1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Sinh học >

Noel 2008-Đề thi Sinh HK1 và đáp án lớp 7(Đề 02)

Noel 2008-Đề thi Sinh HK1 và đáp án lớp 9 (Đề 02)

Noel 2008-Đề thi Sinh HK1 đáp án lớp 9 (Đề 02)

... chua thuần chủng,quả đỏ với quả vàng.( Biết đỏ là trội hoàn toàn so với vàng ). Thì F 1 : A. Toàn quả vàng B. Toàn quả đỏ C. 1quả đỏ : 1 quả vàng D. 3 quả đỏ : 1 quả vàng Câu8: Một phân tử AND có ... nào Đáp án: 1. Trắc nghiệm : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C B C D B A B A B C B C 2. Tự luận : a. Xác định được tính trạng trội quả đỏ ,tính trạng lặn quả vàng ( 1 đ ) b. Qui ước được gen kiểu ... cây cà chua quả vàng , thu được F 1 đồng loạt có quả đỏ. Tiếp tục cho F 1 thụ phấn với nhau thu được F 2 . a. Xác định tính trạng trội tính trạng lặn. (1đ ) b. Qui ước gen viết sơ đồ lai...
 • 2
 • 383
 • 0
Noel 2008-Đề thi Sinh HK1 và đáp án lớp 8 (Đề 01)

Noel 2008-Đề thi Sinh HK1 đáp án lớp 8 (Đề 01)

... mặt sinh học của câu thành ngữ : “Nhai kĩ no lâu”. ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM Phần 1 : ( 6 điểm ) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ph .án đúng C C C A C B C A C B B C Phần 2 : ( 4 điểm ) Bài/câu Đáp án ... : Thành mô mạch mỏng, chỉ một lớp tế bào biểu bì có ý nghĩa gì ? A Để máu được vận chuyển dễ dàng. B Giúp máu về tim được nhanh hơn. C Thực hiện trao đổi chất và không khí được dễ dàng. D Làm ... giao trong xương tăng. C Tỉ lệ muối khoáng tăng. D Xương bị giòn. Câu 5 : Cơ bị mỏi do: A Axítlactit bị ứ đọng ,đầu độc cơ. B Thi u khí oxy cho cơ thể. C Thi u khí oxy cho cơ thể., axítlactit...
 • 4
 • 380
 • 0
Noel 2008-Đề thi Sinh HK1 và đáp án lớp 8 (Đề 02)

Noel 2008-Đề thi Sinh HK1 đáp án lớp 8 (Đề 02)

... mặt sinh học của câu thành ngữ : “Nhai kĩ no lâu”. ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM Phần 1 : ( 6 điểm ) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ph .án đúng C C C A C B C A C B B C Phần 2 : ( 4 điểm ) Bài/câu Đáp án ... : Thành mô mạch mỏng, chỉ một lớp tế bào biểu bì có ý nghĩa gì ? A Để máu được vận chuyển dễ dàng. B Giúp máu về tim được nhanh hơn. C Thực hiện trao đổi chất và không khí được dễ dàng. D Làm ... giao trong xương tăng. C Tỉ lệ muối khoáng tăng. D Xương bị giòn. Câu 5 : Cơ bị mỏi do: A Axítlactit bị ứ đọng ,đầu độc cơ. B Thi u khí oxy cho cơ thể. C Thi u khí oxy cho cơ thể., axítlactit...
 • 4
 • 396
 • 1
Noel 2008-Đề thi Sinh HK1 và đáp án lớp 6 (Đề 01)

Noel 2008-Đề thi Sinh HK1 đáp án lớp 6 (Đề 01)

... D d . Ngoài ánh sáng Câu10 Hình thức sinh sản dưới đây không phải sinh sản sinh dưỡng : A a. Bằng thân rễ B b. Bằng lá C c. Bằng hạt D d. Bằng thân bò Câu 11 : Điền từ thích hợp vào chỗ trống ... đóng kín cửa: A a/ Hoa cây xanh không hô hấp được B b/ Khi hô hấp hoa cây xanh hút khí Cacbonic C c/ Khi hô hấp hoa cây xanh hút hết khí ôxi trong phòng D d/ Hoa cây sẽ không quang ... bày thí nghiệm chứng minh có sự thoát hơi nước qua lá ? C. ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM Phần 1 : ( 6 điểm ) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ph .án đúng B A C C D D A B C C Câu 11 : ( 1 điểm ) Điền đúng mỗi...
 • 3
 • 353
 • 0
Noel 2008-Đề thi Sinh HK1 và đáp án lớp 6 (Đề 02)

Noel 2008-Đề thi Sinh HK1 đáp án lớp 6 (Đề 02)

... chúng ra hoa?(2đ) Câu 2/ Viết sơ đồ nêu khái niệm Quang hợp.(2đ) Đáp án Sinh 6 I/ Trắc nghiệm: Mỗi câu đúng 0,5điểm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp án a b c d a b c c a c Câu 2: hai nhân, ... lượng khối lượng của củ đều giảm.(2đ) Câu2: Khái niệm:Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbônic năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột nhả ... qua lá có tác dụng: a/ Giúp cho việc vận chuyển nước muối khoáng từ rễ lên lá. b/ Giữ cho lá khỏi bị đốt nóng dưới ánh nắng mặt trời. c/ cả avà b d/ Giúp cho cây hút được nhiều nước. Câu 11/...
 • 2
 • 376
 • 0
Noel 2008-Đề thi Sinh HK1 và đáp án lớp 6 (Đề 03)

Noel 2008-Đề thi Sinh HK1 đáp án lớp 6 (Đề 03)

... thường thả thêm vào bể các loại rong ? ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM Phần 1 : ( 6 điểm ) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 VPh .án đúng D C A C C D C B B B D B Phần 2 : ( 4 điểm ) Bài/câu Đáp án Điểm Bài 1 ... Mô phân sinh ngọn B Mầm hoa. C Mầm lá. D Mầm hoa vàmầm lá. Câu 6 Thân dài ra nhờ : A Sự lớn lên phân chia tế bào B Chồi ngọn. C Mô phân sinh ngọn. D Sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn ... B Tránh tác động trực tiếp của mặt trời C Làm cho sự trao đổi khí tăng. D Để nước khỏi thấm vào lá. Câu 11 Tại sao trong trồng trọt, muốn thu hoạch cao thì phải trồng cây nơi có đủ ánh sáng ?...
 • 3
 • 350
 • 0
Noel 2008-Đề thi Sinh HK1 và đáp án lớp 7(Đề 02)

Noel 2008-Đề thi Sinh HK1 đáp án lớp 7(Đề 02)

... d.Có diệp lục Câu 5 : Giun dẹp sống kí sinh có đặc điểm A a. Cơ quan di chuyển phát triển B b. Phát triển giác bám cơ quan sinh sản C d. Có vỏ Cuticun giác bám phát triển D c. Có vỏ Cuticun ... giun đũa với sức khỏe con người các biện pháp phòng chống giun đũa kí sinh ở người Bài 21 : 2điểm Trình bày ý nghĩa thực tiễn của ngành Thân mềm ,cho ví dụ C. ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM Phần 1 : ... 5 điểm ) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ph .án đúng B C A D B A D A C A Phần 2 : ( _5 điểm ) Bài/câu Đáp án Điểm Bài 29: Câu 1: Nêu đầy đủ như SGK ( trang 98) Nếu thi u mỗi ý ( trừ 1,25 đ) 1 điểm Bài...
 • 3
 • 379
 • 1
Noel 2008-Đề thi Sinh HK1 và đáp án lớp 7(Đề 03)

Noel 2008-Đề thi Sinh HK1 đáp án lớp 7(Đề 03)

... a . Có lớp mang b . Có hệ thong ống khí c . Có hệ thống túi khí d . Có lỗ thở 11 / Trong các lớp sau đây, lớp nào có giá trị thực phẩm lớn nhất ? a .Lớp hình nhện b . Lớp giáp xác c . Lớp sâu ... thức ăn vào miệng d . tiết ra men tiêu hoá thức ăn 4 / Sán dây lấy chất dinh dưỡng vào cơ thể bằng con đường nào? a . Chất dinh dưỡng thẩm thấu qua thành cơ thể b . Chất dinh dưỡng được hút vào miệng ... hô thuỷ tức trong sinh sản vô tính mọc chồi ? Câu 2 : Ở đia phương em có biện pháp nào chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường / Câu 3 : Nêu đặc điểm chung của ngành giun dẹp C / ĐÁP...
 • 2
 • 312
 • 0
Noel 2008-Đề thi Sinh HK1 và đáp án lớp 6(Đề 05)

Noel 2008-Đề thi Sinh HK1 đáp án lớp 6(Đề 05)

... người thi n nhiên? (2đ) Câu 2: Nêu các miền của rễ chức năng của từng miền?(1đ) Câu 3: Các em có thể làm gì để tham gia vào việc bảo vệ phat triển cây xanh ở địa phương?(1đ) ĐÁP ÁN I/TRẮC ... Câu 8: Thân cây dài ra nhờ vào: a.Sự phân chia của các tế bào tầng phát sinh b.Do vòng gỗ hằng năm c.Sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn d.Sự phân chia của tầng sinh vỏ Câu 9: Chức năng chủ ... b.Giảm hút phân c.Giảm quang hợp d.Cả a, b, c Câu 11: Đặc điểm nào của lớp tế bào biểu bì giúp lá cây thu nhận được ánh sáng: a.Trong suốt b.Vách phía ngoài dày c.Xếp sít nhau d.Có nhiều lỗ khí...
 • 2
 • 350
 • 0
Noel 2008-Đề thi Sinh HK1 và đáp án lớp 6(Đề 09)

Noel 2008-Đề thi Sinh HK1 đáp án lớp 6(Đề 09)

... thể sinh sản sinh dưỡng bằng: A Rễ B Thân C Lá D Tất cả A,B,C đều đúng Câu12: Bộ phân sinh sản chủ yếu của hoa là : A Cánh hoa cuống hoa B Nhị nhuỵ C Đế hoa trà hoa D Lá đài cánh ... A Thêm vào bể một vài loài rong B Thêm vào bể một vài động vật thuỷ sinh khác C Tăng lượng thức ăn D Giảm lượng thức ăn cho cá Câu10: Hình thức nào sinh sản dưới đây không phải sinh sản sinh dưỡng: ... ?Chức năng mỗi phần? C. ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM Phần 1 : ( 6 điểm ) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ph .án đúng A B D A B B D B A D D B Phần 2 : ( 4 điểm ) Bài/câu Đáp án Điểm Bài 1 : -Miền hút...
 • 3
 • 342
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi delf b1 và đáp ánđề thi thử hóa và đáp án chi tiếtđề thi trắc nghiệm và đáp án quản trị họcde thi va dap an lop chon moi thptcau hoi sinh hoc va dap an lop 9Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ