1. Trang chủ >
 2. Công nghệ thông tin >
 3. Lập trình >

Gán nhãn phân tích cú pháp quan hệ cho song ngữ Anh-Việt thông qua liên kết ngữ

Gán nhãn phân tích cú pháp quan hệ cho song ngữ Anh-Việt thông qua liên kết ngữ

Gán nhãn phân tích pháp quan hệ cho song ngữ Anh-Việt thông qua liên kết ngữ

... 1:TỔNG QUAN 11.1 .Phân tích pháp quan hệ 11.2 .Liên kết từ /ngữ 11.3.Chiếu quan hệ pháp 31.3.1.Chiếu nhãn từ loại 31.3.2.Chiếu quan hệ c pháp 4Chương 2:CÁC CÁCH TIẾP CẬN 52.1 .Phân tích ... TỰ N HIÊNKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TINBỘ MÔN CÔNG NGHỆ TRI THỨCN GUYỄN THỐN G N HẤT–LÊ MIN H SƠNGÁN NHÃN PHÂN TÍCH CÚ PHÁP QUAN HỆ CHO SONG NGỮ ANH VIỆTTHÔNG QUA LIÊN KẾT NGỮLUẬN VĂN CỬ N HÂN ... -9912668GÁN NHÃN PHÂN TÍCH CÚ PHÁP QUAN HỆ CHO SONG NGỮ ANH VIỆTTHÔNG QUA LIÊN KẾT NGỮLUẬN VĂN CỬ N HÂN TIN HỌCGIÁO VIÊN HƯỚN G DẪNGS.TSKH. HOÀNG KIẾMN IÊN KHOÁ 1999-2003Chương 1: TỔN G QUAN 2cao...
 • 164
 • 653
 • 0
Tài liệu luận văn: GÁN NHÃN PHÂN TÍCH CÚ PHÁP QUAN HỆ CHO SONG NGỮ ANH VIỆT THÔNG QUA LIÊN KẾT NGỮ pdf

Tài liệu luận văn: GÁN NHÃN PHÂN TÍCH PHÁP QUAN HỆ CHO SONG NGỮ ANH VIỆT THÔNG QUA LIÊN KẾT NGỮ pdf

... cho song ngữ Anh-Việt, … Trong bài luận văn này chúng tôi sẽ trình bày cụ thể ứng dụng kết quả liên kết từ /ngữ cho việc gán nhãn phân tích pháp cho song ngữ Anh-Việt. 1.3.Chiếuquan hệ pháp Chiếu ... NHIÊNKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TINBỘ MÔN CÔNG NGHỆ TRI THỨCNGUYỄN THỐNG NHẤT–9912053LÊ MINH SƠN-9912668GÁN NHÃN PHÂN TÍCH CÚ PHÁP QUAN HỆ CHO SONG NGỮ ANH VIỆTTHÔNG QUA LIÊN KẾT NGỮLUẬN VĂN CỬ ... ñoạn: chiếu nhãn từ loại và chiếu quan hệ pháp. 1.3.1.Chiếu nhãn từ loạiTừ kết quả ñánh nhãn từ loại trên câu tiếng Anh, thông qua mối liên kết từ /ngữ ñểñánh nhãn từ loại cho các từ /ngữ trong...
 • 164
 • 717
 • 1
Trích chọn quan hệ thực thể trên wikipedia tiếng việt dựa vào cây phân tích cú pháp

Trích chọn quan hệ thực thể trên wikipedia tiếng việt dựa vào cây phân tích pháp

... trên cây phân tích pháp. Khi đó, cây con (của cây phân tích pháp) có khả năng biểu diễn quan hệ R sẽ có ba thành phần trung tâm là: một cụm từ trung tâm biểu diễn quan hệ R ( thông thường ... Hình 18: Kết quả kiểm thử đối với quan hệ “hiệu trưởng” 50 Hình 19: Kết quả kiểm thử đối với quan hệ “ngày sinh” 51 Hình 20: So sánh kết quả trung bình của ba quan hệ 51 27 mẫu quan hệ và ... hành phân tích pháp, ta được cây phân tích pháp như hình 10. Có 14 nhãn từ loại, 5 nhãn cụm từ và 4 loại nhãn câu được liệt kê và mô tả như trong phụ lục. 3.3. Mô hình trích chọn quan hệ...
 • 68
 • 731
 • 1
TRÍCH CHỌN QUAN HỆ THỰC THỂ TRÊN WIKIPEDIA TIẾNG VIỆT DỰA VÀO CÂY PHÂN TÍCH CÚ PHÁP

TRÍCH CHỌN QUAN HỆ THỰC THỂ TRÊN WIKIPEDIA TIẾNG VIỆT DỰA VÀO CÂY PHÂN TÍCH PHÁP

... trích chọn quan hệ. Các phương pháp khác sử dụng thông tin này dựa trên cây phân tích pháp, tuy nhiên, trong phương pháp này thì tách bạch việc tạo ra các cụm từ và cây phân tích pháp đầy ... Ví dụ về đường liên kết (1) Hình 2: Ví dụ về đường liên kết (2) Một đường liên kết biểu diễn một quan hệ R nếu câu mà đường liên kết mô tả chứa cặp thực thể nằm trong quan hệ R. Ví dụ: trong ... Khái quát về bài toán trích chọn ngữ nghĩa 3 1.1. Quan hệ ngữ nghĩa 3 1.1.1. Khái niệm 3 1.1.2. Phân loại quan hệ ngữ nghĩa 3 1.2. Bài toán trích chọn quan hệ ngữ nghĩa 7 1.3. Ứng dụng 8 Tóm...
 • 68
 • 486
 • 0
Phân tích những mối quan hệ pháp lý giữa các bên trong quan hệ thanh toán thông qua thẻ ngân hàng

Phân tích những mối quan hệ pháp lý giữa các bên trong quan hệ thanh toán thông qua thẻ ngân hàng

... thanh toán thông qua thẻ ngân hàng là mối quan hệ gắn bó mật thiết, ràng buộc nhau. Để làm sáng tỏ những mối quan hệ này, nhóm chúng em chọn đề tài : “ Phân tích những mối quan hệ pháp lý giữa ... thanh toán thông qua thẻ ngân hàng liên quan đến nhiều các chủ thể tham gia, với vai trò, địa vị pháp lí khác nhau. Nhìn một cách tổng thể thì mối quan hệ pháp lí giữa các bên trong quan hệ thanh ... mang nhãn hiệu thương mại) về việc sử dụng thẻ 2.3. Mối quan hệ pháp lý giữa TCPHT và TCTTT:Tùy thuộc vào từng quan hệ giao dịch mà TCPHT và TCTTT có thể là một hoặc khác nhau. Trong quan hệ...
 • 14
 • 631
 • 1
PHÂN TÍCH BÀI TOÁN QUAN HỆ GIA ĐÌNH THEO PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

PHÂN TÍCH BÀI TOÁN QUAN HỆ GIA ĐÌNH THEO PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

... cây quan hệ. Một vấn đề phức tạp và tế nhị hơn là tên gọi cho các mối quan hệ gia đình ở Việt nam rất phong phú! Một khó khăn là phải vét cạn hết các mối quan hệ có thể có trên một cây quan hệ. ... tại nhiều mối quan hệ gia đình khá phức tạp như ông, bà, cha, mẹ, cô, chú, bác, v.v. Thông thường, để thể hiện các mối quan hệ này người ta biểu diễn bằng một sơ đồ cây quan hệ. Dưới đây là ... đình cùng một lúc và các gia đình này có mối quan hệ thông gia với nhau. Hình 1.2 là sơ đồ quan hệ được phát triển từ sơ đồ ví dụ trên minh hoạ cho vấn đề này. Một câu hỏi đặt ra: “Liệu...
 • 7
 • 611
 • 0
Tìm hiểu Phân tích cú pháp bằng phương pháp đoán nhận trước

Tìm hiểu Phân tích pháp bằng phương pháp đoán nhận trước

... có hai chiến lược phân tích pháp đó là phân tích pháp từ trên xuống và phân tích pháp từ dưới lên. Phân tích pháp từ trên xuống xây dựng dần cây phân tích pháp khởi đi từ gốc ... thiệu 22. Phân tích pháp đệ quy xuống 33. Phân tích pháp dự đoán (Predictive Parser) 44. Sơ đồ chuyển vị cho thể phân pháp dự đoán 75. Xây dựng bảng phân tích pháp dự đoán 8 ... thuật phân tích từ trên xuống có tên là phân tích pháp đệ quy xuống (recursive descent parsing). Trong phương pháp phân tích pháp đệ quy xuống, chúng ta xây dựng cây phân tích pháp...
 • 14
 • 783
 • 0
Phân tích những mối quan hệ pháp lý giữa các bên trong quan hệ thanh toán thông qua thẻ ngân hàng và tìm hiểu những vấn đề tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng, thanh toán bằng thẻ trong năm 201

Phân tích những mối quan hệ pháp lý giữa các bên trong quan hệ thanh toán thông qua thẻ ngân hàng và tìm hiểu những vấn đề tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng, thanh toán bằng thẻ trong năm 201

... toán II, Các quan hệ pháp lý giữa các bên trong quan hệ thanh toán thông qua thẻ ngân hàng.1. Mối quan hệ pháp lý giữa chủ thẻ và tổ chức phát hành thẻ (TCPHT).Đây là mối quan hệ pháp lý cơ ... (ĐVCNT).:………………………………………………….4II, Các quan hệ pháp lý giữa các bên trong quan hệ thanh toán thông qua thẻ ngân hàng.:………………………………………………………………………………… 51.Mối quan hệ pháp lý giữa chủ thẻ và tổ chức ... Nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho chủ thẻ và ĐVCNT trong quan hệ giữa chủ thẻ và ĐVCNT, pháp luật quy định một số quyền và nghĩa vụ cơ bản như sau:- Trong quan hệ thanh toán thì chủ thẻ được...
 • 30
 • 1,279
 • 9
Phân tích hoạt động quan hệ công chúng (PR) của tập đoàn unilever tại Việt Nam

Phân tích hoạt động quan hệ công chúng (PR) của tập đoàn unilever tại Việt Nam

... Nam trong quan hệ với công chúng.3.2.Những hạn chế trong quan hệ với công chúng của Unilever Việt Nam.Unilever đã rất thành công trên thị trường Việt Nam cũng như trong việc quan hệ vớI công ... hoặc hỗ trợ. Các vị trí PR với các tổ chức lớn hơn có thể liên quan đến trách nhiệm cho tất cả những chức năng truyền thông khác liên quan đến PR, và 6Quản trị viên tập sự như tiêu chí tuyển ... công. Đi sâu vào phân tích hoạt động PR của Unilever sẽ giúp ta có được cái nhìn tổng quan nhất về những thành công và hạn chế của tập đoàn này trong việc quan hệ với công chúng, qua đó rút ra...
 • 25
 • 3,444
 • 37

Xem thêm

Từ khóa: phân tích khái niệm quan hệ pháp luậtphân tích đặc điểm quan hệ pháp luậtphân tích đặc điểm quan hệ pháp luật hành chínhđể giải thích rõ bản chất của pháp luật còn cần thiết phải phân tích các mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế chính trị đạo đức và nhà nướccú pháp quan hệphân tích cú pháp tiếng anhbộ phân tích cú pháp dự đoánlỗi phân tích cú pháp androidlỗi phân tích cú phápphân tích cú pháp lrphân tích cú pháp earleyphân tích cú pháp từ trên xuốngphân tích cú pháp từ dưới lênphân tích cú pháp trong chương trình dịchcơ sở ngữ nghĩa phân tích cú pháp tiếng việtBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ