0

Chương IX. Hành vi tập thể và Phong trào xã hội

41 0 0
  • Chương IX. Hành vi tập thể và Phong trào xã hội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2022, 22:58

Chương IX Hành vi tập thể Phong trào xã hội GV: ThS Huỳnh Quốc Tuấn Trường đại học Mở TPHCM Vào tháng 5/ 2007, tin đồn chuối trồng đảo Hainan-Trung Quốc có virus tương tự virus SARS Theo nhà sản xuất Hainan, họ bị thiệt hại 20 triệu nhân dân tệ (2,6 triệu USD) ngày tin đồn - lan nhanh qua tin nhắn điện thoại di động Trong hai ngày 6-6-2007, hàng ngàn người sống khu vực bờ biển Indonesia hoảng loạn chạy khỏi nhà sau tin đồn lan qua tin nhắn điện thoại di động cảnh báo trận sóng thần ập vào khu vực Ngày 14-10-2003, có tin đồn Tổng giám đốc ngân hàng ACB bỏ trốn, lượng người kéo đến rút tiền ACB tăng vọt, tập trung chủ yếu hội sở đường Nguyễn Thị Minh Khai chi nhánh 30 Mạc Đĩnh Chi (quận 1) Người đợi rút tiền tràn xuống lòng đường làm cho tin đồn loan nhanh Tin Việt Nam thiếu gạo dẫn đến giá gạo đột ngột tăng vào ngày 27-4-2009, người dân Việt Nam đổ xô mua gạo Giá gạo tăng xuất phát từ việc ngày 25/4, gạo nếp từ miền Tây thành phố giảm từ 230 ngày xuống 200 Dân bán gạo rỉ tai tin đồn "miền Tây hết gạo" Nội dung I Hành vi tập thể: Định nghĩa Các tập hợp trung Các tập hợp xã hội phân tán Các lý thuyết giải thích hình thành đám đơng II Các phong trào xã hội: Định nghĩa Phân loại phong trào xã hội Các lý thuyết giải thích phát sinh phong trào xã hội Các giai đoạn phát triển phong trào xã hội I Hành vi tập thể Định nghĩa Hành vi tập thể (collective behavior) hành động, suy nghĩ cảm xúc liên quan đến số người đông thường không tuân thủ theo chuẩn mực xã hội thiết lập Hành vi tập thể mang nhiều hình thức có ảnh hưởng tích cực tiêu cực I Hành vi tập thể Định nghĩa Hành vi tập thể hành vi bắt chước thời trang (fashion), mode, hoảng loạn (hysteria), đám đông (crowd), bạo động, đồn đãi (rumour), công luận (public opinion) phong trào xã hội (social movement) I Hành vi tập thể Định nghĩa Hành vi tập thể tượng quan trọng xã hội người, khó nghiên cứu chúng so với tương xã hội khác Theo nhà xã hội học hành vi tập thể khó nghiên cứu có q nhiều đặc tính, đem lại hậu khác nhau, khó xác định nguồn gốc thường bộc lộ cảm xúc, kéo dài thời gian ngắn I Hành vi tập thể Định nghĩa Hành vi tập thể tập hợp (collectivies): Các hành vi tập thể thường xảy tập hợp người Tập hợp: Một lượng người lớn, có hành vi tương tác hạn chế không chia sẻ chuẩn mực hay xác đinh cách rõ rệt Turner Killian phân biệt tập hợp tập trung tập hợp phân tán theo không gian II Các phong trào xã hội Phân loại phong trào xã hội Các nhà xã hội học đưa nhiều phân lọai khác phong trào xã hội dựa tiêu chí khác nhau: • W Kornblum đưa phân loại khác phong trào xã hội:  Phong trào cách mạng  Phong trào cải cách  Phong trào bảo thủ  Phong trào phản động II Các phong trào xã hội Các lý thuyết giải thích phong trào xã hội Lý thuyết bất mãn bị tước đoạt • Phong trào xã hội phát sinh số người cảm thấy bất mãn thiếu thốn điều cần thiết cho sống họ thiếu điều kiện vật chất, thiếu điều kiện việc làm, thiếu hội bình đẳng Ví dụ phong trào kỳ thị chủng tộc Ku Klux Klan II Các phong trào xã hội Các lý thuyết giải thích phong trào xã hội Lý thuyết bất mãn bị tước đoạt • Tuy nhiên bất mãn phát sinh tùy thuộc vào lý người bất mãn với trạng • Theo nhà xã hội học James C.Davies phong trào xã hội có mục tiêu đem lại thay đổi xã hội có khả xảy có giai đoạn ngắn mà mức sống sụt giảm sau thời kỳ dài cải thiện II Các phong trào xã hội Các lý thuyết giải thích phong trào xã hội Lý thuyết bất mãn bị tước đoạt • Nhận xét:  Lý thuyết bất mãn góp phần tìm hiểu phát triển phát sinh phong trào xã hội  Lý thuyết khơng giải thích tầng lớp xã hội có nhiều bất mãn phong trào xã hội phát sinh tầng lớp mà không phát sinh tầng lớp khác II Các phong trào xã hội Các lý thuyết giải thích phong trào xã hội Lý thuyết xã hội đại chúng • Lý thuyết xã hội đại chúng William Kornhauser gọi lý thuyết tan rã xã hội (social Breakdown) • Theo quan điểm lý thuyết phong trào xã hội hình thành từ người cảm thấy bị cô lập mặt xã hội, cảm thấy khơng có ý nghĩa xã hội đại chúng to lớn phức tạp II Các phong trào xã hội Các lý thuyết giải thích phong trào xã hội Lý thuyết xã hội đại chúng • Kornhauser nhìn thấy khía cạnh tiêu cực bảo thủ phong trào xã hội Ông xem chúng lệch lạc chệch hướng khỏi chuẩn mực xã hội Cá nhân tham gia phong trào dễ bị lơi kéo có tinh thần tập thể • Một số nghiên cứu khẳng định ý tưởng Kornhauser cho thấy tan rã khuôn mẫu xã hội thực thúc đẩy tầng lớp nghèo vào phong trào xã hội nghiên cứu Bert Useem II Các phong trào xã hội Các lý thuyết giải thích phong trào xã hội Lý thuyết xã hội đại chúng • Nhận xét:  Phong trào xã hội khơng hình thành từ tan rã xã hội mà hình thành xã hội có tổ chức  Phong trào xã hội thu hút thành viên có tinh thần hội nhập xã hội cao người đứng bên lề xã hội II Các phong trào xã hội Các lý thuyết giải thích phong trào xã hội Lý thuyết căng thẳng kết cấu xã hội • Lý thuyết căng thẳng kết cấu xã hội Neil Smelser góp phần giải thích thêm phát sinh phong trào xã hội • Qua lý thuyết ơng giải thích có hành vi tập thể mang tính vơ tổ chức có hành vi tập thể mang tính tổ chức trở thành phong trào xã hội II Các phong trào xã hội Các lý thuyết giải thích phong trào xã hội Lý thuyết căng thẳng kết cấu xã hội Ông đưa sáu yếu tố góp phần hình thành nên phong trào xã hội: Xu hướng kết cấu xã hội Căng thẳng kết cấu Sự phát triển lan rộng niềm tin vào tính đáng phong trào Những yếu tố châm ngòi Vận động để hành động Sự kiểm soát xã hội II Các phong trào xã hội Các lý thuyết giải thích phong trào xã hội Lý thuyết căng thẳng kết cấu xã hội • Nhận xét:  Lý thuyết giải thích phong trào xã hội phát sinh từ xã hội yếu tố xã hội khuyến khích phong trào khác  Lý thuyết giải thích hành vi tập thể mang hình thức phong trào xã hội hay mang hình thức bạo động có tính cách tự phát II Các phong trào xã hội Các lý thuyết giải thích phong trào xã hội Lý thuyết căng thẳng kết cấu xã hội • Nhận xét:  Tuy nhiên, Smelser bỏ qua yếu tố quan trọng việc hình thành phong trào xã hội khơng đề cập đến yếu tố thành công hay thất bại phong trào xã hội đem lại II Các phong trào xã hội Các lý thuyết giải thích phong trào xã hội Lý thuyết vận động tài nguyên • Nhấn mạnh phong trào xã hội phát sinh đạt mục tiêu chúng hỗ trợ tài nguyên cần thiết tiền bạc, nhân lực khả thông tin, mối quan hệ với người có ảnh hưởng truyền thông đại chúng chúng quần chúng xem đáng II Các phong trào xã hội Các lý thuyết giải thích phong trào xã hội Lý thuyết vận động tài nguyên • Nhận xét:  Lý thuyết thừa nhận hai yếu tố tài nguyên bất mãn để cần thiết cho thành công phong trào xã hội  Tuy nhiên, lý thuyết có điểm yếu hàm ý phong trào xã hội tầng lớp nghèo đói khơng quyền lực thành cơng có trợ giúp từ bên ngồi II Các phong trào xã hội Các giai đoạn phát triển phong trào xã hội • Có giai đọan trình hình thành phát triển phong trào xã hội: Giai đọan hình thành Giai đoạn liên kết củng cố Giai đọan quan liêu, bàn giấy hóa Giai đọan thối trào Giai đoạn tái tổ chức II Các phong trào xã hội Các giai đoạn phát triển phong trào xã hội Lý thuyết vận động tài nguyên • Miller đưa nguyên nhân dẫn đến thoái trào phong trào:  Phong trào thành công mục tiêu, khơng cịn lý để tồn  Lãnh đạo khơng có lực, cạn kiệt tài ngun, bị bàn giấy hóa, mục tiêu khơng cịn hấp dẫn với xã hội, chia rẽ, xung đột nội  Lãnh đạo phong trào bị hội nhập vào cấu quyền lực sẵn có  Bị hệ thống quyền lực hữu đàn áp ... opinion) phong trào xã hội (social movement) I Hành vi tập thể Định nghĩa Hành vi tập thể tượng quan trọng xã hội người, khó nghiên cứu chúng so với tương xã hội khác Theo nhà xã hội học hành vi tập. .. hội mà hình thành xã hội có tổ chức  Phong trào xã hội thu hút thành vi? ?n có tinh thần hội nhập xã hội cao người đứng bên lề xã hội II Các phong trào xã hội Các lý thuyết giải thích phong trào. .. toàn xã hội  Phong trào biến đổi hạn chế cá nhân, xã hội chuyển hóa rộng lớn II Các phong trào xã hội Phân loại phong trào xã hội Các nhà xã hội học đưa nhiều phân lọai khác phong trào xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương IX. Hành vi tập thể và Phong trào xã hội,