0

Tài liệu LẬP TRÌNH JAVA Chương 11 docx

29 5,638 33

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2014, 11:20

LẬP TRÌNH JAVAChương 11: Applet, Ảnh, Âm thanhPhạm Quang DũngBM KHMT - Khoa CNTT - Trường ĐHNN I Nội dung chương 11Applet: –khái niệm–các phương thức–nhúng applet vào trang web–xem applet: bằng trình duyệt, bằng appletviewer–truyền tham số cho applet–làm cho applet chạy như 1 ứng dụngHiển thị ảnhChơi file âm thanh AppletsMột applet là một Panel cho phép tương tác với một chương trình Java.Một applet thường được nhúng vào trong một trang Web và có thể chạy từ một trình duyệt.Bạn cần đoạn mã HTML đặc biệt trong trang Web để "nói" cho trình duyệt về applet.Vì lý do bảo mật, các applet chạy trong 1 sandbox: chúng không có quyền truy nhập đến hệ thống file trên các máy client. Applet SupportHầu hết các trình duyệt ngày nay có hỗ trợ Java 1.4 nếu chúng có plugin thích hợp.Internet Explorer 5.5 đã được cập nhật, nhưng Netscape thì chưa.Sự hỗ trợ tốt nhất không phải là trình duyệt mà là chương trình độc lập appletviewerNói chung bạn nên cố gắng viết các applet có thể chạy với mọi trình duyệt. Một applet là gìBạn viết 1 applet bằng cách mở rộng lớp AppletApplet chỉ là 1 lớp giống các lớp khác, nếu muốn bạn có thể sử dụng chúng trong các chương trình.Khi bạn viết 1 applet, bạn chỉ đang viết một phần của chương trình.Trình duyệt cung cấp main method Phả hệ của Appletjava.lang.Object | + java.awt.Component | + java.awt.Container | + java.awt.Panel | + java.applet.Applet Applet đơn giản nhất có thểTrivialApplet.javaimport java.applet.Applet;public class TrivialApplet extends Applet { }TrivialApplet.html<applet> code="TrivialApplet.class” width=150 height=100></applet> Applet có ý nghĩa đơn giản nhấtimport java.awt.*;import java.applet.Applet;public class HelloWorld extends Applet { public void paint( Graphics g ) { g.drawString( "Hello World!", 30, 30 ); }} Các phương thức Appletpublic void init ()public void start ()public void stop ()public void destroy ()public void paint (Graphics)Also:public void repaint()public void update (Graphics)public void showStatus(String)public String getParameter(String) Tại sao một applet chạy đượcBạn viết 1 applet bằng cách mở rộng lớp Applet.Applet xác định các phương thức init( ), start( ), stop( ), paint(Graphics), destroy( )Các phương thức trên không thực hiện việc gì cả. Chúng là các stub (gốc).Bạn khiến applet làm gì đó bằng cách chồng các phương thức trên.[...]... khi trình duyệt bỏ lại trang web Được gọi ngay trước destroy( ) Dùng stop( ) nếu applet đang tính toán nặng nhọc mà bạn không muốn tiếp tục, để trình duyệt đến trang khác Thường được sử dụng chung với start() public void destroy( ) Hiếm khi cần đến Được gọi sau stop( ) Sử dụng để giải phóng các tài nguyên hệ thống một cách rõ ràng Các tài nguyên hệ thống thường được giải phóng một cách tự động Trình. .. cần nó không vi phạm sự giới hạn bảo mật áp đặt cho applet Bạn có thể thực thi phương thức main trong 1 applet để làm cho nó có thể chạy như 1 ứng dụng: – Khi chạy chương trình như 1 applet, phương thức main bị bỏ qua – Khi chạy chương trình như 1 ứng dụng, phương thức main được gọi Làm cho Applet chạy như 1 ứng dụng public static void main(String[] args) { JFrame frame = new JFrame("Running a program... WelcomeApplet Run Xem Applet từ trình duyệt Web Bạn cũng có thể test hay view các applet trong một trình duyệt Web LoanApplet Run Truyền String cho Applet Để truyền tham số cho applet, tham số phải được khai báo bằng thẻ (không có end tag) đặt trong thẻ Vd: . LẬP TRÌNH JAVA Chương 11: Applet, Ảnh, Âm thanhPhạm Quang DũngBM KHMT - Khoa CNTT - Trường ĐHNN I Nội dung chương 11 Applet: –khái. các chương trình. Khi bạn viết 1 applet, bạn chỉ đang viết một phần của chương trình.  Trình duyệt cung cấp main method Phả hệ của Applet java. lang.Object
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu LẬP TRÌNH JAVA Chương 11 docx, Tài liệu LẬP TRÌNH JAVA Chương 11 docx,

Từ khóa liên quan