0

Nghiên cứu chế độ thủy động lực và phân tích nguyên nhân, cơ chế bồi lấp sông Trường Giang, tỉnh Quảng Nam

8 5 0
  • Nghiên cứu chế độ thủy động lực và phân tích nguyên nhân, cơ chế bồi lấp sông Trường Giang, tỉnh Quảng Nam

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 11:38

Trong những thập kỷ gần đây, hiện tượng bồi lấp lòng dẫn sông Trường Giang đã và đang diễn ra nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến môi trường và các hoạt động giao thông thuỷ, canh tác nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Bài viết tập trung phân tích nguyên nhân và cơ chế bồi lấp sông Trường Giang, trong đó đã sử dụng mô hình mã nguồn mở EFDC để mô phỏng chế độ thủy động lực trong sông Trường Giang. BÀI BÁO KHOA HỌC NGHIÊN CỨU CHẾ ĐỘ THỦY ĐỘNG LỰC VÀ PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN, CƠ CHẾ BỒI LẤP SÔNG TRƯỜNG GIANG, TỈNH QUẢNG NAM Đinh Nhật Quang1, Nguyễn Tiến Đạt2, Hồ Sỹ Tâm1, Nguyễn Xn Tính3 Tóm tắt: Trong thập kỷ gần đây, tượng bồi lấp lịng dẫn sơng Trường Giang diễn nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến môi trường hoạt động giao thông thuỷ, canh tác nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản (NTTS) Các nghiên cứu dựa vào phân tích ảnh viễn thám mức độ bồi lấp diễn biến theo thời gian khu vực sông Trường Giang mối quan hệ với việc phát triển khu NTTS hai bên bờ Tuy nhiên, nghiên cứu chủ yếu phân tích yếu tố nhân sinh dẫn đến tượng bồi lấp, chế độ thuỷ động lực vận chuyển bùn cát sông Trường Giang chưa làm rõ Trong báo này, nhóm tác giả phân tích ngun nhân chế bồi lấp sông Trường Giang, sử dụng mơ hình mã nguồn mở EFDC để mô chế độ thủy động lực sông Trường Giang Từ khố: Sơng Trường Giang, bồi lấp, mơ hình EFDC ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU * Sơng Trường Giang chạy dọc theo bờ biển với tổng chiều dài 67 km (Hình 1) Sơng Trường Giang hình thành trình tương tác yếu tố sơng, biển có liên hệ thủy lực chặt chẽ với hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn (VGTB) phía Bắc hệ thống sơng Tam Kỳ phía Nam Là sơng ngang (so với trục Đơng Tây) với lượng nước không lớn sông Trường Giang đóng vai trị quan trọng mạng lưới giao thông đường thủy nội địa vùng tuyến trọng điểm nhất, ngắn nối điểm cảng quan trọng tỉnh Quảng Nam Ngồi ra, sơng Trường Giang đánh khu chứa lũ thơng qua việc chuyển dần dịng chảy tiêu lũ hai cửa sơng có ý nghĩa quan trọng hoạt động kinh tế, đặc biệt NTTS, nông nghiệp du lịch (Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam, 2019) Mặc dù vai trị lũ, giao thơng thủy Khoa Cơng trình, Đại học Thủy lợi Trung tâm Khoa học triển khai kỹ thuật thủy lợi, Đại học Thủy lợi Khoa Công trình, Đại học Tohoku, Nhật Bản kết nối kinh tế khu vực sông Trường Giang quan trọng, tượng bồi lấp lịng dẫn sơng diễn nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến hoạt động NTTS, hải sản, thoát lũ giao thông thuỷ (Hồ Sỹ Tâm Đinh Nhật Quang, 2021) Tại nhiều vị trí, bề rộng sơng thu hẹp khoảng 30 m chiều sâu luồng tàu chạy cịn khoảng m Một số đoạn sơng bị bồi lấp gần tắc nghẽn, tàu thuyền không lại đoạn từ cầu Bình Đào đến đập Cổ Linh đoạn từ cầu Hạ Thanh đến cầu Tam Tiến (Hình 1) Hiện trạng bồi lấp sông Trường Giang số nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng (CTCP Tư vấn XDKT hạ tầng Bắc Hà Nội, 2010; Quang et al., 2021) Tuy nhiên, nghiên cứu chưa xem xét đến tác động yếu tố thủy động lực sông, biển chưa nguyên nhân chế bồi lấp Nghiên cứu phân tích chế độ thủy động lực sông Trường Giang thông qua việc xây dựng mơ hình tốn, từ ngun nhân chế gây bồi lấp sông Trường Giang KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) 133 Hình Trạm khảo sát thủy văn miền tính, lưới tính, địa hình sử dụng mơ hình Hình Sơng Trường Giang biến động bề mặt nước giai đoạn 1984-2020 SỐ LIỆU THU THẬP Nghiên cứu kế thừa số liệu đề tài, dự án có liên quan năm gần để làm số liệu đầu vào cho mơ hình thủy động lực sơng Trường Giang Các số liệu thu thập phục vụ cho việc thiết lập, hiệu chỉnh, kiểm định mơ hình tốn phân tích bao gồm: (a) Số liệu địa hình: Bản đồ địa hình khu vực Cửa Lở tỷ lệ 1/2.000 1/5000 khảo sát năm 2019 đề tài hợp tác song phương đa phương “Nghiên cứu đề xuất giải pháp chỉnh trị sông Trường Giang, huyện Núi Thành phục vụ phát triển bền vững kinh tế khu vực vùng lân cận” mặt cắt ngang sông Trường Giang Tam Kỳ (Hình 2); (b) Số liệu khảo sát thủy hải văn hai đợt (tháng tháng 11 năm 2019) trạm TGR khu vực đầm An Hịa trạm SMS ngồi biển (Hình 2) (c) Tài liệu bùn cát: liệu tính chất vật lý bùn cát tổng hợp từ liệu quan trắc, phân tích 100 mẫu bùn cát đáy thu thập khu vực nghiên cứu; (d) Tài liệu gió: số liệu gió thu thập trạm khí tượng số liệu gió tái phân tích toàn cầu; (e) Các ảnh viễn thám phục vụ cho việc phân tích trạng bồi lấp sơng Trường Giang 134 THIẾT LẬP MƠ HÌNH THỦY ĐỘNG LỰC 3.1 Lựa chọn mơ hình tính tốn Để phân tích chế độ thủy động lực sơng Trường Giang, nhóm nghiên cứu lựa chọn mơ hình thủy động lực chiều EFDC (Environmental Fluid Dynamics Code) (DSI, 2017) Mơ hình mã nguồn mở EFDC phát triển ban đầu Viện Khoa học Hàng hải Virginia hỗ trợ Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ Mơ hình EFDC thử nghiệm rộng rãi sử dụng 1000 nghiên cứu trường đại học, tổ chức nghiên cứu, quan phủ cơng ty tư vấn Mơ hình EFDC mơ hình chiều tiên tiến, cung cấp khả liên kết nội thủy động lực học, chất lượng nước tượng phú dưỡng, vận chuyển trầm tích, vận chuyển hóa chất độc hại mơ hình khung mã nguồn 3.2 Thiết lập miền tính lưới tính Miền tính mơ hình bao gồm tồn sơng Trường Giang, phần sơng Tam Kỳ, đầm An Hịa khu vực biển mũi Bàn Than để mơ hình xét đầy đủ ảnh hưởng tương tác yếu tố sơng, biển (Hình 2) Lưới tính mơ hình bao gồm 80.141 lưới với kích thước thay đổi từ 2,5 đến 340 m với tổng diện tích mơ đạt 12.905 Khu vực lưới nhỏ thiết kế cho vùng sông, cửa sông, ven bờ đầm An Hịa; kích thước lưới thơ dần phía biển 3.3 Thiết lập điều kiện biên điều kiện ban đầu Điều kiện biên mơ hình thủy lực bao gồm: biên lỏng phía biển, biên sông, điều kiện biên cứng, điều kiện biên bề mặt thoáng điều kiện biên đáy KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) - Biên lỏng phía biển: Tham số cho biên dạng dao động mực nước triều thơng qua số điều hịa từ sở liệu thủy triều tồn cầu TPXO Để xác hóa giá trị số điều hịa, biên biển phân chia thành phân đoạn trích xuất giá trị số điều hòa điểm bắt đầu kết thúc (Hình 2) - Biên sơng gồm: i) biên lưu lượng sông Tam Kỳ trích xuất từ kết mơ mơ hình thủy lực chiều tính tốn tồn lưu vực (kế thừa từ Hồ Sỹ Tâm Đinh Nhật Quang (2021)) ii) mực nước thực đo trạm Hội An (Hình 2); - Điều kiện biên cứng: biên cứng thiết lập ranh giới đất vùng ngập nước Mơ hình có tính tới biên khơ, ướt tương ứng với mực nước dâng rút; - Điều kiện biên mặt thống (ranh giới mơi trường nước khơng khí): giá trị vận tốc gió hệ số trao đổi lượng thiết lập; - Điều kiện biên đáy: Điều kiện độ nhám đáy, độ dày lớp trầm tích thiết lập biên đáy; - Điều kiện ban đầu áp dụng tính tốn điều kiện mặt nước tĩnh, tham số sóng 3.4 Hiệu chỉnh kiểm định mơ hình Trong nghiên cứu này, số liệu khảo sát mực nước khu vực Cửa Lở (trạm SMS) sông Trường Giang (trạm TGR) tháng tháng 11 năm 2019 sử dụng để hiệu chỉnh kiểm định mơ hình Các tham số dùng để hiệu chỉnh bao gồm hệ số nhám Manning, hệ số kéo gió hệ số khuếch tán rối ngang rối thẳng đứng Để đánh giá độ xác mơ hình, hai tham số thống kê sử dụng sai số trung bình quân phương (RMSE) số xác định (R2 - Coefficient of Determination) Mực nước mô trạm SMS đợt hiệu chỉnh tháng năm 2019 cho kết xác so với kết đo đạc thực tế với giá trị RMSE 0,074 m số R2 0,958 (Hình 3a) Kết hiệu chỉnh mơ hình thủy lực cho kết tốt cao độ đỉnh triều pha trạm TGR (Hình 3b) Tuy nhiên, kết mực nước tính tốn mơ hình cho trạm quan trắc phía sơng chưa bắt cao độ chân triều thực đo Mặc có sai khác cao độ chân triều sai số trung bình đạt khoảng 0,226 m R2 đạt 0,608 cho thấy mơ hình hiệu chỉnh tốt mực nước, đảm bảo độ tin cậy độ xác cao Hình Kết hiệu chỉnh mực nước trạm SMS (trái) TGR (phải) Với tham số điều chỉnh hiệu chỉnh mơ hình phần trên, tham số áp dụng tính tốn chuỗi số liệu để khẳng định lại độ xác mơ hình Kết kiểm định với số liệu hai trạm đo tháng 11 năm 2019 cho thấy sai số trung bình quân phương RMSE 0,091 m 0,127 m, số R2 0,940 0,901 (Hình 4a 4b) Như vậy, mơ hình thủy lực đảm bảo độ tin cậy độ xác cho việc tính tốn, nghiên cứu đánh giá chế độ thủy động lực sông Trường Giang KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) 135 Hình Kết kiểm định nước trạm SMS (trái) TGR (phải) 3.5 Phân tích chế độ thuỷ động lực sông Trường Giang 3.5.1 Chế độ thuỷ động lực sông Trường Giang mùa lũ Để mơ phân tích chế độ thủy động lực sông Trường Giang mùa lũ, trận lũ điển hình vào tháng 11 năm 2017 chọn để mơ Trong trận lũ này, lưu lượng lớn đỉnh lũ sông Tam Kỳ đạt 2.500 m3/s Số liệu mơ 27 vị trí mặt cắt dọc theo sơng Trường Giang (Hình 5) trích xuất nhằm phân tích thay đổi lưu lượng theo thời gian sử dụng biểu đồ hộp râu (Box and Whisker plot) Biểu đồ hộp râu diễn tả vị trí phân bố liệu: giá trị nhỏ (min), giá trị lớn (max), trung vị (50% số kết quan sát), tứ phân vị thứ (Q1 - 25% số kết quan sát) tứ phân vị thứ ba (Q3 - 75% số kết quan sát) Hình Vị trí mặt cắt trích xuất phân tích kết mơ hình Hình 6a thể thay đổi lưu lượng mặt cắt dọc theo sơng Trường Giang, từ phía Cửa Đại sang phía Cửa Lở, suốt thời kỳ mô Từ kết ta rút số nhận xét sau: i) Lưu lượng mặt cắt hai đầu sơng Trường Giang lớn giảm dần phía sơng (khu vực huyện Thăng Bình), giá trị lớn nhất, trung bình (đường màu đỏ biểu đồ hộp râu) nhỏ Trong đó, lưu lượng phía Cửa Lở lớn biến động nhiều so với lưu lượng phía Cửa Đại Điều ảnh hưởng đầm An 136 Hoà tới chế độ thuỷ lực sông Trường Giang; ii) Tại vị trí sơng Trường Giang thuộc huyện Thăng Bình, ta thấy có vị trí giá trị trung bình lưu lượng dòng chảy dao động quanh giá trị (đường màu đỏ nét đứt) Ở khu vực này, nước dùng dằng hai hướng: dao động phía Nam hay phía Bắc tùy thuộc vào sức tranh giành dòng chảy hai hệ thống sơng VGTB Tam Kỳ-An Tân Theo kết tính tốn, mặt cắt có lưu lượng xấp xỉ cách vị trí đầu sơng Trường Giang phía Hội An khoảng 18 km KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MƠI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) Hình Lưu lượng mô sông Trường Giang mùa lũ (trái) mùa kiệt (phải) 3.5.2 Chế độ thuỷ động lực sông Trường Giang mùa kiệt Để mô chế độ thủy lực mùa kiệt, nhóm nghiên cứu chọn thời đoạn tính tốn từ ngày đến ngày 31 tháng năm 2017 (thời điểm kiệt năm) Cũng kịch ứng với dòng chảy mùa lũ, lưu lượng giảm dần phía sơng, giá trị lớn nhất, trung bình nhỏ (Hình 6b) Lưu lượng phía Cửa Lở lớn biến động nhiều so với lưu lượng phía Cửa Đại ảnh hưởng đầm An Hoà tới chế độ thuỷ lực sông Trường Giang Tại vị trí sơng Trường Giang thuộc huyện Thăng Bình, ta thấy có vị trí lưu lượng dịng chảy dao động quanh giá trị (đường màu đỏ, nét đứt) PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN, CƠ CHẾ BỒI LẤP SÔNG TRƯỜNG GIANG Các tài liệu nghiên cứu địa chất, địa mạo, thuỷ hải văn cửa sông vùng ven biển miền Trung vận động vỏ trái đất, đới đứt gãy vấn đề nâng hạ bề mặt ngun nhân gây biến đổi lịng dẫn sơng miền Trung nói chung sơng Trường Giang nói riêng Ngồi ra, việc đánh giá ảnh hưởng chuyển động kiến tạo đến tượng bồi xói có tính chất định tính Do đó, nhóm nghiên cứu khơng xét đến ảnh hưởng yếu tố nội sinh nghiên cứu Các yếu tố ngoại sinh (điều kiện địa hình, địa mạo; chế độ thủy động lực sông biển; chế vận chuyển bùn cát) nhân sinh (xây dựng đập, NTTS, …) ảnh hưởng đến tượng bồi lấp sông Trường Giang phân tích chi tiết 4.1 Đặc điểm địa hình địa mạo Sơng Trường Giang có nguồn gốc lạch triều chuyển dần thành đầm phá thành sơng ngày Vì vậy, sông “ngang - chảy dọc theo bờ biển” khơng có lưu vực cách thực thụ, hai phía bờ sơng thường doi cát/đê cát cao rộng Xét phạm vi hẹp (phạm vi “lưu vực”) chúng có phụ lưu nhỏ, chảy từ cồn cát/đê cát hai bên bờ sơng có hướng gần vng góc với sơng bờ biển Tuy dịng chảy khơng lớn hàng năm chúng mang lượng bồi tích cát lớn bồi lấp dịng chảy sơng Trường Giang cửa chi lưu Các quạt bồi tích (alluvial fan) gây bồi lấp tạo nên uốn khúc, nhiều gây chuyển dịng dịng chảy sơng ngang (Hình 7a) Điều giải thích cho uốn khúc mềm mại nhiều đoạn sông sông Trường Giang Các quạt bồi tích nhiều làm cho dịng chảy sơng Trường Giang bị thắt lại cách đột ngột, nơi có dịng chảy sơng nhánh đổ ra, khu vực cầu Bến Đá (Hình 7b) KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) 137 Hình Quạt bồi tích gây bồi lấp sơng 4.2 Chế độ thuỷ động lực sơng Trường Giang Hình 8a thể đường q trình lưu lượng vận tốc mặt cắt khác sơng Trường Giang Ta thấy rõ lưu lượng mặt cắt CS27 phía Cửa Lở dao động lớn, từ -200 đến 250 m3 /s, bị ảnh hưởng rõ rệt chế độ thủy triều Lưu lượng mặt cắt CS1 phía Cửa Đại dao động hơn, từ -100 đến 100 m3 /s, vị trí nằm sâu sơng bị ảnh hưởng thủy triều Lưu lượng mặt cắt CS7 dao động xung quanh giá trị suốt thời gian mơ Ngồi ra, vận tốc dịng chảy mặt cắt CS27 lớn (đạt tới m/s) vận tốc dòng chảy mặt cắt CS7 (điểm ngưng triều xác định Mục 3.5) nhỏ, gần Như vậy, với điều kiện địa hình trạng, chế độ dịng chảy lưu vực sông VGTB mùa lũ không ảnh hưởng đáng kể đến chế độ thủy lực sông Trường Giang, đặc biệt khu vực sông thuộc huyện Thăng Bình Hình Đường trình lưu lượng vận tốc số mặt cắt khảo sát sông Trường Giang mùa lũ (trái) mùa kiệt (phải) Kết phân tích chế độ thủy lực mùa kiệt cho mặt cắt cho thấy lưu lượng dòng chảy chủ yếu xuất mặt cắt xung quanh khu vực Cửa Lở bị chi phối mạnh chế độ thủy triều rõ rệt so với mùa lũ (Hình 8b) Chế độ dịng chảy lưu vực sông VGTB mùa kiệt không ảnh hưởng đáng kể đến chế độ thủy lực sông Trường Giang, đặc biệt 138 khu vực sông, xung quanh điểm ngưng triều thuộc huyện Thăng Bình Kết phân tích từ mơ hình phù hợp với kết phân tích biến đổi hình thái sông Trường Giang thời kỳ nhiều năm sử dụng ảnh viễn thám (Quang et al., 2021), lịng sơng bị bồi nhiều vị trí dòng chảy bị ngắt quãng số nơi (Hình 1) Do đó, ta kết luận chế độ thủy lực KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MƠI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) sơng nguyên nhân gây tượng bồi lấp sông Trường Giang 4.3 Cơ chế vận chuyển bùn cát Hình Số liệu bùn cát đo đạc sông Trường Giang năm 2019, trạm Nông Sơn sông Thu Bồn ảnh vệ tinh Sentinel chụp vào tháng 11 năm 2017 Hình 9a thể số liệu đo đạc bùn cát lơ lửng sông Trường Giang (phía đầm An Hịa) vào tháng 11 (mùa lũ) năm 2019 Ta thấy lượng bùn cát sông Trường Giang nhỏ so với lượng bùn cát trạm Nơng Sơn sơng Thu Bồn (Hình 9b) Điều thể rõ qua ảnh vệ tinh Sentinel (Hình 9c) chụp trận lũ tháng 11 năm 2017 (có Qmax= 9800 m3/s sơng VGTB) Ta thấy rõ lượng bùn cát từ lưu vực nghiên cứu hầu hết đổ phía cửa Đại (T.p Hội An); có lượng nhỏ đổ vào sơng Trường Giang (phía ngã An Lạc) Cửa Lở Do đó, lượng bùn cát từ lưu vực khu vực nghiên cứu không ảnh hưởng nhiều đến tượng bồi lấp sông Trường Giang 4.4 Các yếu tố nhân sinh Các yếu tố nhân sinh ảnh hưởng đến tượng bồi lấp sông Trường Giang tác động người như: xây dựng đập, NTTS, … Cụ thể, việc xây dựng cơng trình sông đập ngăn mặn để cải tạo sử dụng diện tích ngập nước nhằm phục vụ cho việc NTTS nguyên nhân gây tượng bồi tụ sông Trường Giang Ngồi ra, huyện có sơng Trường Giang qua có diện tích mặt nước NTTS mặn lợ ven sơng (vùng màu xanh Hình 10) diện tích NTTS có xu hướng tăng dần theo năm (Quang et al., 2021) Hình 10 Khu vực NTTS bẫy đánh bắt nguồn lợi thủy sản dọc sông Trường Giang KẾT LUẬN Nghiên cứu thiết lập mô hình thủy động lực cho sơng Trường Giang, tỉnh Quảng Nam sử dụng mơ hình thủy động lực chiều EFDC Kết hiệu chỉnh kiểm định hai trạm đo hai đợt (tháng tháng 11 năm 2019) cho thấy mơ hình đảm bảo độ tin cậy, có độ xác, phù hợp cho việc mô phỏng, đánh giá quy luật thuỷ động lực diễn biến hình thái khu vực Nghiên cứu điểm ngưng triều sông “ngang-chảy dọc theo bờ biển” kết luận chế độ thủy lực sông nguyên nhân gây tượng bồi lấp sơng Trường Giang Ngồi ra, yếu tố ngoại sinh khác đặc điểm địa hình, địa mạo số yếu tố nhân KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) 139 sinh (NTTS, xây dựng cơng trình, …) nguyên nhân gây tượng bồi lấp sông Dựa kết nghiên cứu này, nhà quản lý nhà nghiên cứu định hướng đề xuất giải pháp chỉnh trị sông Trường Giang nhằm đáp ứng yêu cầu thoát lũ, giao thông thủy phục vụ phát triển bền vững kinh tế khu vực nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồ Sỹ Tâm Đinh Nhật Quang, (2021), “Nghiên cứu đề xuất giải pháp chỉnh trị sông Trường Giang, huyện Núi Thành phục vụ phát triển bền vững kinh tế khu vực vùng lân cận” [Báo cáo tổng hợp đề tài], tr 1-234 Liên danh Công ty CP Tư vấn XDKT hạ tầng Bắc Hà Nội Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng 89, (2010), “Dự án Đầu tư xây dựng cơng trình nạo vét lũ khẩn cấp sơng Trường Giang, tỉnh Quảng Nam” [Báo cáo tính tốn thuỷ văn thuỷ lực], tr 1-120 Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam, (2019), “Nghiên cứu tổng thể sông Trường Giang vùng phụ cận phụ vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam” [Báo cáo tổng hợp đề tài], tr 1- 397 DSI, (2017), “The Environmental Fluid Dynamics Code: Theoretical & Computational Aspects of EFDC+”, Dynamic Solutions – International, LLC, Edmonds, WA, USA Quang, D N., Linh, N K., Tam, H S., & Viet, N T, (2021), “Remote sensing applications for reservoir water level monitoring, sustainable water surface management, and environmental risks in Quang Nam province, Vietnam”, Journal of Water and Climate Change, https://doi.org/10.2166/wcc.2021.347 Abstract: INVESTIGATION OF HYDRODYNAMIC REGIME AND ANALYSIS OF CAUSES AND MECHANISMS OF SEDIMENTATION IN TRUONG GIANG RIVER, QUANG NAM PROVINCE In recent decades, the phenomenon of sediment accumulation in Truong Giang river has been taking place seriously, adversely affecting the environment and activities of inland water navigation, agriculture and aquaculture Many studies based on the analysis of remote sensing images have shown the process of sediment accumulation over time in the area of Truong Giang river as well as the relationship with the development of aquaculture area on both riversides However, these studies mainly analyzed the anthropogenic factors leading to morphological changes, while the hydrodynamic regimes and sediment transport in Truong Giang river have not been clarified In this paper, the authors analyzed the causes and mechanisms affecting the morphological evolution of Truong Giang river, using the open-source model namely EFDC to simulate the hydrodynamic regime in Truong Giang river system Keywords: Truong Giang river, river sedimentation, EFDC model Ngày nhận bài: 10/10/2021 Ngày chấp nhận đăng: 08/11/2021 140 KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) ... 3.5 Phân tích chế độ thuỷ động lực sơng Trường Giang 3.5.1 Chế độ thuỷ động lực sông Trường Giang mùa lũ Để mơ phân tích chế độ thủy động lực sông Trường Giang mùa lũ, trận lũ điển hình vào tháng... MƠ HÌNH THỦY ĐỘNG LỰC 3.1 Lựa chọn mơ hình tính tốn Để phân tích chế độ thủy động lực sơng Trường Giang, nhóm nghiên cứu lựa chọn mơ hình thủy động lực chiều EFDC (Environmental Fluid Dynamics... 4a 4b) Như vậy, mơ hình thủy lực đảm bảo độ tin cậy độ xác cho việc tính tốn, nghiên cứu đánh giá chế độ thủy động lực sông Trường Giang KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021)
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chế độ thủy động lực và phân tích nguyên nhân, cơ chế bồi lấp sông Trường Giang, tỉnh Quảng Nam, Nghiên cứu chế độ thủy động lực và phân tích nguyên nhân, cơ chế bồi lấp sông Trường Giang, tỉnh Quảng Nam

Từ khóa liên quan