0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Báo cáo khoa học >

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu thực trạng chương trình đưa khám chữa bệnh BHYT về trạm y tế tuyến xã trong 4 năm từ 1998 -2001 ppt

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu thực trạng chương trình đưa khám chữa bệnh BHYT về trạm y tế tuyến xã trong 4 năm từ 1998 -2001 ppt

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu thực trạng chương trình đưa khám chữa bệnh BHYT về trạm y tế tuyến trong 4 năm từ 1998 -2001 ppt

... khám chữa bệnh BHYT tại trạm y tế trong 4 năm từ 1998- 2001271.1 Kết quả khám, chữa bệnh tại trạm y tế Bảng 11: Số lượt khám bệnh, cấp thuốc tại trạm y tế của tất cả các đối tượng từ 1998- 2001Chỉ ... trạm y tế tăng nhanh từ năm 1998 đến năm 2001 tương ứng với việc mở rộng triển khai hoạt động khám chữa bệnh BHYT về tuyến (so với năm 1998 số người có thẻ BHYT khám bệnh tại trạm y tế năm 1999 ... xét:2.1 Trong tổng số 191 trạm y tế trong chương trình nghiên cứu có: - 130 trạm y tế có bác sỹ chiếm tỷ lệ 68%25- 48 trạm y tế có cán bộ y tế y sỹ trung học, đạt 25%- 7% số trạm y tế xã...
 • 52
 • 1,421
 • 1
Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu hoạt tính xúc tác phân hủy H2O2 của phức chất giữa Mn2+ và Axetyl Axeton trong điều kiện thường docx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu hoạt tính xúc tác phân hủy H2O2 của phức chất giữa Mn2+ và Axetyl Axeton trong điều kiện thường docx

... -lg[Mn2+]o 5.00 4. 70 4. 30 4. 10 3.92 3.80 3.70 3.60 -lgWO2 5. 04 4.87 4. 64 4.50 4. 26 4. 20 4. 14 4.11 02 4 6810120 30 60 90 120 150 180 210 240 270123 4 5678VO2(ml) ... do trong, môi trường phản ứng. Đồ án tốt nghiệp 50[Hq]=3.10 -4 M 0 0.2 0 .4 0.8 1.2 2 2.8 3.8 4. 4 4. 8 5.2 [Hq] =4. 10 -4 M 0 0.2 0 .4 0.8 1.2 2 2.6 3.2 3.6 3.8 4 [Hq]=5.10 -4 M 0 0.2 0 .4 ... III.2.4b ta th y: Tốc độ phản ứng phân h y H2O2 tăng nhanh và gần như tuyến 02 4 6810120 0.05 0.1 0.15 0.2 0.253.5 4 4.555.50.5 1 1.5 2 2.5 y = 0.94x + 3. 14 y = 0.34x + 3. 74 [H2O2]o(M)...
 • 61
 • 849
 • 0
Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Nghiên cứu thiết kế quy trình công nghệ hàn khung xe Wave 110cc pptx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Nghiên cứu thiết kế quy trình công nghệ hàn khung xe Wave 110cc pptx

... lớp thuốc - D y φ 5 3,5 40 - 42 Hàn hồ quang tay que YOHU 13 /45 φ 4 6,8 40 - 42 YOHU 13 /45 φ 4 160 - 180 8 7 0,96 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ___________________________________________________________ ... 1. +Nguyên công 4- Hàn hai càng sau tại bàn gá số 4 gồm có các chi tiết: KW110- 04- 14, W110- 04- 24, KW110- 04- 25, KW110- 04- 26, KW110- 04- 27, KW110- 04- 32, KW110- 04- 33, KW110- 04- 34, KW110- 04- 12 và ... chúng em đã được nhận đề tài tốt nghiệp rất thực tế đó là: " ;Nghiên cứu thiết kế quy trình công nghệ hàn khung xe Wave 110cc". Trong quá trình thực hiện đồ án chúng em được sự hướng...
 • 68
 • 2,444
 • 0
Tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu tổng quan khả năng sản xuất và sử dụng ethanol làm nhiên liệu cho động cơ pdf

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu tổng quan khả năng sản xuất và sử dụng ethanol làm nhiên liệu cho động cơ pdf

... 16 40 00 42 .90 42 .70 -0.20 -0 .47 17 42 00 43 .80 43 .80 0.00 0.00 18 44 00 45 .30 44 .90 -0 .40 -0.88 19 46 00 46 .43 46 .10 -0.33 -0.72 20 48 00 46 .43 45 .80 -0.63 -1.36 21 5000 45 .37 44 .90 -0 .47 -1.03 ... năm 2000. GVHD: Ths. Trương Hữu Trì SVTH: Nguyễn Văn Chín Đồ án tốt nghiệp Trang 1 04 II .4. X y dựng quy trình pha trộn Gasohol. II .4. 1. Nguyên tắc pha trộn. Vì chỉ tiêu quan trọng nhất ... Sơ đồ pha trộn. GVHD: Ths. Trương Hữu Trì SVTH: Nguyễn Văn Chín Đồ án tốt nghiệp Trang 105 GVHD: Ths. Trương Hữu Trì SVTH: Nguyễn Văn Chín Đồ án tốt nghiệp Trang 106 Dựa vào nguyên...
 • 118
 • 1,099
 • 4
Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Nghiên cứu phương pháp điều khiển tốc độ quay của tuabin trong nhà máy thủy điện Hòa Bình pptx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Nghiên cứu phương pháp điều khiển tốc độ quay của tuabin trong nhà máy thủy điện Hòa Bình pptx

... Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu phương pháp điều khiển tốc độ quay của tuabin trong nhà m y th y điện Hòa Bình CHƯƠNG 2 : ... thì x y dựng đường dẫn. Nhà m y th y điện Hoà Bình (H = 88m, N = 220MW, 8 tổ m y) và Trị An (H = 50 m, N = 100MW, 3 tổ m y) trạm kiểu tổng hợp. 1 .4. Tuabin nước trong nhà m y th y điện ... mà chủ y u là thế năng của dòng ch y. Trong hệ tuabin n y, áp suất ở cửa vào luôn lớn hơn ở cửa ra. Dòng ch y qua tuabin là dòng liên tục điền đ y toàn bộ máng dẫn cánh. Trong vùng bánh xe...
 • 95
 • 1,403
 • 7
Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu và thử nghiệm bài toán Phân tích - Thiết kế hệ thống thông tin quản lý pdf

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu và thử nghiệm bài toán Phân tích - Thiết kế hệ thống thông tin quản lý pdf

... huỷ Giờ huỷ Ng y nhận Giờ nhận Ng y trả Giờ trả Mã tiện nghi Tên tiện nghi Số lượng Mã phòng Đồ án tốt nghiệp Trang 22 43 44 45 46 47 LOAIP GIACOBAN NGAYSINH CHUCVUNV ... Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu và thử nghiệm bài toán Phân tích - Thiết kế hệ thống thông tin quản lý Đồ án tốt nghiệp Trang 18 Giờ đến Date/Time Short date Ng y đi ... thống. Đồ án tốt nghiệp Trang 14 Các lược đồ quan hệ trong mô hình tổ chức dữ liệu có được từ sự biến đổi mô hình quan niệm dữ liệu. Áp dụng các qui tắc biến đổi ta có các lược đồ quan...
 • 75
 • 709
 • 1
Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu thiết kế hệ điều khiển máy nén khí tại Nhà máy Thuỷ điện Thác Bà pdf

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu thiết kế hệ điều khiển máy nén khí tại Nhà máy Thuỷ điện Thác Bà pdf

... thiện hơn. Trong khuôn khổ đồ án n y em được nhận đề tài Nghiên cứu thiết kế hệ điều khiển m y nén khí tại Nhà m y Thuỷ điện Thác bà” nhằm ứng dụng các công nghệ mới vào thực tế và đảm bảo ... Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển chung – Hình I .4 - Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển các m y nén khí – Hình I.5(a;b;c) + Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển các m y nén khí – Hình I.5.a + Sơ đồ ... dừng m y. - M y nén khí làm việc theo đúng chế độ vận hành : “Tự động”, z  Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu thiết kế hệ điều khiển m y nén khí tại Nhà m y Thuỷ...
 • 99
 • 714
 • 0
Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Nghiên cứu giải pháp điều khiển cấp điện tự động cho nhà máy từ trạm 110KV doc

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Nghiên cứu giải pháp điều khiển cấp điện tự động cho nhà máy từ trạm 110KV doc

... Đồ án n y thực hiện nghiên cứu giải pháp điều khiển cấp điện tự động cho nhà m y từ trạm 110KV. Đồ án gồm có 5 chương: Chương 1: Mô tả công nghệ. Chương 2:Giới thiệu về trạm 110kv nhà m y ... Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu giải pháp điều khiển cấp điện tự động cho nhà m y từ trạm 110KV Tất cả các m y cắt 6KV là loại m y cắt hợp bộ ... cố. Trong đồ còn có trạm tự dùng. Trạm n y có m y biến áp 6/ 0.38kv và hệ thống chỉnh lưu nhằm cung cấp nguồn 110VDC cho các thiết bị điều khiển. Trạm n y được đóng cắt bởi m y cắt 642 có...
 • 91
 • 804
 • 0
Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu giải pháp điều khiển cấp điện tự động cho nhà máy từ trạm 110KV pptx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu giải pháp điều khiển cấp điện tự động cho nhà máy từ trạm 110KV pptx

... trung gian để hạn chế dòng ngược. o Rđm = 144 Ω. Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu giải pháp điều khiển cấp điện tự động cho nhà m y từ trạm 110KV o Iđm = 50A. o Uđm = 7.2kV. ... cố. Trong đồ còn có trạm tự dùng. Trạm n y có m y biến áp 6/ 0.38kv và hệ thống chỉnh lưu nhằm cung cấp nguồn 110VDC cho các thiết bị điều khiển. Trạm n y được đóng cắt bởi m y cắt 642 có ... Trạm biến áp 110 KV, công ty xi măng Bút Sơn đặt tại đầu d y chuyền sản xuất khu vực nhà m y. Trạm có hai m y làm việc độc lập, hai lộ d y có công suất mỗi m y 16 MA. Toàn bộ thiết bị của trạm...
 • 90
 • 699
 • 0
Tài liệu Đồ án Tốt Nghiệp - Nghiên cứu hệ thống cân bằng định lượng trong nhà máy sản xuất xi măng lò đứng docx

Tài liệu Đồ án Tốt Nghiệp - Nghiên cứu hệ thống cân bằng định lượng trong nhà máy sản xuất xi măng lò đứng docx

... -10÷60oc-10÷ 40 oc-10÷60oc-10÷ 40 oc -10÷60ocGiao thức truyền tin nối tiếp với bên ngoài RS 42 2 RS 48 5 RS 42 2 RS 48 5 RS 42 2 RS 48 5 RS 42 2 RS 48 5 RS 42 2 RS 48 5 RS 42 2 RS485 Năng lượng tiêu thụ 1w 1w 1w ... AQW0 Chương trình chính Thực hiện khai báo chương trình chính lúc n y tiếp điểm SM0.1 bắt đầu thực hiện chương trình gồm có. Khai báo địa chỉ V 14. 6 là địa chỉ của hệ số Kqđ và địa chỉ V 14. 7 ... cơ không đồng bộ: M Y FÁT XUNG BỘ KHUYẾCH ĐẠI BỘ ĐIỀU KHIỂN Nt FT M BIẾN TẦN Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu hệ thống cân bằng định lượng trong nhà m y sản xuất...
 • 108
 • 1,546
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: đồ án tốt nghiệp nghiên cứu động học của quá trình hấp phụ một số ion kim loại nặng cu2 cd 2 trên vật liệu nanocomposit tổng hợp từ chitosan và montmorillonittài liệu đồ án tốt nghiệp điệntài liệu đồ án tốt nghiệptài liệu luận văn tốt nghiệp nghiên cứu phương pháp bảo quản tài liệu nghe nhìntài liệu đồ án tốt nghiệp thiết kế kỹ thuật tuabin gió công suất 500wtài liệu đồ án tốt nghiệp kỹ thuật điện cao áp docđồ án tốt nghiệp nghiên cứu ứng dụng unigraphics nx 9 0 thiết kế khuôn cho chi tiết mô hình thân xe máy xúc và lập trình gia công lòng khuôn lõi khuôn cho máy phay cnctài liệu đồ án tốt nghiệp khảo sát thiết kế và xây dựng mạng lan trong cơ quan xí nghiệp docxđồ án tốt nghiệp nghiên cứu hệ thống atm và ứng dụng atm trong mạng cục bộ atmlanđồ án tốt nghiệp nghiên cứu sản xuất bia đenđồ án tốt nghiệp nghiên cứu công nghệ sản xuất nước trà xanh chanh muối gừngtài liệu đồ án tốt nghiệp chính sách xoá đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta trong giai đoạn hiện nay thực trạng và giải pháp pptxtài liệu đồ án tốt nghiệp khảo nghiệm động cơ d12 pdftài liệu đồ án tốt nghiệp xây dựng phần mềm hỗ trợ học tiếng anh cntt pptxđồ án tốt nghiệp nghiên cứu quy trình chế biến nước ép khế đóng chaiNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ