0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

Bài giảng BO DE, DAP AN TOAN CHON LOC (PHAN XII)

Bài giảng BO DE, DAP AN TOAN CHON LOC (PHAN XII)

Bài giảng BO DE, DAP AN TOAN CHON LOC (PHAN XII)

... + 2 x 258 = 624 (chữ số). Bài 116 : Cho : Hãy so sánh S và 1/2. Bài giải : Bài 111 : Bạn hãy xóa những chữ số nào đó để được phép tính đúng : 151 x 375 = 450. Bài giải : Hai thừa số ở vế ... 2 = 9 (cm) Độ dài cạnh của tấm bìa hình vuông lớn là : 9 + 3 = 12 (cm) Bài 113 : So sánh M và N biết : Bài giải : Bài 114 : Một bảng ô vuông gồm 3 dòng và 8 cột như hình vẽ. Trên mỗi dòng ... làm được còn bạn Tín khẳng định không điền được. Hỏi ai đúng, ai sai ? Bài giải : Giả sử có thể điền được theo yêu cầu bài toán (Bạn Nhi nói đúng). Tổng các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 8...
 • 6
 • 239
 • 0
Bài giảng BO DE, DAP AN TOAN CHON LOC (PHAN XII)

Bài giảng BO DE, DAP AN TOAN CHON LOC (PHAN XII)

... 2 = 9 (cm) Độ dài cạnh của tấm bìa hình vuông lớn là : 9 + 3 = 12 (cm) Bài 113 : So sánh M và N biết : Bài giải : Bài 114 : Một bảng ô vuông gồm 3 dòng và 8 cột như hình vẽ. Trên mỗidòng ... làm được còn bạn Tín khẳng định không điềnđược. Hỏi ai đúng, ai sai ? Bài giải : Giả sử có thể điền được theo yêu cầu bài toán (Bạn Nhi nói đúng). Tổng các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 8 ... sai tức là bạn Nhi nói sai và bạn Tínnói đúng. Bài 120 : Chứng minh rằng không thể thay các chữ bằng các chữ số đểcó phép tính đúng :- = 2004 Bài giải : Cách 1 : Đặt tính :Xét chữ số hàng...
 • 6
 • 224
 • 0
Bài giảng BO DE, DAP AN TOAN CHON LOC (PHAN IV)

Bài giảng BO DE, DAP AN TOAN CHON LOC (PHAN IV)

... (lít). Bài 38 : Hải hỏi Dương : “Anh phải hơn 30 tuổi phải không ?”. AnhDương nói : “Sao già thế ! Nếu tuổi của anh nhân với 6 thì được số có ba chữsố, hai chữ số cuối chính là tuổi anh”. Các ... của anhDương nhé. Bài giải : Cách 1 : Tuổi của anh Dương không quá 30, khi nhân với 6 sẽ là số có 3 chữsố. Vậy chữ số hàng trăm của tích là 1. Hai chữ số cuối của số có 3 chữ số chính là Bài ... Bài 35 : Tuổi của em tôi hiện nay bằng 4 lần tuổi của nó khi tuổi của anhtôi bằng tuổi của em tôi hiện nay. Đến khi tuổi của em tôi bằng tuổi của anh tôihiện nay thì tổng số tuổi của hai anh...
 • 7
 • 398
 • 20
Bài giảng BO DE, DAP AN TOAN CHON LOC (PHAN VII)

Bài giảng BO DE, DAP AN TOAN CHON LOC (PHAN VII)

... điểm bằng nhau. Bài giải: Thi tài giải Toán Tuổi thơ có 5 bài. Số điểm của 51 bạn thi có thểxếp theo 5 loại điểm sau đây: + Làm đúng 5 bài được: 4 x 5 = 20 (điểm). + Làm đúng 4 bài được: 4 ... sẽ có 16 cách điền số khác nhau. Bài 68: Trong một cuộc thi tài Toán Tuổi thơ có 51 bạn tham dự. Luậtcho điểm như sau: + Mỗi bài làm đúng được 4 điểm. + Mỗi bài làm sai hoặc không làm sẽ bị ... ăn xong sẽ có 2 miếng vỏ. Bài 67: Bạn hãy điền đủ các số từ 1 đến 10 vào các ôvuông sao cho tổng các số ở nét dọc (1 nét) cũng như ở nét ngang (3 nét) đều là16. Bài giải: Tất cả các bạn đều...
 • 8
 • 341
 • 0
Bài giảng BO DE, DAP AN TOAN CHON LOC (PHAN VIII)

Bài giảng BO DE, DAP AN TOAN CHON LOC (PHAN VIII)

... này sang thùng kia. Lấy 4 thùng chứa nửa thùng dầu (4B) đổ đầy sang 2 thùng không (2C) đểđược 2 thùng đầy dầu (2A). Khi đó có 9A, 3B, 9C và mỗi người sẽ nhận được nhưnhau là 3A, 1B, 3C. Bài ... lại. Bài giải: Cái khó ở bài toán này là chỉ được vẽ 4 đoạn thẳng và chỉ được vẽ bằng mộtnét nên cần phải “tạo thêm” hai điểm ở bên ngoài 9 điểm thì mới thực hiện đượcyêu cầu của đề bài. Xin ... trên xuống dưới) Bài 73: Với 36 que diêm đã được xếp như hình dưới. 1) Bạn đếm được bao nhiêu hình vuông? 2) Bạn hãy nhấc ra 4 que diêm để chỉ còn 4 hình vuông được không? Bài giải : 1) Nhìn...
 • 7
 • 369
 • 0
Bài giảng BO DE, DAP AN TOAN CHON LOC (PHAN X)

Bài giảng BO DE, DAP AN TOAN CHON LOC (PHAN X)

... tấm gỗ đểcó đủ 5 chuồng cho mỗi chú thỏ có một chuồng riêng. Bài giải : Bài toán có nhiều cách xếp. Xin nêu ra ba cách xếp như sau: Bài 93: Một phân xưởng có 25 người. Hỏi rằng trong phân xưởng ... rõ tính chất này? Bài giải: Có nhiều cách giải, đây là một trong các cách giải bài này: Ta gọi 6điểm nằm trên đường tròn là A1, A2, A3, A4, A5, A6. Bằng bút xanh và đỏ ta nối A1với ... cả các que đó thành một hình chữ nhậtđược. Bài 96: Hãy phát hiện ra mối liên hệ giữa các số rồisử dụng mối liên hệ đó để điền số hợp lý vào (?) Bài giải: Để cho gọn, ta ký hiệu các số trên...
 • 7
 • 238
 • 0
Bài giảng BO DE, DAP AN TOAN CHON LOC (PHAN X)

Bài giảng BO DE, DAP AN TOAN CHON LOC (PHAN X)

... Bài giải : Bài toán có nhiều cách xếp. Xin nêu ra ba cách xếp như sau: Bài 93: Một phân xưởng có 25 người. Hỏi rằng trong phân xưởng ... rõ tính chất này? Bài giải: Có nhiều cách giải, đây là một trong các cách giải bài này: Ta gọi 6 điểm nằm trên đường tròn là A1, A2, A3, A4, A5, A6. Bằng bút xanh và đỏ ta nối A1 ... các que đó thành một hình chữ nhật được. Bài 96: Hãy phát hiện ra mối liên hệ giữa các số rồi sử dụng mối liên hệ đó để điền số hợp lý vào (?) Bài giải: Để cho gọn, ta ký hiệu các số trên...
 • 7
 • 257
 • 0
Bài giảng 10 DE, DAP AN TOAN CHON LOC (PHAN IX)

Bài giảng 10 DE, DAP AN TOAN CHON LOC (PHAN IX)

... bạn Nam nói “Cô tính sai rồi” làđúng. Bài 86: Có hai cái đồng hồ cát 4 phút và 7 phút. Có thể dùng hai cáiđồng hồ này để đo thời gian 9 phút được không? Bài giải: Có nhiều cách để đo được 9 ... tiền một quyển vở là 800 đồng. Bài 83: Hãy điền các số từ 1 đến 9 vào các ô trống để được các phép tínhđúng Bài giải: Đặt các chữ cái vào các ôtrống:Theo đầu bài ta có các chữ cái khácnhau ... x 2 + 3 + 3) : 2 = 8 3 x 3 - 5 + 2 + 2 = 8 . . . . Bài 90: Một chiếc đồng hồ đang hoạt động bình thường, hiện tại kim giờvà kim phút đang không trùng nhau. Hỏi sau đúng 24 giờ (tức 1 ngày...
 • 7
 • 541
 • 20
Bài giảng 10 DE, DAP AN TOAN CHON LOC (PHAN XIV)

Bài giảng 10 DE, DAP AN TOAN CHON LOC (PHAN XIV)

... giành được là : 1 x 5 + 2 x 2 + 3 x 2 + 4 x 2 = 23 (giải). Bài 146 : Tính nhanh tổng sau : Bài giải : Đặt tổng trên bằng A ta có : Bài 141 : Bạn Tân thực hiện phép chia một số cho 12 thì dư ... : 10 cây ; bưởi : 15 cây ; mít : 23 cây Bài 143 : Bạn hãy chia tấm bìa bên dưới thành 6 phần giốnghệt nhau về hình dạng và mỗi phần có một bông hoa. Bài giải : Ta chia tấm bìa thành các ô vuông ... chữL.Ta có cách chia như sau : (cắt theo đường màu)B Bài 147 : Tìm số tự nhiên a để biểu thức : A = 4010 - 2005 : (2006 - a) có giá trị nhỏ nhất. Bài giải : Để A có giá trị nhỏ nhất thì số trừ 2005...
 • 4
 • 1,180
 • 43
Bài soạn BO DE, DAP AN TOAN CHON LOC (PHAN V)

Bài soạn BO DE, DAP AN TOAN CHON LOC (PHAN V)

... người biết cả 2 thứ tiếng Nga và Anh ? Bài giải : Cách 1 : Số người biết ít nhất 1 trong 2 thứ tiếng Nga và Anh là : 100 - 10 = 90 (người).Số người chỉ biết tiếng Anh là :90 - 75 = 15 (người)Số ... x 16 = 480 (m2). Bài 45 : Trong một hội nghị có 100 người tham dự, trong đó có 10 người không biết tiếng Nga và tiếng Anh, có 75 người biết tiếng Nga và 83 người biết Tiếng Anh. Hỏi trong hội ... - 83 = 7 (người). Số người chỉ biết tiếng Anh là :90 - 75 = 15 (người). Số người biết cả 2 thứ tiếng Nga và Anh là :90 - (7 + 15) = 68 (người) Bài 46 : Một hình chữ nhật đã bị cắt đi một...
 • 5
 • 507
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng dinh dưỡng và an toàn thực phẩmbộ đề thi an toàn điệnbộ đề thi an toàn giao thôngbộ đề thi an toàn giao thông cấp tiểu họcbài vẽ tranh đề tài an toàn giao thôngbài tập kiểm toán nội bộ có đáp ánBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ