0

The impact of workplace bullying on employees in ho chi minh city

23 1 0
  • The impact of workplace bullying on employees in ho chi minh city

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 12:31

Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1.Lý chọn đề tài (hoặc tính cấp thiết đề tài): Viện nghiên cứu vấn đề Bắt nạt Công sở (Workplace Bullying Institute-WBI) khảo sát rằng, đa số (61%) kẻ bắt nạt nơi làm việc người giữ chức vụ điều hành, quản lý Điều có nghĩa 1/3 kẻ bắt nạt sếp mà người ngang hàng quan, chí có nhân viên cấp, 19% người trưởng thành hỏi cho biết họ bị bắt nạt chỗ làm 19% người tham gia điều tra khác trả lời họ thấy việc xảy với người khác Nói ngắn gọn, bắt nạt nơi làm việc ám hành vi lặp lặp lại nhiều lần, cố ý nhằm vào người lao động với mục đích hạ nhục, làm bẽ mặt, xấu hổ, làm giảm hiệu làm việc người Những hành vi bắt nạt đến từ đồng nghiệp, người giám sát, quản lý, vất đề thực tế cho người lao động chức vụ, vị trí Bắt nạt bắt nguồn từ mắt xích sơ đồ tổ chức tồn nhiều hình thức khác Vây, cách để giảm thiểu vấn nạn bắt nạt nơi làm việc? Nhiều nghiên cứu rằng, văn hóa doanh nghiệp nhân tố định đến gắn kết nhân viên với công ty, doanh nghiệp cần phải biết giữ chân nhân viên mình, đặc biệt nhân viên nòng cốt, giữ vai trò quan trọng cơng ty Nhìn chung, mà doanh nghiệp muốn đạt từ nhân viên Trên giới có nhiều nghiên cứu chứng minh việc nhân viên bị bắt nạt môi trường làm việc Từ nghiên cứu trước đưa yếu tố của việc bị bắt nạt thơng qua ngun nhân là: (1) phong cách lãnh đạo (2) khơng thích ứng văn hóa cơng ty, (3) khác biệt lực làm việc Kế thừa theo nghiên cứu Einarsen, S., Hoel, H., & Notelaers, G (2009) khẳng định hậu việc bị bắt nạt nơi làm việc thông qua thang đo từ việc vấn, trả lời câu hỏi Một nghiên cứu khác Grayson, D A., Bridges, K., Duncan-Jones, P., & Goldberg, D P (1987) nghiên cứu mối quan hệ triệu chứng chẩn đoán rối loạn tâm thần nhẹ dẫn chứng hậu ngiêm trọng việc bị bắt nạt nơi công sở Trong bối cảnh kinh tế ngày phát triển doanh nghiệp Việt Nam cần phải kiểm soát việc nhân viên bị bắt nạt cách chặt chẽ để kịp thời thích ứng giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững Với đề tài “The impact of workplace bullying on employees in Ho Chi Minh city” hy vọng sở giúp cho doanh nghiệp trọng đến môi trường làm việc nhân viên, nâng cao chất lượng làm việc, để khuyến khích sư gắn kết lâu dài nhân viên, giúp công ty ngày phát triển Đoạn trình bày cơng trình nghiên cứu liên quan, để nghiên cứu cịn khoảng trống -> Hn (sơ lược vài khỏang trống thơi chương có làm rõ, nhiên tổng kết chương làm phần dễ hơn) Chính thế, việc nghiên cứu ảnh hưởng bắt nạt nơi làm việc quan trọng cho tổ chức Tuy có nhiều nghiên cứu trước đề tài cịn nghiên cứu Việt Nam, để đưa thực nghiệm kiểm chứng môi trường doanh nghiệp Việt Nam nói chung thành phố Hồ Chí Minh nói riêng Chúng tơi hy vọng nghiên cứu đem lại nhiều dẫn chứng cụ thể phân tích sâu để giúp nhà quản trị lựa chọn phương hướng giải vấn đề doanh nghiệp 1.2.Mục tiêu nghiên cứu: khoảng 3-5 mục tiêu - Tìm hiểu, đánh giá trạng bắt nạt nhân viên quan làm việc TP.HCM - Tìm nhân tố dẫn đến việc bắt nạt tác động, phản ứng người bị bắt nạt - Thơng qua xử lý, phân tích liệu thống kê liệu thu thập trình nghiên cứu, kết nghiên cứu đạt cung cấp cho nhà quản lý doanh nghiệp nhìn sâu sắc nhân tố mang lại giảm thiểu tình trạng bắt nạt nơi cơng sở - Từ giúp cho nhà quản lý có định hướng, sách phù hợp việc tạo văn hóa doanh nghiệp, giúp giữ chân nhân viên phù hợp mà nhà quản lý mong muốn họ gắn bó lâu dài với cơng ty 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Dữ liệu khảo sát dựa ý kiến nhân viên văn phòng làm việc TP Hồ Chí Minh Độ tuổi: 22-30 Giới tính: Nam nữ Đặc điểm chung: trải qua chứng kiến việc bắt nạt nơi công sở Phạm vi nghiên cứu không gian: Đề thực nghiên cứu … công ty địa bàn TP Hồ Chí Minh Phạm vi nghiên cứu thời gian: Đề thực nghiên cứu từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm … 1.3.Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu định lượng Nghiên cứu thức sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng Mục đích nhằm đánh giá độ tin cậy, giá trị hội tụ phân biệt thang đo mơ hình nghiên cứu phân tích liệu để kiểm định mục tiêu nghiên cứu đề Dữ liệu phân tích thu thập thơng qua Bảng câu hỏi khảo sát với đối tượng nhân viên văn phòng làm việc khu vực Tp HCM phương pháp chọn mẫu thuận tiện Phương pháp sử dụng nghiên cứu mang ý nghĩa khám phá đối tượng nghiên cứu tương đối dễ tiếp cận Dữ liệu thu thập làm xử lý phần mềm thống kê SPSS để kiểm tra tiêu chí sau: - Kiểm tra, đánh giá độ tin cậy thông quan hệ số Cronbach’s Alpha; Kiểm tra giá trị hội tụ, giá trị phân biệt thang đo rút gọn biến thơng qua phân tích nhân tố khám phá EFA; Phân tích hồi qui MMR, kiểm định giả thuyết nghiên cứu kiểm tra vi phạm giả định hồi qui 1.4.Ý nghĩa nghiên cứu Thơng qua kết nghiên cứu, đề tài có số đóng góp tri thức mặt lý luận thực tiễn, cụ thể sau: Về lý thuyết - Kiểm định thang đo phẫn nộ, ảnh hưởng, bất mãn cá nhân môi trường làm việc Tp HCM Về thực tiễn - Nghiên cứu nhằm mục đích trở thành khoa học để giúp nhà quản trị đánh giá tình hình nhân sự, mơi trường làm việc, mức độ áp lực nhân viên Kết nghiên cứu xác định yếu tố tác động đến phẫn nộ bất mãn công việc nhân viên -Từ xây dựng giải pháp giảm thiểu áp lực tăng cường quan tâm, hỗ trợ để giúp nhân viên thích nghi với áp lực tạo hài lịng cao cơng việc 1.5.Bố cục nghiên cứu Bố cục luận văn chia thành chương sau: Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU Trình bày tính cấp thiết đề tài; mục tiêu chung mục tiêu cụ thể; đối tượng phạm vi nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài; bố cục nghiên cứu Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU Trình bày sở lý luận mối quan hệ phong cách lãnh đạo chuyển dạng với cam kết cảm xúc, vượt qua hành vi công dân tổ chức giảng viên Đồng thời tiến hành phân tích giả thiết, mơ hình nghiên cứu trước nhằm xây dựng tảng cho việc lập luận hình thành nên mơ hình nghiên cứu Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trình bày quy trình nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng sử dụng để phân tích đo lường khái niệm nghiên cứu, xây dựng thang đo Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN Trình bày kết nghiên cứu, thông tin mẫu khảo sát, kiểm định mơ hình đo lường khái niệm nghiên cứu, phân tích đánh giá kết thu Chương 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ Trình bày tóm tắt kết nghiên cứu, nêu đóng góp hạn chế nghiên cứu thực tiễn tổ chức giáo dục, từ đề xuất hướng nghên cứu từ nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Các khái niệm nghiên cứu mơ hình Phần trình bày khái niệm mơ hình nghiên cứu - Key concept: Workplace Bullying -> Huân - Hậu tố: Absenteeism, intention to leave and work performance Theo Einarsen, S., Hoel, H., & Notelaers, G (2009), Absenteeism, intention to leave and work performance thang đo sức khỏe, bệnh tật, mặt khác đo vắng mặt, hiệu công việc ý định nghỉ việc Để sửa cho thang đo lệch nào, chúng tơi tính tốn tương quan tham số cách sử dụng tương quan thứ tự xếp hạng Spearman cho tất tương quan Các mối tương quan giống hệt mạnh mối tương quan báo cáo ngoại trừ bệnh rời đi, nơi kết cung cấp tương quan thấp 0,01 đến 0,02 với thang NAQ Mối tương quan tổng NAQ-R GHQ-12 phàn nàn bệnh tâm thần tương ứng có ý nghĩa thống kê Tương quan việc tiếp xúc với bắt nạt tự đánh giá hiệu công việc, nghỉ ốm ý định rời đáng kể, mức trung bình đến yếu, theo dự kiến phương hướng Điểm cao NAQ-R có liên quan đến nhiều phàn nàn sức khỏe, giảm hiệu suất, nghỉ ốm tăng lên điểm cao lớn xu hướng rời bỏ công việc người Theo ba yếu tố NAQ-R lo ngại, mối tương quan mạnh tìm thấy bắt nạt liên quan đến công việc (NAQR-work), với mối tương quan yếu tìm thấy đe dọa thể chất (NAQR-Physical Intimidation) Mental and psychosomatic health Theo Grayson, D A., Bridges, K., Duncan-Jones, P., & Goldberg, D P (1987) Mental and psychosomatic health xem lo âu, chúng không trùng với đặc điểm trầm cảm Điều chẩn đoán Chậm phát triển Suy nhược thần kinh hệ thống IDCATEGO, nhiên, có đặc điểm kéo dài phiền muộn Chẩn đốn trầm cảm với cao độ có ngưỡng từ 0-65 Về bệnh tật mức độ nghiêm trọng có nghĩa chẩn đốn khác phân tách xác dân số thành bệnh với người bệnh khác nhau, từ 26% chán nản đến 8% chán nản Tính chất bệnh trầm cảm chẩn đốn lập luận mạnh mẽ để có nhìn chiều trầm cảm + biến lại -Bảng thang đo biến STT Tên biến Bắt nạt nơi làm việc (Workplace Bullying) Hành vi im lặng (Silence behavior) Kiệt quệ mặt cảm xúc (Emotional exhaustion – EE) Nhận diện tổ chức (Organizational identification) Che giấu kiến thức (Knowledge hiding) Sự hạnh phúc nhân viên (Employees’ well-being) Vắng mặt, ý định nghỉ việc hiệu công việc (Absenteeism, intention to leave and work performance) Rối loạn tinh thần tâm thần (Mental and psychosomatic health) 2.2 Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan 2.2.1 Nghiên cứu Elge Hoel Cary L Cooper (2003) Nghiên cứu Elge Hoel Cary L Cooper thực nghiên cứu tình trạng bắt nạt cơng sở xảy thường xuyên với tỷ lệ trung bình nạn nhân tổng số nhân viên mà phần nhiều nạn nhân lao động trí thức Elge Hoel Cary L Cooper đề xuất yếu tố hành vi bắt nạt nhiều hình thức (Zapf, 1999b): Bắt nạt công việc, tẩy chay, công cá nhân sống cá nhân họ, lan truyền tin đồn Ngoài ra, bạo lực thể chất de dọa bạo lực thể chất công niềm tin tơn giáo, trị nạn nhân xem hình thức bắt nạt Dù vậy, thực tế, trường hợp bắt nạt xảy hình thức này, thay vào đó, công phương diện tâm lý thường sử dụng kẻ bắt nạt nhiều Nghiên cứu rằng, Bắt nạt công sở thường hành động đơn lẻ mà thường thực trình thường kéo dài trung bình từ 15-18 tháng nạn nhân bị lập né tránh cách rõ ràng, bị sỉ nhục trích q mức nơi cơng cộng bị biến thành trò cười Ở giai đoạn cuối, bạo lực thể chất tinh thần kẻ bắt nạt sử dụng Trong số nạn nhân nạn bắt nạt cơng sở, có đến 2/3 nữ, có 1/3 nam giới, nữ giới có nhiều khả bị nam giới bắt nạt, trường hợp ngược lại xảy Trong đa số trường hợp, kẻ bắt nạt nhóm từ 2-4 người, bao gồm nam nữ, chiếm khoảng 50% trường hợp Số lượng kẻ bắt nạt nhiều, thời gian bắt nạt kéo dài 2.2.2 Nghiên cứu Azizi Yahaya cộng (2012) Azizi Yahaya cộng nghiên cứu phân tích mối quan hệ bắt nạt nơi công sở hiệu công việc nhân viên Kết nghiên cứu cho thấy bắt nạt nơi làm việc vấn đề nghiêm trọng dẫn đến thiệt hại thể chất lẫn tinh thần người lao động, ra, công ty chịu thiệt hại gây hiệu cơng việc giảm sút, nhân viên thiếu nhiệt huyết thiệt hại tài liên quan Biến nhân tố bắt nạt nơi công sở xác định dựa nghiên cứu Guy Notelaers Helge Hoel khẳng định hậu việc bị bắt nạt nơi làm việc thông qua thang đo từ việc vấn, trả lời câu hỏi Định nghĩa yếu tố dựa nghiên cứu Elge Hoel Cary L Cooper (2003) Các biến mơ hình nghiên cứu dựa nghiên cứu có liên quan như: - - - - Work Related Bullying: tất hành động thực hành lặp lặp lại hướng đến nhiều người lao động mà nạn nhân không mong muốn, thực cách cố ý vô ý thức, rõ rang gây hậu đến tinh thần bẽ mặt, xúc phạm đau khổ, điều cản trở hiệu công việc gây môi trường làm việc khó chịu (Einarsen Raknes, 1997) Person Related Bullying: dạng căng thẳng có khả gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe người lao động, có khả dẫn đến triệu chứng tâm lý-thể chất, thay đổi tâm trạng tính cách, rối loạn tâm thần chẳng hạn rối loạn lo âu-trầm cảm, rối loạn điều chỉnh mãn tính rối loạn căng thẳng sau chấn thương Người hành vi bắt nạt có liên quan sỉ nhục cơng khai, phớt lờ, lăng mạ, lan truyền tin đồn lời dị nghị, xâm phạm quyền riêng tư, la hét, v.v (Beswick, Gore, Palferman, 2006) Workplace Bullying: cơng thường xun cá nhân hóa nhằm vào đồng nghiệp đồng nghiệp khác việc sử dụng hành vi trừng phạt tình cảm tâm lý (Arynne, 2009) 2.2.3 Nghiên cứu Zhu Yao, Xianchun Zhang, Jinlian Luo Hui Huang (2019) Nghiên cứu Zhu Yao, Xianchun Zhang, Jinlian Luo Hui Huang (2019) khám phá từ góc độ lý thuyết, nghiên cứu đưa kết luận chế bên bắt nạt nơi làm việc che giấu kiến thức, từ góc độ quản lý, làm giảm khả có hành vi che giấu kiến thức nhân viên Bắt nạt nơi làm việc làm ảnh hưởng đến kiệt quệ mặt tinh thần tính gắn bó nhân viên, từ ảnh hưởng đến hành vi che giấu kiến thức nhân viên ảnh hưởng mối quan hệ tác động trung gian cạn kiệt cảm xúc gắn bó với nơi làm việc Tuy nhiên, nghiên cứu bỏ qua nhân tố bắt nạt nơi làm việc với nguồn lao động trí thức, nguồn lực quan trọng phát triển kinh tế Thang đo nghiên cứu sử dụng từ nhiều nguồn nghiên cứu có liên quan, thang đo kiểm định bảng câu hỏi với 220 sinh viên MBA từ hai trường đại học Thượng Hải Trường Sa (208 bảng câu hỏi hợp lệ thu thập) người tham gia báo cáo bảng câu hỏi dễ hiểu không gặp khó khăn làm Thang đo biến lấy sau: - Workplace bullying: Thang đo bao gồm yếu tố phát triển Einarsen cộng (2009) sử dụng để đo lường bắt nạt nơi làm việc Thang đo phản ánh đầy đủ tình hình nhân viên R&D tổ chức Các mục mẫu bao gồm "Bị sỉ nhục - - - - chế giễu liên quan đến công việc" "Ai giữ thơng tin ảnh hưởng đến hiệu suất bạn", v.v Forgiveness climate: yếu tố lấy từ thang đo phát triển nghiên cứu Cox (2011) phát triển để đo lường môi trường tha thứ, Các mục mẫu bao gồm “trong công việc, thành viên tổ chức khơng có ghen tị hay oán giận” “về xúc phạm từ đồng nghiệp khác, thành viên tổ chức bao dung lẫn ”, v.v Emotional exhaustion: thang đo gồm yếu tố từ nghiên cứu Maslach Jackson (1981) để đo lường mức độ cạn kiệt cảm xúc Các mục mẫu “Khi bạn thức dậy vào buổi sáng, bạn cảm thấy mệt mỏi với suy nghĩ phải đối mặt với ngày nơi làm việc” “Tôi thường cảm thấy mệt mỏi tan sở”, v.v Organizational identification: yếu tố xác định tổ chức từ nghiên cứu Mael Ashforth (1992) Các mục mẫu “khi nói tổ chức chúng tơi, tơi thường nói‘ ’hơn là‘ họ ’”, “thành công tổ chức thành công tôi”, v.v Knowledge hiding: 12 yếu tố phát triển từ nghiên cứu Connelly cộng (2012) sử dụng để đo lường ẩn kiến thức Các mục mẫu bao gồm “Đồng ý giúp anh / cô chưa thực có ý định” “Đã nói không biết, làm”, v.v 2.2.4 Nghiên cứu Namra Jamshaid Sadia Arshad (2020) Nghiên cứu Namra Jamshaid Sadia Arshad nghiên cứu chịu đựng im lặng bị bắt nạt nơi làm việc vai trò vi phạm hợp đồng tâm lý, hành vi nhân từ tâm lý tích cực Kết nghiên cứu cho thấy nhận thức vi phạm điều khoản hợp đồng tâm lý tác động đến hòa giải mối quan hệ bắt nạt im lặng Hợp đồng tâm lý, đó, nghĩa vụ nhận thức mối quan hệ người sử dụng lao động người lao động dựa cách giải thích mang tính chủ quan cao cảm giác vi phạm tác động mạnh mẽ đến hành vi nhân viên giải thích phần số tác động có hại liên quan đến bắt nạt nghiên cứu Sự tương tác có hại ngày gia tăng với hành vi sai trái dẫn đến suy giảm lực nhân viên Biến nhân tố tác động đến bắt nạt nơi công sở xác định dựa nghiên cứu Elge Hoel Cary L Cooper (2003) Những nhân tố mô hình nghiên cứu lấy từ nghiên cứu có liên quan như: - - Workplace Bullying đo lường 22 yếu tố bảng câu hỏi Negative Act Questionnaire (NAQ-R) từ nghiên cứu Einarsen cộng (2009) bao gồm Consisting of three subscalesas work-related, person-related and physically intimidating bullying PCV lấy từ yếu tố dựa nghiên cứu Robinson and Morrison (2000) Benevolent behavior dựa yếu tố lấy từ nghiên cứu Van der Vegt cộng (2003) PsyCapis đo lường 24 yếu tố áp dụng từ Luthans cộng (2007) Silence(defensive, relational, ineffectual) behaviors đo lường 15 yếu tố dựa nghiên cứu từ Brinsfield (2013) 2.3 Giả thuyết nghiên cứu mơ hình nghiên cứu đề xuất Qua nhiều mơ hình nghiên cứu, tác giả nhận thấy mơ hình có nét đặc trưng riêng biệt ngày cải thiện yếu tố phù hợp phát triển vấn đề sâu Nghiên cứu Elge Hoel Cary L Cooper (2003) xem tiền đề cho nghiên cứu sau Nghiên cứu đặc điểm nhận biết cụ thể vấn đề bắt nạt nơi làm việc khơng phải trình xảy thường xuyên Tuy nhiên, nghiên cứu đưa yếu tố, hình thức khảo sát liên quan đến hành động đối tượng liên quan đến bắt nạt nơi làm việc mà chưa làm rõ hậu nghiêm trọng mà bắt nạt nơi làm việc ảnh hưởng đến doanh nghiệp Nghiên cứu Azizi Yahaya cộng (2012) tập trung phân tích mối quan hệ bắt nạt nơi cơng sở hiệu công việc nhân viên cho thấy bắt nạt nơi làm việc vấn đề nghiêm trọng dẫn đến thiệt hại thể chất lẫn tinh thần người lao động, ra, công ty chịu thiệt hại gây hiệu cơng việc giảm sút, nhân viên thiếu nhiệt huyết thiệt hại tài liên quan Nghiên cứu Namra Jamshaid Sadia Arshad (2020) góp phần cải thiện cho lĩnh vực nghiên cứu Nghiên cứu Azizi Yahaya cộng (2012 cho thấy nhận thức vi phạm điều khoản hợp đồng tâm lý tác động đến hòa giải mối quan hệ bắt nạt im lặng nhận thức vi phạm điều khoản hợp đồng tâm lý tác động đến hòa giải mối quan hệ bắt nạt im lặng Qua nhiều mơ hình nghiên cứu, tác giả nhận thấy mơ hình nghiên cứu Zhu Yao, Xianchun Zhang, Jinlian Luo Hui Huang (2019) phù hợp với hướng tiếp cận đề tài nhân tố tác động đến vấn nạn bắt nạt nhân viên nơi làm việc khu vực thành phố Hồ Chí Minh Tác giả thay thang đo đo lường căng thẳng công việc để phù hợp với đối tượng nghiên cứu nhân viên văn phòng làm việc khu vực thành phố Hồ Chí Minh Đồng thời, sử dụng thang đo Notelaers (2009) nhân tố tác động đến bắt nạt nơi làm việc Mơ hình nghiên cứu đề tài “Tác động từ quan tâm tổ chức lên mối quan hệ căng thẳng hài lòng công việc nhân viên kinh doanh” xây dựng theo mơ hình bên Vắng mặt, ý định nghỉ việc hiệu công việc (Absenteeism, intention to leave and work performance) Hành vi Im lặng (Silence Behavior) Kiệt quệ cảm xúc (Emotional exhaustion) Bắt nạt nơi công sở (Workplace Bullying) Nhận diện tổ chức (Organizational identification) Che giấu kiến thức (Knowledge hiding) Phúc lợi nhân viên (Employees’ well-being) Rối loạn tinh thần tâm thần (Mental and psychosomatic health) Các giả thiết nghiên cứu - - - Gỉa thiết H1: Vắng mặt, ý định nghỉ việc hiệu công việc (Absenteeism, intention to leave and work performance) Gỉa thiết lấy từ nghiên cứu Notelaers, G (2009) đo lường likert Phù hợp với hướng nghiên cứu đề tài Gỉa thiết H2: Hành vi Im lặng (Silence Behavior) Gỉa thiết lấy từ nghiên cứu Notelaers, G (2009) đo lường likert Phù hợp với hướng nghiên cứu đề tài Gỉa thiết H3: Kiệt quệ cảm xúc (Emotional exhaustion) Giả thiết lấy từ nghiên cứu Maslach Jackson (1981) để đo lường mức độ cạn kiệt cảm xúc Phù hợp với hướng nghiên cứu đề tài - Gỉa thiết H4: Nhận diện tổ chức (Organizational identification) Gỉa thiết xác định tổ chức từ nghiên cứu Mael Ashforth (1992) Phù hợp với hướng nghiên cứu đề tài - Gỉa thiết H5: Che giấu kiến thức (Knowledge hiding) Gỉa thiết phát triển từ nghiên cứu Connelly cộng (2012) sử dụng để đo lường ẩn kiến thức Gỉa thiết H6: Phúc lợi nhân viên (Employees’ well-being) Gỉa thiết H7: Rối loạn tinh thần tâm thần (Mental and psychosomatic health) Gỉa thiết lấy từ nghiên cứu Goldberg, D P (1987) đo lường likert Phù hợp với hướng nghiên cứu đề tài CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU Phương pháp nghiên cứu định lượng: Nghiên cứu thực phương pháp nghiên cứu định lượng, thực thông qua bảng câu hỏi khảo sát Dữ liệu thu thập đem phân tích qua phần mềm SPSS để đánh giá độ tin cậy, giá trị phân biệt, giá trị hội tụ thang đo, đánh giá mơ hình nghiên cứu thông qua phương pháp hồi quy MMR chứng minh giả thuyết nghiên cứu 3.1 Mẫu nghiên cứu: Để mẫu đạt kết tốt mẫu nghiên cứu chọn theo phương pháp thuận tiện thông qua Bảng câu hỏi khảo sát với 300 mẫu công ty TPHCM tương ứng với 21 quận, huyện Đối tượng khảo sát nhân viên văn phòng độ tuổi từ 22-35 tuổi 3.2 Bảng khảo sát: Sơ lược nội dung bảng khảo sát sau Câu hỏi thông tin gạn lọc: - Giới tính : Nam, Nữ - Độ tuổi: 22-25; 26-30; 31-35 - Chức vụ tại: Nhân viên, Trưởng/phó phịng, khác - Nơi làm việc: (ứng viên trả lời theo quận) - Bạn gặp trường hợp bắt nạt nơi công sở chưa? + Là nạn nhân + Đã bắt nạt người khác + Là người chứng kiến + Chưa AI Câu hỏi: Bắt nạt nơi làm việc (Workplace bullying) I Ứng viên vui lịng cho biết tần suất phát biểu Mức độ đồng ý tính theo thang điểm từ đến sau: Không Biến quan sát WB WB WB WB WB WB WB WB WB WB WB 10 WB 11 WB 12 WB 13 WB 14 WB 15 WB 16 WB 17 WB 18 WB 19 WB 20 WB 21 WB 22 Hành vi im lặng (Silence Behavior) Ứng viên vui lịng cho biết mức độ đồng ý phát biểu Mức độ đồng ý tính theo thang điểm từ đến sau: Hồn tồn khơng đồng ý Biến quan sát DS DS DS DS DS DS RS RS RS RS RS RS IS IS IS IS IS IS Kiệt quệ mặt cảm xúc (Emotional exhaustion – EE) - Ứng viên vui lòng cho biết tần suất trạng thái Mức độ tính theo thang điểm từ đến 6: Vài lần năm - Ứng viên vui lòng cho biết cường độ trạng thái Mức độ tính theo thang điểm từ đến 7: Rất nhẹ, không đáng ý Biến quan sát EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE Nhận diện tổ chức (Organizational identification) Ứng viên vui lòng cho biết mức độ đồng ý phát biểu Mức độ đồng ý tính theo thang điểm từ đến sau: Hoàn tồn khơng đồng ý Biến quan sát OI OI OI OI OI OI OI Che giấu kiến thức (Knowledge hiding) Ứng viên vui lòng cho mức độ đồng ý nhận định Mức độ tính theo thang điểm từ đến 7: Hồn tồn khơng phải Biến quan sát EH EH EH EH EH PD PD PD PD PD RH RH RH RH RH Sự hạnh phúc nhân viên (Employees’ well-being) 6.1 Sự hài lịng cơng việc (Job satisfaction) Ứng viên vui lịng cho biết mức độ đồng ý phát biểu Mức độ đồng ý tính theo thang điểm từ đến sau: Hồn tồn khơng đồng ý Biến quan sát JS JS JS JS JS JS 6.2 Sức khỏe tâm lý (Psychological well-being) Ứng viên vui lịng cho biết tần suất phát biểu Mức độ đồng ý tính theo thang điểm từ đến sau: Không Biến quan sát PWB PWB PWB PWB PWB PWB PWB Tôi có sức khỏe tổng qt tốt (General health) Tơi ln cảm thấy có sức sống (Vitality) Vắng mặt, ý định nghỉ việc hiệu công việc (Absenteeism, intention to leave and work performance) Ứng viên vui lòng cho biết tần suất phát biểu Mức độ đồng ý tính theo thang điểm từ đến sau: - “Bạn phải nghỉ làm ngày bệnh tháng cuối?” - “Bạn có ý định nghỉ việc khơng?” - “Bạn từ bỏ cơng việc tháng qua?” Hãy đánh giá hiệu suất bạ Rối loạn tinh thần tâm thần (Mental and psychosomatic health) Ứng viên vui lòng cho biết tần suất phát biểu Mức độ đồng ý tính theo thang điểm từ đến sau: Không Biến quan sát MPH MPH MPH MPH MPH MPH MPH MPH MPH MPH MPH 10 MPH 11 MPH 12 3.3 Xử lí liệu: 1) Đánh giá độ tin cậy (Cronbach’s alpha) Kiểm tra hệ số tương quan biến tổng Kiểm tra hệ số Cronbach’s alpha 2) Phân tích nhân tố (EFA) Kiểm tra hệ số tải nhân tố Kiểm tra tổng phương sai trích Kiểm tra hệ số KMO 3) Hồi quy MMR Hồi quy thứ bậc: (1) Các biến độc lập biến phụ thuộc (2) Biến độc lập, biến điều tiết (vai trò biến độc lập) biến phụ thuộc (3) Biến độc lập, biến điều tiết, biến tương tác biến phụ thuộc Xác định ∆R2 Xác định β* 4) Kiểm định giả thuyết ... nghiên cứu Einarsen cộng (2009) bao gồm Consisting of three subscalesas work-related, person-related and physically intimidating bullying PCV lấy từ yếu tố dựa nghiên cứu Robinson and Morrison (2000)... cứu - Key concept: Workplace Bullying -> Huân - Hậu tố: Absenteeism, intention to leave and work performance Theo Einarsen, S., Hoel, H., & Notelaers, G (2009), Absenteeism, intention to leave... (Emotional exhaustion) Bắt nạt nơi công sở (Workplace Bullying) Nhận diện tổ chức (Organizational identification) Che giấu kiến thức (Knowledge hiding) Phúc lợi nhân viên (Employees? ?? well-being)
- Xem thêm -

Xem thêm: The impact of workplace bullying on employees in ho chi minh city , The impact of workplace bullying on employees in ho chi minh city