0

Ứng dụng luyện thi giấy phép lái xe b1, b2

47 1 0
  • Ứng dụng luyện thi giấy phép lái xe b1, b2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 21:45

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM NGUYỄN PHẠM DUY BẰNG VÕ THỊ THỦY TIÊN ĐỒ ÁN ỨNG DỤNG LUYỆN THI GIẤY PHÉP LÁI XE B1, B2 APPLICATION FOR DRIVING LICENSE EXAMINATION B1, B2 KỸ SƯ NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM TP HỒ CHÍ MINH, 2021 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM NGUYỄN PHẠM DUY BẰNG-19520397 VÕ THỊ THỦY TIÊN-19520296 ĐỒ ÁN ỨNG DỤNG LUYỆN THI GIẤY PHÉP LÁI XE B1, B2 APPLICATION FOR DRIVING LICENSE EXAMINATION B1, B2 KỸ SƯ NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ThS HUỲNH HỒ THỊ MỘNG TRINH TP HỒ CHÍ MINH, 2021 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đồ án cách hồn chỉnh, nhóm em nhận nhiều hướng dẫn nhiệt tình q Thầy Cơ Vì vậy, nhóm xin phép gửi lời cảm ơn chân thành Đầu tiên, nhóm em xin chân thành cảm ơn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh, cô tận tình bảo, hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn tài liệu liên quan để nhóm hồn khóa luận tốt Nhóm xin gửi đến lời tri ân điều mà cô dành cho nhóm Nhóm xin chân thành cảm ơn tồn thể quý thầy cô khoa Công Nghệ Phần Mềm tồn thể q thầy Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin TP.HCM Quý thầy cô tận tình truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm suốt q trình học tập trường đặc biệt suốt trình thực đồ án MỤC LỤC TÓM TẮT ĐỒ ÁN Chương TỔNG QUAN .2 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Các ứng dụng tương tự .2 1.2.1 Ứng dụng Ôn thi GPLX (600 câu hỏi) 1.2.2 Ứng dụng Lấy GPLX 1.2.3 Tóm lược .4 1.3 Mục tiêu .4 1.4 Phạm vi Chương TỔNG QUAN CÔNG NGHỆ .6 2.1 Flutter 2.2 SQLite 2.3 NodeJS .8 2.4 ExpressJS 2.5 SocketIO Chương PHÂN TÍCH THIẾT KẾ ỨNG DỤNG 3.1 Phân tích .9 3.1.1 Danh sách yêu cầu hệ thống 3.1.2 Đặc tả Usecase 11 3.2 Thiết kế 17 3.2.1 Thiết kế sở liệu 17 3.2.2 Thiết kế giao diện 24 Thiết kế kiến trúc hệ thống 38 3.3 Chương KẾT LUẬN 38 Kết đạt 38 4.1 4.2 Thuận lợi, khó khăn 39 4.2.1 Thuận lợi 39 4.2.2 Khó khăn thách thức 39 4.2.3 Hướng phát triển .39 MỤC LỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Ứng dụng Ơn thi GPLX(600 câu) Hình 1.2 Ứng dụng Lấy GPLX Hình 2.1 Logo Flutter .6 Hình 2.2 Logo SQLite Hình 2.3 Logo Node JS Hình 2.4 Logo ExpressJS .8 Hình 2.5 Logo SocketIO Hình 3.1 Sơ đồ Use-case 11 Hình 3.2 Sơ đồ sở liệu thiết bị .20 Hình 3.3 Sơ đồ hình ứng dụng 24 Hình 3.4 Màn hình trang chủ 25 Hình 3.5 Màn hình đăng nhập 27 Hình 3.6 Màn hình mẹo thi 28 Hình 3.7 Màn hình đề thi thử .29 Hình 3.8 Màn hình làm thi 30 Hình 3.9 Màn hình kết đạt thi 31 Hình 3.10 Màn hình xem chi tiết kết thi 32 Hình 3.11 Màn hình ơn thi lý thuyết 33 Hình 3.12 Màn hình ơn thi câu hỏi .34 Hình 3.13 Màn hình ơn tập nhanh 35 Hình 3.14 Màn hình học biển báo 36 Hình 3.15 Màn hình mẹo thi 37 Hình 3.16 Kiến trúc tổng thể hệ thống 38 MỤC LỤC BẢNG Bảng 3.1 Danh sách yêu cầu hệ thống .9 Bảng 3.2 Danh sách Actor .11 Bảng 3.3 Danh sách Use-case 12 Bảng 3.4 Đặc tả chức thi thử .12 Bảng 3.5 Đặc tả chức ôn tập lý thuyết 13 Bảng 3.6 Đặc tả chức học biển báo .13 Bảng 3.7 Đặc tả chức câu hay sai 14 Bảng 3.8 Đặc tả chức chọn loại giấy phép lái xe .14 Bảng 3.9 Đặc tả chức mẹo thi 15 Bảng 3.10 Đặc tả chức tra cứu luật 15 Bảng 3.11 Đặc tả chức ôn tập nhanh 15 Bảng 3.12 Đặc tả chức đăng nhập .16 Bảng 3.13 Đặc tả chức đồng lịch sử làm 16 Bảng 3.14 Đặc tả chức lấy lại mật 17 Bảng 3.15 Danh sách bảng sở liệu máy chủ 17 Bảng 3.16 Danh sách trường bảng ACCOUNT 18 Bảng 3.17 Danh sách trường bảng SESSION 18 Bảng 3.18 Danh sách trường bảng HISTORY .18 Bảng 3.19 Danh sách trường bảng TOPIC 19 Bảng 3.20 Danh sách bảng sở liệu thiết bị 20 Bảng 3.21 Danh sách trường bảng HISTORY .21 Bảng 3.22 Danh sách trường bảng TOPIC 21 Bảng 3.23 Danh sách trường bảng QUESTION 22 Bảng 3.24 Danh sách trường bảng QUES_CATA .22 Bảng 3.25 Danh sách trường bảng BOARD 23 Bảng 3.26 Danh sách trường bảng BOARD_CATA 23 Bảng 3.27 Danh sách trường bảng TIP_PART 23 Bảng 3.28 Danh sách trường bảng TIP 23 Bảng 3.29 Danh sách hình 24 Bảng 3.30 Bảng thành phần giao diện Trang chủ 26 Bảng 3.31 Bảng thành phần giao diện mẹo thi .27 Bảng 3.32 Bảng thành phần giao diện mẹo thi .28 Bảng 3.33 Danh sách thành phần giao diện Đề thi thử 29 Bảng 3.34 Bảng thành phần giao diện làm thi 30 Bảng 3.35 Bảng thành phần giao diện kết thi 31 Bảng 3.36 Bảng thành phần giao diện xem chi tiết kết thi 32 Bảng 3.37 Bảng thành phần giao diện ôn thi lý thuyết 33 Bảng 3.38 Bảng thành phần giao diện ôn thi câu hỏi 34 Bảng 3.39 Bảng thành phần giao diện ôn tập nhanh 35 Bảng 3.40 Bảng thành phần giao diện học biển báo 36 Bảng 3.41 Bảng thành phần giao diện mẹo thi .37 Bảng 3.42 Bảng mô tả kiến trúc hệ thống 38 TÓM TẮT ĐỒ ÁN Với phát triển không ngừng thời đại 4.0, nhu cầu công nghệ người ngày nâng cao Xu hướng công nghệ tạo ứng dụng để phục vụ công việc thực tế nhằm tăng hiệu cơng việc, giảm thời gian, chi phí có tính kết nối cao Hiện thị trường tơ Việt Nam thực sôi động, nhu cầu người dân theo mà tăng lên nên việc học lái xe ô tô trở thành nhu cầu thiết yếu xã hội Về lĩnh vực đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, Việt Nam chủ yếu đào tạo lý thuyết hình thức học trực tiếp trung tâm, gây tốn chi phí phịng học, thiết bị giảng dạy, Hiện nay, đa số học viên học lái xe ô tô phổ biến lái xe ô tô hạng B1 không người có nhu cầu học lái xe tơ xuất phát từ nhu cầu cơng việc công việc mà bạn muốn học lái xe taxi hay xe tải Do đó, việc phát triển ứng dụng “LUYỆN THI GIẤY PHÉP LÁI XE B1, B2” cần thiết Ứng dụng chủ yếu nhắm tới người có nhu cầu học để sát hạch giấy phép lái xe, giúp người dùng đạt kết thi sát hạch tốt Sau hoàn thành đồ án, chúng em thu kết quả: - Kiến thức triển khai phần mềm - Kiến thức sát hạch lái xe - Kiến thức luật giao thông đường Chương TỔNG QUAN 1.1 Đặt vấn đề Trong thời kỳ 4.0 nay, công nghệ thông tin ứng dụng vào lĩnh vực đời sống xã hội nhằm tăng hiệu công việc, giảm thời gian, chi phí có tính kết nối cao Do số hóa áp dụng cơng nghệ thơng tin trở thành mục tiêu mà nhiều tổ chức cá nhân hướng tới Nếu bạn người tham gia giao thông vài năm trở lại đây, hẳn bạn thấy ô tô, siêu xe khơng cịn q xa lạ Việt Nam Theo thống kê cho thấy, thị trường ô tô Việt Nam đạt tới số đáng nói đến từ trước đến doanh số bán lên tới 150.000 xe, tăng tới 36% so với thời điểm năm trước, tiến sát với số kỷ lục 170.000 xe năm 2009 Điều phản ánh quy luật tất yếu Khi xã hội phát triển, đời sống người ngày lớn nhu cầu lại họ ngày cao Một gia đình bình thường sở hữu tô Với xu hướng phát triển ngày cao phương tiện giao thơng nói chung thị trường tơ nói riêng địi hỏi kỹ lái xe ô tô cần đào tạo cách bản, chuyên nghiệp Để sử hữu lái xe ô tô, để thỏa sức lượn lờ phố phường khơng thể thiếu lái xe Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 diễn làm gián đoạn hoạt động nhiều lĩnh vực, có lĩnh vực đào tạo sát hạch giấy phép lái xe Một số nơi áp dụng giãn cách xã hội hay dịch bệnh tràn lan kiểm soát, nên việc đến học lý thuyết tập trung trung tâm bất khả thi, người có nhu cầu sát hạch khơng muốn đến nơi đơng người ảnh hưởng đến sức khỏe ảnh hưởng đến cơng tác phịng chống dịch địa phương Dựa sở liệu nhu cầu thực tế đó, chúng em định chọn đề tài “Phát triển ứng dụng luyện thi sát hạch giấy phép lái xe B1,B2” Đề tài tập trung xây dựng ứng dụng hỗ trợ người dự thi sát hạch đạt kết cao, tạo công cụ luyện thi hiệu quả, thú vị, giảm gánh nặng việc luyện thi 1.2 Các ứng dụng tương tự Hiện nay, thị trường nước ngồi nước có nhiều ứng dụng cung cấp chức luyện thi giấy phép lái xe Giúp tăng tính trải nghiệm cho người dùng Màn hình kết Màn hình xem đáp án Màn hình loại câu hỏi lý thuyết Hiển thị danh sách loại câu hỏi lý thuyết Màn hình ơn thi câu hỏi 10 Màn hình ơn tập nhanh 11 Màn hình học biển báo 12 Màn hình mẹo thi 3.2.2.1 Hiển thị kết thi sau nộp Hiển thị kết sai câu hỏi đề thi Ôn thi câu hỏi loại câu hỏi chọn, hiển thị sẵn đáp án Chọn loại câu hỏi muốn ôn tập nhanh Hiển thị danh sách biển báo ý nghĩa biến báo Hiển thị mẹo thi lý thuyết thực hành Màn hình trang chủ Hình 3.4 Màn hình trang chủ 25 Bảng 3.30 Bảng thành phần giao diện Trang chủ STT Tên thành phần Loại Chức tbxSearchLaw Textbox Tìm kiếm luật giao thơng dành cho tơ btnMockTest Button Mở hình thi thử btnStudy Button Mở hình ơn thi lý thuyết btnQuickTest Button Mở hình ơn tập nhanh btnNoticeBoard Button Mở hình học biển báo btnWrongQuestion Button Mở hình ơn thi câu hay sai btnTestTips Button Mở hình mẹo thi btnProfile Button Mở hình thơng tin cá nhân 26 3.2.2.2 Màn hình đăng nhập Hình 3.5 Màn hình đăng nhập Bảng 3.31 Bảng thành phần giao diện mẹo thi STT Tên thành phần Loại Chức tbxEmail Textbox Nhập email số điện thoại đăng ký tài khoản tbxPassword Textbox Nhập mật tài khoản cbRemember Checkbox Lưu mật cho lần đăng nhập sau btnForgetPassword Button Lấy lại mật btnSignIn Button Đăng nhập vào ứng dụng 27 btnSignUp Button Mở hình đăng ký btnBack Button Quay lại hình trang chủ 3.2.2.3 Màn hình thơng tin cá nhân Hình 3.6 Màn hình mẹo thi Bảng 3.32 Bảng thành phần giao diện mẹo thi STT Tên thành phần Loại Chức imageAvt Image Ảnh đại diện người dùng txtInfor Text Thông tin tên, số điện thoại người dùng itemSetting Item Các mục cài đặt xem sách 28 btnBack 3.2.2.4 Quay lại hình trang chủ Button Màn hình đề thi thử Hình 3.7 Màn hình đề thi thử Bảng 3.33 Danh sách thành phần giao diện Đề thi thử STT Tên thành phần Loại Chức listExam ListView Danh sách đề thi mẫu itemExam Item Đề thi mẫu btnCreataExam Button Tạo đề thi thử ngẫu nhiên btnBack Button Quay trang chủ 29 3.2.2.5 Màn hình làm thi Hình 3.8 Màn hình làm thi Bảng 3.34 Bảng thành phần giao diện làm thi STT Tên thành phần Loại Chức listQuestion ListView Hiển thị tình trạng làm txtCurrentQuestion Text Thứ tự câu hỏi txtTimer Text Thời gian làm lại txtQuestion Text Nội dung câu hỏi cbChoice Checkbox Các đáp án câu hỏi btnPrevious Button Quay lại câu hỏi trước btnNext Button Đến câu hỏi btnSubmit Button Nộp thi 30 btnBack 3.2.2.6 Thoát khỏi thi Button Màn hình kết thi Hình 3.9 Màn hình kết đạt thi Bảng 3.35 Bảng thành phần giao diện kết thi STT Tên thành phần Loại Chức txtScore Text Tỉ lệ phần trăm số câu pbScore ProgressBar Thể phần trăm thi txtResult Text Kết thi đạt hay không đạt btnSeeAnswer Button Xem chi tiết kết btnBackHome Button Trở trang chủ 31 3.2.2.7 Màn hình xem chi tiết kết thi Hình 3.10 Màn hình xem chi tiết kết thi Bảng 3.36 Bảng thành phần giao diện xem chi tiết kết thi STT Tên thành phần Loại Chức listQuestion ListView Hiển thị tình trạng sai câu hỏi txtCurrentQuestion Text Thứ tự câu hỏi txtQuestion Text Nội dung câu hỏi cbAnswer Checkbox Các đáp án sai câu hỏi btnPrevious Button Quay lại câu hỏi trước btnNext Button Đến câu hỏi btnTestAgain Button Làm lại thi btnBack Button Quay lại hình đề thi thử 32 3.2.2.8 Màn hình ơn thi lý thuyết Hình 3.11 Màn hình ơn thi lý thuyết Bảng 3.37 Bảng thành phần giao diện ôn thi lý thuyết STT Tên thành phần Loại Chức listTypeQuestion List Hiển thị danh sách loại câu hỏi itemTypeQuestion Item Loại câu hỏi btnBack Button Quay lại hình trang chủ 33 Màn hình ơn thi câu hỏi 3.2.2.9 Hình 3.12 Màn hình ơn thi câu hỏi Bảng 3.38 Bảng thành phần giao diện ôn thi câu hỏi STT Tên thành phần Loại Chức txtTitle Text Hiển thị loại câu hỏi ôn txtCurrentQuestion Text Thứ tự câu hỏi txtNote Text Hiển thị ghi câu điểm liệt số lần sai txtQuestion Text Nội dung câu hỏi cbChoice Checkbox Các đáp án câu hỏi btnPrevious Button Quay lại câu hỏi trước txtAnswer Text Đáp án câu hỏi btnNext Button Đến câu hỏi 34 btnListQuestion Button Mở view danh sách câu hỏi 10 btnBack Button Quay lại hình đề thi thử 3.2.2.10 Màn hình ơn tập nhanh Hình 3.13 Màn hình ơn tập nhanh Bảng 3.39 Bảng thành phần giao diện ôn tập nhanh STT Tên thành phần Loại Chức cbTypeQuestion Combobox Danh sách loại câu hỏi btnStart Button Mở hình làm thi btnBack Button Quay lại hình trang chủ 35 3.2.2.11 Màn hình học biển báo Hình 3.14 Màn hình học biển báo Bảng 3.40 Bảng thành phần giao diện học biển báo STT Tên thành phần Loại Chức btnSearch Button Hiển thị search biển báo tbTypeNoticeBoard Tabbar Các loại biển báo listNoticeBoard ListView Danh sách biển báo loại btnBack Button Quay lại hình trang chủ 36 3.2.2.12 Màn hình mẹo thi Hình 3.15 Màn hình mẹo thi Bảng 3.41 Bảng thành phần giao diện mẹo thi STT Tên thành phần Loại Chức btnSearch Button Hiển thị search mẹo thi tbTypeTips Tabbar Các loại mẹo thi listCategoryTips ListView Danh sách thể loại mẹo itemCategoryTips Item Thể loại mẹo btnBack Button Quay lại hình trang chủ 37 3.3 Thiết kế kiến trúc hệ thống Hình 3.16 Kiến trúc tổng thể hệ thống Bảng 3.42 Bảng mô tả kiến trúc hệ thống STT Tên module ExpresJS SocketIO MySQL SQLite SocketIO Module đăng nhập Các module khác Chương Mô tả KẾT LUẬN 4.1 Kết đạt Tìm hiểu vận dụng kiến thức tìm hiểu sử dụng thành thạo cơng cụ thư viện Flutter, NodeJS, Dart MySQL, để xây dựng ứng dụng di động Hiểu vận dụng quy trình phát triển ứng dụng từ bước ban đầu Qua quản lý phân chia công việc rõ ràng, tiết kiệm thời gian đảm bảo ứng dụng phát triển theo mục tiêu đề Nâng cao kỹ 38 phát triển ứng dụng di động với ngơn ngữ Dart Flutter Tìm hiểu MySQL SQLite để lưu trữ quản trị sở liệu Qua đồng liệu thiết bị 4.2 Thuận lợi, khó khăn 4.2.1 Thuận lợi Những thuận lợi trình thực hiện: - Nhờ có kiến thức tìm hiểu từ môn học trước nên việc tiếp cận đồ án nhanh chóng dễ dàng - Các thành viên nhóm có khả tự học tìm hiểu nhanh 4.2.2 Khó khăn thách thức Bên cạnh thuận lợi nhóm gặp nhiều khó khăn thách thức như: - Do tình hình dịch Covid-19 diễn trình thực ứng dụng nên đa phần nhóm làm việc từ xa Do phát sinh nhiều vấn đề tư tưởng trình thực - Khó khăn việc tìm kiếm, tổng hợp liệu câu hỏi thi sát hạch, biển báo, nội dung luật Bộ Giao thông 4.2.3 Hướng phát triển Mặc dù hệ thống có chức ứng dụng luyện thi sát hạch lái xe, nhiên chức mức độ Trong tương lai nhóm tiếp tục phát triển chức nâng cấp, cập nhật chức mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng Nhóm định hướng phát triển lên tảng web giúp người dùng truy cập dễ dàng 39 ... hay xe tải Do đó, việc phát triển ứng dụng “LUYỆN THI GIẤY PHÉP LÁI XE B1, B2? ?? cần thi? ??t Ứng dụng chủ yếu nhắm tới người có nhu cầu học để sát hạch giấy phép lái xe, giúp người dùng đạt kết thi. .. phẩm ứng dụng luyện thi giấy phép lái xe B1, B2 ứng dụng chạy môi trường Android Sản phẩm hướng tới người dùng người có nhu cầu thi lái B1, B2 Phạm vi liệu ứng dụng ngân hàng câu hỏi đề thi cập... triển ứng dụng luyện thi sát hạch giấy phép lái xe B1 ,B2? ?? Đề tài tập trung xây dựng ứng dụng hỗ trợ người dự thi sát hạch đạt kết cao, tạo công cụ luyện thi hiệu quả, thú vị, giảm gánh nặng việc luyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng luyện thi giấy phép lái xe b1, b2 , Ứng dụng luyện thi giấy phép lái xe b1, b2