0

Đồ án xây dựng ứng dụng chatbot hỗ trợ tư vấn khóa học

39 3 0
  • Đồ án xây dựng ứng dụng chatbot hỗ trợ tư vấn khóa học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 21:44

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG TƯ VẤN KHÓA HỌC HỖ TRỢ CHATBOT Giảng viên: Trần Anh Dũng Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hồ Quỳnh Thư 19520290 Cao Ngọc Anh 19521191 Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2021 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ THƠNG TIN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG TƯ VẤN KHÓA HỌC HỖ TRỢ CHATBOT Giảng viên: Nguyễn Tấn Toàn Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hồ Quỳnh Thư 19522275 Cao Ngọc Anh 19521191 Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2021 Báo cáo đồ án MỤC LỤC ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT NỘI DUNG CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Đối tượng sử dụng 1.3 Phạm vi nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Android Studio 2.2 Java 10 2.3 MySQL 11 2.4 GitHub 12 2.5 Dialogflow 13 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 14 3.1 Kiến trúc hệ thống : Mô hình MVC : 14 3.2 Chi tiết thành phần hệ thống 15 CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 16 4.1 Sơ đồ logic 16 4.2 Danh sách quan hệ 16 CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG 22 5.1 Danh sách hình 22 5.2 Mơ tả chi tiết hình 23 CHƯƠNG 6: CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ 37 6.1 Môi trường cài đặt kiểm thử: 37 6.2 Kết kiểm thử 37 CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN 38 7.1 Tổng kết 38 7.2 Khó khăn 38 7.3 Kết đạt 39 7.4 Hạn chế đồ án 39 7.5 Hướng phát triển 39 ỨNG DỤNG TƯ VẤN KHÓA HỌC HỖ TRỠ Báo cáo đồ án ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ THƠNG TIN CHATBOT CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc TP HCM, ngày 23 tháng 12 năm 2021 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT TÊN ĐỀ TÀI: Xây dựng ứng dụng Chatbot hỗ trợ tư vấn khóa học Cán hướng dẫn: ThS Trần Anh Dũng Thời gian thực hiện: Từ ngày 8/10/2021 đến ngày 17/12/2021 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hồ Quỳnh Thư – 19520290 Cao Ngọc Anh – 19521191 Nội dung đề tài Lý chọn đề tài: Hiện nay, nhu cầu học tiếng Anh người ngày tăng nhanh, Tại trung tâm, thông thường, có Loại Khóa học mà học viên chọn lựa, bao gồm: - Luyện thi IELTS - Tiếng Anh cho người làm - Tiếng Anh cho bé - General English Mỗi Loại Khóa học có cấp độ PRE, INTER, ADV tương ứng với mức độ nhập mơn, trung bình nâng cao Để đăng ký Khóa học này, học viên phải trải qua kiểm tra đầu vào để xác định trình độ Nếu học viên chưa có kiến thức tiếng Anh, không tham gia kiểm tra đầu vào, mặc định xếp vào cấp nhập môn, PRE, khóa học đăng ký Trung tâm phân bố xếp lớp dựa vào kết kiểm tra đầu vào học viên, ví dụ để xếp lớp khóa học Luyện thi IELTS, vào bảng sau Khóa học PRE INTER ADV Luyện thi Điểm đầu vào 5.0 Điểm đầu vào Điểm đầu vào IELTS Khơng có kiến thức, từ 5.0 từ 7.0 trở lên không tham gia thi thử ỨNG DỤNG TƯ VẤN KHÓA HỌC HỖ TRỠ CHATBOT Báo cáo đồ án Muốn đạt 5.0 Muốn đạt từ Muốn đạt từ 5.0 đến 8.0 trở lên 8.0 Nếu muốn học cao hơn, học viên bắt buộc phải đạt tiêu lớp học trước đó, thơng qua kiểm tra thử trung tâm Ví dụ: - Một người A thi thử đầu vài xếp vào IELTS INTER A mong muốn có IELTS 9.0, A học lớp Luyện thi IELTS INTER đến thi thử đạt 8.0 chuyển sang học lớp Luyện thi IELTS ADV Thời gian khóa học phân thành loại Cấp tốc loại Thường, tương ứng với mốc thời gian tháng năm cho khóa đào tạo Chính đa dạng phân cấp khóa học, nên nhu cầu cần tư vấn để lựa chọn khóa học tiếng Anh phù hợp cho thân vấn đề người mong muốn đăng ký học tiếng Anh trung tâm quan tâm đến Đồng thời, bên cạnh đó, có nhiều người tham gia khóa học trung tâm khơng biết lộ trình học Để đáp ứng nhu cầu đó, nhóm em định chọn đề tài này, phát triển ứng dụng cung cấp nhanh chóng thơng tin phía trung tâm tiếng Anh tích hợp chatbot hỗ trợ tự động tư vấn, hướng dẫn đăng ký đến với người dùng truy cập vào ứng dụng Mục tiêu: bao gồm mục tiêu chính: Xây dựng chatbot: + FAQ giải đáp nhanh thắc mắc chung, giảm tối đa thời gian tiêu tốn cần thiết cho việc tư vấn nhân viên trung tâm + Cung cấp thơng tin trung tâm, chương trình đào tạo + Hỗ trợ đăng ký thi thử trung tâm + Áp dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên để giao tiếp Xây dựng ứng dụng hỗ trợ chatbot: + Cho phép cập nhật thông tin trung tâm, khóa học + Giới thiệu thơng tin khóa học, quy chế đào tạo dạng văn + Cung cấp danh sách thông tin từ đến cũ Phạm vi: Phạm vi môi trường: Ứng dụng di động Phạm vi chức năng: − Đối với chatbot: + Có khả trả lời câu hỏi khóa học cách chi tiết + Phân tích nhu cầu đưa tư vấn hợp lý người dùng ỨNG DỤNG TƯ VẤN KHÓA HỌC HỖ TRỠ Báo cáo đồ án CHATBOT + Cung cấp liên hệ trực tiếp đến với nhân viên tư vấn vấn đề đặt phạm vi thân cập nhập cách xử lý trường hợp + Đăng kí lịch hẹn thi thử trung tâm + Cung cấp thơng tin lộ trình học + Chatbot hiểu tương đối ngôn ngữ tự nhiên − Đối với ứng dụng: + Cung cấp thông tin, thông báo trung tâm, khóa học, quy chế đào tạo trung tâm + Cung cấp chức đăng kí lịch hẹn thi thử trung tâm + Cung cấp chức quản lí viết bao gồm đăng tải, thay đổi xóa bỏ… Đối tượng sử dụng: − Tất người muốn đăng ký khóa học tiếng Anh trung tậm học chưa nắm rõ lộ trình giảng dạy trung tâm − Quản trị viên phía trung tâm muốn cung cấp thơng tin (về trung tâm, khóa học, chương trình đào tạo…) đến người truy cập vào ứng dụng Phương pháp thực hiện: Phương pháp làm việc: − Làm việc nhóm thành viên thông qua phương thức online offline hướng dẫn giảng viên hướng dẫn Phương pháp nghiên cứu: − Phân tích nhu cầu sử dụng đối tượng người dùng − Nghiên cứu tài liệu cơng nghệ liên quan Phương pháp cơng nghệ: − Tìm hiểu xây dựng chatbot mobile app dựa vào DialogFlow − Xây dựng giao diện mobile app để tương tác với người dùng − Tìm hiểu tốn xử lý ngôn ngữ tự nhiên − Quản lý source code thông qua Github − Sử dụng Trello, Google doc,… để quản lý tiến trình tài liệu Nền tảng cơng nghệ: − Kotlin/Java − Android Studio − DialogFlow Chatbot Kết mong đợi: ỨNG DỤNG TƯ VẤN KHÓA HỌC HỖ TRỠ Báo cáo đồ án − CHATBOT Chatbot có khả phản hồi nhanh xác mức tương đối − Ứng dụng di động hoạt động ổn định, xử lý thơng tin nhanh chóng… Hướng phát triển đề tài: − Tính cập nhật thoại chatbot dành cho người dùng − Tính chuyển đổi gói ngơn ngữ − Nâng cấp khả xử lý ngôn ngữ tự nhiên chatbot Kế hoạch làm việc: Thời gian thực từ ngày 8/10/2021 đến ngày kết thúc môn Đồ án Nhóm chia thành giai đoạn cụ thể: Giai đoạn 1: Hồn thiện giao diện người dùng tính Gồm sprint với thời gian sprint kéo dài tuần: Thời gian: 8/10/2021 - 19/11/2021 Sprint 1: Tìm hiểu cơng nghệ Sprint 2: Phân tích yêu cầu chức năng, chuẩn bị tài liệu, chuẩn bị vẽ, xây dựng CSDL Sprint 3: Xây dựng phát triển ứng dụng với chức Sprint Thời gian Công việc dự kiến Sprint 8/10/2021 - 15/10/2021 − Tìm hiểu cơng nghệ − Tìm hiểu yêu cầu nghiệp vụ đề tài Sprint 15/10/2021 - 22/10/2021 − Phân tích yêu cầu chức ứng dụng − Viết tài liệu mô tả − Xây dựng vẽ − Xây dựng CSDL Sprint 22/10/2021 - 19/11/2021 − Xây dựng giao diện ứng dụng − Xây dựng Chatbot với thoại − Xây dựng tính ứng dụng − Liên kết Chatbot vào ứng dụng Giai đoạn 2: Hồn thiện tính năng nâng cao ứng dụng, triển khai ỨNG DỤNG TƯ VẤN KHÓA HỌC HỖ TRỠ Báo cáo đồ án CHATBOT kiểm thử ứng dụng, viết báo cáo Gồm sprint với thời gian sprint kéo dài tuần: Thời gian: 19/11/2021 - 17/12/2021 - báo cáo cuối kỳ Sprint 4: Hồn thiện tính ứng dụng Sprint 5: Hồn thiện tính ứng dụng Sprint 6: Triển khai viết báo cáo Sprint Thời gian Công việc dự kiến Sprint 19/11/2021 - 3/12/2021 − Tiếp tục hồn thiện tính ứng dụng − Kiểm thử ứng dụng Sprint 3/12/2021 - 17/12/2021 − Tiếp tục hồn thiện tính ứng dụng − Kiểm thử ứng dụng Sprint 17/12/2021 - báo cáo cuối kỳ − Kiểm thử ứng dụng − Viết báo cáo 10 Phân công công việc: Công việc Mô tả công việc Công việc chung − Tìm hiểu cơng nghệ − Phân tích u cầu − Lập trình Backend − Kiểm thử − Chuẩn bị tài liệu, viết báo cáo Nguyễn Hồ Quỳnh Thư Cao Ngọc Anh Công việc cá nhân − Xây dựng Chatbot − Xây dựng vẽ − Liên kết Chatbot − Xây dựng CSDL − Lập trình Frontend − Liên kết CSDL Tp.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2021 ỨNG DỤNG TƯ VẤN KHÓA HỌC HỖ TRỠ CHATBOT Báo cáo đồ án NỘI DUNG CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Lý chọn đề tài Hiện nay, nhu cầu học tiếng Anh người ngày tăng nhanh Trong trung tâm Anh ngữ, khóa học thơng thường có nhiều dạng hình thức khác Vì mà, nhu cầu cần tư vấn để lựa chọn khóa học tiếng Anh phù hợp cho thân vấn đề người mong muốn đăng ký học tiếng Anh trung tâm quan tâm đến Đồng thời, bên cạnh đó, có nhiều người tham gia khóa học trung tâm khơng biết lộ trình học Để đáp ứng nhu cầu đó, nhóm em định chọn đề tài này, phát triển ứng dụng cung cấp nhanh chóng thơng tin phía trung tâm tiếng Anh tích hợp chatbot hỗ trợ tự động tư vấn, hướng dẫn đăng ký đến với người dùng truy cập vào ứng dụng 1.2 Đối tượng sử dụng Tất người muốn đăng ký khóa học tiếng Anh trung tậm học chưa nắm rõ lộ trình giảng dạy trung tâm Quản trị viên phía trung tâm muốn cung cấp thông tin (về trung tâm, khóa học, chương trình đào tạo…) đến người truy cập vào ứng dụng 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi môi trường: Ứng dụng di động 1.3.2 Phạm vi chức năng: - Đối với chatbot: + Có khả trả lời câu hỏi khóa học cách chi tiết + Phân tích nhu cầu đưa tư vấn hợp lý người dùng + Cung cấp liên hệ trực tiếp đến với nhân viên tư vấn vấn đề đặt ngồi phạm vi thân cập nhập cách xử lý trường hợp + Đăng kí lịch hẹn thi thử trung tâm + Cung cấp thơng tin lộ trình học ỨNG DỤNG TƯ VẤN KHÓA HỌC HỖ TRỠ Báo cáo đồ án CHATBOT + Chatbot hiểu tương đối ngôn ngữ tự nhiên - Đối với ứng dụng: + Cung cấp thông tin, thông báo trung tâm, khóa học, quy chế đào tạo trung tâm + Cung cấp chức đăng kí lịch hẹn thi thử trung tâm + Cung cấp chức quản lí viết bao gồm đăng tải, thay đổi xóa bỏ… ỨNG DỤNG TƯ VẤN KHÓA HỌC HỖ TRỠ CHATBOT Báo cáo đồ án CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Android Studio Hình 2.1: Android Studio Để phát triển ứng dụng mobile chạy hệ điều hành Android bạn cần máy tính có cài đặt Android Studio Trong viết tìm hiểu Android Studio, cách cài đặt sử dụng Android Studio để tạo ứng dụng đơn giản có tên Hello World Bài viết áp dụng hệ điều hành Windows bạn cần máy tính chạy hệ điều hành Windows Android Studio phầm mềm bao gồm công cụ khác dùng để phát triển ứng dụng chạy thiết bị sử dụng hệ điều hành Android loại điện thoại smartphone, tablet Android Studio đóng gói với code editor, debugger, công cụ performance tool hệ thống build/deploy (trong có trình giả lập simulator để giả lập môi trường thiết bị điện thoại tablet máy tính) cho phép lập trình viên nhanh chóng phát triển ứng dụng từ đơn giản tới phức tạp Việc xây dựng ứng dụng mobile (hoặc tablet) bao gồm nhiều công đoạn khác Đầu tiên viết code ứng dụng sử dụng máy tính cá nhân laptop Sau cần build ứng dụng để tạo file cài đặt Sau build xong cần copy file cài đặt vào thiét bị mobile (hoặc table) để tiến hành cài đặt ứng dụng chạy kiểm thử (testing) Bạn thử tưởng tượng với lần viết dòng code bạn lại phải build ứng dụng, cài đặt điện thoại tablet sau chạy thử vô tốn thời gian công sức Android Studio phát triển để giải vấn đề Với Android Studio tất công đoạn thực máy tính quy trình tinh gọn tới mức tối giản ỨNG DỤNG TƯ VẤN KHÓA HỌC HỖ TRỠ Báo cáo đồ án 2.2 Java CHATBOT Đây trang mở đầu người dùng khác truy cập vào ứng dụng Nó có chức quảng bá tạo ấn tượng ban đầu mắt người dùng trung tâm Ngoài ra, trang cung cấp nút dẫn đến trang Tạo hẹn, nút gọi Chatbot Tư vấn liên kết đến trang đăng nhập cho người dùng có tài khoản 25 ỨNG DỤNG TƯ VẤN KHÓA HỌC HỖ TRỠ Báo cáo đồ án 5.2.4 Trang Danh sách tin tức CHATBOT Các trang danh sách tin tức thể viết lưu trữ database Bất người dùng thực thao tác đọc viết Trang cung cấp tìm kiếm giúp người dùng dễ dàng tiếp cận viết quan tâm Riêng với người dùng Nhân viên, trang bổ trợ thêm tính viết, chỉnh sửa xóa viết 26 ỨNG DỤNG TƯ VẤN KHÓA HỌC HỖ TRỠ Báo cáo đồ án 5.2.5 Trang Đăng Cập nhật tin tức CHATBOT nơi giúp người dùng Nhân viên nhập thay đổi lưu nội dung viết đến sở liệu Mỗi viết bao gồm: tiêu đề, nơi thể hiện, hình ảnh minh họa Đây nội dung 27 ỨNG DỤNG TƯ VẤN KHÓA HỌC HỖ TRỠ Báo cáo đồ án 5.2.6 Trang Giới thiệu trung tâm CHATBOT Đây hình mang tính chất quản bá cho trung tâm Bao gồm thành phần giới thiệu trung tâm, lý chọn trung tâm, sơ lượt đội ngũ giảng dạy, kiến trúc hạ tầng cảm nhận cựu sinh viên 28 ỨNG DỤNG TƯ VẤN KHÓA HỌC HỖ TRỠ Báo cáo đồ án CHATBOT 5.2.7 Trang Giới thiệu khóa học Các hình cho người dùng thơng tin chi tiết khóa học mà trung tâm cung cấp : tổng quát khóa học, phân cấp, yêu cầu đầu vào đầu mà trung tâm cam kết, thời gian lớp học diễn ra, Danh sách khóa học giới hạn thành loại : Luyện thi IELTS, Tiếng Anh cho bé Tiếng Anh cho người làm 29 ỨNG DỤNG TƯ VẤN KHÓA HỌC HỖ TRỠ Báo cáo đồ án 5.2.8 Trang Hỏi Đáp CHATBOT đáp có chức thể viết giải đáp thắc mắc thường gặp người dùng trung tâm Trang cung cấp chức tìm kiếm lọc để người dùng dễ Trang hỏi dàng tìm nội dung cần Đối với người dùng Nhân viên, trang cho phép họ tạo, chỉnh sửa xóa nội dung hỏi đáp 30 ỨNG DỤNG TƯ VẤN KHÓA HỌC HỖ TRỠ Báo cáo đồ án 5.2.9 Trang Đăng Cập nhật hỏi đáp CHATBOT nơi giúp người dùng Nhân viên nhập thay đổi lưu nội dung hỏi đáp đến sở liệu Mỗi viết bao gồm: chủ đề chính, chủ đề phụ 1, chủ đề phụĐây 2, câu hỏi giải đáp tương ứng 31 ỨNG DỤNG TƯ VẤN KHÓA HỌC HỖ TRỠ Báo cáo đồ án 5.2.10 Trang Quản lý tài khoản CHATBOT Màn hình tính quản lý tài khoản dành cho người dùng Quản lý Trang thể danh sách tất tài khoản tạo từ trước đến này; cung cấp tính khóa mở khóa tài khoản Tài khoản bị khóa hiệu lực thực đăng nhập mở khóa lại Ngồi người Quản lý thay đổi số thơng tin tài khoản tên, ngày sinh nơi Tuy nhiên, thực thay đổi ảnh đại diện, tên đăng nhập mật tài khoản 32 ỨNG DỤNG TƯ VẤN KHĨA HỌC HỖ TRỠ Báo cáo đồ án 5.2.11 User Menu CHATBOT Đây công cụ dành riêng cho người dùng có tài khoản, bao gơm Quản lý Nhân viên Trang có cơng dụng phím tắt dẫn đến hồ sơ người dùng danh mục quản lý tương ứng với chức người dùng đăng nhập Trang cho phép người dùng đăng xuất khỏi tài khoản trở lại tư cách người dùng khách Ngồi cịn nơi thể sơ lược thông tin tài khoản người dùng 33 ỨNG DỤNG TƯ VẤN KHÓA HỌC HỖ TRỠ Báo cáo đồ án 5.2.12 Hồ sơ người dùng CHATBOT Đây công cụ dành riêng cho người dùng có tài khoản, bao gôm Quản lý Nhân viên nơi thể thông tin chi tiết người dùng tài khoản họ Người dùng thơng qua trang thực thay đổi mật số thông tin nhân họ tên, ngày sinh, nơi ảnh đại diện 34 ỨNG DỤNG TƯ VẤN KHÓA HỌC HỖ TRỠ Báo cáo đồ án 5.2.13 Chatbot tư vấn CHATBOT Đây giao diện diễn đối thoại chatbot tư vấn người dùng gọi từ nút Chatbot góc bên phải hình Tại đây, người dùng nhập thắc mắc chatbot tư vấn vấn đề liên quan đến trung tâm, khóa học, lộ trình học, 35 ỨNG DỤNG TƯ VẤN KHÓA HỌC HỖ TRỠ Báo cáo đồ án 5.2.14 Tạo hẹn CHATBOT Giao diện cung cấp cho người dùng văn tạo lịch hẹn với trung tâm phục vụ nhu cầu thi thử tư vấn Khi người dùng nhấn Xác nhận Đăng kí, nội dung hẹn ghi nhận tin nhắn xác nhận tạo lịch hẹn thành công gửi đến người dùng 36 ỨNG DỤNG TƯ VẤN KHÓA HỌC HỖ TRỠ CHATBOT Báo cáo đồ án CHƯƠNG 6: CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ 6.1 Môi trường cài đặt kiểm thử: Môi trường cài đặt: Android 4.4 Thiết bị cài đặt: thiết bị giả lập AVD Android Studio, điện thoại cá nhân Android 10.0 6.2 Kết kiểm thử STT Tính Mức độ hoàn thiện Đăng nhập 100% Xem, Đăng, Xóa, Cập nhật tin tức 100% Xem, Tạo, Xóa, Cập nhật Hỏi đáp 100% Xem, Tạo, Xóa, Cập nhật Tài khoản 100% Đổi mật 100% Trò chuyện ChatBot 100% Đăng xuất 100% Ghi 37 ỨNG DỤNG TƯ VẤN KHÓA HỌC HỖ TRỠ CHATBOT Báo cáo đồ án CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN 7.1 Tổng kết - Điều quan trọng làm ứng dụng tư vấn khóa học có hỗ trợ chatbot phải nắm thông tin chi tiết khách hàng để nội dung tư vấn minh bạch, dễ hiểu xác Cùng lúc đó, xác định từ khóa câu chữ người dùng để suy mục đích hỏi nội dung câu hỏi họ cách tối ưu đắn để bot hiểu - Cần phân tích kỹ xác định tính trước thực code, thiết kế giao diện, thiết kế sở liệu - Cần xếp thời gian code cho chức cách hợp lý hơn, không nên tốn nhiều thời gian cho phần - Có khả đọc tài liệu tiếng anh lợi hướng dẫn bản, hay tài liệu đa số viết tiếng anh 7.2 Khó khăn - Việc làm đồ án theo nhóm gặp nhiều trở ngại cơng đoạn xác định tính ứng dụng, phần việc phân chia chưa thật hợp lý, cơng với thành viên nhóm - Nhóm tốn nhiều thời gian cho việc làm quen với Github code dồ án với nhau, dẫn đến code - Chưa xếp thời gian cách hợp lý nên tốn nhiều thời gian phần tự tìm hiểu Android Studio hệ sở liệu MySQL - Khó khăn việc đọc tài liệu tiếng Anh - Các thành viên có xung đột thiết kế giao diện logic ứng dụng 38 ỨNG DỤNG TƯ VẤN KHÓA HỌC HỖ TRỠ Báo cáo đồ án CHATBOT 7.3 Kết đạt - Kết nhóm cố gắng để hoàn thành chức đưa từ đầu - Hiểu cách hoạt động chatbot tích hợp với ứng dụng di động - Cách kết nối làm việc Android Studio MySQL - Cách hợp code thành viên lại với thông qua Github - Các thành viên giải thắc mắc cách trao đổi qua tin nhắn hay qua mạng xã hội, tìm hiểu sửa lỗi chương trình - Cải thiện khả đọc tài liệu tiếng Anh 7.4 Hạn chế đồ án - Code chưa tối ưu tốt nên load ứng dụng chậm Giao diện người dùng mức tạm - Cịn nhiều tính chưa tối ưu - Dữ liệu lưu trữ MySQL bị hạn chế - Chatbot chưa tích hợp xử lý ngôn ngữ tự nhiên - Chưa cho phép người dùng cập nhật thoại ChatBot thông qua ứng dụng 7.5 Hướng phát triển - Đầu tư thiết kế giao diện - Tối ưu hóa code - Nâng cấp thêm tính tiện ích hỗ trợ người dùng - Nâng cấp ChatBot 39 ỨNG DỤNG TƯ VẤN KHÓA HỌC HỖ TRỠ CHATBOT ... chuyện ChatBot 100% Đăng xuất 100% Ghi 37 ỨNG DỤNG TƯ VẤN KHÓA HỌC HỖ TRỠ CHATBOT Báo cáo đồ án CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN 7.1 Tổng kết - Điều quan trọng làm ứng dụng tư vấn khóa học có hỗ trợ chatbot. .. chức ứng dụng − Viết tài liệu mô tả − Xây dựng vẽ − Xây dựng CSDL Sprint 22/10/2021 - 19/11/2021 − Xây dựng giao diện ứng dụng − Xây dựng Chatbot với thoại − Xây dựng tính ứng dụng − Liên kết Chatbot. .. nhân − Xây dựng Chatbot − Xây dựng vẽ − Liên kết Chatbot − Xây dựng CSDL − Lập trình Frontend − Liên kết CSDL Tp.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2021 ỨNG DỤNG TƯ VẤN KHÓA HỌC HỖ TRỠ CHATBOT
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án xây dựng ứng dụng chatbot hỗ trợ tư vấn khóa học , Đồ án xây dựng ứng dụng chatbot hỗ trợ tư vấn khóa học

Từ khóa liên quan