0

trac-nghiem-lich-su-12-bai-7

32 7 0
  • trac-nghiem-lich-su-12-bai-7

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2022, 23:16

VietJack com Facebook Học Cùng VietJack Học trực tuyến khoahoc vietjack com Youtube VietJack TV Official A TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN 2000 Câu 1 Hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 1945) để lại[.] VietJack.com Facebook: Học Cùng VietJack A TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN 2000 Câu 1: Hậu Chiến tranh giới thứ hai (1939-1945) để lại làm cho kinh tế Tây Âu trở nên A Kiệt quệ B Phát triển mạnh mẽ C Phát triển không ổn định D Phát triển chậm Lời giải: Chiến tranh giới thứ hai (1939-1945) để lại cho nước Tây Âu nhiều hậu nặng nề Sau chiến tranh, kinh tế nước hoàn toàn kiệt quệ: Pháp năm 1945 sản xuất công nghiệp 38%, nông nghiệp 50% so với năm 1938; Italia tổn thất khoảng 1/3 cải quốc gia Đáp án cần chọn là: A Câu 2: Nguyên nhân giúp kinh tế Tây Âu phát triển sau chiến tranh giới thứ A Nguồn viện trợ Mỹ thông qua kế hoạch Macsan B Tài nguyên thiên nhiên giàu có, nhân lực lao động dồi C Tận dụng tốt hội bên áp dụng thành công khoa học kỹ thuật D Quá trình tập trung tư tập trung lao động cao Lời giải: Sau Chiến tranh giới thứ hai, kinh tế nước Tây Âu phát triển nhanh chóng, nhiều yếu tố Trong đó, yếu tố quan trọng, tận dụng tốt hội bên như: nguồn viện trợ Mĩ, giá nguyên liệu rẻ từ nước thuộc địa,… việc áp dụng thành công khoa học - kĩ thuật vào sản xuất Đáp án cần chọn là: C Câu 3: Năm 1947, Mĩ đề thực “kế hoạch Mácsan” nhằm mục đích trị gì? A Tạo tiền phương chống Liên Xô B Tạo đối trọng với khối Đông Âu xã hội chủ nghĩa C Tìm kiếm đồng minh chống lại Liên Xơ Đông Âu D Củng cố ảnh hưởng Mĩ châu Âu Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official VietJack.com Facebook: Học Cùng VietJack Lời giải: Tháng 6/1947, Mĩ đề thực kế hoạch Mácsan với khoản viện trợ khoảng 17 tỉ USD để giúp nước Tây Âu phục hồi kinh tế bị tàn phá sau chiến tranh Mặt khác, qua kế hoạch này, Mĩ nhằm tập hợp nước Tây Âu vào Liên minh quân chống Liên Xô nước Đông Âu Đáp án cần chọn là: C Câu 4: Từ năm 1945 đến 1950, nước tư Tây Âu dựa vào đâu để đạt phục hồi mặt? A Hợp tác thành công với Nhật B Mở rộng quan hệ với Liên Xô C Viện trợ Mĩ qua kế hoạch Macsan D Đẩy mạnh xuất hàng hóa đến nước thứ Lời giải: Với cố gắng nước nguồn viện trợ Mĩ khuôn khổ “Kế hoạch Macsan”, đế.n khoảng năm 50, kinh tế nước tư Tây Âu phục hồi đạt mức trước chiến tranh Đáp án cần chọn là: C Câu 5: Đến đầu thập kỉ 70 kỉ XX, Tây Âu đạt thành tựu quan trọng kinh tế? A Trở thành khối kinh tế đứng thứ hai giới B Trở thành ba trung tâm kinh tế- tài giới C Trở thành trung tâm kinh tế đứng đầu khối tư chủ nghĩa D Trở thành trung tâm cơng nghiệp - quốc phịng lớn giới Lời giải: Sau giai đoạn phục hồi (1945-1950), từ năm 50, kinh tế nước Tây Âu có phát triển nhanh Đến đầu thập kỉ 70, Tây Âu trở thành ba trung tâm kinh tế- tài lớn giới (cùng với Mĩ Nhật Bản) Đáp án cần chọn là: B Câu 6: Từ năm 1973 - 1991, kinh tế nước tư Tây Âu A Lâm vào khủng hoảng, suy thối, phát triển khơng ổn định B Phát triển ổn định đạt mức tăng trưởng cao Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official VietJack.com Facebook: Học Cùng VietJack C Phát triển không đồng sụp đổ hệ thống thuộc địa D Vươn lên hàng thứ hai giới Lời giải: Năm 1973, tác động khủng hoảng lượng giới, Mĩ Nhật Bản, nhiều nước Tây Âu lâm vào tình trạng suy thối, khủng hoảng, phát triển không ổn định, kéo dài đến đầu thập kỉ 90 Đáp án cần chọn là: A Câu 7: Điểm quán sách đối ngoại nước Tây Âu giai đoạn 1945-1950 A Mở rộng hợp tác với Nhật Bản Hàn Quốc B Liên kết chống lại nước Đông Âu C Liên minh với CHLB Đức D Liên minh chặt chẽ với Mĩ Lời giải: Điểm quán sách đối ngoại nước Tây Âu giai đoạn 19451950 liên minh chặt chẽ với Mĩ chiến tranh lạnh chống Liên Xô nước xã hội chủ nghĩa Từ giai đoạn 1950 – 1973, nước Tây Âu cố gắng đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại Đáp án cần chọn là: D Câu 8: Trong giai đoạn 1991 - 2000 Tây Âu, nước trở thành đối trọng với Mỹ nhiều vấn đề quốc tế quan trọng? A Anh, Pháp B Pháp, Đức C Anh, Hà Lan D Đức, Anh Lời giải: Từ năm 1991 đến 2000, Anh liên minh chặt chẽ với Mĩ thi Pháp Đức lại trở thành đối trọng Mĩ nhiều vấn đề quốc tế quan trọng Đáp án cần chọn là: B Câu 9: Sau Chiến tranh giới thứ hai (1939-1945), nước Tây Âu có hành động thuộc địa thuộc địa cũ? A Đa số ủng hộ vấn đề độc lập thuộc địa Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official VietJack.com Facebook: Học Cùng VietJack B Tìm cách biến nước thuộc giới thứ ba thành thuộc địa kiểu C Ủng hộ việc thiết lập quyền tự trị thuộc địa D Tìm cách tái thiết lập chủ quyền thuộc địa cũ Lời giải: Sau Chiến tranh giới thứ hai (1939-1945), nước Tây Âu nhanh chóng tìm cách quay trở lại cai trị thuộc địa cũ mình: Pháp trở lại Đương Dương, Anh trở lại Miến Điện, Mã Lai; Hà Lan trở lại Indonexia… Đáp án cần chọn là: D Câu 10: Chính sách đối ngoại chủ yếu Tây Âu từ 1950 đến 1973 gì? A Cố gắng quan hệ với Nhật Bản B Đa phương hóa quan hệ C Liên minh hoàn toàn với Mỹ D Rút khỏi NATO Lời giải: Từ năm 1950 đến năm 1973, nhiều nước tư Tây Âu mặt tiếp tục sách liên minh chặt chẽ với Mĩ; mặt khác, cố gắng đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại Đáp án cần chọn là: B Câu 11: Quốc gia ủng hộ Việt Nam kháng chiến chống Mĩ (1954-1975)? A Anh B Hà Lan C Bồ Đào Nha D Thụy Điển Lời giải: Thụy Điển, Phần Lan,… quốc gia Tây Âu ủng hộ kháng chiến chống Mĩ nhân dân Việt Nam vật chất lẫn tinh thần Đáp án cần chọn là: D Câu 12: Trong năm 1950 - 1973, quốc gia Tây Âu có xu hướng phát triển quan hệ ngoại giao với Liên Xô nước xã hội chủ nghĩa khác? A Pháp B Anh Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official VietJack.com Facebook: Học Cùng VietJack C Hà Lan D Áo Lời giải: Trong năm 1950 - 1973, Pháp phản đối việc trang bị vũ khí hạt nhân cho Cộng hịa Liên bang Đức, ý phát triển quan hệ với Liên Xô nước xã hội chủ nghĩa khác Đặc biệt, năm 1966, Pháp rút khỏi Bộ Chỉ huy NATO yêu cầu rút tất quân quân đội Mĩ khỏi nước Pháp Đáp án cần chọn là: A Câu 13: Đâu điểm quan hệ đối ngoại nước Tây Âu từ thập kỉ 90 trở đi? A Mở rộng quan hệ với nước phát triển châu Á, Phi, Mĩ Latinh, Đông Âu SNG B Tăng cường phụ thuộc vào Mĩ, mở rộng quan hệ với nước tư C Cố gắng hạn chế ảnh hưởng Mĩ, mở rộng quan hệ với nước khu vực Mĩ latinh D Mở rộng quan hệ với nước tư phát triển, nước Đông Âu Lời giải: Trong bối cảnh chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự hai cực Ianta sụp đổ, nước Tây Âu có điều chỉnh sách đối ngoại Các nước Tây Âu ý mở rộng quan hệ không với nước tư phát triển khác mà với nước phát triển châu Á, châu Phi, khu vực Mĩ Latinh, nước thuộc Đông Âu SNG Đáp án cần chọn là: A Câu 14: Nét bật tình hình đối ngoại nước Tây Âu năm 1950 - 1973 A Chịu chi phối ảnh hưởng sâu sắc Mĩ B Các nước Tây Âu thực đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại C Nhiều nước thuộc địa Anh, Pháp, Hà Lan,… tuyên bố độc lập, đánh dấu thời kì “phi thực dân hóa” phạm vi giới D Một số nước Tây Âu ý phát triển quan hệ với Liên Xô nước XHCN khác, phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam Mĩ Lời giải: Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official VietJack.com Facebook: Học Cùng VietJack Trong năm 1950 - 1973, nước Tây Âu có thay đổi sách đối ngoại Trong đó, nét bật là: Một mặt liên minh chặt chẽ với Mỹ (Anh, Đức, Ý) mặt khác cố gắng đa phương hóa quan hệ đối ngoại (Pháp, Thụy Điển, Phần Lan) + Chính phủ số nước ủng hộ chiến tranh xâm lược Mỹ Việt Nam, ủng hộ Israel chống Ả-rập, CHLB Đức gia nhập NATO (5/1955) … + Pháp phản đối trang bị vũ khí hạt nhân cho CHLB Đức, ý phát triển quan hệ với Liên Xô nước XHCN khác, rút khỏi Bộ huy NATO buộc Mỹ rút quân sự… khỏi đất Pháp + Pháp, Thụy Điển, Phần Lan phản đối chiến tranh Mỹ Việt Nam Đáp án cần chọn là: B Câu 15: Tâm điểm đối đầu hai cực Xô- Mĩ châu Âu quốc gia nào? A Hy Lạp B Đức C Thổ Nhĩ Kì D Áo Lời giải: - Mĩ, Anh sau Pháp tiến hành riêng rẽ việc hợp khu vực chiếm đóng mình, tháng 9-1949 lập Nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức - Tháng 10-1949, giúp đỡ Liên Xô, lực lượng dân chủ Đông Đức thành lập Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức Như thế, lãnh thổ nước Đức xuất hai nhà nước với hai chế độ trị đường phát triển khác => Nước Đức trở thành tâm điểm đối đầu hai cực Xô-Mĩ hai khối Đông-Tây châu Âu Đáp án cần chọn là: B Câu 16: Phản ứng nước tư Tây Âu hệ thống thuộc địa cũ năm sau chiến tranh giới thứ hai gì? A Tìm cách trở lại xâm chiếm nước B Viện trợ bồi thường cho nước C Thiết lập quan hệ bình thường nước D Tôn trọng độc lập họ Lời giải: Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official VietJack.com Facebook: Học Cùng VietJack Sau Chiến tranh giới thứ hai, nước tư Tây Âu tìm cách để quay trở lại xâm chiếm thuộc địa cũ VD: Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam; Anh trở lại Miến Điện, Mã Lai; Hà Lan trở lại Inđônêxia Đáp án cần chọn là: A Câu 17: Ưu tiên hàng đầu sách đối nội đối ngoại nước Tây Âu năm sau Chiến tranh giới thứ hai ? A Củng cố, phát triển mối quan hệ hợp tác khu vực B Đấu tranh chống lại thao túng, ảnh hưởng Mĩ châu Âu C Chạy đua vũ trang, tham gia Chiến tranh lạnh chống Liên Xô nước Xã hội chủ nghĩa D Củng cố quyền giai cấp tư sản, ổn định tình hình kinh tế, trị, xã hội Lời giải: Sau Chiến tranh, nước Tây Âu bị tổn thất nặng nề; nhiều thành phố, nhà máy bị tàn phá sản xuất bị suy giảm; hàng triệu người chết bị thương,… Vì vậy, nhiệm vụ hàng đầu nước Tây Âu lúc củng cố quyền, ổn định tình hình kinh tế, trị, xã hội Với cố gắng, nỗ lực quốc gia nguồn viện trợ kinh tế lớn từ Mĩ Nền kinh tế Tây Âu phục hồi, đạt mức trước chiến tranh Đáp án cần chọn là: D Câu 18: Anh(chị) hiểu khái niệm Tây Âu A Các quốc gia nằm phía Tây châu Âu B Các quốc gia nằm phía Tây bán cầu C Dùng để khác biệt kinh tế- trị với Đơng Âu D Dùng để quốc gia thân Mĩ Lời giải: Tây Âu khái niệm vị trí địa lý mà khái niệm trị- xã hội, xuất thời kì Chiến tranh lạnh để quốc gia theo đường tư chủ nghĩa, thân Mĩ Nó khác biệt với nước Đông Âu xã hội chủ nghĩa thân Liên Xô Đáp án cần chọn là: C Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official VietJack.com Facebook: Học Cùng VietJack Câu 19: Những thách thức đặt nước tư Tây Âu kinh tế trị - xã hội năm 1973 - 1991 gì? A Nạn phân biệt chủng tộc B Nguy đánh sắc dân tộc C Mặt dân trí thấp D Sự phân hố giàu nghèo lớn Lời giải: Đặc điểm chung kinh tế nước tư phát triển nhanh chóng vượt bậc kinh tế Tuy nhiên, kinh tế tư chủ nghĩa có điểm hạn chế tình trạng khơng ổn định, thường xun trải qua khủng hoảng, suy thối; phân hóa giàu nghèo mức độ cao Các nước tư Tây Âu ngoại lệ Đáp án cần chọn là: D Câu 20: Kế hoạch Mácsan Mĩ thực từ năm 1947 có tác động đến nước Đông Âu Tây Âu? A Tạo nên chênh lệch trình độ phát triển Tây Âu- Đông Âu B Tạo nên đối lập ý thức hệ Tây Âu Đông Âu C Tạo nên phân chia đối lập kinh tế- trị Tây Âu- Đơng Âu D Dẫn đến chia cắt châu Âu Lời giải: Việc Mĩ thực kế hoạch Mácsan (1947) tạo nên phân chia đối lập kinh tế- trị Tây Âu tư chủ nghĩa Đông Âu xã hội chủ nghĩa: - Sự đối lập kinh tế: Tây Âu kinh tế TBCN, Đông Âu kinh tế XHCN - Sự đối lập trị: + Tây Âu thuộc hệ thống TBCN, sau chiến tranh giới thứ hai thực sách quay trở lại xâm lược thuộc địa cũ + Đơng Âu thuộc hệ thống XHCN, ủng hộ hịa bình giới Đáp án cần chọn là: C Câu 21: Mĩ viện trợ cho nước Tây Âu thông qua Kế hoạch Mácsan (1947) nhằm mục đích sau đây? A Lôi kéo đồng minh để ngăn chặn ảnh hưởng chủ nghĩa xã hội Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official VietJack.com Facebook: Học Cùng VietJack B Thúc đẩy tiến trình hình thành Liên minh Châu Âu C Lôi kéo đồng minh để củng cố trật tự giới “một cực” D Giúp nước Tây Âu phát triển phục hồi kinh tế Lời giải: Mĩ đề kế hoạch Mácsan hay có tên gọi khác kế hoạch “Phục hưng châu Âu” mặt giúp nước Tây Âu phục hồi kinh tế sau chiến tranh mục đích quan trọng lôi kéo đồng minh để ngăn chặn ảnh hưởng sóng chủ nghĩa xã hội Đáp án cần chọn là: A Câu 22: Đâu nguyên nhân đưa Tây Âu trở thành ba trung tâm kinh tế- tài lớn giới? A Áp dụng thành tựu cách mạng khoa học- kĩ thuật B Vai trò quản lý, điều tiết nhà nước C Hợp tác có hiệu khn khổ Cộng đồng châu Âu (EC) D Khai thác, bóc lột thuộc địa Lời giải: Từ năm 1950-1973 thời kì “phi thực dân hóa” phạm vi tồn giới nên khai thác bóc lột thuộc địa khơng thể nguyên nhân phát triển Tây Âu giai đoạn Đáp án cần chọn là: D Câu 23: Nội dung nguyên nhân phát triển kinh tế Tây Âu sau Chiến tranh giới thứ hai? A Hợp tác hiệu khuôn khổ Cộng đồng Châu Âu (EC) B Tranh thủ giá nguyên liệu rẻ từ nước thuộc giới thứ ba C Áp dụng thành tựu khoa học – kỹ thuật vào sản xuất D Chi phí cho quốc phịng thấp (khoảng 1% GDP) Lời giải: - Các đáp án A, B, C: nguyên nhân đưa đến phát triển kinh tế Tây Âu sau Chiến tranh giới thứ hai - Đáp án D: nguyên nhân phát triển kinh tế Nhật Bản Đáp án cần chọn là: D Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official VietJack.com Facebook: Học Cùng VietJack Câu 24: Yếu tố khơng phải lí khiến kinh tế nước Tây Âu phát triển nhanh chóng năm 1950 - 1973? A Áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật B Ngân sách nhà nước chi cho quốc phóng thấp C Vai trị quản lí, điều tiết có hiệu nhà nước D Tận dụng tốt hội bên Lời giải: Sở dĩ kinh tế nước Tây Âu phát triển năm 1950 đến 1973 do: - Sự nỗ lực nhân dân lao động - Áp dụng thành công thành tựu KH-KT để nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm - Vai trò quản lý, điều tiết kinh tế nhà nước có hiệu - Tận dụng tốt hội bên viện trợ Mỹ; nguồn nguyên liệu rẻ nước giới thứ ba, hợp tác có hiệu khuôn khổ EC… Ngân sách nhà nước chi cho quốc phòng thấp nguyên nhân phát triển kinh tế Nhật Bản => Loại trừ đáp án: B Đáp án cần chọn là: B Câu 25: Từ năm 1973 đến năm 2000, kinh tế nước Tây Âu có đặc điểm gì? A Phát triển xen lẫn khủng hoảng B Phát triển nhanh C Phát triển chậm D Khủng hoảng triền miên Lời giải: Từ năm 1973 đến năm 2000, kinh tế nước Tây Âu phát triển xen lẫn với khủng hoảng Tuy nhiên, Tây Âu ba trung tâm kinh tế - tài lớn giới - Từ năm 1973 – 1991: kinh tế Tây Âu gặp khơng khó khăn thách thức Sự phát triển thường xen kẽ với khủng hoảng, suy thoái, lạm phát thất nghiệp Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official VietJack.com Facebook: Học Cùng VietJack Trong năm 2018, nước Tây Âu diễn biến động lớn trị Đặc biệt khủng hoảng trị nội nước Vào cuối tháng 32019, Anh thức rời khỏi EU Đây biểu mâu thuẫn nội bộ, tạo thách thức vô lớn nước vấn đề hòa hợp, ổn định, hợp tác lâu dài Đáp án cần chọn là: A Câu 42: Cho đoạn liệu sau: (1) Tây Âu trở thành trung tâm kinh tế- tài lớn giới (2) Sau thập kỉ suy thoái, kinh tế nước phục hồi phát triển trở lại (3) Tây Âu đẩy mạnh khôi phục kinh tế, khắc phục hậu chiến tranh (4) Tây Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy thối kéo dài Hãy xếp đoạn kiện theo thứ tự thời gian giai đoạn phát triển Tây Âu sau năm 1945 A 4, 1, 3, B 1, 2, 4, C 1, 3, 4, D 3, 1, 4, Lời giải: (3) Tây Âu đẩy mạnh khôi phục kinh tế, khắc phục hậu chiến tranh (1945 – 1950) (1) Tây Âu trở thành trung tâm kinh tế- tài lớn giới (những năm 70) (4) Tây Âu lầm vào tình trạng khủng hoảng, suy thối kéo dài (1973 đến đầu thập kỉ 1991) (2) Sau thập kỉ suy thoái, kinh tế nước phục hồi phát triển trở lại (1991 – 2000) Đáp án cần chọn là: D Câu 43: Cho kiện sau, xếp kiện theo thứ tự thời gian: (1) Cộng hịa Liên bang Đức thức thành lập Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official VietJack.com Facebook: Học Cùng VietJack (2) Nước Đức tái thống (3) Định ước Henxinki an ninh hợp tác châu Âu (4) Khối quân NATO thành lập A 4, 1, 3, B 1, 2, 4, C 1, 3, 4, D 3, 1, 4, Lời giải: Các kiện xếp theo thứ tự sau: (4) Khối quân NATO (4-1949) (1) Cộng hịa Liên bang Đức thức thành lập (9-1949) (3) Định ước Henxinki an ninh hợp tác châu Âu (1975) (2) Nước Đức tái thống (10-1990) Đáp án cần chọn là: A Câu 44: Sau chiến tranh giới thứ hai, biểu chứng tỏ nước Tây Âu liên minh chặt chẽ với Mỹ quân sự? A Chống Liên Xô nước xã hội chủ nghĩa B Tham gia khối quân NATO C Thành lập nhà nước cộng hòa Tây Đức D Trở lại xâm lược thuộc địa cũ Lời giải: Biểu chứng tỏ nước Tây Âu liên minh chặt chẽ với Mỹ quân nhiều nước Tây Âu như: Anh, Pháp, Italia, Đồ Đào Nha, Bỉ, Hà Lan, …đã tham gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mỹ đứng đầu nhằm chống lại Liên Xô nước Xã hội chủ nghĩa Đông Âu Đáp án cần chọn là: B Câu 45: Các nước Tây Âu phải tuân theo điều kiện Mĩ đặt để nhận viện trợ sau chiến tranh giới thứ hai? Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official VietJack.com Facebook: Học Cùng VietJack A Khơng đánh thuế hàng hóa Mĩ, gạt bỏ người cộng sản khỏi phủ B Tổ chức tuyển cử tự dân dân chủ nước C Đảm bảo quyền tự cho người lao động D Hạ thuế quan hàng hóa Mỹ, gạt bỏ người cộng sản khỏi phủ Lời giải: Sau chiến tranh giới thứ hai, để nhận viện trợ Mĩ, nước Tây Âu phải hạ thuế quan hàng hóa Mỹ, gạt bỏ người cộng sản khỏi phủ Đáp án cần chọn là: D Câu 46: Sự khác biệt sách đối ngoại Tây Âu năm 1950 - 1973 so với năm đầu sau chiến tranh giới thứ hai A Chịu chi phối ảnh hưởng sâu sắc Mĩ B Tất nước chuyển sang thực đa phương hóa quan hệ với bên C Trừ số nước tiếp tục liên minh với Mĩ, nhiều nước cố gắng hóa đa phương hóa quan hệ đối ngoại D Ủng hộ Mỹ chiến tranh Việt Nam xâm lược trở lại thuộc địa Lời giải: Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1950, Tây Âu liên minh chặt chẽ với Mĩ đồng thời tìm cách trở lại thuộc địa cũ - Giai đoạn từ năm 1950 đến năm 1973, nhiều nước Tư Tây Âu mặt tiếp tục liên chặt chẽ với Mĩ; mặt khác cố gắng dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại Đáp án cần chọn là: C Câu 47: Để ủng hộ Chiến tranh lạnh (1947 - 1989) Mỹ, nước Tây Âu tham gia A Liên minh châu Âu B Kế hoạch Mácsan C Tổ chức Liên hiệp ước Vácsava D Tổ chức thống Châu Phi Lời giải: Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official VietJack.com Facebook: Học Cùng VietJack - Đáp án A: tổ chức liên kết nước khu vực Tây Âu phần nhằm mục đích hạn chế ảnh hưởng Mĩ - Đáp án B: Kế hoạch Mácsan mặt để giúp nước Tây Âu phục hồi kinh tế sau chiến tranh giới thứ hai, mục đích Mĩ đưa điều kiện “đính kèm” nhằm lôi kéo nước Tây Âu vào liên minh chống Liên Xô nước Xã hội chủ nghĩa (thuộc mục tiêu Mĩ Chiến tranh lạnh) => Các nước Tây Âu tham gia kế hoạch đồng nghĩa với việc ủng hộ Mĩ Chiến tranh lạnh - Đáp án C: Là tổ chức thuộc phe Liên Xô nước XHCN => Các nước Tây Âu không tham gia tổ chức - Đáp án D: + Là tổ chức an ninh khu vực, thành lập ngày 25- 5- 1963 theo định Hội nghị cấp cao nước châu Phi họp Addis Ababa (Ethiopia) Thành viên gồm 51 quốc gia châu Phi (trừ cộng hồ Nam Phi) + Tổ chức có mục đích phát tríển hợp tác trị kinh tế nước châu Phi, củng cố tình đồn kết nước trường quốc tế để tạo điều kiện sống tốt cho dân tộc châu Phi; loại bỏ hình thức chủ nghĩa thực dân, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ độc lập quốc gia châu Phi Đáp án cần chọn là: B Câu 48: Việc thực kế hoạch Mácsan Mỹ tác động đến tình hình châu Âu nào? A Tạo nên phân chia, đối lập kinh tế trị nước Tây Âu tư chủ nghĩa Đông Âu xã hội chủ nghĩa B Tạo sở cho hình thành tổ chức liên kết kinh tế - trị lớn châu Âu - EU C Tạo nên phân chia đối lập quân trị nước Tây Âu Tư chủ nghĩa Đông Âu xã hội chủ nghĩa D Tạo nên hợp tác, đối thoại nước Tây Âu Tư chủ nghĩa Đông Âu xã hội chủ nghĩa Lời giải: Kế hoạch Macsan kế hoạch Mĩ giúp Tây Âu phục hồi kinh tế sau chiến tranh giới thứ hai Thực chất để lôi kéo nước vào phe chống Liên Xô Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official VietJack.com Facebook: Học Cùng VietJack nước xã hội chủ nghĩa khác Chính sách đối ngoại Tây Âu giai đoạn đầu liên minh chặt chẽ với Mĩ, tham gia khối quân NATO Kinh tế nước Tây Âu kinh tế tư chủ nghĩa - Trong nước Đông Âu lại theo chế độ Xã hội chủ nghĩa, phía với Liên Xô, kinh tế nước Đông Âu nên kinh tế Xã hội chủ nghĩa => Như vậy, với kế hoạch Macsan tạo nên đối lập kinh tế trị nước Tây Âu Đông Âu xã hội chủ nghĩa Đáp án cần chọn là: A B LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) Câu 1: Đến cuối thập kỉ 90, tổ chức đánh giá liên minh kinh tế trị khu vực lớn hành tinh? A Liên minh châu Âu (EU) B Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) C Liên hợp quốc D Cộng đồng châu Âu (EC) Lời giải: Đến cuối thập kỉ 90, EU chiếm ¼ GDP giới, 1/3 tổng sản phẩm công nghiệp giới => EU trở thành tổ chức liên kết trị- kinh tế lớn hành tinh Đáp án cần chọn là: A Câu 2: Đến cuối thập kỉ 90 kỉ XX, EU trở thành tổ chức liên kết lớn hành tinh A Văn hóa - kinh tế B Chính trị - kinh tế C Quân - kinh tế D Quân - trị Lời giải: Đến cuối thập kỉ 90, EU trở thành tổ chức liên kết trị - kinh tế lớn hành tinh, chiếm ¼ GDP giới Đáp án cần chọn là: B Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official VietJack.com Facebook: Học Cùng VietJack Câu 3: Nhóm quốc gia sáng lập “Cộng đồng than - thép châu Âu” năm 1951? A Pháp- Anh- CHLB Đức- Bỉ- Italia- Hà Lan B Pháp- Anh- CHLB Đức- Bồ Đào Nha- Italia- Hà Lan C Pháp- Lúcxămbua- CHLB Đức- Bỉ- Italia- Hà Lan D Anh- CHLB Đức- Bỉ- Italia- Hà Lan- Hi Lạp Lời giải: Ngày 18-4-1951, nước Tây Âu (Pháp- Lúcxămbua- CHLB Đức- Bỉ- Italia- Hà Lan) thành lập “Cộng đồng than- thép châu Âu” nhằm phối hợp đảm bảo việc sản xuất tiêu thụ than, thép nước thành viên Đáp án cần chọn là: C Câu 4: Quốc gia không tham gia thành lập “Cộng đồng than thép châu Âu” năm 1951? A Pháp B Bỉ C Hà Lan D Thụy Điển Lời giải: Ngày 18-4-1951, nước Tây Âu (Pháp- Lúcxămbua- CHLB Đức- Bỉ- Italia- Hà Lan) thành lập “Cộng đồng than- thép châu Âu” nhằm phối hợp đảm bảo việc sản xuất tiêu thụ than, thép nước thành viên Đáp án cần chọn là: D Câu 5: Hiệp ước đánh dấu bước chuyển từ Cộng đồng châu Âu (EC) sang Liên minh châu Âu (EU)? A Hiệp ước Rơma B Hiệp ước Maxtrích C Định ước Henxinki D Hiệp ước Lisbon Lời giải: Ngày 7-12-1991, nước thành viên EC kí Hiệp ước Maxtrích (Hà Lan), có hiệu lực từ ngày 1-1-1993 đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU) Đáp án cần chọn là: B Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official VietJack.com Facebook: Học Cùng VietJack Câu 6: Cơ quan không nằm cấu tổ chức Liên minh châu Âu (EU)? A Hội đồng Quản thác B Hội đồng Bộ trưởng C Hội đồng châu Âu D Tòa án châu Âu Lời giải: Cơ cấu tổ chức EU bao gồm quan Hội đồng châu Âu, Hội đồng Bộ trưởng, Ủy ban châu Âu, Quốc hội châu Âu, Tòa án châu Âu số ủy ban chuyên môn khác Đáp án cần chọn là: A Câu 7: Tháng 6-1979 diễn kiện bật Liên minh châu Âu (EU)? A Cuộc bầu cử nghị viện châu Âu B Đồng tiền chung châu Âu phát hành C Liên minh châu Âu (EU) đời D Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam- EU hình thành Lời giải: Tháng 6-1979, diễn bầu cử nghị viện châu Âu đầu tiên- quan lập pháp Liên minh châu Âu Đáp án cần chọn là: A Câu 8: Tổ chức sau tiền thân Liên minh châu Âu? A Cộng đồng thương mại - tài châu Âu B Cộng đồng than, thép châu Âu C Cộng đồng kinh tế châu Âu D Cộng đồng lượng nguyên tử châu Âu Lời giải: Trải qua trình chuẩn bị, ngày 18-4-1951, nước Tây Âu (gồm Pháp, CHLB Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan, Lúcxămbua) thành lập “Cộng đồng than - thép châu Âu” (ECSC) - Sau đó, ngày 25-3-1957, nước lại kí Hiệp ước Rôma thành lập “Cộng đồng lượng nguyên tử châu Âu” (EURATOM) “Cộng đồng kinh tế châu Âu” (EEC) Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official VietJack.com Facebook: Học Cùng VietJack - Ngày 1-7-1967, ba tổ chức hợp lại thành “Cộng đồng châu Âu” (EC) - Tháng 12-1991, đổi tên thành “Liên minh châu Âu” (EU) Đáp án cần chọn là: A Câu 9: Sự gia nhập Liên minh châu Âu (EU) mang lại lợi ích chủ yếu cho nước thành viên tham gia? A Mở rộng thị trường B Tranh thủ nguồn vốn, nhân lực, khoa học- kĩ thuật… C Giúp đỡ gặp khó khăn D Sự hỗ trợ lẫn lĩnh vực kinh tế- trị phát triển Lời giải: EU đời không nhằm hợp tác liên minh nước thành viên lĩnh vực kinh tế, tiền tệ, mà lĩnh vực trị, đối ngoại, an ninh chung Do gia nhập Liên minh châu Âu (EU), nước thành viên nhận hỗ trợ tất lĩnh vực để phát triển Đáp án cần chọn là: D Câu 10: Ý nghĩa tích cực bao quát Cộng đồng Kinh tế châu Âu (EEC) đời từ 1957? A Tạo châu Âu cộng đồng Kinh tế thị trường chung để đẩy mạnh phát triển kinh tế ứng dụng thành tựu khoa học kĩ thuật B Có điều kiện để cạnh tranh kinh tế, thương mại tài với Mĩ Nhật C Tiến tới thống sách đối nội đối ngoại nước cộng đồng D Phát hành đồng tiền chung Lời giải: Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) tổ chức hoạt động dựa hợp tác kinh tế nước khu vực Sự liên kết khu vực tạo thị trường chung, có tác dụng thúc đẩy mạnh phát triển kinh tế việc ứng dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật vào sản xuất Đây ý nghĩa tích cực, bao quát Đáp án cần chọn là: A Câu 11: Sự kiện đánh dấu Liên minh châu Âu (EU) có thống kinh tế, thị trường? Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official VietJack.com Facebook: Học Cùng VietJack A Cuộc bầu cử nghị viện châu Âu (6-1979) B nước châu Âu hủy bỏ kiểm soát việc lại công dân nước (1995) C Đồng tiền chung châu Âu thức đưa vào sử dụng (2002) D Hiệp ước Maxtrích kí kết (1991) Lời giải: Ngày 1-1-2002, đồng tiền chung châu Âu thức đưa vào sử dụng nhiều nước EU, thay cho đồng tệ kiện đánh dấu thống kinh tế, thị trường Liên minh châu Âu Đáp án cần chọn là: C Câu 12: Sự trỗi dậy Liên minh châu Âu (EU) có tác động đến xu phát triển giới sau chiến tranh lạnh? A Góp phần vào sụp đổ trật tự hai cực Ianta B Thúc đẩy quốc gia điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế C Thúc đẩy hình thành trật tự giới đa cực D Củng cố hịa bình an ninh giới Lời giải: Sau chiến tranh lạnh, Mĩ cố gằng thiết lập trật tự giới đơn cực Mĩ hoàn toàn chi phối Tuy nhiên trỗi dậy Liên minh châu Âu (EU), trung tâm kinh tế khác Nhật Bản, Trung Quốc…lại thúc đẩy việc hình thành trật tự giới đa cực Đáp án cần chọn là: C Câu 13: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến liên kết nước Tây Âu sau Chiến tranh giới thứ hai (1939-1945)? A Để giải mâu thuẫn bất đồng từ trước B Để phát triển kinh tế C Để thoát khỏi lệ thuộc vào Mĩ D Để khơi phục lại địa vị kinh tế- trị giải vấn đề bất đồng Lời giải: Các nước Tây Âu quê hương chủ nghĩa tư bản, sau Chiến tranh giới thứ hai (1939-1945) nước bị đẩy xuống hàng thứ hai bị lệ thuộc vào Mĩ nhiều mặt Để khơi phục lại địa vị kinh tế- trị, đồng thời giải Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official VietJack.com Facebook: Học Cùng VietJack vấn đề bất đồng lịch sử (quan hệ Pháp Đức), nước liên kết lại với Đáp án cần chọn là: D Câu 14: Sự khác biệt sách đối ngoại Tây Âu năm 1950 - 1973 so với năm đầu sau chiến tranh giới thứ hai A Chịu chi phối ảnh hưởng sâu sắc Mĩ B Tất nước chuyển sang thực đa phương hóa quan hệ với bên ngồi C Trừ số nước tiếp tục liên minh với Mĩ, nhiều nước cố gắng hóa đa phương hóa quan hệ đối ngoại D Ủng hộ Mỹ chiến tranh Việt Nam xâm lược trở lại thuộc địa Lời giải: - Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1950, Tây Âu liên minh chặt chẽ với Mĩ đồng thời tìm cách trở lại thuộc địa cũ - Giai đoạn từ năm 1950 đến năm 1973, nhiều nước Tư Tây Âu mặt tiếp tục liên minh chặt chẽ với Mĩ; mặt khác cố gắng dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại Đáp án cần chọn là: C Câu 15: Cơ sở thúc đẩy liên kết nước Tây Âu sau Chiến tranh giới thứ hai (1939-1945)? A.Chung ngơn ngữ, nằm phía Tây châu Âu, thể chế trị B Tương đồng văn hóa, trình độ phát triển, khoa học- kĩ thuật C Chung văn hóa, trình độ phát triển, khoa học- kĩ thuật D Tương đồng ngôn ngữ, nằm phía Tây châu Âu, thể chế trị Lời giải: Sự tương đồng văn hóa, trình độ phát triển, khoa học kĩ thuật thể chế trị (chế độ đại nghị giai cấp tư sản lãnh đạo) sở thuận lợi thúc đẩy liên kết nước Tây Âu sau Chiến tranh giới thứ hai (1939-1945) Đồng thời đảm bảo tính ổn định lâu dài liên kết Đáp án cần chọn là: B Câu 16: Nền tảng giúp trình liên kết châu Âu sau chiến tranh giới thứ hai diễn thuận lợi gì? A Chung ngơn ngữ, nằm phía Tây châu Âu, thể chế trị Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official VietJack.com Facebook: Học Cùng VietJack B Tương đồng văn hóa, trình độ phát triển, khoa học- kĩ thuật C Chung văn hóa, trình độ phát triển, khoa học- kĩ thuật D Quá trình liên kết châu Âu diễn lịch sử Lời giải: Sự tương đồng văn hóa, trình độ phát triển, khoa học kĩ thuật thể chế trị (chế độ đại nghị giai cấp tư sản lãnh đạo) tảng giúp trình liên kết châu Âu sau chiến tranh giới thứ hai diễn thuận lợi Đồng thời đảm bảo tính ổn định lâu dài liên kết Đáp án cần chọn là: B Câu 17: Đâu điểm giống bối cảnh thành lập Liên minh châu Âu (EU) với Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)? A Đều xuất phát từ nhu cầu phát triển thân B Đều muốn xóa bỏ bất đồng khu vực C Đều nhằm mục đích hợp tác phát triển kinh tế D Đều muốn hạn chế ảnh hưởng nước lớn Lời giải: Những mâu thuẫn lòng châu Âu vốn tồn từ trước (vấn đề Pháp- Đức) ý tưởng châu Âu hòa bình thúc đẩy nước Tây Âu liên kết với Còn ASEAN thành lập nhằm ngăn chặn ảnh hưởng chủ nghĩa cộng sản tràn xuống Đông Nam Á- tức họ không thừa nhận giải khác biệt để phát triển Đây điểm khác biệt đời EU ASEAN Đáp án cần chọn là: B Câu 18: Brexit thuật ngữ dùng để kiện diễn Liên minh châu Âu (EU)? A Khủng hoảng nợ công Hi Lạp B Anh rời khỏi EU C Khủng hoảng nợ công châu Âu D Khủng hoảng người nhập cư châu Âu Lời giải: Brexit thuật ngữ dùng để kiện Anh rời khỏi EU Theo kết trưng cầu thức ngày 24- 6- 2016, người dân Anh chọn rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) với tỷ lệ 51,9% ủng hộ 48,1% phản đối hành động Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official VietJack.com Facebook: Học Cùng VietJack Anh rời EU dẫn đến hiệu ứng Domino trưng cầu dân ý tách khỏi EU nước xa vời Đặc biệt Thụy Điển, Phần Lan, Hà Lan, chí Pháp, I-ta-li-a, … Ở quốc gia lên số đảng phái, tổ chức trị - xã hội theo tư tưởng cực hữu, dân tộc chủ nghĩa, ngoại, chống: sách nhập cư, Hồi giáo việc lại EU Đáp án cần chọn là: B Câu 19: Trong năm 50 kỷ XX, nước Tây Âu đẩy mạnh liên kết nhằm A Cạnh tranh với nước khu vực B Thoát dần khỏi lệ thuộc vào Mĩ C Thành lập Nhà nước chung châu Âu D Khẳng định sức mạnh tiềm lực kinh tế Lời giải: Sau chiến tranh giới thứ hai, bị thiệt hại nặng nề, nước Tây Âu nhận viện trợ Mĩ theo kế hoạch Mác-san => Các nước phải lệ thuộc vào Mĩ kinh tế quân => Để thoát khỏi lệ thuộc vào Mĩ, sau hồn thành cơng khơi phục kinh tế, nước Tây Âu đẩy mạnh liên kết với nhau, cụ thể thành lập “Cộng đồng than – thép châu Âu” (1951) “Cộng đồng lượng nguyên tử châu Âu” “Cộng đồng kinh tế châu Âu” (EEC) (1967) Đáp án cần chọn là: B Câu 20: Nội dung không phản ánh nguyên nhân đời Liên minh châu Âu EU? A Nhu cầu liên kết hợp tác để phát triển B Hợp tác liên kết nhằm thoát khỏi lệ thuộc vào Mỹ C Ảnh hưởng xu toàn cầu hóa D Liên kết với để trở thành trung tâm đối trọng với nước xã hội chủ nghĩa Lời giải: - Các đáp án A, B, D: nguyên nhân đời Liên minh châu Âu (EU) - Đáp án C: xu tồn cầu hóa xuất từ năm 80 kỉ XX => Liên minh châu Âu EU có sở từ năm 1951 => Đây nhân tố phản ánh nguyên nhân đời EU Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official VietJack.com Facebook: Học Cùng VietJack Đáp án cần chọn là: C Câu 21: Điểm khác biệt bật Liên minh châu Âu (EU) với tổ chức liên kết khu vực giới A Đề nguyên tắc quan hệ nước thành viên B Có q trình “nhất thể hóa” cao độ trị, kinh tế, tài C Chỉ nước cơng nghiệp phát triển (G20) kết nạp D Kết nạp rộng rãi quốc gia có chế độ trị khác Lời giải: - EU diễn trình thể hóa về: + Kinh tế + Chính trị an ninh – quốc phòng Biểu hiện: Ngày 18/4/1951, sáu nước bao gồm Pháp, Tây Đức, Italy, Bỉ, Hà Lan, Lúcxămbua thành lập Cộng đồng than - thép châu Âu (ECSC) Ngày 25/3/1957, sáu nước ký Hiệp ước Roma thành lập Cộng đồng lượng nguyên tử châu Âu (EURATOM) Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) - Ngày 1/7/1967, ba tổ chức hợp thành Cộng đồng châu Âu (EC) - Tháng 12/1991 nước EC ký Hà Lan Hiệp ước Maxtrích, có hiệu lực từ ngày 1/1/1993, đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU) - Tháng 12/1995 nhà lãnh đạo EU định Đây kiện lịch sử quan trọng trình thể hoá châu Âu với phát triển hệ thống tiền tệ giới Tham gia sử dụng đồng Euro đợt đầu có 11 nước thành viên EU sau có thêm Hy Lạp => Từ nước ban đầu, đến năm 1995 EU có 15 nước thành viên đến năm 2007 tăng lên 27 thành viên Việc Croatia thức trở thành nước thành viên thứ 28 EU vào năm 2013 đánh dấu mốc quan trọng việc xây dựng châu Âu thống tín hiệu ghi nhận chuyển biến việc kết nạp quốc gia vốn bị giằng xé xung đột cách hai thập kỷ trước Đáp án cần chọn là: B Câu 22: Ý nghĩa bao quát tích cực khối EU gì? Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official VietJack.com Facebook: Học Cùng VietJack A Tạo cộng đồng kinh tế, thị trường chung để đẩy mạnh phát triển kinh tế ứng dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật B Có điều kiện để cạnh tranh kinh tế, tài chính, thương mại với Mĩ Nhật Bản C Phát hành sử dụng đồng EURO D Thống sách đối nội đối ngoại nước thành viên Lời giải: Xuất phát từ mục tiêu thành lập EU, đời EU không nhằm hợp tác liên minh nước thành viên lĩnh vực kinh tế mà cịn lĩnh vực trị, đối ngoại an ninh chung Chính thế, EU thành lập mang ý nghĩa bao quát tích cực là: tạo cộng đồng kinh tế, thị trường chung để đẩy mạnh phát triển kinh tế ứng dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật Đáp án cần chọn là: A Câu 23: Nói "Liên minh Châu Âu tổ chức liên kết khu vực lớn hành tinh" vì: A Số lượng thành viên nhiều B Chiếm 1/4 lực sản xuất toàn giới C Quan hệ với hầu hết quốc gia giới D Kết nạp tất nước, khơng phân biệt chế độ trị Lời giải: Đến cuối thập niên 90 kỉ XX, EU trở thành tổ chức liên kết trị - kinh tế lớn hành tinh Bởi hoạt động có hiệu EU chiếm tới ¼ GDP kinh tế giới Đáp án cần chọn là: B Câu 24: Liên minh châu Âu (EU) thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào A Năm 1989 B Năm 1990 C Năm 1995 D Năm 1996 Lời giải: Năm 1990, quan hệ EU - Việt Nam thức thiết lập, mở thời kì phát triển sở hợp tác toàn diện hai bên Đáp án cần chọn là: B Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official VietJack.com Facebook: Học Cùng VietJack Câu 25: Hiện nay, nước tư Tây Âu thi hành sách ngoại giao nào? A Thi hành sách ngoại giao khơn khéo sở đảm bảo nhiều quyền lợi vấn đề quốc tế B Vẫn thi hành sách đồng minh tin cậy Mĩ vấn đề gây chiến khu vực giới C Cố gắng thoát khỏi ảnh hưởng Mĩ tích cực đấu tranh cho hịa bình an ninh toàn giới, mở rộng mối quan hệ hợp tác D Hịa bình trung lập tích cực Lời giải: Ảnh hưởng Mĩ nước đồng minh Tây Âu đến Với tiềm lực kinh tế ngày lớn mạnh, nước Tây Âu cố gắng thoát khỏi ảnh hưởng Mĩ Bên cạnh đó, cịn tích cực đấu tranh cho hịa bình an ninh tồn giới Việc mở rộng mối quan hệ hợp tác với nước khu vực nước trọng Đáp án cần chọn là: C Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official
- Xem thêm -

Xem thêm: trac-nghiem-lich-su-12-bai-7,