0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Bo de cuong on thi tot nghiep chinh tri pdf

Bo de cuong on thi tot nghiep chinh tri.pdf

Bo de cuong on thi tot nghiep chinh tri.pdf

... vận động, con người nắm bắt các đặc điểm, thuộc tính đó… dần dần hình thành tri thức về tgiới. - Trong h/đ thực tiễn con người dần hoàn thi n mình các giác quan của con người ngày càng ptriển. Do ... h/đ khác của con nguời và cho sự tồn tại phát tri n xh loài người. 2. Vai trò thực tiễn đối vơi nhận thức: Thực tiễn và nhận thức ko ngừng ptriển trong sự tác động lẫn nhau, trong đó thực tiễn ... yếu để con người tồn tại.Lao động cung cấp cho con người những phương tiện cần thi t để sống, đồng thời lao động sáng tạo ra cả bản thân con người. Nhờ lđ làm cho 1 nhánh vượn cổ xưa trong những...
 • 60
 • 6,663
 • 38
Đề cương ôn thi tốt nghiệp quản trị doanh nghiệp đại học ngoại thương

Đề cương ôn thi tốt nghiệp quản trị doanh nghiệp đại học ngoại thương

... trọng của dịch vụII.NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ1.Đặc điểm và những vấn đề phát sinh từ đặc điểm dịch vụ2.Đánh giá chất lượng và những mong muốn của khách hàng về chất lượng dịch ... chất lượng dịch vụIII.QUẢN TRỊ KINH DOANH DỊCH VỤ1.Thị trường dịch vụ2.Quy trình thi t kế dịch vụIV.MỘT SỐ DỊCH VỤ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI1.Địa điểm cung cấp dịch vụ bán hàng2.Dịch vụ khách ... chiến lượcIV.CHÍNH SÁCH KINH DOANH1.Khái niệm, vai trò của chính sách kinh doanh2.Các chính sách trong kinh doanhTrang 1/41Chương 3QUẢN TRỊ BÁN HÀNGI.KHÁI QUÁT VỀ BÁN HÀNG1.Khái niệm bán hàng –...
 • 4
 • 1,138
 • 1
Tài liệu Đề cương ôn thi tốt nghiệp Sinh học pdf

Tài liệu Đề cương ôn thi tốt nghiệp Sinh học pdf

... thích nghi ngày càng hợp lý. D. ngày càng hoàn thi n. ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP SINH HỌC(Các câu hỏi thường gặp)A.Cấu trúc đề thi TN: nằm trong chương trình Sgk Sinh học 12 gồm 2 phần:Cơ ... sinh trong quá trình phát tri n cá thể, dưới ảnh hưởng của môi trườngB. Một loại biến dị di truyền được.C. Là những biến đổi ở kiểu hình của cùng 1 kiểu gen, phát sinh trong quá trình phát tri n ... gọi là hội chứng 3X).B. Nữ, buồng trứng và dạ con không phát tri n, thường rối loạn kinh nguyệt, khó có con.C. Nữ, lùn, cổ ngắn, trí tuệ chậm phát tri n.D. A và B. Câu 24 : Hội chứng Tơcnơ là:A....
 • 15
 • 639
 • 1
Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn tài chính - tiền tệ

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn tài chính - tiền tệ

... phát tri n cây lúa nước. Vì đây là ngành đem lại sự phát tri n nền kinh tế của nước ta. Bên cạnh còn có ngành thủy hải sản.- Hỗ trợ cho sự phát tri n của doanh nghiệp trong trường hợp cần thi t ... nước trong việc hoạch định và thực hiện chính sách tiền tệ?Trả lờiTheo C.Mac, để cho hàng hóa lưu thông tốt phải có khối lượng tiền cần thi t trong lưu thông. Khối lượng tiền cần thi t được ... x PTrong đó: Q : là số lượng hàng hóa.P: là giá của hàng hóa.- Tốc độ lưu thông tiền tệ (V)Gọi Kc là khối lượng tiền cần thi t trong lưu thôngTa có: Kc = H/V Trang 2Đề cương ôn thi tốt...
 • 23
 • 1,508
 • 10
Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG pptx

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG pptx

... Hạch toán các nghiệp vụ đầu tư tài chính: vào công ty con, chứng khoán, liêndoanh, liên kết, đầu tư khác.27. Hạch toán kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp: hoạt động sản xuất kinhdoanh, hoạt ... hệ giữa lợi nhuận và rủi ro• Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng, phương sai, độ lệch chuẩn, hệ số biến thi n2. Phân tích báo cáo tài chính • Các hệ số giá trị thị trường P/E, M/B• Xác định các hệ ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCNGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNGCHUYÊN BAN: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆPMÔN CHUYÊN NGÀNH:...
 • 4
 • 1,132
 • 0
Tài liệu Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Tài chính - Tiền tệ pdf

Tài liệu Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Tài chính - Tiền tệ pdf

... phát tri n cây lúa nước. Vì đây là ngành đem lại sự phát tri n nền kinh tế của nước ta. Bên cạnh còn có ngành thủy hải sản.- Hỗ trợ cho sự phát tri n của doanh nghiệp trong trường hợp cần thi t ... nước trong việc hoạch định và thực hiện chính sách tiền tệ?Trả lờiTheo C.Mac, để cho hàng hóa lưu thông tốt phải có khối lượng tiền cần thi t trong lưu thông. Khối lượng tiền cần thi t được ... (H)H = Q x PTrong đó: Q : là số lượng hàng hóa.P: là giá của hàng hóa.- Tốc độ lưu thông tiền tệ (V)Gọi Kc là khối lượng tiền cần thi t trong lưu thông Trang 2Đề cương ôn thi tốt nghiệp...
 • 23
 • 1,594
 • 32
Đề cương ôn thi tốt nghiệp ngành sư phạm mẫu giáo

Đề cương ôn thi tốt nghiệp ngành sư phạm mẫu giáo

... ÔN THI TỐT NGHIỆP NGÀNH SƯ PHẠM MẪU GIÁOMôn thi: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG MẦM NONPhần I:1. Các cơ sở khoa học của Phương pháp phát tri n ngôn ngữ cho trẻ em.2. Vai trò của ngôn ngữ trong ... trẻ mầm non.3.4. Các hình thức hình thành biểu tượng về tập hợp cho trẻ mầm non.4. Hình thành biểu tượng về số lượng và dạy đếm cho trẻ mầm non.4.1. Đặc điểm phát tri n ở trẻ mầm non biểu tượng ... biểu tượng về tập hợp cho trẻ mầm non.3.1. Đặc điểm phát tri n ở trẻ mầm non biểu tượng về tập hợp.3.2. Nội dung hình thành biểu tượng về tập hợp cho trẻ mầm non.3.3. Phương pháp hình thành biểu...
 • 2
 • 2,704
 • 15
Đề cương ôn thi tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh tại đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội

Đề cương ôn thi tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh tại đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội

... thường dùng trong trường hợp nào? Cho vài ví dụ của sản phẩm được bán theo cách này?22. Sơ đồ phân phối qua hệ thống bán lẻ? Người bán lẻ đảm nhiệm những công việc gì cho nhà sản xuất? Trong trường ... Tầm quản trị và những nhân tố ảnh hưởng đến tầm quản trị có hiệu quả3. Trực tuyến và tham mưu trong cơ cấu tổ chức4. Các loại hình cơ cấu tổ chứcChương IV: Chỉ huy, lãnh đạo1. Các lý thuyết về ... động cơ thúc đẩy2. Khái niệm, nguyên tắc và các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ phân quyền3. Các phong cách lãnh đạoChương V: Công tác kiểm tra1. Khái niệm, vai trò của kiểm tra2. Bản chất của công...
 • 4
 • 1,973
 • 15
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

... phân loại và vai trò của dự án đầutư? Tính khả thi của dự án khả thi thể hiện ở những điểm nào?- Nội dung cơ bản của dự án tiền khả thi, dự án khả thi và báo cáo đầu tư?- Trình tự soạn thảo một ... thu hồi hấp dẫn tối thi u (MARR) của Công ty là 20%/năm thì Công ty nên chọn phương án nào?Bài tập 14:Một sự án dự định xây dựng trong vòng 2 năm với khối lượng vốn đầu tư cần thi t như sau:Năm ... suất ngân hàng cho vay là 10% năm.Bài tập 16:Một dự án có hình thức BOT dự định xây dựng trong vòng 3 năm với lượng vốn cần thi t như sau:Năm thứ nhất: 2,5 triêu $Năm thứ hai: 2 triệu $Năm thứ...
 • 9
 • 2,963
 • 34
Đề cương ôn thi tốt nghiệp cho sinh viên môn lập trình hướng đối tượng

Đề cương ôn thi tốt nghiệp cho sinh viên môn lập trình hướng đối tượng

... tích và thi t kế chương trình theo hướng đối tượng 3. Khai báo và sử dụng lớp trong C++ 4. Cài đặt hàm tạo, hàm hủy trong C++ 5. Cài đặt sự kế thừa trong C++ 6. Cài đặt sự đa hình trong C++: ... tính theo các cách khác nhau - Khái niệm về giao thức trong mạng máy tính - Các mô hình tham chiếu (chức năng cơ bản của các thành phần trong mỗi mô hình, so sánh 2 mô hình cơ bản là OSI và TCP/IP) ... hoặc trên các máy tính khác nhau - Giới thi u hai mô hình mạng cơ bản: mạng ngang hàng và mạng client/server - Các ứng dụng cụ thể và giao thức chính trong các ứng dụng đó: Ứng dụng web và giao...
 • 1
 • 2,039
 • 19

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn thi tốt nghiệp quản trị họcđề cương ôn thi tốt nghiệp quản trị marketingđề cương ôn thi tốt nghiệp quản trị học đại học ngoại thươngđề cương ôn thi tốt nghiệp môn chính trịđề cương ôn thi tốt nghiệp môn tài chính doanh nghiệpđề cương ôn thi tốt nghiệp môn chính trị hệ trung cấpđề cương ôn thi tốt nghiệp môn tài chính tiền tệđề cương ôn thi tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy năm 2012đề cương ôn thi tốt nghiệp môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác – lê nin hệ cao đẳng chính quy – năm 2012đề cương ôn thi tốt nghiệp toánđề cương ôn thi tốt nghiệp môn hoáđề cương ôn thi tốt nghiệp môn toánđề cương ôn thi tốt nghiệp môn lýđề cương ôn thi tốt nghiệp môn vật lýđề cương ôn thi tốt nghiệp anh vănBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật