0

Đồ án website đặt lịch khám bệnh online

69 1 0
  • Đồ án website đặt lịch khám bệnh online

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 21:44

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM NGUYỄN HOÀNG VŨ-18521671 TRẦN HỮU CẢNH – 18520514 ĐỒ ÁN WEBSITE ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH ONLINE Online Medicial Examination schedule Booking Website KỸ SƯ NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ThS.HUỲNH TUẤN ANH TP HỒ CHÍ MINH, 2021 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Tên đề tài: Website đặt lịch khám bệnh online Cán hướng dẫn: ThS.Huỳnh Tuấn Anh Thời gian thực hiện: Từ ngày 1/10/2021 đến ngày 31/12/2021 Sinh viên thực hiện: Trần Hữu Cảnh– 18520514 Nguyễn Hồng Vũ- 18521671 Nội dung đề tài: • Mục tiêu: • Xây dựng hệ thống bao gồm chức trang web đặt lịch khám bệnh online như: Đặt lịch khám bệnh, tra cứu thông tin bác sĩ, chuyên khoa, sở y tế, quản lý bác sĩ , quản lý kế hoạch khám bệnh bệnh nhân • Xây dựng hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm, tra cứu thơng tin cách nhanh chóng trực quan • Xây dựng trang web thơng tin có tin tức sở y tế, bác sĩ, chuyên khoa • Xây dựng hệ thống với công nghệ Nodejs, Reactjs, MySQL Nhóm em chọn cơng nghệ chúng có tính bao qt rộng hơn, Nodejs hỗ trợ bất đồng giúp nhiều phương thức chạy động thời, MySQL sở liệu tốc độ cao, ổn định hoạt động nhiều hệ điều hành, cung cấp hệ thống lớn hàm tiện ích mạnh Đặc biệt, hệ quản trị sở liệu MySQL hồn tồn miễn phí nên người dùng thoải mái tải từ trang chủ • Đối tượng: Những người có nhu cầu khám bệnh online • Tính mới/ khác biệt chức năng: • Thêm ý tưởng: Các trang web hỗ trợ thêm bác sĩ, giúp bác sĩ dễ dàng quản lý lịch làm việc trao đổi với người dùng dễ dàng Chúng em thêm tính quản lý thơng tin phòng khám,cơ sở y tế, chuyên khoa giúp cho người dùng dễ dàng tra cứu • Chọn lọc chức năng: Khảo sát qua trang khám bệnh online Việt Nam umc.medpro.com.vn, aiheath.com.vn,… nhóm nhận thấy: Các trang web khám bệnh online trình bày theo hình thức đơn giản, khiến người dùng dễ dàng sử dụng lần đầu vào trang web Cũng mà nhóm thiết kế giao diện gọn gàng khơng rối mắc Nhóm em hồn thành chức cần thiết hỗ trợ tư vấn, đặt lịch, trao đổi trực tiếp với bác sĩ, quản lý lịch khám bệnh Ngồi cịn chức trang web tìm kiếm, xem thơng tin chi tiết • Phạm vi: • Phạm vi địa lý: Ứng dụng sử dụng Việt Nam • Phạm vi chức năng: Quản lý tài khoản Quản lý bác sĩ, chuyên khoa, sở y tế Tra cứu thông tin bác sĩ, chuyên khoa, sở y tế Quản lý lịch khám bệnh bác sĩ bệnh nhân Quản lý tìm kiếm thơng tin theo bác sĩ, bệnh nhân • Phương pháp thực hiện: • Làm việc cá nhân, sử dụng request để lấy thông tin từ trang web cụ thể, lưu xuống database xuất lên cho người dùng thấy • Xậy dựng database với mySQL • Xây dựng hệ thống Restful API với nodejs express • Cơng nghệ sử dụng: • ReacJs • MySQL • Nodejs • ExpressJs • Postman • Visual Code Lí sử dụng cơng nghệ trên: - Nodejs backend bất đồng bộ, khiến chức chạy xong xong với nhau, điều giúp ứng dụng chạy mượt hơn, khơng có khoảng khắc ứng dụng gần khơng làm - MySQL sở liệu tốc độ cao, ổn định hoạt động nhiều hệ điều hành, cung cấp hệ thống lớn hàm tiện ích mạnh Đặc biệt, hệ quản trị sở liệu MySQL hoàn toàn miễn phí nên người dùng thoải mái tải từ trang chủ - Reactjs frontend nhiều phần mềm sử dụng tính phong phú đa dạng, nhiều thư việc hỗ trợ, nên tuỳ biến phần frontend trở nên đẹp mà không thô cứng - ExpressJs công nghệ sử dụng phần backend Nodejs, giúp xây dựng API để gọi tới MySQL - Postman chương trình ngồi để kiểm tra API cách độc lập mà không cần phải thao tác ứng dụng - Visual Code phần mềm để viết thực thi dịng lệnh • Kết mong đợi: - Hồn thiện ứng dụng web đặt lịch khám bệnh online đáp ứng đủ nhu cầu - Giao diện dễ thao tác, đăng kí lịch khám bệnh, hiển thị thơng tin cho người dùng • Định hướng phát triển: Mở rộng thêm trang web khác, thêm tính tiện lợi cho người dùng Kế hoạch thực hiện: (thời gian thực tuần) STT Công việc Phase 1: Tìm hiểu xây dựng ứng dụng web có Thời gian thực Phân cơng tuần backend frontend Sprint 1: Tìm hiểu định nghĩa Nodejs + Express + Reactjs + MySQL - Nodejs gì? - Express gì? 1.1 - Reactjs gì? Tuần – (1/10/2021 – Vũ, 15/10/2021) Cảnh - MySQL gì? - Cách kết hợp chúng lại với 2.1 Sprint 2: Xây dựng ứng dụng kết hợp Nodejs + Express + Reactjs - Xây dựng ứng dụng để hiểu luồng Tuần – (16/10/2021 – chạy ngôn ngữ, kết hợp sever nodejs 30/10/2021) Cảnh reactjs thành Phase 2: Xây dựng ứng dụng thu nhập chia sẻ Vũ, tuần thông tin trang web Sprint 3: Xây dựng RESTful API với database MySQL - Tạo database kết nối MySQL 3.1 - Tạo API để lấy thông tin từ đường link cụ Tuần – 10 (31/10/2021 – thể, xuất thông tin trả cho người dùng 14/12/2021) Vũ - Tạo API thêm, sửa, xoá lĩnh vực Sprint 4: Xây dựng Frontend với Reactjs - Tạo trang web với Reactjs 4.1 - Gọi API từ Backend lên Frontend để sử dụng Tuần – 10 (31/10/2021 – 14/12/2021) Cảnh - Thiết kế chỉnh sửa UI/UX Phase 3: Kiểm thử đánh giá 5.1 tuần Sprint 5: Kiểm thử - Kiểm thử Tuần 11 - 12 (15/12/2021 Vũ, - Đánh giá – 24/12/2021) Cảnh Xác nhận CBHD TP HCM, ngày 24 tháng 12 năm 2021 (Ký tên ghi rõ họ tên) Sinh viên (Ký tên ghi rõ họ tên) Lời cảm ơn Đầu tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể quý thầy cô Trường Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia TP.HCM quý thầy cô khoa Công nghệ phần mềm giúp cho chúng em có kiến thức làm tảng để thực đề tài Đặc biệt, nhóm tác giả xin gửi lời cảm ơn lòng biết ơn sâu sắc tới thầy Trần Anh Dũng, người hướng dẫn tận tình, sửa chữa đóng góp nhiều ý kiến quý báu giúp tụi em hoàn thành báo cáo mơn học Trong thời gian học đề tài, em vận dụng kiến thức tảng tích lũy đồng thời kết hợp với việc học hỏi nghiên cứu kiến thức Từ đó, em vận dụng tối đa thu thập để hồn thành báo cáo đồ án tốt Tuy nhiên, trình thực khơng tránh khỏi thiếu sót Chính vậy, em mong nhận góp ý từ phía thầy/cơ nhằm hồn thiện kiến thức mà em học tập hành trang để em thực tiếp đề tài khác tương lai Xin chân thành cảm ơn quý thầy/cô! NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Giảng viên hướng dẫn Ths.Huỳnh Tuấn Anh 10 6.3.6 Đặc tả use-case “Quản lý chuyên khoa" Tên chức Quản lý chuyên khoa Tóm tắt Thêm mới, chỉnh sửa thơng tin chun khoa Actor Admin Dịng kiện Đăng nhập vào tài khoản người dùng admin Truy cập vào quản lý chuyên khoa Chọn chun khoa Hiển thị thơng tin chun khoa Dịng kiện khác Khơng có Trạng thái hệ thống trước Actor: tất actor thực usecase Điều kiện: Trạng thái hệ thống sau thực Hiển thi thông tin chi tiết chuyên khoa use case Các u câu đặc biệt Khơng có Ngoại lệ Khơng có Bảng 6.14: Đặc tả usecase “Quản lý chuyên khoa” 6.3.7 Đặc tả use-case “Quản lý bệnh nhân khám bệnh" Tên chức Quản lý bệnh nhân khám bệnh Tóm tắt Hiển thị thông tin bệnh nhân khám bệnh,phản hồi kết cho bệnh nhân Actor Bác sĩ 43 Dòng kiện Đăng nhập vào tài khoản bác sĩ Truy cập vào mục quản lý bệnh nhân khám bệnh Tra cứu danh sách kết theo ngày Xem, phản hồi thơng tin người dùng Dịng kiện khác Khơng có Trạng thái hệ thống trước Actor: tất actor thực usecase Điều kiện: khơng có Trạng thái hệ thống sau thực Hiển thị thông tin khám bệnh người use case dùng Các yêu câu đặc biệt Khơng có Ngoại lệ Khơng có Bảng 6.15: Đặc tả usecase “Quản lý bệnh nhân khám bệnh” 44 Chương THIẾT KẾ GIAO DIỆN 7.1 Danh sách hình STT Tên hình Đăng nhập Ý nghĩa, ghi Màn hình đăng nơi đăng nhập cho người dùng, Đăng nhập ẩn danh Trang chủ Màn hình hiển thị thơng tin theo danh mục: chun khoa, sở y tế, bác sĩ Có chức như: • Tìm kiếm theo tiêu chí như: bác sĩ, sở y tế • Vào trang chi tiết chuyên khoa • Vào trang chi tiết sở y tế • Vào trang chi tiết bác sĩ • Đăng nhập • Đăng xuất • Chuyển đổi ngôn ngữ tiếng việt-tiếng anh Hiển thị thông tin hệ thống Quản lý tài khoản Màn hình thi thơng tin người dùng Có chức thêm, xóa sửa người dùng Quản lý bác sĩ Màn hình quản lý thêm thông tin bác sĩ Gồm thông tin như: giá khám, tỉnh thành, chuyên khoa,… Quản lý kế hoạch khám bệnh Hiển thị quản lý lịch làm việc bác sĩ theo ngày 45 Quản lý phòng khám 10 Cho phép thay đổi thêm phòng khám Quản lý chuyên khoa 11 Màn hình hiển thị thơng tin phịng khám Màn hình hiển thị thơng tin chun khoa Cho phép thay đổi thêm chuyên khoa Quản lý bệnh nhân khám bệnh Màn hình hiển thị thơng tin lịch hẹn theo ngày, thơng tin bệnh nhân khám bệnh Có chức năng: Xác nhận đơn thuốc cho bệnh nhân 12 Đặt lịch khám bệnh Chức nhập thông tin đặt lịch khám bệnh cho người dùng Bảng 7.1: Bảng danh sách hình 7.2 Hình ảnh số hình 7.2.1 Màn hình “Đăng nhập” Hình 7.1: Màn hình "Đăng nhập" 46 7.2.2 Màn hình “Trang chủ” Hình 7.2: Màn hình “Trang chủ" 47 7.2.3 Màn hình “Chi tiết thơng tin chun khoa” Hình 7.3: Màn hình "Chi tiết thơng tin chun khoa" 48 7.2.4 Màn hình “Chi tiết thơng tin sở y tế” Hình 7.4: Màn hình "Chi tiết thơng tin sở y tế" 49 7.2.5 Màn hình “Chi tiết thơng tin bác sĩ” Hình 7.5: Màn hình "Chi tiết thơng tin bác sĩ" 7.2.1 Màn hình “Đặt lịch khám bệnh” Hình 7.6: Màn hình "Đặt lịch khám bệnh" 50 7.2.2 Màn hình “Quản lí tài khoản” Hình 7.7: Màn hình "Quản lý tài khoản" 51 7.2.3 Màn hình “Quản lý thơng tin chi tiết bác sĩ” Hình 7.8: Màn hình "Quản lý thơng tin chi tiết bác sĩ" 7.2.4 Màn hình “Quản lý kết hoạch khám bệnh bác sĩ” Hình 7.9: Màn hình "Quản lý kế hoạch khám bệnh bác sĩ" 52 7.2.5 Màn hình “Quản lý phịng khám” Hình 7.10: Màn hình "Quản lý phịng khám" 7.2.6 Màn hình “Quản lý chuyên khoa” Hình 7.11: Màn hình "Quản lý chuyên khoa" 53 7.2.7 Màn hình “Quản lý bệnh nhân khám bệnh” Hình 7.12: Màn hình "Quản lý bệnh nhân khám bệnh" Chương KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 8.1 Đánh giá kết làm việc Sau trình tháng thực dự án, nhóm phát triển tự tin sản phẩm cuối nhóm đạt mục tiêu đề từ ban đầu việc xây dựng ứng dụng minh họa để thể thành nghiên cứu hệ thống đặt lịch khám bệnh online cho người dùng Từ mở lối cho hướng phát triển sau để thực đưa sản phẩm vào ứng dụng thực tế phát triển ngồi nước có nhiều người sử dụng Trong q trình phát triển dự án Nhóm phát triển nhận định số thuận lợi khó khăn sau 54 Ưu điểm: - Đã tự xây dựng ứng dụng hồn thiện, có back-end front-end, tự xây dựng lên framework API cho hệ thống - Ứng dụng web có tính hệ thống đăng kí khám bệnh online đặt lịch khám, xác nhận đặt lịch khám bệnh,…… - Xây dựng ứng dụng theo quy trình cụ thể, sử dụng ngơn ngữ học Nodejs Reactjs kết hợp với tích hợp hỗ trợ để khiến hệ thống đa dạng - Nhóm hồn thành u cầu quan trọng đồ án đặt lịch khám bệnh online ,đồng thời tạo hệ thống tìm kiếm tra cứu thơng tin cho bệnh nhân Nhược điểm: - Cịn số tính đề ban đầu nhóm khơng thực thêm vào chatbox, đánh giá bác sĩ,… - Ứng dụng hạn chế quản lý khám bệnh - Giao diện chưa đẹp bắt mắt -Chưa hỗ trợ tính tư vấn trực tiếp 8.2 Hướng phát triển: Qua q trình thực đồ án, tính tới thời điểm tại, em nhận thấy đồ án thiếu sót cần khắc phục phát triển thời gian tới như: - Bổ sung nhiều thông tin người dùng tham khảo chọn bác sĩ phù hợp -Bổ sung tính tư vấn online -Bổ sung tính chatbox 55 - Hồn thiện thêm chức đề ban đầu thêm vào tính chatbox, đánh giá bác sĩ, quản lý lịch làm việc bác sĩ, xác nhận lịch khám bệnh người bệnh - Cải thiện lại giao diện cho bắt mắt - Cải thiện nâng cấp chức tìm kiếm - Giới thiệu sản phẩm tới đông đảo người dùng 56 Chương TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] "ExpressJS" [Online] Available: https://expressjs.com/ [2] "mySQL" [Online] Available: https://www.mysql.com/ [3] "NodeJS" [Online] Available: https://nodejs.org/en/docs/ [4] Tài liệu JavaScript: https://javascript.info/37 [5] Tài liệu React: https://reactjs.org/docs/getting-started.html [6] StackOverFlow: https://stackoverflow.com/ 57 ... 4.3: Đặc tả chức đặt lịch hẹn khám bệnh 4.1 Chức quản lý bệnh nhân khám bệnh Chức Quản lý bệnh nhân khám bệnh Mô tả Lưu trữ, xác nhận thông tin khám bệnh, phản hồi kết khám bệnh Mục đích Phản... usecase “Tra cứu chi tiết thông tin bác sĩ đặt lịch? ?? 6.3.1 Đặc tả use-case ? ?Đặt lịch khám bệnh " Tên chức Đặt lịch khám bệnh Tóm tắt Đặt lịch khám bệnh cho người dùng Actor Người dùng 38 Dịng... sở y tế 23 4.3 Chức đặt lịch hẹn khám bệnh Chức Đặt lịch hẹn khám bệnh người dùng Mô tả Lưu trữ, xác nhận thơng tin khám bệnh, người dùng Mục đích Xắp xếp lịch hẹn, khám bệnh người dùng Khó khăn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án website đặt lịch khám bệnh online , Đồ án website đặt lịch khám bệnh online