1. Trang chủ >
 2. Trung học cơ sở - phổ thông >
 3. Lớp 9 >

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 9 trường THCS Cự Khê, Hà Nội năm học 2016 2017

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 9 trường THCS Cự Khê, Hà Nội năm học 2016 - 2017

Đề thi học 1 môn Vật lớp 9 trường THCS Cự Khê, Nội năm học 2016 - 2017

... dẫn có dòng điện, xác định cực nam châm cho hình vẽ sau: Hình 1: N  Hình 2: + S VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN VẬT LÝ LỚP I/ Trắc nghiệm: (2,0 ... Mỗi ý 1, 0 điểm a) I1 = Pđm1/Uđm1 = 1A 0,5 I2 = Pđm2/Uđm2 = 1, 5A 0,5 a) b) b) Giải thích 0,25 Vẽ sơ đồ 0,75 c) c) d) Hiệu điện đoạn mạch cường độ dòng điện lớn qua mạch 0,25 Imax = I1 = 1A Điện ... đèn 0,25 R1 = U2đm1/Pđm1 = 12  R2 = U2đm2/Pđm2 =  Hiệu điện tối đa đoạn mạch hai đèn mắc nối tiếp là: 0,25 Umax = I max.(R1 + R2) = 16 V Công suất đèn 12 W 0,25 Công suất đèn Imax.R2 = 1. 4 = 4W...
 • 4
 • 419
 • 0
Đề thi kì 2 môn Tiếng anh lớp 8 trường THCS Củ Khê, Hà Nội năm 2015 2016

Đề thi 2 môn Tiếng anh lớp 8 trường THCS Củ Khê, Nội năm 2015 2016

... V/ Rewrite the following sentences (2, 5pts) “Can you photocopy this report for me?” Tom said to Linda -> Tom asked Linda 2. ” Don’t wait for me “, she said to her friend ... every night IV/ Read the passage then answer the questions (2, 5pts) The Youth and Young Pioneers Organization was founded in Vietnam on 26 / / 1931 It builds character, and encourages good citizenship ... blank (2. 0pts) C Can you B in D themselves C used to A so as to D traveling D A & B B not to be III Give the correct form of the verbs (1.0pt) Playing not to touch traveling cooking IV Reading (2. 0pts)...
 • 4
 • 969
 • 4
Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Nhân Chính, Hà Nội năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học 1 môn Vật lớp 12 trường THPT Nhân Chính, Nội năm học 2016 - 2017

... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ LỚP 12 - GIỮA KỲ NĂM HỌC 2 016 -2 017 đề 13 2 1D 2A 3D 4B 5C 6D 7D 8A 9B 10 D 11 D 12 A 13 C 14 C 15 B 16 A 17 C 18 A 19 B ... Mã đề 357 1B 2D 3A 4B 5A 6D 7C 8B 9B 10 C 11 D 12 A 13 C 14 A 15 A 16 A 17 C 18 D 19 C 20 C 21 D 22 B 23 C 24 A 25 B 26 B 27 D 28 D 29 A 30 A Mã đề 485 1C 2A 3A 4C 5B 6A 7B 8C 9A 10 C 11 A 12 ... trang) ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I Năm học 2 016 – 2 017 Môn: VẬT LÍ 12 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) đề: 209 Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa, sau 0,5s lại động Chu dao động vật...
 • 13
 • 557
 • 2
Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học 1 môn Vật lớp 10 trường THPT Ngọc Tảo, Nội năm học 2016 - 2017

... NGỌC TẢO NĂM HỌC 2 016 - 2 017 MÔN: VẬT LÝ - LỚP 10 A Trắc nghiệm B A B C A D C C A 10 B B Tự luận Bài Câu (3,0 điểm) a b c (2,0 điểm) Nội dung a= V1  V0 10  =  (m/s2) t1 60 Điểm 1, 0 S = V0t ... dài 10 cm, kim giây dài 15 cm (tính từ trục quay) Tính vận tốc dài đầu kim VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT HÀ NỘI ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ TRƯỜNG THPT NGỌC TẢO NĂM ... (m/s2) t1 60 Điểm 1, 0 S = V0t + (at2/2) = 300 (m) 1, 0 V2  V1 = 60 (s) a 1, 0 t  Vh =  h2 Rh = 7,27 .10 -6 (m/s) 1, 0 Vs =  s2 Rs = 0, 015 7 (m/s) 1, 0 ...
 • 3
 • 702
 • 1
Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội năm học 2015 - 2016

Đề thi học 1 môn Vật lớp 12 trường THPT Ngọc Tảo, Nội năm học 2015 - 2016

... đại 1A Giá trị R C A R = 50 Ω, C = (10 -3 /π) F B R = 50 Ω , C = (2 .10 -3 /π) F C R = 40 Ω , C = (2 .10 -3 /π) F D R = 40 Ω, C = (10 -3 /π) F Câu 20 Một mạch điện gồm điện trở R, cuộn dây cảm L = 0, 318 H ... dây cảm L = 0, 318 H tụ C = 15 ,9μF mắc nối tiếp Hiệu điện đầu đoạn mạch u = 200cos (10 0πt)V Dòng qua mạch nhanh pha hiệu điện u góc (π/4) Giá trị R A 11 0 Ω B 13 0Ω C 12 0Ω D 10 0 Ω ... tự cảm cuộn dây Câu 11 Một đoạn mạch gồm điện trở mắc nối tiếp cuộn dây cảm Khi hiệu điện đầu điện trở 80V, hai đầu cuộn cảm 60V hiệu điện hai đầu đoạn mạch A 14 0V Câu 12 B 10 0V C 20V D 80V Điện...
 • 4
 • 839
 • 4
Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 11 trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội năm học 2015 - 2016

Đề thi học 1 môn Vật lớp 11 trường THPT Ngọc Tảo, Nội năm học 2015 - 2016

... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN VẬT LÝ LỚP 11 A TRẮC NGHIỆM Mỗi đáp án 0,5 điểm Câu 10 Đáp án D A D B A D C B C C B TỰ LUẬN a * SĐĐ nguồn: eb = e1 ... 1, r1 E2, r2 mắc nối tiếp với nhau, mạch có điện trở R Biểu thức cường độ dòng điện mạch là: A I  C I  E1  E2 R  r1  r2 E1  E2 R  r1  r2 B I  E1  E2 R  r1  r2 D I  E1  E2 R  r1 ... m(g) = A 10 8 I3 t  0,78.3.965 = 2,5272g 2 965 .10 n 965 .10 * Viết biểu thức: Bài I1 = [(e1 – UAB)/r1] 02 I2 = [(e2 – UAB)/r2] 1, 0 I = UAB/R I = I1 + I2 * Giải hệ phương trình tìm được: I = -5 (A);...
 • 4
 • 553
 • 0
Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 11 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 - 2017

Đề thi học 1 môn Vật lớp 11 trường THPT Đa Phúc, Nội năm học 2016 - 2017

... PHÚC Năm học: 2 016 -2 017 ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Vật - Lớp: 11 -  -I Trắc nghiệm: Mã đề 11 1 Câu 10 11 12 Đáp án C C A D A D B B C B D A II Tự luận điểm Bài 1: điểm a C = 10 F điên ... THPT ĐA PHÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học: 2 016 -2 017 Môn: Vật - Lớp: 11 -  Thời gian: 45 phút (Lưu ý: HS phải ghi mã đề thi vào làm) Mã đề: 11 2 I Trắc nghiệm: (3,0 điểm) Học sinh chọn ... (A) Iđ = I’= 1( A) = Iđm nên đèn sáng bình thường  Rđ  r =1A 0,5đ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án mã đề: 11 2 I Trắc nghiệm: điểm Mã đề 11 2 Câu 10 11 12 Đáp án A...
 • 6
 • 619
 • 1
Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 - 2017

Đề thi học 1 môn Vật lớp 10 trường THPT Đa Phúc, Nội năm học 2016 - 2017

...  VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC Năm học: 2 016 -2 017 đề: 10 02 (HS phải ghi mã đề thi vào làm) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ Môn: Vật - Lớp: 10 Thời gian: ...  VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC Năm học: 2 016 -2 017 đề: 10 04 (HS phải ghi mã đề thi vào làm) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ Môn: Vật - Lớp: 10 Thời gian: ... ĐA PHÚC Năm học: 2 016 -2 017 đề: 10 01 (HS phải ghi mã đề thi vào làm) A Phần trắc nghiệm Mã đề: 10 01 Câu Đáp án D A A Mã đề: 10 02 Câu Đáp án D B B Mã đề: 10 03 Câu Đáp án D A A Mã đề: 10 04 Câu...
 • 10
 • 542
 • 2
Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 8 trường THCS Hồng Dương, Hà Nội năm 2015 - 2016

Đề thi học 2 môn Địa lớp 8 trường THCS Hồng Dương, Nội năm 2015 - 2016

... ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: ĐỊA LÍ Câu 1: (3đ) * Đặc điểm chung tự nhiên Việt Nam (2 ) - Việt Nam nước nhiệt đới gió mùa ẩm - Việt Nam đất nước ven biển - Việt Nam xứ sở cảnh quan đồi núi - Thi n ... xác đẹp (2 ) + Nhận xét (1đ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD-ĐT BÌNH SƠN TRƯỜNG THCS BÌNH CHÂU MỨC ĐỘ NỘI DUNG NHẬN BIẾT 50% MA TRẬN ĐỀ HỌC KÌ II MÔN ĐỊA LÍ THÔNG ... điểm Tỉ lệ Tổng cộng Số điểm Tỉ lệ Vẽ biểu đồ thể cấu nhóm đất Nhận xét 2 iểm 20 % 50% 30% 20 % câu 2 iểm 20 % câu 10 100% VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ...
 • 4
 • 592
 • 0
Đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 8 trường THCS Tam Hưng, Hà Nội năm 2015 - 2016

Đề thi giữa học 1 môn Ngữ văn lớp 8 trường THCS Tam Hưng, Nội năm 2015 - 2016

... HƯỚNG DẪN CHẤM THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HKI Năm học: 2 015 - 2 016 Môn: Ngữ văn lớp Câu 1: (2 điểm) a ) Đoạn văn trích tác phẩm Lão Hạc nhà văn Nam Cao (0.5đ) - Nội dung đoạn văn: Bộ mặt đau ... vệ nôi trường có ý nghĩa với người không mà tương lai Là hs cần làm để bảo vệ môi trường gia đình nhà trường - Chỉ câu ghép, phân tích cấu tạo ngữ pháp nêu mối quan hệ vế câu ghép: - Đoạn văn diễn ... Giôn- xi + Xiu giới thi u hoàn cảnh sống tâm trạng Giôn-xi chờ đợi chết - Xiu giới thi u hoàn cảnh sống Giôn-xi (nghề nghiệp, tuổi tác, đặc biệt tình trạng bệnh tật nghèo khó, có cụ Bơ-men hàng...
 • 3
 • 988
 • 2
Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 7 trường THCS Minh Tân, Bình Dương năm học 2016 - 2017

Đề thi học 1 môn Vật lớp 7 trường THCS Minh Tân, Bình Dương năm học 2016 - 2017

... xạ sau 1, 4 giây Biết vận tốc truyền siêu âm nước biển 15 00m/s Em tính độ sâu đáy biển? (1, 5 điểm) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN VẬT LÝ LỚP A Trắc ... tiếng ồn gây nên? (1, 5 điểm) Câu 10 : Dựa vào tính chất ảnh vật tạo gương phẳng, vẽ ảnh vật sáng AB vật BOA đặt trước gương phẳng (hình 2) (1, 5 điểm) B B a A O A Hình b Câu 11 : Để xác định độ sâu ... đúng? A Để cho lớp học đẹp B Chỉ để tăng cường độ sáng cho lớp học C Để cho học sinh không bị chói mắt D Để tránh bóng tối bóng nửa tối học sinh viết B TỰ LUẬN: (7, 0 điểm) Câu 7: Phát biểu định...
 • 4
 • 766
 • 0
Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 7 trường THCS Kỳ Thượng, Quảng Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi học 1 môn Vật lớp 7 trường THCS Kỳ Thượng, Quảng Ninh năm học 2016 - 2017

... Vẽ kí hiệu 1, 0 N S R I ’ i = i = 60 1, 0 - Môi trường truyền âm: Rắn, lỏng, khí 1, 0 - Môi trường không truyền âm: Chân không 0,5 - Thời gian truyền âm từ tàu đến vách núi là: 1, 0 t = t1/2 = 5/2 ... vách núi biết vận tốc truyền âm không khí 340 m/s VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN VẬT LÝ LỚP CÂU HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM A C B B D C 3,0 a, Định luật ... gương góc 300 (Hình 1) Hãy vẽ tia phản xạ tính góc tới góc phản xạ Hình Câu 8: (1, 5 điểm) Hãy kể tên môi trường truyền âm môi trường không truyền âm Câu 9: (2,5 điểm) Một thi t bị tàu dùng để...
 • 3
 • 480
 • 1
Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 7 trường THCS Nguyễn Thành Hãn, Quảng Nam năm học 2016 - 2017

Đề thi học 1 môn Vật lớp 7 trường THCS Nguyễn Thành Hãn, Quảng Nam năm học 2016 - 2017

... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN VẬT LÝ LỚP A TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Mỗi câu trả lời ghi 0,25 đ 10 11 12 C B B A D A C C B A C D B TỰ LUẬN (7, 0 điểm) ... Để tránh tiếng vang phòng, phòng phải có kích thước sau đây: A Nhỏ 11 ,5m B Lớn 11 ,5m C Lớn D Nhỏ 11 ,35m 11 ,35m B TỰ LUẬN (7, 0 điểm) Câu Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng? Câu Vì đặt bàn tay ... tần số âm là: A Hz B N C dB D kg Câu 11 Vật phát âm to nào: A Khi vật dao động nhanh B Khi vật dao động chậm C Khi vật dao động mạnh D Khi vật dao động yếu Câu 12 Để tránh tiếng vang phòng, phòng...
 • 3
 • 546
 • 0
Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 6 trường THCS Thiện Mỹ, Vĩnh Long năm học 2016 - 2017

Đề thi học 1 môn Vật lớp 6 trường THCS Thiện Mỹ, Vĩnh Long năm học 2016 - 2017

... Một tảng đá tích 1m3 Cho khối lượng riêng đá 260 0kg/m3 Tìm khối lượng trọng lượng tảng đá VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN VẬT LÝ LỚP I Trắc nghiệm: ... – 18 = 7cm (1, 0 điểm) b/ Khi vật đứng yên, lực đàn hồi mà lò xo tác dụng vào vật cân với trọng lực vật (1, 0 điểm) Câu 4: (2,0 điểm) Khối lượng tảng đá: D  m  m  D.V  260 0 .1 260 0(kg ) (1, 0 ... Trắc nghiệm: 3,0 điểm A D D A A 11 D D C D B 10 C 12 D II.Tự luận: 7,0 điểm Câu 1: (1, 0 điểm) Hai lực cân hai lực mạnh nhau, có phương ngược chiều, tác dụng vào vật Câu 2: (2,0 điểm) Khối lượng...
 • 4
 • 735
 • 1
Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 6 trường THCS Kỳ Thượng, Quảng Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi học 1 môn Vật lớp 6 trường THCS Kỳ Thượng, Quảng Ninh năm học 2016 - 2017

... ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN VẬT LÝ LỚP Câu Đáp án Điểm A C B C A B - Tác dụng đẩy, kéo vật lên vật khác gọi lực Lấy VD 3,0 1, 0 - Kết tác dụng lực: + Làm biến đổi chuyển động vật 0,5 + Làm vật biến ... dạng 0,5 Tóm tắt: m = 18 0kg; V = 1, 2 m3 D = ?; P = ? Giải: Khối lượng riêng vật là: D = m 18 0  = 15 0 (kg/m3) V 1, 2 1, 5 Trọng lượng vật là: P = 10 .m = 10 .18 0 = 18 00 (N) 1, 5 a, Các loại máy đơn ... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a) Kể tên loại máy đơi giản? b) Muốn đưa thùng dầu nặng 12 0 kg từ đất lên xe ô tô Ta nên sử dụng loại máy đơn giản nào? VnDoc - Tải tài...
 • 3
 • 700
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi giữa kì 1 môn vật lý lớp 6de thi giua ki 1 mon vat ly lop 11đề thi học kì 1 môn vật lý lớp 9đáp án trắc nghiệm thi học kì 1 môn vật lý lớp 11 trường đặng huy trứhuếde thi giua ki 1 mon vat ly 11đề thi cuối kì 2 môn vật lý lớp 6đề thi hsg cấp tỉnh môn vật lý lớp 9đề thi học kì 1 môn vật lý lớp 6đề thi học kì 1 môn vật lý lớp 7đề thi học kì 1 môn vật lý lớp 8đề thi học kì 1 môn vật lý lớp 12đề thi học kì 1 môn vật lý lớp 11đề thi học kì 1 môn vật lý lớp 10de thi va dáp án kiem tra trắc nghiệm hoc kì 1 môn vật lý lớp 12 tỉnh bình thuậnđề thi học kì 1 môn vật lý lớp 12 tỉnh binh thuận năm 20082009Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam