0

Thực trạng và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại thành phố Hồ Chí Minh

12 3 0
  • Thực trạng và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại thành phố Hồ Chí Minh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 11:50

Bài viết phân tích thực trạng 39 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thiết kế - thử nghiệm sản phẩm và thương mại hóa sản phẩm được hỗ trợ từ Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao (SHTP-IC) và Nông nghiệp Công nghệ cao (AHTP) tại TPHCM. Qua đó, đề xuất giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thời gian tới. 57 TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số 11 (279) 2021 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ DIỄM THU* Thời gian gần đây, sóng khởi nghiệp hình thành phát triển mạnh mẽ Việt Nam Hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia, đạt nhiều kết quả, góp phần thúc đẩy hình thành phát triển doanh nghiệp đổi sáng tạo Bài viết phân tích thực trạng 39 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi sáng tạo, thiết kế thử nghiệm sản phẩm thương mại hóa sản phẩm hỗ trợ từ Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao (SHTP-IC) Nông nghiệp Cơng nghệ cao (AHTP) TPHCM Qua đó, đề xuất giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp thúc đẩy khởi nghiệp đổi sáng tạo thời gian tới Từ khóa: khởi nghiệp, đổi sáng tạo, chu kỳ sống doanh nghiệp, TPHCM Nhận ngày: 06/7/2021; đưa vào biên tập: 08/7/2021; phản biện: 22/9/2021; duyệt đăng: 20/11/2021 DẪN NHẬP Nghị định số 80/2021/NĐ-CP Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ, quy định chi tiết số điều luật cho doanh nghiệp nhỏ vừa khởi nghiệp sáng tạo, cụ thể hóa số quy định liên quan đến việc hỗ trợ sở ươm tạo, sở kỹ thuật; hỗ trợ công nghệ, đào tạo; thử nghiệm, hồn thiện sản phẩm, mơ hình kinh doanh mới; hỗ trợ truyền thơng, xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo… Đây để bộ, ngành liên quan tiếp tục cập nhật, hướng dẫn triển khai sách hoạt động Theo báo cáo Sở Khoa học * Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ Công nghệ TPHCM, qua năm (2017-2019) triển khai thực Quyết định số 1339/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TPHCM phê duyệt kế hoạch hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp TPHCM, Thành phố có gần 900 nhóm (cá nhân, tổ chức) tham gia hoạt động khởi nghiệp nhiều lĩnh vực, cụ thể: 24 sở ươm tạo hoạt động kết nối hỗ trợ cho 1.677 dự án khởi nghiệp phát triển ý tưởng kinh doanh, có 12 doanh nghiệp gọi vốn thành công 20 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi sáng tạo cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khoa học công nghệ Hơn nữa, Thành phố hỗ trợ đào tạo - tư vấn cho 7.100 doanh nghiệp đổi sáng tạo, hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp cho 140 giảng 58 LÊ DIỄM THU – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HỖ TRỢ… viên 20 trường đại học, hình thành đội ngũ giảng viên giảng dạy khởi nghiệp đổi sáng tạo (dẫn theo Minh Trai, 2019) Qua đó, cho thấy vườn ươm đóng vai trị “bà đỡ” cho doanh nghiệp khởi nghiệp, giúp doanh nghiệp tránh rủi ro bước đầu khởi nghiệp Sau thời gian hoạt động, số mơ hình vườn ươm thành cơng, đem lại tín hiệu tích cực cho thị trường, đồng thời giúp doanh nghiệp tồn phát triển, đặc biệt giai đoạn đầu khởi nghiệp Tuy nhiên, trình ươm tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp gặp phải khó khăn, thách thức q trình hình thành phát triển từ việc hình thành ý tưởng, chuyển hóa ý tưởng đến thương mại hóa sản phẩm Phạm vi viết này, tác giả tập trung phân tích làm rõ thực trạng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi sáng tạo hỗ trợ Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao (SHTPIC)(1) Nông nghiệp Công nghệ cao (AHTP)(2) TPHCM, sở đề xuất giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp đổi sáng tạo cho TPHCM nói riêng nước nói chung CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Khái niệm khởi nghiệp kinh doanh khởi nghiệp đổi sáng tạo Có nhiều khái niệm “khởi nghiệp” (startup) Trong What’s A Startup? First Principles (Blank, 2010) khởi nghiệp hiểu doanh nghiệp tổ chức tạm thời, thiết kế để tìm mơ hình hoạt động lặp lại mở rộng nhanh chóng Chính vậy, khởi nghiệp chìa khóa tăng trưởng kinh tế, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nhiều quốc gia giới Khởi nghiệp kinh doanh xem q trình tạo doanh nghiệp có tính động, sáng tạo đổi góp phần tạo tăng trưởng việc làm (Schroeter, 2009) Theo Ekaterina Nagui (2015), khởi nghiệp đổi sáng tạo nhấn mạnh đến việc kinh doanh dựa ý tưởng sáng tạo, chấp nhận rủi ro lớn để phá vỡ cấu trúc trật tự kinh tế hữu, tạo mơ hình kinh doanh thơng qua giới thiệu sản phẩm/dịch vụ mới, độc đáo hữu ích, giới thiệu phương thức sản xuất mới, tạo giá trị mới, có hiệu cao, vượt trội cạnh tranh Theo Luật Doanh nghiệp vừa nhỏ (2017), khởi nghiệp đổi sáng tạo hiểu q trình thực hóa ý tưởng kinh doanh hình thành mơ hình kinh doanh có giá trị tăng cao, có khả tăng trưởng nhanh thơng qua ứng dụng thành tựu nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, quản lý để nâng cao hiệu kinh tế, suất, chất lượng giá trị sản phẩm 2.2 Các giai đoạn chu kỳ sống doanh nghiệp khởi nghiệp đổi sáng tạo Có nhiều lý thuyết mơ tả giai đoạn phát triển khởi nghiệp Nhìn chung, 59 TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số 11 (279) 2021 tiếp cận có điểm chung đề cập đến giai đoạn đầu khởi nghiệp khác cách phân chia giai đoạn trình này, nội dung cụ thể giai đoạn, đặc biệt điểm kết thúc giai đoạn khởi nghiệp Mơ hình David Stokes Nick Wilson (2006) hiệu chỉnh giai đoạn chu kỳ sống doanh nghiệp khởi nghiệp đổi sáng tạo Đây tiền đề để Peitsche (2020) đề xuất giai đoạn chu kỳ này, giai đoạn đầu thuộc thời kỳ trước thành lập doanh nghiệp giai đoạn thuộc thời kỳ sau thành lập doanh nghiệp (Bảng 1) Bảng Các giai đoạn chu kỳ sống doanh nghiệp khởi nghiệp đổi sáng tạo Giai đoạn Đặc trưng Hoạt động chủ yếu Các yếu tố cần thiết Các hỗ trợ Hình thành ý tưởng kinh doanh Phát triển ý tưởng Sáng tạo, trực giác công cụ sáng tạo; kinh nghiệm nhận dạng hội thị trước trường trực giác; tìm kiếm nguồn lực sẵn có Hệ thống giáo dục; Các sở nghiên cứu; thi sáng tạo khởi nghiệp; không gian làm việc chung Chuyển hóa ý tưởng thành sản phẩm hay dịch vụ mẫu Thẩm định khả thi thị trường; tạo kết nối cam kết thành viên; xây dựng đội nhóm; tìm kiếm nguồn lực đánh giá khả thi thị trường, công nghệ, tổ chức tài Tinh thần khởi nghiệp kinh doanh; nguồn lực sở vật chất, tài cơng nghệ Các trường đại học; viện nghiên cứu: vườn ươm doanh nghiệp; hỗ trợ tài từ gia đình, bạn bè nhà đầu tư thiên thần Tạo lập doanh nghiệp lên Khởi kế hoạch sự/ marketing để Thương tung sản mại phẩm thị hóa trường Lập kế hoạch kinh doanh kế hoạch thương mại hóa; tìm nguồn lực bổ sung Mạng tương tác để giới thiệu sản phẩm; chương trình hỗ trợ để tiếp cận chuỗi phân phối Các vườn ươm doanh nghiệp; tổ chức tăng tốc khởi nghiệp; tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý kế toán; nhà đầu tư thiên thần Có số đơn hàng doanh Tồn số chưa đạt mức hòa vốn Tiếp cận khách hàng; sử dụng kỹ thuật marketing khởi nghiệp; tiếp tục hoàn thiện sản phẩm Nguồn vốn đầu tư; chương trình hỗ trợ tiếp cận khách hàng; kỹ marketing Các nhà tư vấn (Mentor); tổ chức cung cấp chương trình tăng tốc khởi nghiệp; đầu tư thiên thần đầu tư mạo hiểm Sáng tạo Phát triển 60 Thành công Cất cánh Tăng quy mô LÊ DIỄM THU – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HỖ TRỢ… Tăng số lượng đơn hàng, bắt đầu có lợi nhuận Mở rộng lượng khách hàng sở; nhận dạng nhãn hiệu thương hiệu; hoàn thiện cấu tổ chức quản trị doanh Nguồn lực tài chính; lực nghiệp Các tổ chức đào tạo - tư vấn; nhà đầu tư mạo hiểm, ngân hàng thương mại Định vị thương hiệu, hàng hóa chấp nhận, có thị phần đáng kể Cải tiến khả mở rộng quy mơ từ quy trình nguồn lực; nâng cao lực quản trị Nguồn lực tài chính; lực định hướng chiến lược; quản trị dòng tiền Các nhà đầu tư tư nhân, đầu tư mạo hiểm; ngân hàng thương mại ngân hàng đầu tư Khai thác mở rộng thị trường Khai thác hội thị trường cho tăng trưởng; thuê mướn nhà quản trị chuyên nghiệp; gọi vốn cổ phần; chăm lo đời sống doanh nghiệp khởi nghiệp Năng lực định Các ngân hàng đầu hướng chiến lược; tư, nhà đầu tư tạo liên kết tư nhân chiến lược; định giá tài sản trí tuệ; quản trị tài Nguồn: Peitsche, 2020 Các lý thuyết chu kỳ sống doanh nghiệp cung cấp tranh tổng quát giai đoạn hình thành, phát triển mở rộng quy mơ Qua đó, cho thấy nguyên nhân gây thất bại doanh nghiệp khởi nghiệp giai đoạn chu kỳ sống, nhà khởi nghiệp hay doanh nghiệp khởi nghiệp đối diện với thách thức khác khơng vượt qua thất bại Theo nghiên cứu khởi nghiệp toàn cầu GEM (2017) với 3.200 doanh nghiệp khởi nghiệp có 12 doanh nghiệp tồn có doanh nghiệp giới thiệu thành công sản phẩm dịch vụ thị trường tiếp tục phát triển (dẫn theo Bạch Thị Thanh Hà, 2017) Còn theo số liệu thống kê Việt Nam, trung bình có 70% doanh nghiệp khởi nghiệp thất bại năm đầu tiên, 20% thất bại năm thứ có 10% thành cơng (Thanh Giang, 2016) Trung bình chung, 90% doanh nghiệp khởi nghiệp thất bại hầu hết doanh nghiệp tốn nhiều thời gian tiền bạc vào sản phẩm dịch vụ không kỳ vọng (Marmer, Hermann, Berman, 2011) Do nhận dạng thách thức tìm cách giải từ thân nhà khởi nghiệp trợ giúp từ tác nhân khác hệ sinh thái khởi nghiệp yêu cầu thiết Từ kết dẫn chứng ứng với giai đoạn chu kỳ sống Peitches (2020), thấy doanh nghiệp khởi nghiệp không Việt Nam mà giới gặp phải khó khăn việc tồn thường thất bại giai đoạn đầu khởi doanh nghiệp Chính vậy, viết tập trung tìm hiểu giai 61 TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số 11 (279) 2021 đoạn đầu doanh nghiệp khởi nghiệp PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Bài viết vấn sâu thành viên sáng lập doanh nghiệp khởi nghiệp đổi sáng tạo (Start-up) hỗ trợ Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM Kết cho thấy thành viên quan tâm đến số vấn đề ba giai đoạn: sáng tạo (hình thành ý tưởng), phát triển (chuyển hóa ý tưởng thành sản phẩm) khởi (thương mại hóa sản phẩm dịch vụ cách khởi kinh doanh) Nội dung vấn sâu giúp thiết kế bảng câu hỏi theo thang đo Likert bậc tiến hành khảo sát vào tháng 11/2020 45 thành viên sáng lập doanh nghiệp khởi nghiệp đổi sáng tạo ươm tạo Vườn ươm Công nghệ cao Nông nghiệp Công nghệ cao TP HCM Trong tổng số 45 bảng câu hỏi số phản hồi 39 (tỷ lệ phản hồi 87%) với cấu mẫu sau: Bảng Mô tả mẫu khảo sát Tiêu thức phân loại Số lượng Tỷ trọng (%) Doanh nghiệp tư nhân 10,3 Công ty trách nhiệm hữu hạn 24 61,5 Công ty cổ phần 11 28,2 Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao 17 43.6 Công nghiệp công nghệ cao 22 56,4 Dưới 50 lao động 26 66,7 Từ 50 đến 100 lao động 13 33,3 Nam 32 82,1 Nữ 17,9 Nghề nghiệp người vấn Khoa học kỹ thuật 31 79,5 Khoa học xã hội 20,5 Kinh nghiệm làm việc trước khởi nghiệp người vấn Dưới năm 31 79,5 Từ đến 10 năm 7,7 Từ 10 đến 15 năm 12,8 Thời gian hoạt động Từ năm trở xuống doanh nghiệp Trên năm 24 61,5 15 38,5 Truyền thống kinh doanh người vấn Gia đình kinh doanh 28 71,8 Gia đình chưa kinh doanh 11 28,2 Tổng số 39 100 Loại hình doanh nghiệp Ngành Quy mơ Giới tính người vấn Các nhóm Nguồn: Lê Diễm Thu, 2020 62 LÊ DIỄM THU – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HỖ TRỢ… KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Thực trạng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi sáng tạo hỗ trợ Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM Kết xử lý phân tích liệu từ bảng câu hỏi khảo sát cho thấy: 4.1.1 Giai đoạn sáng tạo (hình thành ý tưởng) Các thành viên sáng lập nhấn mạnh hỗ trợ từ sở ươm tạo doanh nghiệp đổi sáng tạo, giúp cho doanh nghiệp hồn thiện tính độc đáo ý tưởng, tạo sản phẩm đổi cơng nghệ Thứ nhất, tính sản phẩm: chủ doanh nghiệp khởi nghiệp nhấn mạnh đến ý tưởng kinh doanh, sản phẩm dịch vụ hoàn toàn thị trường (giá trị trung bình 4), so với việc ứng dụng có thị trường nước ngồi chưa có thị trường nước (giá trị trung bình 3,7) Bên cạnh đó, tính xuất phát chủ yếu từ cải tiến sản phẩm hữu thị trường (nhận giá trị trung bình 4,3), chưa xuất phát từ mà khách hàng cần có nhu cầu chưa đáp ứng để tạo sản phẩm/dịch vụ Thứ hai, nhận dạng tiến kỹ thuật cho phép làm sản phẩm (4,7) cải tiến công nghệ (4,3) Trong việc khai thác phát minh sáng chế hết thời gian sử dụng để tạo sản phẩm/dịch vụ chưa ứng dụng nhiều (giá trị trung bình 3,3), điều cho thấy việc tiếp cận nguồn thông tin phát minh sáng chế hạn chế 4.1.2 Giai đoạn phát triển (chuyển hóa ý tưởng thành sản phẩm) Cơ sở ươm tạo doanh nghiệp hỗ trợ tốt hoạt động phân tích khả thi đặc biệt phân tích khả thi cơng nghệ chưa tốt việc hỗ trợ doanh nghiệp phân tích khả thi thị trường, tài nguồn lực, hạn chế đơn vị ươm tạo doanh nghiệp tập trung vào công nghệ kỹ thuật sản xuất Thứ nhất, đánh giá khả thi thị trường, chủ doanh nghiệp khởi nghiệp tập trung vào việc nhận dạng khách hàng mục tiêu, mức họ sẵn lòng chi trả quy mô thị trường (các giá trị trung bình 4,4; 4,2 4,3), mà quan tâm nhu cầu mua tần suất mua khách hàng (giá trị trung bình 3,6 3,5) Thứ hai, thành viên sáng lập doanh nghiệp quan tâm nhiều đến khả thi trang thiết bị nguyên vật liệu cho sản xuất (các giá trị trung bình 4,4 4,3) mà qn vai trị nhân cơng - yếu tố quan trọng ngành thâm dụng kỹ thuật (trong sản xuất công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao); quan tâm đến nguồn lực khác huy động để tăng sản lượng quy mô (các giá trị trung bình 3,8 TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số 11 (279) 2021 3,5) Tương tự vậy, nguồn lực tài huy động từ nhiều nguồn khác nhau, mối quan tâm lớn doanh nghiệp tập trung vào quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần khả tự huy động (các giá trị trung bình 4,6; 4,3 4,2); nguồn lực khác huy động từ người thân, tín dụng thương mại mua vật tư nguyên liệu khả tự sinh tồn từ chi phí thấp lại trọng (các giá trị trung bình 3,7; 3,8 3,9) Thứ ba, chủ doanh nghiệp khởi nghiệp quan tâm đến khả thi công nghệ, cho phép làm sản phẩm có chất lượng cao (4,7), đáp ứng yêu cầu tính thuộc tính sản phẩm (4,5), tăng suất (4,5) tạo sản phẩm (4,4) 4.1.3 Giai đoạn khởi sự/thương mại hóa) Sự hỗ trợ tập trung vào hoạt động thử nghiệm sản phẩm thị trường để tái thiết kế, hỗ trợ thông tin thị trường, tiếp cận khách hàng chuỗi cung ứng chưa đạt mức mà doanh nghiệp khởi nghiệp mong muốn Thứ nhất, hai hoạt động quan trọng hoàn thiện thiết kế sản phẩm thử nghiệm sản phẩm chủ doanh nghiệp triển khai hồn thiện q trình ươm tạo (điểm trung bình tổng thể 4,3 4,5) Đối với hoạt động thiết kế sản phẩm, doanh nghiệp nhấn mạnh đến việc thực xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm quy 63 trình sản xuất (giá trị trung bình 4,5), hồn thiện liên tục tính thuộc tính sản phẩm (4,4) thử nghiệm kỹ thuật (4,4) Đối với thử nghiệm sản phẩm, điều chỉnh dựa thử nghiệm thị trường đăng ký tiêu chuẩn chất lượng trước thương mại hóa quan tâm thực (các giá trị trung bình 4,3; 4,6 4,5) Thứ hai, giai đoạn thương mại hóa sản phẩm Giá trị trung bình bốn hoạt động 4,6; 4,5; 4,3 4,3 Doanh nghiệp chủ động tiếp cận thông tin thị trường mức trung bình (3,8 so với trung bình 3) Mức độ khó khăn khơng q lớn (3,5 3,4 so với giá trị trung bình 3) tiếp cận thị trường kênh phân phối Trong đó, khó khăn lớn việc tìm kiếm hợp đồng tiêu thụ (4,3) nắm bắt thông tin thị trường Các yếu tố khác giá thị trường không ổn định, bị ép giá người mua, tiếp cận người mua sản lượng cung ứng không đủ lớn cho đơn hàng vấn đề khó khăn doanh nghiệp khởi nghiệp (giá trị nhận yếu tố theo thứ tự nêu 3,6; 3,2; 3,1 3,1) Khó khăn lớn tiếp cận kênh phân phối doanh nghiệp việc chưa định dạng thương hiệu (4,0) bán hàng theo hình thức trả chậm gây thiếu hụt nguồn vốn lưu động doanh nghiệp (4,0) Các vấn đề khác bảo quản, 64 LÊ DIỄM THU – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HỖ TRỢ… tồn trữ, chứng nhận chất lượng tiếp cận kênh phân phối khơng gây khó khăn cho doanh nghiệp (giá trị mức trung bình 4.2 Một số nhận xét Kết khảo sát thực tế đa số doanh nghiệp tham gia ươm tạo đáp ứng lĩnh vực ươm tạo, có kiến thức, có ý tưởng sản phẩm, cụ thể: dựa kết phân tích liệu phần 4.1.1, cho thấy tính sản phẩm chủ doanh nghiệp khởi nghiệp nhấn mạnh đến ý tưởng kinh doanh, sản phẩm dịch vụ hoàn toàn thị trường Tuy nhiên, thiếu kinh nghiệm nên chọn hướng tiếp cận thị trường không phù hợp, điều dẫn đến: Thứ nhất, doanh nghiệp khởi nghiệp trọng nhiều đến việc thiết kế, hoàn thiện sản phẩm quy trình cơng nghệ q trình ươm tạo vườn ươm lại chưa chuẩn bị cho giai đoạn thương mại hóa thơng qua xúc tiến thương mại, kênh phân phối tiếp cận thị trường… Do giai đoạn doanh nghiệp khởi nghiệp gặp nhiều khó khăn phải đối mặt với dòng tiền mặt ròng âm cần nhiều hỗ trợ để xâm nhập thị trường Thứ hai, tâm lý chủ quan việc đánh giá khó khăn tiếp cận thị trường tiếp cận kênh phân phối Các giá trị trung bình thể mức độ khó khăn doanh nghiệp khởi nghiệp liên quan đến tính sống cịn thành cơng hoạt động thương mại Thứ ba, hoạt động vườn ươm tập trung vào việc hoàn thiện sản phẩm công nghệ chưa trọng đến việc hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp xúc tiến chương trình marketing để thương mại hóa sản phẩm 4.3 Nguyên nhân hạn chế * Nguyên nhân từ doanh nghiệp khởi nghiệp Khảo sát thực tế cho thấy, doanh nghiệp khởi chưa thật nắm bắt nhu cầu tiêu dùng khách hàng; quan tâm đến việc nâng cao kỹ quản trị doanh nghiệp tính chuyên nghiệp thái độ ứng xử lẫn điều hành công việc thành viên cơng ty Bên cạnh đó, chưa chuẩn bị đầy đủ nguồn lực cần thiết (tài chính, nhân lực, cơng nghệ…) nên mức độ thành cơng cịn hạn chế Bởi lẽ, yếu tố định thành công công ty không sản phẩm tốt mà máy doanh nghiệp có tầm nhìn, chiến lược rõ ràng xung quanh sản phẩm Thứ nhất, chủ doanh nghiệp chưa xác định mơ hình kinh doanh để tạo dịng tiền (từ đâu theo hình thức nào) Các cá nhân có ý tưởng sản phẩm khơng chuyển hóa thành mơ hình kinh doanh thực tế Điều xuất phát từ lực chuyên môn thành viên sáng lập Họ có kiến thức, kỹ trải nghiệm thực tế sản xuất công nghệ lại đủ kiến thức, kinh nghiệm kỹ kinh doanh, nên thường gặp khó TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số 11 (279) 2021 khăn điều hành hoạt động doanh nghiệp, đặc biệt việc định hướng chiến lược mơ hình kinh doanh trước cạnh tranh từ cơng ty lớn Thứ hai, chưa có tầm nhìn chiến lược khả quản trị doanh nghiệp Các doanh nghiệp thường tập trung vào làm tốt sản phẩm mình, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật chất lượng chưa xây dựng đội ngũ quản trị chuyên nghiệp có tầm nhìn chun mơn sâu để quản trị doanh nghiệp giai đoạn ban đầu Thứ ba, thiếu khả marketing khởi nghiệp sau hoàn thiện thử nghiệm sản phẩm thị trường, nhà khởi nghiệp chưa biết cách thức định vị mục tiêu, kênh phân phối, hình thức xúc tiến thương mại; tiếp cận thị trường sai lầm, không phù hợp với khả không phù hợp với tính chất sản phẩm Thứ tư, thiếu lực tài để tiếp tục đầu tư hồn thiện sản phẩm công nghệ phải lệ thuộc vào nhà đầu tư tư nhân, chưa đủ lĩnh nhận dạng nhà đầu tư tiềm có lực dễ bị đánh cắp ý tưởng trao đổi ý tưởng kinh doanh, sản phẩm, công nghệ với nhà đầu tư không trung thực * Nguyên nhân từ vườn ươm doanh nghiệp Sau năm hoạt động, Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp công nghệ cao gặp phải số khó khăn sau: 65 Thứ nhất, nguồn nhân lực làm công tác ươm tạo cịn chưa có nhiều kinh nghiệm thực trạng phổ biến vườn ươm điều làm giảm hiệu hoạt động ươm tạo Thứ hai, nguồn vốn tài trợ cho hoạt động ươm tạo hạn chế khung pháp lý chậm ban hành; khó khăn việc tiếp cận nguồn quỹ hỗ trợ hoạt động ươm tạo từ nhà nước Ngoài ra, thủ tục pháp lý, hành cịn phức tạp gây khó khăn việc triển khai hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động ươm tạo có nguồn tài trợ từ ngân sách nhà nước Thứ ba, kết nối nhà tư vấn với doanh nghiệp khởi nghiệp vườn ươm hạn chế Mặc dù nhà tư vấn khởi nghiệp xem đối tượng quan trọng trình ươm tạo thương mại hóa thành cơng cho doanh nghiệp khởi nghiệp họ song hành doanh nghiệp khởi nghiệp phần lớn đời sống doanh nghiệp Tuy nhiên, thời gian qua kết nối vườn ươm với nhà tư vấn cịn hạn chế nhiều ngun nhân, có liên quan đến vai trị quyền lợi nhà tư vấn chưa xác định rõ Thứ tư, vườn ươm doanh nghiệp chưa thiết lập mối quan hệ chiến lược với doanh nghiệp chuỗi cung ứng phân phối hỗ trợ thương mại hóa gặp nhiều khó khăn, chưa quan tâm 66 LÊ DIỄM THU – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HỖ TRỢ… mức Đặc biệt vai trò đầu tư trực tiếp công ty đa quốc gia hoạt động khu công nghệ cao làm tảng cho việc đặt hàng triển khai nghiên cứu Từ đó, hình thành mối quan hệ hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi sáng tạo tham gia vào chuỗi nghiên cứu ứng dụng MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ Hiện nay, nhiều sách hỗ trợ thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp thúc đẩy thực hiện, gồm Quyết định số 844/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; Quyết định số 171/QĐ-BKHCN Bộ Khoa học Công nghệ phê duyệt danh mục nhiệm vụ đặt hàng thuộc đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo quốc gia đến 2025”… Để đảm bảo sách phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tạo điều kiện hỗ trợ cho phát triển doanh nghiệp đổi sáng tạo, chúng tơi thiết nghĩ: Thứ nhất, xây dựng sách tác động đến đối tượng cộng đồng khởi nghiệp nhằm: (i) cung cấp hỗ trợ cho nghiệp chủ giai đoạn trước khởi sự, khởi sự, sau khởi với hình thức hỗ trợ tư vấn kinh doanh; (ii) hỗ trợ cách lựa chọn ứng viên đưa vào vườn ươm; (iii) khuyến khích tổ chức thuộc khu vực tư nhân có phối hợp cơng ty triển khai chương trình tăng tốc khởi nghiệp để giúp cho doanh nghiệp có khả tăng trưởng cao tiếp cận nguồn lực cơng (tài chính, hỗ trợ đổi mới, tiếp cận thị trường,…) nhằm đạt tăng trưởng nhanh Thứ hai, xây dựng sách phát triển nhà cung cấp nguồn lực hệ sinh thái khởi nghiệp ngân hàng, nhà đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư mạo hiểm công ty lớn, quỹ đầu tư mạo hiểm…, hướng đến việc giúp cho doanh nghiệp đổi sáng tạo tiếp cận nguồn lực tài cách gia tăng nguồn cung tài chính, chấp nhận rủi ro đầu tư Thứ ba, thúc đẩy phát triển “nhà kết nối khởi nghiệp” cách thúc đẩy kết nối phận, đặc biệt tác nhân chính, hệ sinh thái khởi nghiệp thơng qua hình thức: hỗ trợ thiết lập tổ chức nghề nghiệp, hình thành câu lạc khởi nghiệp, nhóm đầu tư mạo hiểm thiết lập nhà khởi nghiệp thành công quay trở lại đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp mới, hiệp hội doanh nghiệp Thứ tư, thúc đẩy động viên tinh thần khởi nghiệp: hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển mạnh đòi hỏi phải hình thành phát triển thái độ hành vi tích cực khởi nghiệp thơng qua sách như: (i) thực chương trình đào tạo khởi nghiệp trường phổ thông, đại học để hình thành thái độ tích cực tạo khơng TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số 11 (279) 2021 gian khởi nghiệp trường học; (ii) hình thành chương trình sách truyền thơng để tạo góc nhìn tích cực “hiện tượng nhập cư nội quốc gia” để thu hút tạo điều kiện cho tài quy tụ làm việc địa phương; (iii) tạo nên văn hóa thúc đẩy khởi nghiệp thơng qua việc tổ chức kiện tôn vinh doanh nghiệp thành công có đóng góp cho phát triển cộng đồng địa phương Thứ năm, hình thành phát triển tổ chức tăng tốc khởi nghiệp Sự gia tăng nhanh nhà khởi nghiệp quỹ đầu tư mạo hiểm năm gần kích hoạt 67 hình thành đối tác hệ sinh thái khởi nghiệp, nhà kết nối tăng tốc (Accelerators), có vai trị thúc đẩy hoạt động tăng trưởng thương mại hóa doanh nghiệp khởi nghiệp sau họ rời khỏi vườn ươm Khi tổ chức tăng tốc khởi nghiệp xuất phát triển ngày nhiều, với vai trò cung cấp tảng hạ tầng cho phát triển kinh tế khu vực hỗ trợ tăng trưởng mở rộng quy mô cho doanh nghiệp khởi nghiệp, chúng trở thành đối tác quan trọng việc hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm hay dịch vụ doanh nghiệp đổi sáng tạo  CHÚ THÍCH (1) Vườn ươm Cơng nghệ cao đơn vị trực thuộc Khu Công nghệ cao TPHCM thành lập năm 2006 với chức ươm tạo DN lĩnh vực công nghệ cao; tổ chức triển khai hoạt động hỗ trợ cho cá nhân, tổ chức có ý tưởng khoa học, kết nghiên cứu khoa học cơng nghệ thực việc hồn thiện công nghệ (2) Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM thành lập vào ngày 14/7/2004 theo Quyết định số 3534/QĐ-UBND Nhiệm vụ chủ yếu nghiên cứu triển khai, ươm tạo thu hút đầu tư cho dự án nơng nghiệp cơng nghệ cao TÀI LIỆU TRÍCH DẪN Bạch Thị Thanh Hà 2017 “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp” Tạp chí Cơng Thương, http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/chinh-sach-ho-tro-doanh-nghiep-khoinghiep-48131.htm, truy cập ngày 2/5/2021 Blank S 2010 “What’s a Startup? First Principles” https://steveblank.com/2010/01/ 25/whats-a-startup-first-principles/https://steveblank.com/2010/01/25/whats-a-startupfirst-principles/, truy cập ngày 25/4/2021 Bộ Khoa học Công Nghệ 2017 Quyết định số 171/QĐ-BKHCN ngày 07/02/2017 phê duyệt danh mục nhiệm vụ đặt hàng thuộc đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo quốc gia đến năm 2025” bắt đầu thực năm 2017 Chính phủ 2021 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/82021 hướng dẫn số điều Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa Hà Nội 68 LÊ DIỄM THU – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HỖ TRỢ… Ekaterina Nagui 2015 “Improving Entrepreneurial Teamwork: a Case Study of an Indian Media Startup” Master’s Degree Programme - Second Cycle (D.M.270/2004) in Economia Gestione Delle Aziende, Curriculum International Management - (Final Thesis) Lê Diễm Thu 2020 Thương mại hóa sản phẩm cho doanh nghiệp khởi nghiệp: Trường hợp Vườn ươm Công nghệ cao Nông nghiệp Công nghệ cao Đề tài cấp sở, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ Marmer, M.,Hermann B.L and Berman R 2011 “Startup Genome Report 01, A New Framework for Understanding Why Startups Succeed” http://www.wamda.com/web/ uploads/resources/Startup_ Genome_Report.pdf.Accessed 20 April 2013, truy cập ngày 12/3/2021 Peitsch, B 2020 “Seven Stages of SME Growth – One Common Problem: The Challenge of Financing Small Businesses Across Their Life Cycle”, https://nextbillion.net, truy cập ngày 11/3/2021 Schroeter, A 2009 “The Effect of New Business Information on Employment - the Dominance of Density” Jena Economic Research Paper, No 019-2009 Jena: Friedrich Schiller University and Max Planck Institute of Economics Jena 10 Stokes David and Nick Wilson 2006 Small Business Management and Entrepreneurship London: Thomson Learning 11 Thanh Giang 2016 “Khởi nghiệp cần vốn” http://m.daidoanket.vn/kinhte/khoi-nghiep-dang-can-von/104957, truy cập ngày 23/7/2021 12 Thủ tướng Chính phủ 2016 Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo quốc gia đến năm 2025” 13 Ủy ban nhân dân TPHCM 2017 Quyết định số 1339/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 phê duyệt kế hoạch hoàn thiện Hệ sinh thái khởi nghiệp TPHCM 14 Vũ Minh Trai “2019 Phát triển khởi nghiệp đổi sáng tạo TPHCM học cho thành phố Hải Phòng” Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam: Cơ hội phát triển bền vững Nxb Lao động - Xã hội ... phân tích làm rõ thực trạng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi sáng tạo hỗ trợ Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao (SHTPIC)(1) Nông nghiệp Công nghệ cao (AHTP)(2) TPHCM, sở đề xuất giải pháp phát triển... thái khởi nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp đổi sáng tạo cho TPHCM nói riêng nước nói chung CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Khái niệm khởi nghiệp kinh doanh khởi nghiệp đổi sáng tạo Có nhiều khái niệm ? ?khởi nghiệp? ??... DIỄM THU – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HỖ TRỢ… KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Thực trạng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi sáng tạo hỗ trợ Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM Kết xử
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại thành phố Hồ Chí Minh, Thực trạng và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại thành phố Hồ Chí Minh