0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

Bài giảng Bài soạn lớp 3 - Tuần 22

Bài giảng GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 22 (CKTKN)

Bài giảng GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 22 (CKTKN)

... nhở - Đọc đoạn trong nhóm - Cả lớp đọc ĐT - Đọc thầm - Trả lời - Đọc đoạn 2 ,3 - trả lời - Trả lời - Đọc thầm - Trả lời - Phát biểu - Lắng nghe - Thi đọc đoạn văn - 1 học sinh đọc - ... ? 2125 3 nhân 5 bằng mấy ? 3 3 nhân 2 bằng mấy ? 637 5 3 nhân 1 bằng mấy ? 3 nhân 2 bằng mấy ?Vậy : 2125 x 3 = 637 5 3. Thực hành : Bài 1 : Tính - Cho HS làm rồi chữa bài . Bài 2 : - Đặt ... cột b) Bài 3 : - Hướng dẫn HS giải . - 2 học sinh lên bảng làm - Nhắc đầu bài - Phải đặt tính rồi tính . - 2 nhân 4 bằng 8 - 2 nhân 3 bằng 6 - 2 nhân 0 bằng 0 - 2 nhân 1 bằng 2 - 3 nhân...
 • 29
 • 1,977
 • 6
Bài giảng Giao an lop 3 tuan 22 (CKTKN)

Bài giảng Giao an lop 3 tuan 22 (CKTKN)

... đề bài và truyện vui : - 2HS lên bảng làm bài. - Cả lớp theo dõi nhận xét bài bạn . - Lớp theo dõi giới thiệu bài. - Một em ọc yêu cầu bài tập1. - Hai em đọc lại bài . - Cả lớp đọc thầm bài ... häc 2010 - 2011 - Yêu cầu lớp theo dõi chữa bài - Giáo viên nhận xét đánh giá. Bài 3: - Gọi học sinh đọc bài 3. - Hướng dẫn HS phân tích bài toán. - Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở - Chấm ... tập 1. - Yêu cầu lớp thực hiện vào bảng con. - Yêu cầu lớp theo dõi chữa bài - Giáo viên nhận xét đánh giá. Bài 2: - Gọi học sinh nêu bài tập 2 - Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở nháp. - Mời hai...
 • 29
 • 434
 • 1
Bài giảng Giao an lop 3 Tuan 22 ( CKTKN + KNS )

Bài giảng Giao an lop 3 Tuan 22 ( CKTKN + KNS )

... TẬP: Bài 1 : - GV cho HS tự làm bài - Cho HS tuần tự lên bảng đặt tính và nêu cách tính. Bài 2 : - GV cho HS thực hiện tương tự như bài 1. Bài 3 : - GV cho HS đọc đề. - HD HS làm bài Bài 4 : - GV cho ... thiếu sót . - Bài sau : Nghe-viết : Nghe nhạc. - 3 Hs đọc bài viết. - Hs nhận xét . - Hs viết bảng con . - Hs viết bài. - HS* lưu ý đánh vần từ khó trước khi viết .-Hs tự chữa lỗi . - Cả lớp làm ... - dặn dò : - Nhận xét tiết học . - Nhắc nhở Hs khắc phục những thiếu sót . - Bài sau : Nghe -viết : Một nhà thông thái . - 3 Hs đọc bài viết. - Hs nhận xét . - Hs viết bảng con . - Hs viết bài. -...
 • 25
 • 868
 • 0
Bài giảng GIAO AN LOP 3 TUAN 22 - 2 BUOI

Bài giảng GIAO AN LOP 3 TUAN 22 - 2 BUOI

... chữ khó viết.-Chú ý nghe. -Nghe - viết bài vào vở.-Nghe, soát bài. -Chú ý nghe. -1 HS đọc. -3 HS lên bảng.-Chú ý nghe. -5 HS đọc.-Chữa bài vào vở.-Chú ý nghe.-Chú ý nghe. ************************************Thể ... dò: 3& apos; -Kiểm tra bài tập về nhà của HS.-Gọi HS đọc yêu cầu của bài. -Cho HS làm bài. -Nhận xét, sửa sai. -Gọi HS nêu yêu cầu của bài. -Cho HS làm bài. -Nhận xét, sửa sai. -Gọi HS đọc bài ... nghe - viết bài vào vở. - Học sinh sốt và tự sửa lỗi bằng bút chì. - Hai em đọc u cầu bài tập 2b, lớp đọc thầm. - Cả lớp tự làm bài. - 2 em lên bảng thi làm bài đúng và nhanh. - Lớp nhận xét bài...
 • 30
 • 388
 • 0
Bài giảng giao an lop 3 tuan 22

Bài giảng giao an lop 3 tuan 22

... sinh đọc bài toán. - Hướng dẫn HS phân tích bài toán. - 2HS lên bảng làm bài. - Cả lớp theo dõi, nhận xét bài bạn. - Lớp theo dõi giới thiệu bài. - Một em nêu yêu cầu của bài. - Cả lớp thực hiện ... bảng giải bài. - Yêu cầu lớp theo dõi chữa bài - Giáo viên nhận xét đánh giá. Bài 3: - Gọi học sinh đọc bài 3. - Hướng dẫn HS phân tích bài toán. - Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu - Học sinh ... cho bạn . - Một em đọc yêu cầu bài 2. - Cả lớp làm vào phiếu. - Một học sinh lên bảng làm bài, lớp nhậnxét bổ sung:SBC 4 23 4 23 9604 535 5SC 3 3 4 5Thương 141 141 2401 1071 - 1HS đọc bài toán...
 • 30
 • 346
 • 0
Bài giảng Giáo an lơp 3- tuần 22-CKT-KNS

Bài giảng Giáo an lơp 3- tuần 22-CKT-KNS

... : - Câu chuyện giúp em hiểu điều gì ? - Về nhà học bài xem trước bài “Cái cầu”. - Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu. - Hai em thi đọc lại đoạn 3 của bài. - 3 em đọc phân vai toàn bài. - Lớp ... nhận xét chữa bài. Bài 4: - Gọi HS đọc yêu cầu bài. - Yêu cầu cả lớp tự làm bài vào vở. - Mời 3HS lên bảng chữa bài. - Nhận xét, chốt lại lời giải đúng.c) Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét đánh ... giải bài .GiảiSố lít xăng cả ba xe chở được là :1125 x 3 = 33 75 ( lít ) Số lít xăng còn lại : 33 75 – 1280 = 2095(lít) Đ/S :2095 lít xăng - 1 em đọc yêu cầu bài. - Cả lớp tự làm bài. - 3 em...
 • 35
 • 404
 • 0
Bài giảng Bài soạn lớp 3 - Tuần 22

Bài giảng Bài soạn lớp 3 - Tuần 22

... Lựa chọn -2 HS đọc nội dung của bài, cả lớp đọc thầm và theo dõibạn đọc. -GV nêu yêu cầu của bài: làm bài 2a hoặc 2b tuỳ ý. HSđọc kĩ yêu cầu của bài. -Cả lớp làm bài vào vở. -GV mời 2 HS ... nhau, nhận xét. -GV kiểm tra vở BT ở nhà của cả lớp. -Chấm 4-5 bài, nhận xét, ghi điểm. -Chữa bài (nếu HS làm sai).2 .Bài mới: Giới thiệu bài (1/)Hoạt động 1: (30 /)Luyện tập - Thực hànhMT: ... động 4: (3 /) Củng cố, dặn dò: - Nêu nội dung của bài thơ? HS trả lời. - Về nhà tiếp tục HTL cả bài thơ. - Chuẩn bị bài sau: Nhà ảo thuật.TUẦN 22 Thứ 2 ngày tháng năm 200Tập đọc - Kể chuyện:...
 • 25
 • 406
 • 0
Bài giảng Bài soạn lớp 3 - Tuần 22

Bài giảng Bài soạn lớp 3 - Tuần 22

... tập-Thực hành: MTPP: Thực hành, động nãoĐD: Vở toán -GV nêu mục tiêu bài học. Ghi đề bài lên bảng.-HS làm bài 1, 2, 3, 4 VBT Bài 1: - 1 HS đọc yêu cầu bài tập, lớp làm vào vở bài tập. - GV ... kết quả bài làm của nhau, nhận xét. -GV kiểm tra vở BT ở nhà của cả lớp. -Chấm 4-5 bài, nhận xét, ghi điểm. -Chữa bài (nếu HS làm sai).2 .Bài mới: Giới thiệu bài (1/)Hoạt động 1: (30 /)Luyện ... sátĐD: VBT. Bảng phụ viết nội dung BT3a. -VBT.a ,Bài tập 2: Lựa chọn -1 -2 HS đọc nội dung của BT -GV cho HS làm bài 2b. HS đọc kĩ yêu cầu của bài. -Cả lớp làm bài vào vở, GV nhắc HS: Để tìm đúng...
 • 25
 • 482
 • 0
Gián án Bài soạn lớp 3 - Tuần 22

Gián án Bài soạn lớp 3 - Tuần 22

... tập-Thực hành: MTPP: Thực hành, động nãoĐD: Vở toán -GV nêu mục tiêu bài học. Ghi đề bài lên bảng.-HS làm bài 1, 2, 3, 4 VBT Bài 1: - 1 HS đọc yêu cầu bài tập, lớp làm vào vở bài tập. - GV ... Lựa chọn -2 HS đọc nội dung của bài, cả lớp đọc thầm và theo dõibạn đọc. -GV nêu yêu cầu của bài: làm bài 2a hoặc 2b tuỳ ý. HSđọc kĩ yêu cầu của bài. -Cả lớp làm bài vào vở. -GV mời 2 HS ... nhau, nhận xét. -GV kiểm tra vở BT ở nhà của cả lớp. -Chấm 4-5 bài, nhận xét, ghi điểm. -Chữa bài (nếu HS làm sai).2 .Bài mới: Giới thiệu bài (1/)Hoạt động 1: (30 /)Luyện tập - Thực hànhMT:...
 • 25
 • 532
 • 0
Gián án Bài soạn lớp 3 - Tuần 22

Gián án Bài soạn lớp 3 - Tuần 22

... phấn -Cả lớp thực hiện phép nhân sau (mỗi dãy thực hiện 1 phép):2 130 x 3 3251 x 3 -HS tự kiểm tra kết quả bài làm của nhau, nhận xét. -GV kiểm tra vở BT ở nhà của cả lớp. -Chấm 4-5 bài, ... sátĐD: VBT. Bảng phụ viết nội dung BT3a. -VBT.a ,Bài tập 2: Lựa chọn -1 -2 HS đọc nội dung của BT -GV cho HS làm bài 2b. HS đọc kĩ yêu cầu của bài. -Cả lớp làm bài vào vở, GV nhắc HS: Để tìm đúng ... ươc. -GV chia bảng làm 3 cột, mời 3 HS thi đua nhau làm bài đúng, nhanh. -Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng:Câu b: thước kẻ - thi trượt - dược sĩ.b ,Bài tập 3: Lựa chọn -2 HS...
 • 25
 • 432
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử lớp 3 tuần 26bài giảng điện tử lớp 3 tuần 13bài giảng điện tử lớp 3 môn toán tuần 13bài giảng điện tử lớp 3 môn toán tuần 30bài giảng điện tử lớp 3 môn toán tuần 11bai giang dien tu lop 3 mon toan tuan 10Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ