0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (32 trang)

Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1950, Tây Âu liên minh chặt chẽ với Mĩ đồng thờ

Một phần của tài liệu TRAC-NGHIEM-LICH-SU-12-BAI-7 (Trang 27 -29 )

tìm cách trở lại các thuộc địa cũ của mình.

- Giai đoạn từ năm 1950 đến năm 1973, nhiều nước Tư bản Tây Âu một mặt vẫn tiếp tục liên minh chặt chẽ với Mĩ; mặt khác cố gắng đã dạng hóa, đa phương hóa hơn nữa quan hệ đối ngoại.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 15: Cơ sở nào đã thúc đẩy sự liên kết giữa các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)?

A.Chung ngôn ngữ, đều nằm ở phía Tây châu Âu, cùng thể chế chính trị B. Tương đồng nền văn hóa, trình độ phát triển, khoa học- kĩ thuật C. Chung nền văn hóa, trình độ phát triển, khoa học- kĩ thuật

D. Tương đồng ngôn ngữ, đều nằm ở phía Tây châu Âu, cùng thể chế chính trị

Lời giải:

Sự tương đồng về văn hóa, trình độ phát triển, khoa học kĩ thuật cũng như thể chế chính trị (chế độ đại nghị do giai cấp tư sản lãnh đạo) là cơ sở thuận lợi thúc đẩy sự liên kết giữa các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945). Đồng thời đảm bảo tính ổn định lâu dài của sự liên kết.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 16: Nền tảng cơ bản giúp quá trình liên kết châu Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai có thể diễn ra thuận lợi là gì?

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official

B. Tương đồng nền văn hóa, trình độ phát triển, khoa học- kĩ thuật C. Chung nền văn hóa, trình độ phát triển, khoa học- kĩ thuật D. Quá trình liên kết châu Âu đã từng diễn ra trong lịch sử

Lời giải:

Sự tương đồng về văn hóa, trình độ phát triển, khoa học kĩ thuật cũng như thể chế chính trị (chế độ đại nghị do giai cấp tư sản lãnh đạo) là nền tảng cơ bản giúp quá trình liên kết châu Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai có thể diễn ra thuận lợi. Đồng thời đảm bảo tính ổn định lâu dài của sự liên kết.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 17: Đâu không phải là điểm giống nhau trong bối cảnh thành lập của Liên minh châu Âu (EU) với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?

A. Đều xuất phát từ nhu cầu phát triển của bản thân B. Đều muốn xóa bỏ những bất đồng trong khu vực C. Đều nhằm mục đích hợp tác phát triển kinh tế. D. Đều muốn hạn chế ảnh hưởng của các nước lớn

Lời giải:

Những mâu thuẫn trong lòng châu Âu vốn tồn tại từ trước (vấn đề Pháp- Đức) và ý tưởng về một châu Âu hòa bình đã thúc đẩy các nước Tây Âu liên kết với nhau. Còn ASEAN được thành lập nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản tràn xuống Đông Nam Á- tức là họ không thừa nhận và giải quyết khác biệt đó để cùng phát triển. Đây chính là điểm khác biệt giữa sự ra đời của EU và ASEAN.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 18: Brexit là thuật ngữ dùng để chỉ sự kiện gì đã diễn ra trong Liên minh châu Âu (EU)?

A. Khủng hoảng nợ công ở Hi Lạp B. Anh rời khỏi EU

C. Khủng hoảng nợ công ở châu Âu

D. Khủng hoảng người nhập cư ở châu Âu

Lời giải:

Brexit là một thuật ngữ dùng để chỉ sự kiện Anh rời khỏi EU. Theo kết quả cuộc trưng cầu chính thức ngày 24- 6- 2016, người dân Anh chọn rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) với tỷ lệ 51,9% ủng hộ và 48,1% phản đối hành động này.

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official

Anh rời EU cũng dẫn đến hiệu ứng Domino trưng cầu dân ý tách khỏi EU ở các nước tiếp theo không phải là xa vời. Đặc biệt ở Thụy Điển, Phần Lan, Hà Lan, thậm chí cả Pháp, I-ta-li-a, …. Ở các quốc gia này đang nổi lên một số đảng phái, tổ chức chính trị - xã hội theo tư tưởng cực hữu, dân tộc chủ nghĩa, bài ngoại, chống: chính sách nhập cư, Hồi giáo và việc ở lại EU.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 19: Trong những năm 50 của thế kỷ XX, các nước Tây Âu đẩy mạnh liên kết nhằm

A. Cạnh tranh với các nước ngoài khu vực. B. Thoát dần khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ. C. Thành lập Nhà nước chung châu Âu. D. Khẳng định sức mạnh và tiềm lực kinh tế.

Lời giải:

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, do bị thiệt hại nặng nề, các nước Tây Âu đã nhận viện trợ của Mĩ theo kế hoạch Mác-san => Các nước này phải lệ thuộc vào Mĩ về kinh tế và quân sự.

=> Để thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ, sau khi hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế, các nước Tây Âu đã đẩy mạnh liên kết với nhau, cụ thể là thành lập “Cộng đồng

than – thép châu Âu” (1951) và “Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu” và

“Cộng đồng kinh tế châu Âu” (EEC) (1967). Đáp án cần chọn là: B

Câu 20: Nội dung nào không phản ánh nguyên nhân ra đời của Liên minh châu Âu EU?

A. Nhu cầu liên kết hợp tác để cùng nhau phát triển. B. Hợp tác liên kết nhằm thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mỹ. C. Ảnh hưởng của xu thế toàn cầu hóa.

D. Liên kết với nhau để trở thành trung tâm đối trọng với các nước xã hội chủ nghĩa.

Lời giải:

Một phần của tài liệu TRAC-NGHIEM-LICH-SU-12-BAI-7 (Trang 27 -29 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×