0
 1. Trang chủ >
 2. THPT Quốc Gia >
 3. Ngoại Ngữ >

120 đề thi thử đại học môn Tiếng Anh có đáp án (phần 1)

BỘ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN

BỘ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH ĐÁP ÁN

... effective D Only by this way we can make it effective our laws THE END ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN Môn thi: TIẾNG ANH, Khối D Đề 152 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án C A A B A A ... be done the tidying-up now BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC Môn Thi: ANH VĂN – Khối D ĐỀ THI THAM KHẢO Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề TEST Choose the word whose ... 72A 73D 74D 75B 76B 77A 78C 79B 80D ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2011 Môn Thi: ANH VĂN – Khối D ĐỀ THI THAM KHẢO Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề Choose the word whose underlined part...
 • 33
 • 2,110
 • 19
12 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH-CÓ ĐÁP ÁN

12 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH-CÓ ĐÁP ÁN

... THE END - www.DeThiThuDaiHoc.com 12 www.DeThiThuDaiHoc.com SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC Đề thi gồm 06 trang Trang 1/6 - Mã đ : 229 ĐỀ KTCL ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN NĂM HỌC 2013-2014 Môn: TIẾNG ANH; Khối D1, ... - THE END - www.DeThiThuDaiHoc.com www.DeThiThuDaiHoc.com SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC Đề thi gồm 06 trang Trang 1/6 - Mã đ : 195 ĐỀ KTCL ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN NĂM HỌC 2013-2014 Môn: TIẾNG ANH; Khối D1, ... THE END - www.DeThiThuDaiHoc.com 18 www.DeThiThuDaiHoc.com SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC Đề thi gồm 06 trang Trang 1/6 - Mã đ : 263 ĐỀ KTCL ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN NĂM HỌC 2013-2014 Môn: TIẾNG ANH; Khối D1,...
 • 77
 • 6,669
 • 54
Đề thi thử Đại học môn Tiếng Anh có đáp án

Đề thi thử Đại học môn Tiếng Anh đáp án

... 6/13 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN NĂM 2012 Môn thi: Tiếng Anh Thời gian làm bài: 90 phút (80 câu trắc nghiệm) (Đề thi 06 trang) Mã đề thi 198 Họ, ... “pursue” in paragraph mostly means A be involved in something B improve or develop something C try to achieve something D find out about something Trang 11/13 Question 70: According to paragraph ... câu trắc nghiệm) (Đề thi 06 trang) Mã đề thi 198 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH Mark the letter A, B, C, or...
 • 13
 • 7,402
 • 3
11 đề thi thử đại học môn tiếng Anh có đáp án

11 đề thi thử đại học môn tiếng Anh đáp án

... BÍNH ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013-LẦN Môn thi: TIẾNG ANH, khối D Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 02 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi 06 trang) Họ tên thí sinh: Số báo danh: ... BÍNH ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013-LẦN Môn thi: TIẾNG ANH, khối D Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 03 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi 06 trang) Họ tên thí sinh: Số báo danh: ... BÍNH ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013-LẦN Môn thi: TIẾNG ANH, khối D Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 04 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi 06 trang) Họ tên thí sinh: Số báo danh:...
 • 113
 • 2,556
 • 1
đề thi thử đại học môn tiếng anh có đáp án

đề thi thử đại học môn tiếng anh đáp án

... the number of tuna in the Pacific Ocean THE END Trang 6- Mã đề thi 135 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN - NĂM HỌC 2010-2011 Môn Tiếng Anh 1A 2A 3A 4B 5C 6B 7A 8A 9D 10C 11A 12B 13B 14C 15C 16B 17D ... 57A 58B 59C 60D 69C 70A 71C 72A 73B 74A 75C 76D 77D 78D 79A 80C THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I - 2011 Khối D : môn Anh văn Trang 8- Mã đề thi 135 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate ... "weeding out" to mean A strengthening something that is weak B feeding something that is hungry C encouraging something that is efficient D getting rid of something that is unwanted Question 76: The...
 • 13
 • 5,441
 • 30
Ngân hàng đề thi thử đại học môn tiếng anh có đáp án

Ngân hàng đề thi thử đại học môn tiếng anh đáp án

... laws effective D Only by this way we can make it effective our laws THE END ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: TIẾNG ANH, Khối D Mã đề 152 Câu Đáp án Câu Đáp án 17 10 11 12 13 14 15 16 ... endangerment THE END SỞ GD & ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG MÔN THI ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn thi: TIẾNG ANH; khối D (Lần 2) Điểm thi = Tổng số câu / 8, làm tròn ... TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 06 trang) ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐH 2014 - LẦN MÔN THI: Tiếng Anh - KHỐI D Thời gian làm bài: 90 phút (80 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 196 Họ, tên thí...
 • 52
 • 1,103
 • 13
Tuyển tập các đề thi thử đại học môn tiếng anh (có đáp án)

Tuyển tập các đề thi thử đại học môn tiếng anh (có đáp án)

... fireballs THE END Name:……………… ĐỀ THI THI THỬ ĐẠI HỌC 2014 Class:…………………… Môn: TIẾNG ANH; Khối D School: ………………… Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION ... KEYS: Name:……………… Class:…………………… ĐỀ THI THI THỬ ĐẠI HỌC 11/3/ 2014 Môn: TIẾNG ANH; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION ĐẾN QUESTION ... BÌNH TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM HỌC 2013 - 2014 MÔN: ANH VĂN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: I Mark the letter...
 • 35
 • 4,073
 • 7
Đề thi thử đại học môn tiếng anh có đáp án

Đề thi thử đại học môn tiếng anh đáp án

... publications Truy cập http://www.moon.vn để xem lời giải video đầy đủ chi tiết đề thi Page|2 KHÓA LUYỆN GIẢI ĐỀ THPT MÔN TIẾNG ANH - Cô VŨ MAI PHƯƠNG Question 36: A profit Question 37: A draw up Question ... contaminated Truy cập http://www.moon.vn để xem lời giải video đầy đủ chi tiết đề thi Page|3 KHÓA LUYỆN GIẢI ĐỀ THPT MÔN TIẾNG ANH - Cô VŨ MAI PHƯƠNG Question 53: The word “downside" in paragraph is ... ability Truy cập http://www.moon.vn để xem lời giải video đầy đủ chi tiết đề thi Page|4 KHÓA LUYỆN GIẢI ĐỀ THPT MÔN TIẾNG ANH - Cô VŨ MAI PHƯƠNG Question 59: Scientists chose twins for their study...
 • 7
 • 855
 • 5
bộ đề thi thử đại học môn tiếng anh có đáp án

bộ đề thi thử đại học môn tiếng anh đáp án

... ******************************************************************* ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN THI: TIẾNG ANH; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION ĐẾN QUESTION 80) Mã đề thi: 135 Mark the letter ... 78.C 79.A 80.B 22 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI ĐẠI HỌC NĂM 2014 * ĐỀ CHÍNH THỨC * Môn thi : Tiếng Anh , khối MÃ A1- D 103 Thời gian làm : 90 phút, không kể thời gian giao đề I Phonetics: A/ ... danger -HẾT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI ĐẠI HỌC NĂM 2014 * ĐỀ CHÍNH THỨC * Môn thi : Tiếng Anh , khối MÃ A1- D 105 Thời gian làm : 90 phút, không kể thời gian giao đề Choose the word...
 • 214
 • 699
 • 0
Đề thi thử đại học môn Tiếng Anh có đáp án năm 2014 (P4)

Đề thi thử đại học môn Tiếng Anh đáp án năm 2014 (P4)

... mistakes D The teacher made his students not always make terrible mistakes Đáp án đề thi thử Đại học môn tiếng Anh - Đề số A 21 A 41 C 61 D C 22 B 42 B 62 A D 23 B 43 A 63 D C 24 D 44 B 64 D C ... just got B has just got C just have got D just has got Mã đề 123 www.DeThiThuDaiHoc.com Facebook.com/ThiThuDaiHoc Trang 2/6 - Mã đề thi 123 Question 21 The doctor gave the patient _ examination ... inexperienced D independent Question 42 A of B out C in D over www.DeThiThuDaiHoc.com Facebook.com/ThiThuDaiHoc Trang 3/6 - Mã đề thi 123 Question 43 A danger B dangerous C endanger D endangered...
 • 13
 • 402
 • 1
Tài liệu 4 đề thi thử Đại học Môn Tiếng Anh và đáp án tham khảo

Tài liệu 4 đề thi thử Đại học Môn Tiếng Anhđáp án tham khảo

... 40 D 41 A 42 C 43 D 44 B 45 C 46 B 47 A 48 C 49 B 50D 51C 52B 53C 54A 55B 56C 57C 58D 59B 60A 61A 62C 63A 64B 65A 66C 67D 68C 69C 70A 71D 72B 73C 74D 75B 76D 77C 78B 79C 80A 10 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ... rabbit ĐÁP ÁN 14 1A 11D 21B 31B 41 D 51D 61C 71C 2D 12B 22D 32C 42 B 52B 62C 72B 3B 13C 23D 33A 43 D 53B 63D 73B 4C 14A 24A 34A 44 D 54B 64B 74C 5D 15B 25C 35C 45 C 55C 65C 75B 6A 16C 26A 36A 46 B 56B ... 43 C 44 A 45 C 46 B 47 C 48 B 49 B 50A 51A 52B 53A 54D 55D 56A 57D 58C 59B 60A 61C 62C 63A 64D 65D 66A 67C 68C 69B 70A 71D 72B 73A 74B 75B 76A 77A 78C 79B 80C 81C 82D 83C 84D 85C ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC –...
 • 19
 • 974
 • 8
Gián án Đề thi thử Đại học Môn Tiếng Anh và đáp án

Gián án Đề thi thử Đại học Môn Tiếng Anhđáp án

... HẾT -ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút; (80 câu trắc nghiệm) Đề thức Trang 4/12 - Mã đề thi 140 Mã đề thi 206 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ... MỸ ĐỨC A Đề thức ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút; (80 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 369 Trang 8/12 - Mã đề thi 140 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ... fast / this / old one / A This ten times computer runs faster than the old one B This computer runs fast ten times than the old one C This computer runs ten times faster than the old one D This...
 • 12
 • 993
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: các đề thi thử đại học môn tiếng anh có đáp ánđề thi thử đại học môn tiếng anh có đáp ánđề thi thử đại học môn tiếng anh và đáp án chi tiếtde thi thu dai hoc rtiengf anhđề thi thi thử đại học môn tiếng anh có đáp án 12 va dap anbộ đề thi thử đại học môn tiếng anh có giai chi tietđáp án đề thi thử đại học môn tiếng anh lương thế vinh đợt 1 2014đề thi thử đại học môn lý 2013 co dap anđề thi thử đại học môn hóa 2011 có đáp ánđề thi thử đại học môn hóa 2013 co dap anđề thi thử đại học môn sinh 2014 có đáp ánđề thi thử đại học môn sinh 2013 co dap anđề thi thử đại học môn lý 2012 co dap anđề thi thử đại học môn toán 2014 co dap anđề thi thử đại học môn vật lý có đáp ánđề thi thử đại học môn hóa 2013 có đáp ánBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ