNH THƯỢNG, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Chăn nuôi Thú y Khoa: Chăn nuôi Thú y Khoá học: 2017 - 2021 Thái Nguyên, năm 2021 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM CHẨU THÀNH TRUNG Tên chun đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG VÀ PHỊNG, TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN THỊT NUÔI TẠI TRANG TRẠI NGUYỄN XUÂN DŨNG, XÃ KHÁNH THƯỢNG, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Chăn nuôi Thú y Lớp: K49 CNTY POHE Khoa: Chăn ni Thú y Khố học: 2017 - 2021 Giảng viên hướng dẫn: TS HỒ THỊ BÍCH NGỌC Thái Nguyên, năm 2021 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt tháng thực tập sở, nhờ nỗ lực thân, giúp đỡ thầy giáo, cô giáo, gia đình, bạn bè Ban quản lí, cán cơng nhân viên trại chăn nuôi Nguyễn Xuân Dũng, xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, em hoàn thành tốt đợt thực tập tốt nghiệp Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, trước hết em xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm Khoa, toàn thể thầy khoa Chăn ni Thú y tận tình dạy dỗ, bảo giúp đỡ em toàn khóa học Đặc biệt, em xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới giảng viên hướng dẫn TS Hồ Thị Bích Ngọc tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em để em hồn thành tốt khóa luận Đồng thời, em xin bày tỏ lòng cảm ơn tới trang trại chăn nuôi Nguyễn Xuân Dũng tạo điều kiện tốt để em hoàn thành tốt đợt thực tập, em xin cảm ơn tất cán bộ, công nhân viên trang trại quan tâm, giúp đỡ, động viên em trình thực tập Qua em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè ln động viên, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để em hồn thành tốt khóa học Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 16 tháng năm 2021 Sinh viên Chẩu Thành Trung ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT cs : Cộng LMLM : Lở mồm long móng MH : Mycoplasma Hyopneumoniae Nxb : Nhà xuất PRDC : Porcine Respiratory Disease Complex TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TĂ : Thức ăn TGE : Transmissible Gastroenteritis TT : Thể trọng VN : Việt Nam VSV : Vi sinh vật ĐVT : Đơn vị tính iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Kết thực cơng tác chăm sóc, ni dưỡng quản lý đàn lợn thịt 30 Bảng 2.2 Kết thực công tác vệ sinh sát trùng 35 Bảng 3.1 Loại thức ăn, phần ăn thành phần dinh dưỡng lợn thịt trại 23 Bảng 3.2 Lịch tiêm phòng vắc xin cho lợn thịt trại .26 Bảng 4.1 Số lượng lợn nuôi trại qua năm 2016 - 2019 29 Bảng 4.2 Kết tiêm phòng vắc xin cho đàn lợn trại 36 Bảng 4.3 Tỷ lệ nuôi sống lợn thịt 37 Bảng 4.4 Khối lượng lợn qua kỳ cân .37 Bảng 4.5 Hiệu sử dụng thức ăn lợn thịt trại .38 Bảng 4.6 Tình hình mắc số bệnh đàn lợn thịt nuôi trại 39 Bảng 4.7 Kết điều trị số bệnh cho đàn lợn thịt nuôi trại 40 iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT .ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii MỤC LỤC .iv Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu Phần TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1.Vị trí địa lý .3 2.1.2.Đặc điểm khí hậu 2.1.3 Cơ cấu tổ chức trang trại 2.1.4 Cơ sở vật chất trang trại 2.1.5 Thuận lợi, khó khăn 2.1.6 Kết việc thực quy trình ni dưỡng, chăm sóc vệ sinh phịng bệnh cho đàn lợn ni thịt .29 2.2 Tổng quan tài liệu .5 2.2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 21 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 23 3.1 Đối tượng phạm vi theo dõi 23 3.2 Địa điểm, thời gian tiến hành 23 3.3 Nội dung thực 23 v 3.4 Phương pháp tiến hành tiêu Theo dõi 23 3.4.1 Phương pháp tiến hành 23 3.4.2 Các tiêu theo dõi 27 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 28 Phần KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Tình hình chăn ni lợn thịt trại qua năm 2016 - 2019 29 4.1.1 Kết thực cơng tác tiêm phịng .35 4.1.2 Kết chăn nuôi đàn lợn thịt thương phẩm 36 4.2 Kết chẩn đoán điều trị số bệnh lợn thịt trại 39 Phần KẾT LUẬN THEO KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ ĐỀ NGHỊ 43 5.1 Kết luận 43 5.2 Đề nghị 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP 52 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong tiến trình hội nhập kinh tế giới, kinh tế Việt Nam có bước phát triển vượt bậc đạt thành tựu to lớn đưa đất nước ngày lên, đời sống nhân dân cải thiện nâng cao Vì mà nhu cầu sản phẩm chất lượng cao người dân quan tâm, đặc biệt nhu cầu thực phẩm, không số lượng mà cịn chất lượng Chăn ni lợn ngành có tầm quan trọng lớn đời sống xã hội nói chung ngành chăn ni nói riêng Việt Nam Đây nguồn cung cấp số lượng lớn thực phẩm với chất lượng tốt, đảm bảo cho nhu cầu đời sống người Được quan tâm Đảng nhà nước ngành chăn nuôi lợn ngày phát triển, đem lại hiệu kinh tế cao Không cung cấp thực phẩm có giá trị kinh tế cao đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho xã hội mà nguồn thu nhập đáng kể cho người chăn ni Bên cạnh cịn cung cấp lượng phân bón lớn cho ngành trồng trọt số phụ phẩm cho ngành công nghiệp chế biến Mặt khác, năm gần dịch bệnh xảy đàn lợn diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn đến ngành chăn nuôi lợn Vì vậy, việc tái cấu đàn nhanh cung cấp đủ số lượng thịt lợn cho thị trường tiêu dùng vấn đề cấp bách Do việc thực quy trình chăm sóc ni dưỡng lợn thịt đảm bảo an toàn dịch bệnh điều quan trọng chăn nuôi lợn Xuất phát từ thực tế trên, đợt tháng thực tập tốt nghiệp sở, phân công BCN, em sở Nguyễn Xuân Dũng Ba Vì - Hà Nội thực chuyên đề:“Thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng phịng, trị bệnh cho đàn lợn thịt trang trại Nguyễn Xuân Dũng, xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội” nhằm nâng cao tay nghề, củng cố kiến thức học, bước đầu tiếp cận thực tế sản xuất trước trường 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục tiêu - Thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng phịng, trị bệnh cho đàn lợn thịt trang trại Nguyễn Xuân Dũng, xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội - Đánh giá tỉ lệ mắc bệnh đàn lợn thịt trang trại Nguyễn Xuân Dũng, xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội Áp dụng hiệu số phác đồ điều trị bệnh cho đàn lợn thịt nuôi trại 1.2.2 Yêu cầu - Thực thành thạo quy trình kỹ thuật chăm sóc, ni dưỡng phịng trị bệnh cho đàn lợn thịt ni trại Chẩn đoán số bệnh hay xảy đàn lợn thịt nuôi trại Áp dụng đánh giá hiệu số phác đồ dùng điều trị bệnh đàn lợn thịt nuôi trại Phần TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1.Vị trí địa lý Trại lợn thịt Nguyễn Xuân Dũng trại gia công công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, trại thuộc thôn Gị Đá Chẹ, xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội, trại nằm cách trung tâm huyện Ba Vì 35km, cách trung tâm thành phố Hà Nội 82km Xã có địa bàn giáp danh với tỉnh (phía Đơng Nam giáp tỉnh Hịa Bình, phía Tây cách sơng Đà tỉnh Phú Thọ), có trục đường giao thơng thuận lợi Khánh Thượng xã miền núi nằm sườn Tây núi Ba Vì, với diện tích tự nhiên 2882,43 2.1.2.Đặc điểm khí hậu Xã Khánh Thượng chịu ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa Do trại lợn thịt Nguyễn Xuân Dũng mùa hè nóng với lượng mưa tương đối cao, mùa Đông lạnh khơ Nhiệt độ khơng khí trung bình hàng năm khoảng 23,6°C, độ ẩm tương đối trung bình năm 79% Lượng mưa trung bình năm 1800mm năm có khoảng 114 ngày mưa, đặc điểm khí hậu rõ nét thay đổi khác biệt mùa nóng, lạnh Khoảng từ tháng đến tháng mùa nóng mưa, nhiệt độ trung bình mùa 29.2°C Từ tháng 11 đến tháng năm sau mùa đông với thời tiết khô ráo, nhiệt độ trung bình mùa đơng 15,2°C Giữa mùa lại có chuyển tiếp (tháng tháng 10) làm cho thời tiết diễn biến phức tạp 2.1.3 Cơ cấu tổ chức trang trại Trại gồm có người có: 01 cán quản lý; 01 kỹ sư công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam; 01 kế tốn cơng ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam; 04 công nhân (2 sinh viên thực tập) 39 Kết bảng 4.6 4.7 cho thấy, lợn có tăng trọng trung bình g/con/ngày 738 tiêu tốn thức ăn cho 1kg tăng trọng 2,5 kg Như vậy, kết tương đối tốt so sánh với kết nghiên cứu tác giả khác Kết nghiên cứu Lê Đình Phùng cs (2009) , lợn thịt lai máu giai đoạn từ 75 đến 164 ngày tuổi có tăng trọng trung bình 742g/con/ngày tiêu tốn thức ăn cho 1kg tăng trọng 2,55kg 4.2 Kết chẩn đoán điều trị số bệnh lợn thịt trại Trong thời gian thực tập tốt nghiệp trại, em tham gia vào công tác chẩn đoán điều trị bệnh cho đàn lợn với kỹ sư quản lý trại Qua đó, giúp em trau dồi kinh nghiệm chẩn đoán số bệnh thường gặp, nguyên nhân gây bệnh cách khắc phục, điều trị bệnh Làm tốt công tác chẩn đốn giúp phát nhanh xác, từ có phác đồ điều trị phù hợp, hiệu cao, giảm tỷ lệ chết, giảm thời gian dùng thuốc giảm thiệt hại kinh tế Bảng 4.6 Tình hình mắc số bệnh đàn lợn thịt nuôi trại Tên bệnh Hội chứng tiêu chảy Viêm phổi Viêm khớp 40 Kết bảng 4.6 cho thấy q trình ni lợn thịt trại mắc bệnh sau: Bệnh hội chứng tiêu chảy: Số mắc bệnh 50 con, chiếm tỷ lệ 8,36%, có biểu hiện: ỉa chảy, phân lúc nước lức sền sệt, hậu mơn dính phân Lợn bị tiêu chảy nhiều nguyên nhân, nhiễm vi trùng, thức ăn hỏng, kí sinh trùng quản lí người khơng tốt Bệnh viêm phổi: Số mắc bệnh 93 chiếm tỷ lệ 15,5% có biểu hiện: ho nhiều, ho khan, ho kéo dài Nặng lợn sốt cao, bỏ ăn, khó thở Nguyên nhân thời tiết lạnh, lợn dễ mắc bệnh đường hô hấp Bệnh viêm khớp: Số mắc bệnh 27 chiếm tỷ lệ 4,5% có biểu hiện: lợn bị què, lợn bị sưng khớp, khập khiễng, lại khó khăn Bệnh viêm khớp vi khuẩn Streptococcus suis gây ra, thường xâm nhập vào thể theo đường miệng, bấm nanh, bấm tai Do trại thực tốt công tác vệ sinh sát trùng nên số mắc bệnh chiếm tỷ lệ thấp 4.2.2 Kết điều trị số bệnh đàn lợn thịt ni trại Trên sở tình hình mắc bệnh đàn lợn thịt, đạo hướng dẫn kỹ thuật trại, em điều trị cho đàn lợn bị viêm phổi, hội chứng tiêu chảy, viêm khớp, lở mồm long móng Kết trình điều trị em theo dõi, ghi chép thể bảng 4.7 Bảng 4.7 Kết điều trị số bệnh cho đàn lợn thịt nuôi trại STT 41 Viêm phổi Viêm khớp Trong trình điều trị bệnh cho lợn trại lợn em sử dụng phác đồ điều trị sau đây: - Điều trị hội chứng tiêu chảy Dưới hướng dẫn tận tình cán quản lý kỹ sư trại, em phát 50 lợn có biểu tiêu chảy, sử dụng phác đồ điều trị tiêm thuốc dufafloxacin 10%, vị trí tiêm bắp Dufafloxacin trị bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dày ruột lợn gia cầm vi khuẩn gây như: campylobacter, E.coli, salmonella spp Anagin - C: hạ sốt, giảm đau, giảm co thắt, chống cảm nắng, cảm nóng stress Giải độc, hồi sức, tăng lực, gia súc nhanh chóng an uống lại bình thường Chống chương bụng, giảm nhu động ruột - Điều trị bệnh viêm phổi: Em sử dụng phác đồ để điều trị bệnh cho lợn sau: + Phác đồ 1: Linspec 5/10 + bromhexine 0,3 % + Phác đồ 2: F300-inj + bromhexine 0,3 % Qua bảng 4.7 cho thấy: 48 lợn điều trị thuốc Linspec 5/10 + bromhexine 0,3% có 45 lợn khỏi bệnh, tỷ lệ khỏi bệnh 95,75%; 42 45 lợn điều trị dụng thuốc là: F300-inj + bromhexine 0,3 % có 44 lợn khỏi bệnh, tỷ lệ khỏi bệnh 97,78% Từ em thấy: việc sử dụng thuốc: Linspec 5/10 + bromhexine 0,3% để điều trị bệnh đường hô hấp có hiệu thấp F300-inj + bromhexine 0,3 % Triệu chứng lợn khỏi bệnh là: lợn khỏe mạnh trở lại, nhanh nhẹn, lại ăn uống bình thường, khơng ho, tần số hơ hấp nhịp tim bình thường - Điều trị bệnh viêm khớp: Dưới hướng dẫn kỹ sư trại, em phát được 27 lợn có biểu viêm khớp sử dụng phác đồ điều trị: Pendistrep + Anagin C; liều lượng tiêm 1ml/10 kg thể trọng Qua bảng cho thấy, tỷ lệ lợn khỏi bệnh 88,89% Triệu chứng lợn khỏi bệnh là: lợn khỏe mạnh trở lại, nhanh nhẹn, lại ăn uống bình thường 43 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận 5.1.1 Cơng tác chăm sóc, ni dưỡng - Đã trực tiếp tham gia chăm sóc 597 lợn trại Tham gia vệ sinh máng ăn, kiểm tra vòi nước uống, cho lợn ăn, kiểm tra cách ly lợn ốm đạt 100% khối lượng công việc giao - Thực quy trình “Cùng - vào” vào chăm sóc ni dưỡng trại, đảm bảo yêu cầu kiểm soát dịch bệnh 5.1.2 Cơng tác vệ sinh, phịng bệnh - Cơng tác vệ sinh khu vực quanh trại đạt tiêu chuẩn 5S (sẵn sàng, săn sóc, xếp, sàn lọc, sẽ) - Được tham gia tiêm phòng 597 lợn nuôi trại Sau sử dụng vắc xin, 100% số lợn khơng có biểu bất thường hay phản ứng thuốc 5.1.3 Về công tác điều trị bệnh - Đã chẩn đoán, phát lợn có biểu bệnh đường hơ hấp, bệnh tiêu chảy bệnh viêm khớp Bệnh đường hơ hấp có 93 con, thơng qua q trình điều trị có 89 khỏi bệnh đạt tỷ lệ khỏi 95,76%, Hơi chứng tiêu chảy có 50 mắc phải, thơng qua q trình điều trị có 45 khỏi bệnh đạt tỷ lệ khỏi 90% Cuối viêm khớp có 27 bị, thơng qua q trình điều trị có 24 khỏi bệnh đạt tỷ lệ khỏi 88,89% 5.2 Đề nghị Qua thời gian thực tập em xin đề nghị sở sản xuất số vấn đề sau: Về cơng tác chăm sóc nuôi dưỡng quản lý đàn lợn: nên thường xuyên theo dõi đàn lợn hàng ngày, để phát sớm, chẩn đốn xác TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt 1.Sa Đình Chiến, Cù Hữu Phú (2016), “Vai trò vi khuẩn E.coli hội chứng tiêu chảy lợn hai tháng tuổi Sơn La biện pháp phịng trị”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, 23(3), tr.65 2.Trần Thị Hạnh, Đặng Xuân Bình, Lưu Quỳnh Hương (2004), “Xác định vai trò vi khuẩn E coli Cl perfringens bệnh tiêu chảy lợn giai đoạn Theo mẹ, chế tạo sinh phẩm phòng bệnh”, Viện Thú Y 35 năm xây dựng phát triển (1969 - 2004), Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 393 - 40 3.Nguyễn Bá Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ (2012), Giáo trình bệnh truyền nhiễm thú y, Nhà xuất đại học Nông nghiệp - Hà Nội 4.Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Điệp, Nguyễn Thị Hòa, Yamaguchi (2014), “ Một số đặc điểm dịch tễ bệnh lý bệnh tiêu chảy thành dịch lợn số tỉnh phía Bắc Việt Nam”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập XXI (số 2), tr 43 - 55 5.Lê Văn Lãnh, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Trịnh Đình Thâu, Đặng Hữu Anh, Đỗ Ngọc Thúy Nguyễn Bá Hiên (2012), “Phân lập số vi khuẩn cộng phát gây bệnh lợn nghi mắc bệnh suyễn, đề xuất biện pháp phòng trị bệnh”, Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y, tập XIX, (số 2/2012), tr.30 6.Trần Đình Miên, Nguyễn Hải Quân, Vũ Kính Trực (1975), chọn giống nhân giống gia súc, giáo trình giảng dạy trường đại học Nông nghiệp, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 7.Lê Văn Năm (2013), “Bệnh viêm phổi địa phương - suyễn lợn”, báo tổ quốc, phát hành ngày 18/7/2013 8.Nguyễn Thị Bích Ngà (2015), “Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, bệnh học biện pháp phòng trị bệnh giun tròn Trichocephalus spp gây ở lợn tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn", Luận án tiến sĩ thú y, Đại học Thái Nguyên 9.Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Hà Thị Hảo (2004), Giáo trình chăn ni lợn, Nxb Nông nghiệp, tr.11 - 58 10 Nguyễn Mạnh Phương, Cù Hữu Phú, Văn Thị Hường Nguyễn Bá Tiếp (2012), “Một số đặc điểm Salmonella spp gây tiêu chảy lợn sau cai sữa số trang trại ni cơng nghiệp miền Bắc”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tập XIX, (số 5/2012), 11 Trịnh Hồng Sơn (2014), “Khả sản xuất giá trị giống của dòng lợn đực VCN03”, Luận án tiến sĩ nông nghiệp, Viện chăn nuôi 12 Bạch Quốc Thắng (2011), Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn nhóm Lactobacillus phòng trị bệnh tiêu chảy ở lợn theo mẹ, Luận án tiến sĩ Khoa học Nông nghiệp, Viên Thú y Quốc Gia, Hà Nội 13 Nguyễn Văn Tâm, Cù Hữu Phú (2006), “Phân lập vi khuẩn Salmonella gây hội chứng tiêu chảy cho lợn tiêu chảy lợn ni Vĩnh Phúc biện pháp phịng trị”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XIV, (số 2/2006) 14 Trần Huy Toản (2009), “Điều tra, xác định bệnh viêm phổi địa phương Mycoplasma hyopneumoniae số vi khuẩn cộng phát khác gây cho lợn địa bàn thành phố Hải Phòng đề xuất biện pháp phịng trị”, Luận văn thạc sĩ Nơng nghiệp 15 Trần Thu Trang (2013), “Đặc điểm dịch tễ của dịch tiêu chảy (Porcin Epidemice Diarrhoea - PED) biện pháp can thiệp dịch số trại ở miền bắc Việt Nam”, Luận văn Thạc sỹ Thú y, Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội 16 Nguyễn Đức Thủy (2015), “Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ, vai trò của vi khuẩn E coli hội chứng tiêu chảy ở lợn hai tháng tuổi ở huyện Đầm Hà Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh, biện pháp phòng trị”, Luận văn Thạc sĩ thú y, Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên 17 Bùi Văn Tiến (2015), “Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ, vai trò của vi khuẩn E coli hội chưng tiêu chảy ở lợn - 45 ngày tuổi huyện miền núi của tỉnh Thanh Hố, biện pháp phịng trị”, Luận văn thạc sỹ thú y, Đại Học Nông Lâm, Đại Học Thái Ngun 18 Hồng Nghĩa Duyệt (2008),“Đánh giá tình hình chăn ni lợn ngoại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam”, Tạp chí Khoa học Đại học Huế,12(46), 27-33 II Tài liệu tiếng Anh 19 Christensen R V., Aalbaek B., Jensen H E (2007), “Pathology of udder lesions in sows”, J Vet Med A Physiol Patho.l Clin Med 2007 Nov., 54(9), tr 491 20 Katri Levonen (2000), The detection of respiratory diseseases in swine herds by means by means of antibody assay on colotrum from sow, Department of Food and Environment Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, University of Helsinki 21 Tajima M., Yagihashi T (1982), “Interaction of Mycoplasmahyopneumoniae with the porcine respiratory epithelium as observed byelectron microscopy”, Infect Immun., 37: p 1162 – 1169 22 Thacker E (2006), Mycopasmal diseases In: straw.B.E., Zimmerman, J.J., D ’Allaire, S., Tailor, D.J (Eds.), Diseases of Swine 9th ed Blacwell Publishing Ltd., Oxford, UK, pp 701-717 MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP Hình 1: Nhập lợn hậu bị (lợn Phú Minh) Hình 3: Lợn nghỉ nghơi Hình 4: Hệ thống tắm sát trùng Hình 5: Tủ để đồ nhà sát trùng Hình 7: Hố vơi đầu chuồng Hình 6: Kho cám ... CHẨU THÀNH TRUNG Tên chuyên đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG VÀ PHỊNG, TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN THỊT NUÔI TẠI TRANG TRẠI NGUYỄN XUÂN DŨNG, XÃ KHÁNH THƯỢNG, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI... Xuân Dũng Ba Vì - Hà Nội thực chuyên đề:? ?Thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng phịng, trị bệnh cho đàn lợn thịt trang trại Nguyễn Xuân Dũng, xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội? ?? nhằm nâng... huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội - Đánh giá tỉ lệ mắc bệnh đàn lợn thịt trang trại Nguyễn Xuân Dũng, xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội Áp dụng hiệu số phác đồ điều trị bệnh cho đàn lợn thịt nuôi
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trang trại nguyễn xuân dũng, xã khánh thượng, huyện ba vì, thành phố hà nội ,