0
 1. Trang chủ >
 2. Y Tế - Sức Khỏe >
 3. Y học thưởng thức >

Hướng dẫn đọc điện tim (tái bản lần thứ 11),

HUONG DAN DOC DIEN TIM tran do trinh

HUONG DAN DOC DIEN TIM tran do trinh

... xét” rối loạn dòng điện tim thể bốn phía xung quanh tim mặt phẳng chắn (frontal plane) Nhƣng rối loạn dòng điện tim thể rõ mặt trƣớc tim chẳng hạn chuyển đạo bất lực Do đó, ngƣời ta phải ghi ... trăm giây) với tần số tim (F) phút tƣơng ứng (xem bài) TRỤC ĐIỆN TIM – CÁCH XÁC ĐỊNH TRỤC ĐIỆN TIM Nhƣ phần nói, trục điện tim ( QRS) véc tơ tổng hợp mô tả trình khử cực tim Bình thƣờng, có hƣớng ... có trục phải nhẹ (do tim) Khi trục điện tim khoảng +200, +100 ta gọi xu hƣớng trái Còn ngƣời bệnh tim mà có trục trái (thƣờng trục trái nhẹ, khoảng -200, -30 0) ngƣời có tim nằm”, là, ngƣời...
 • 105
 • 943
 • 19
HƯỚNG DẪN ĐỌC ĐIỆN TIM part 10 pdf

HƯỚNG DẪN ĐỌC ĐIỆN TIM part 10 pdf

... biệ t quan trọng ngoại tâm thu thấ t có chống định tương đối digitan dẫn truyền lệch hướng không Điều trị – Sốc điện (50 – 100 , có tới 350W/s): kết thƣờng tốt – Propranolol: có nhiều ca kết tốt ... tạm thời hay vĩnh viễn 102 BỆNH MẠCH VÀNH | typewriter: Nguyễn Đình Tuấn – Cao học Nội 12 P a g e | 103 Nguyên nhân Blốc nhĩ thất hay gặp bệnh mạch vành, bệnh van tim thấp, tim bẩm sinh, viêm nhiễm ... chứng điện tâm đồ thấy: ♠ Hoặc hẳn QRS đoạn dài: ngừng tim đây, ta gọi Adams – Stokes thể liệt tim ♠ Hoặc có nhịp nhanh thất, hay nặng rung thất hay cuồng động thất: gọi thể kích thích tim Cách...
 • 6
 • 541
 • 0
HƯỚNG DẪN ĐỌC ĐIỆN TIM part 9 ppsx

HƯỚNG DẪN ĐỌC ĐIỆN TIM part 9 ppsx

... (tiên lƣợng tốt), điện giật, chết đuối (mới), chấn thƣơng, mổ tim, thông dò tim, gây mê, dùng quinidin, procainamide… – Khó hồi phục (tiên lƣợng xấu) bệnh tim có suy tim nặng với tim to nhiều, ngất ... bệnh tim: nhồi máu tim, hội chứng Adams Stokes, suy tim, biến chứng quan trọng ngộ độc digitan Ngoài xảy gây mê, dùng adrenalin, quinidin, điện giật…; đơn độc Triệu chứng (Hình 65) – Tần số tim ... ngừng tim giây đồng hồ trƣớc trở nhịp xoang 96 BỆNH MẠCH VÀNH | typewriter: Nguyễn Đình Tuấn – Cao học Nội 12 P a g e | 97 – Ấn nhãn cầu hay xoang cảnh: nhịp tim đột ngột trở nhịp xoang nhanh (90 ...
 • 11
 • 470
 • 0
HƯỚNG DẪN ĐỌC ĐIỆN TIM part 8 docx

HƯỚNG DẪN ĐỌC ĐIỆN TIM part 8 docx

... NHỊP TIM Điện tâm đồ có giá trị lớn chẩn đoán rối loạn nhịp tim Chúng ta biết điểm nào, ổ hệ thần kinh tự động tim (Hình 5) có tính tự động phát xung động huy tim bóp Vì thế, để đảm bảo cho tim ... nhịp tim, blốc nhĩ thất, blốc nhánh 86 BỆNH MẠCH VÀNH | typewriter: Nguyễn Đình Tuấn – Cao học Nội 12 P a g e | 87 – Có có Q bệnh lý nhƣng biến nhanh thế, hoại tử, mà “tê liệt điện học” vùng tim ... trƣớc tim – Kiểu B: sóng ∆ âm chuyển đạo trƣớc tim phải dƣơng chuyển đạo trƣớc tim trái 79 TẬP HỢP THÀNH HỘI CHỨNG | typewriter: Nguyễn Đình Tuấn – Cao học Nội 12 P a g e | 80 BỆNH MẠCH VÀNH Điện...
 • 11
 • 455
 • 0
HƯỚNG DẪN ĐỌC ĐIỆN TIM part 7 docx

HƯỚNG DẪN ĐỌC ĐIỆN TIM part 7 docx

... đạo ngoại biên – Ở đa số ca, tim tƣ nằm, trục điện tim lệch trái nhƣ D1 aVL dƣơng với R aVL vƣợt 12mm, D3 aVF âm – Ở số ca khác, có tƣ tim đứng hay nửa đứng, trục điện tim bình thƣờng hay xu hƣớng ... (khoảng 50mm) V3, V4 73 TẬP HỢP THÀNH HỘI CHỨNG | typewriter: Nguyễn Đình Tuấn – Cao học Nội 12 P a g e | 74 BLỐC NHÁNH Blốc nhánh danh từ để hình ảnh điện tâm đồ có rối loạn dẫn truyền xung động ... 50): 74 TẬP HỢP THÀNH HỘI CHỨNG | typewriter: Nguyễn Đình Tuấn – Cao học Nội 12 P a g e | 75 QRS chuyển đạo trƣớc tim V5 , V6: Chỉ có sóng R giãn rộng, có móc đỉnh Sóng Q sóng S biến Nhánh nội điện...
 • 11
 • 532
 • 0
HƯỚNG DẪN ĐỌC ĐIỆN TIM part 6 pps

HƯỚNG DẪN ĐỌC ĐIỆN TIM part 6 pps

... (nhồi máu tim, nghẹn tim) , viêm màng tim, tình trạng tim thiếu oxy (với dày thất phải) tim bẩm sinh tím hay tâm phế mạn Ngƣời ta gọi T tiên phát – Ngoài ra, T âm tiên phát gặp suy tim, tê phù, ... typewriter: Nguyễn Đình Tuấn – Cao học Nội 12 P a g e | 62 Tuy nhiên, đến V5 , V6 , T thấp xuống điện cực xa tim Ở chuyển đạo thực quản cao buồng tim, sóng T âm SÓNG T BỆNH LÝ Khi T âm chuyển đạo mà ... bệnh tim: dày thất, blốc nhánh ,thiểu vành, thấp tim, bạch hầu biến chứng tim, … – Tác dụng thuốc: quinidin, procainamide QT ngắn lại: – Các rối loạn ngƣợc lại rối loạn nêu – Tác dụng Digitalis 66 ...
 • 11
 • 366
 • 0
HƯỚNG DẪN ĐỌC ĐIỆN TIM part 5 docx

HƯỚNG DẪN ĐỌC ĐIỆN TIM part 5 docx

... thƣờng tối đa: V1 , V2 0,035s; V5 , V6 0,045s 54 CHƢƠNG HAI | typewriter: Nguyễn Đình Tuấn – Cao học Nội 12 P a g e | 55 Thời gian cố định, cần dài thêm độ 0,01s hay 0,015s coi nhƣ bệnh lí Khi thời ... đo V1, V2, V5, V6 Nhánh nội điện nhánh xuống sóng R (hay R’, R’’…) tức nhánh sóng từ chữ a đến chữ b hình 35 Nó xuất lúc xung động khử cực qua vùng tim mà ta đặt điện cực thăm dò 51 CHƢƠNG HAI ... V3R, V4R, V5R, V6R có hình dạng tƣơng tự nhƣ V1 nhƣng với biên độ thấp dần b) V5 , V6: nhận điện thất trái nên QRS dƣơng, với dạng qR hay qRs Ở trẻ nhỏ, có dạng RS hay rS c) V3, V4: nhận điện vùng...
 • 11
 • 297
 • 0
HƯỚNG DẪN ĐỌC ĐIỆN TIM part 4 pot

HƯỚNG DẪN ĐỌC ĐIỆN TIM part 4 pot

... tính trục điện tim, ngƣời ta tìm tƣ tim tim mà ta tìm ra, vào chiều hƣớng sóng điện tim, đƣợc gọi tƣ điện học tim Trong đa số trƣờng hợp, tƣ điện học tim nói lên đƣợc tƣ giải phẫu tim Nhƣng ... mục “Trục điện tim ) Tƣ tim tùy thuộc vào tuổi: theo tài liệu giới, trẻ em niên hay có tim đứng nửa đứng; ngƣời đứng tuổi, kể từ 30 tuổi trở đi, số ngƣời có tim nửa đứng ít, đa số tim trung gian ... mạnh với tính chất bệnh lý rõ ràng 41 CHƢƠNG HAI | typewriter: Nguyễn Đình Tuấn – Cao học Nội 12 P a g e | 42 Tóm lại, phân tích cho thấy tƣ điện học tim trục điện tim thƣờng hay song song tiến triển,...
 • 11
 • 311
 • 0
HƯỚNG DẪN ĐỌC ĐIỆN TIM part 3 pot

HƯỚNG DẪN ĐỌC ĐIỆN TIM part 3 pot

... 2 73 32 187 42 1 43 52 115 62 97 72 83 13 461 23 261 33 182 43 139 53 1 13 63 95 73 82 14 429 24 250 34 176 44 133 54 111 64 94 74 81 15 400 25 240 35 171 45 133 55 109 65 92 75 80 16 37 5 26 230 36 ... 75 80 16 37 5 26 230 36 166 46 130 56 107 66 91 76 79 17 35 3 27 222 37 162 47 127 57 105 67 89 77 78 18 33 3 28 214 38 158 48 125 58 1 03 68 88 78 77 19 31 0 29 207 39 154 49 122 59 101 69 87 79 78 ... trăm giây) với tần số tim (F) phút tƣơng ứng (xem bài) TRỤC ĐIỆN TIM – CÁCH XÁC ĐỊNH TRỤC ĐIỆN TIM Nhƣ phần nói, trục điện tim ( QRS) véc tơ tổng hợp mô tả trình khử cực tim Bình thƣờng, có hƣớng...
 • 11
 • 426
 • 1
HƯỚNG DẪN ĐỌC ĐIỆN TIM part 2 pps

HƯỚNG DẪN ĐỌC ĐIỆN TIM part 2 pps

... thể tim CÁC CHUYỂN ĐẠO THÔNG DỤNG ĐIỆN TRƢỜNG TIM Cơ thể ngƣời môi trƣờng dẫn điện; thế, dòng điện tim phát đƣợc dẫn truyền khắp thể, tới da, biến thể thành điện trƣờng tim Nếu ta đặt hai điện ... điểm đặt điện cực thể gọi trục chuyển đạo KỸ THUẬT ĐẶT CÁC ĐIỆN CỰC VÀ CHUẨN BỊ BỆNH NHÂN Nhƣ nói, dòng điện tim điện nhỏ nên ghi, điện tâm đồ dễ bị ảnh hƣởng dòng điện tạp nhƣ: dòng điện công ... học Nội 12 P a g e | 19 Điện cực đặt cổ tay cốt để dễ buộc, thực phản ảnh điện vai phải vai trái (trong điện trƣờng tim) chỗ khó gắn điện cực, hai cánh tay làm nhiệm vụ hai dây dẫn điện Do đó,...
 • 11
 • 400
 • 1
HƯỚNG DẪN ĐỌC ĐIỆN TIM part 1 pptx

HƯỚNG DẪN ĐỌC ĐIỆN TIM part 1 pptx

... GHI ĐIỆN TÂM ĐỒ ĐỊNH CHUẨN CÁC QUÁ TRÌNH ĐIỆN HỌC CỦA TIM 11 SỰ HÌNH THÀNH ĐIỆN TÂM ĐỒ 11 Mắc điện cực 12 NHĨ ĐỒ 12 ... 13 A- KHỬ CỰC 13 B- TÁI CỰC 15 TRUYỀN ĐẠT NHĨ THẤT 16 CÁC CHUYỂN ĐẠO THÔNG DỤNG 17 ĐIỆN TRƢỜNG TIM 17 KỸ THUẬT ĐẶT CÁC ĐIỆN ... 10 0 Nguyên nhân .10 0 Triệu chứng (Hình 67): 10 0 Điều trị 10 1 CUỒNG ĐỘNG NHĨ 10 1 Nguyên nhân .10 1 Triệu chứng...
 • 11
 • 527
 • 1
HƯỚNG DẪN ĐỌC ĐIỆN TIM - Giáo sư Trần Đỗ Trinh ppt

HƯỚNG DẪN ĐỌC ĐIỆN TIM - Giáo sư Trần Đỗ Trinh ppt

... toàn thể tim CÁC CHUYỂN ĐẠO THÔNG DỤNG ĐIỆN TRƯỜNG TIM Cơ thể người môi trường dẫn điện; thế, dòng điện tim phát dẫn truyền khắp thể, tới da, biến thể thành điện trường tim Nếu ta đặt hai điện cực ... sau tính trục điện tim, người ta tìm tư tim tim mà ta tìm ra, vào chiều hướng sóng điện tim, gọi tư điện học tim Trong đa số trường hợp, tư điện học tim nói lên tư giải phẫu tim Nhưng dày thất ... typewriter: Trần Văn Hải - DH 35B - HVQY P a g e | 25 CHƯƠNG HAI HƯỚNG DẪN ĐỌC MỘT ĐIỆN TÂM ĐỒ Muốn phát huy đến mức tối đa tác dụng chẩn đoán điện tâm đồ, cần phải phân tích theo sơ đồ đây: Trước đọc điện...
 • 105
 • 2,602
 • 52
Hướng dẫn đọc điện tim đồ

Hướng dẫn đọc điện tim đồ

... số tim - Đo thớc đo điện tim - Hoặc tính theo: Tần số tim = 60 : khoảng thời gian RR ( giây ) 3.5 Xác định trục điện tim tính góc Hình 6: Quy ớc trục điện timvà cách xác định nhanh trục điện tim ... bình, trục điện tim Thờng trục điện tim trùng với trục giải phẫu tim hớng từ phải sang trái từ xuống dơí Khi tim dày lên trục điện tim lệch so với trục bình thờng Vì ngời ta dựa trục điện tim để ... t tim trung gian - T tim thẳng đứng: tim xoay theo chiều đồng quanh trục, mỏm tim quay xuống dới sang phải - T tim nằm ngang: tim xoay ngợc kim đồng hồ quanh trục, mỏm tim quay sang trái - T tim...
 • 40
 • 785
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn đọc điện timchuyen de huong dan doc dien cam van ban tru tinhhướng dẫn đọc điện tim của gs trần đỗ trinhsách hướng dẫn đọc điện timvideo hướng dẫn đọc điện timhướng dẫn đọc điện tim pdfhướng dẫn đọc điện tim trần đỗ trinhhướng dẫn đọc điện tim đồhướng dẫn đọc điện tim của trần đỗ trinhtrần đỗ trinh trần văn đồng 2000 hướng dẫn đọc điện tim trang 115 118 nxb y học hà nộivideo giai bai tap dia li 6 bai1 vi tri hinh dang kich thuoc cua trai dat sach tai ban lan thu 11 trang 3hướng dẫn đọc điện tâm đồ cơ bảnhướng dẫn đọc điện tâm đồtài liệu hướng dẫn đọc báo cáo tài chínhsách hướng dẫn đọc điện tâm đồBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM