1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Báo cáo khoa học >

Một sơ đồ mới nhằm tăng độ sẵn sang trong các hệ cơ sở dữ liệu phân tán

Độ tin cậy và tính sẵn sàng trong các hệ thống điều khiển và giám sát.pdf

Độ tin cậy và tính sẵn sàng trong các hệ thống điều khiển và giám sát.pdf

... bình đơn vị thời gian Tính sẵn sàng phụ thuộc vào: – – – – Độ tin cậy thiết bị Cấu trúc hệ thống Đặc điểm hệ thống truyền thông Biện pháp dự phòng nóng Tính sẵn sàng Khả hoạt động liên tục bình ... Các chủ đề Khái niệm độ tin cậy tính sẵn sàng Các sách lược dự phòng Các biện pháp dự phòng nóng Cơ chế an toàn Cơ chế khởi động lại Cơ chế an toàn Cơ chế bảo mật Cơ chế bảo trì Độ tin cậy ... mật Sách lược bảo trì, khả bảo trì Độ tin cậy tính sẵn sàng LỖI LỖI LỖI LỖI LỖI T T0 T1 T2 T3 T4 T∑ Độ tin cậy ⇔ MTBF ≈ (T0 + T1 + T2 + T3 + T4)/5 Tính sẵn sàng ≈ (T0 + T1 + T2 + T3 + T4)/T∑...
 • 19
 • 1,127
 • 5
Đồ án cơ sở dữ liệu phân tán quản lý cửa hàng bánh kẹo

Đồ án sở dữ liệu phân tán quản lý cửa hàng bánh kẹo

... Nghiên cứu hệ quản trị sở liệu phân tán sở thuyết xây dựng hệ thống sở liệu phân tán để hỗ trợ quản phân phối bánh kẹo cụ thể là: quản nhân viên, khách hàng sản phẩm đại lớn phân phối ... 1.6 sở liệu phân tán không Nhóm 1:KTPM2-K6 Trang 11 Sở Dữ Liệu Phân Tán GVHD: Trần Thanh Hùng Sơ đồ tổng thể Sơ đồ phân đoạn Sơ đồ chỗ Sơ đồ ánh xạ địa phương Sơ đồ ánh xạ địa phương Sơ đồ ... phẩm bánh kẹo cho đại công ty đại Dữ liệu phân tán đại thành viên, đại quản sản phẩm Công ty quản chung tất Mỗi đại tự nhập mặt hàng sản phẩm đại bán ra, liệu sản phẩm bán...
 • 25
 • 3,053
 • 22
MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA LUẬT KẾT HỢP TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN NGANG

MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA LUẬT KẾT HỢP TRONG SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN NGANG

... số dạng luật kết hợp Một số thuật toán khai phá luật kết hợp Chương 3: Một số tính chất luật kết hợp - Giới thiệu - Các định nghĩa - Giới thiệu số tính chất luật kết hợp sở liệu phân tán ngang ... khai phá luật kết hợp môi trường phân tán Trong luận văn tác giả đặc biệt quan tâm xét số tính chất luật kết hợp sở liệu phân tán ngang Bản chất mà luận văn muốn đề cập tính chất t luật kết hợp thỏa ... liệu phân tán ngang Xuất phát từ nhu cầu chọn đề tài: “MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA LUẬT KẾT HỢP TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN NGANG Mục đích nghiên cứu đề tài luận văn nghiên cứu tổng quan khai phá liệu, ...
 • 26
 • 703
 • 0
tìm hiểu một số thuật toán điều khiển tương tranh trong cơ sở dữ liệu phân tán

tìm hiểu một số thuật toán điều khiển tương tranh trong sở dữ liệu phân tán

... cứu tài liệu liên quan đến lý thuyết điều khiển tƣơng tranh sở liệu phân tán 2 Tìm hiểu số thuật toán điều khiển tƣơng tranh đƣợc áp dụng sở liệu phân tán Khảo sát tiến hành mô số thuật toán để ... 26 2.4.6 Tính khả sở liệu phân tán 27 CHƢƠNG ĐIỀU KHIỂN TƢƠNG TRANH TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 28 3.1 sở điều khiển tƣơng tranh phân tán 28 3.1.1 Các khái ... quan sở liệu phân tán Giới thiệu tổng quan sở liệu phân tán, nguyên tắc phân mảnh liệu, chiến lƣợc phân tán liệu việc cấp phát tài nguyên hệ sở liệu phân tán Chương 2: Quản trị sở liệu phân tán...
 • 77
 • 527
 • 0
Bài 1. Cơ sở dữ liệu phân tán Các mối quan hệTS.Phạm Thế Quế

Bài 1. sở dữ liệu phân tán Các mối quan hệTS.Phạm Thế Quế

... thể quan hệ dự án ASG Ví dụ quan hệ PAY Quan hệ dự án PAY bao gồm thông tin: PNO : Mã số dự án PNAME: Tên dự án PNO P1 P2 P3 P4 Hình 1.2 : Một thể quan hệ dự án PAY Phụ thuộc hàm  ∀ X, Y ⊆ Ω quan ... Hình 1.2 : Một thể quan hệ dự án PROJ Ví dụ quan hệ ASG Quan hệ dự án ASG bao gồm thông tin: ASG (ENO, PNO, DESP, DUR) DESP: Phần việc dự án, DUR: Thời gian tham gia PNO P1 P2 P3 P4 Hình 1.2 : ... J.Jones Mech.Eng Syst.Anal 27000 34000 P3 P3 Engineer Manager 36 40 Hình 1.1 : Một thể quan hệ nhân viên EMP Ví dụ quan hệ PROJ Quan hệ dự án PROJ bao gồm thông tin: PNO : Mã số dự án PNAME: Tên dự...
 • 23
 • 416
 • 0
MỘT MÔ HÌNH CẤP PHÁT TRONG THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

MỘT MÔ HÌNH CẤP PHÁT TRONG THIẾT KẾ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

... cứu đề nghị hình thuật toán cấp phát, hầu hết hình phức tạp khó hiểu nên khó áp dụng thực tế hình đề xuất hình đơn giản, phản ánh hành vi giao tác hệ sở liệu phân tán hình thử so ... khảo .21 Khi thiết kế sở liệu phân tán mạng diện rộng (WAN), việc cấp phát mảnh vấn đề lớn liên quan đến hiệu toàn hệ thống Bài thu hoạch tả lại hình cấp phát đơn giản, phản ánh ... bày lại hình cấp phát phân mảnh đơn giản, dễ hiểu phản ánh hành vi giao tác sở liệu phân bố Dựa hình thông tin giao tác, hai giải thuật heuristic phát triển để tìm phương án cấp phát cận...
 • 21
 • 545
 • 0
TÌM HIỂU MỘT SỐ THUẬT TOÁN PHÂN MẢNH TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

TÌM HIỂU MỘT SỐ THUẬT TOÁN PHÂN MẢNH TRONG SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

... [TÌM HIỂU MỘT SỐ THUẬT TOÁN PHÂN MẢNH TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN] Tổng quan sở liệu phân tán 1.1 Giới thiệu sở liệu phân tán (CSDLPT) hợp hai cách tiếp cận xử lý liệu dường đối ... người dùng 6|Page [TÌM HIỂU MỘT SỐ THUẬT TOÁN PHÂN MẢNH TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN] Hình 1.4 Các thành phần hệ quản trị CSDLPT Các kiểu phân mảnh sở liệu phân tán 2.1 sở liệu mẫu Bảng EMP ... 24000 2.2 Phân mảnh ngang Phân mảnh ngang phân mảnh chia quan hệ theo bộ, mảnh tập quan hệ 8|Page [TÌM HIỂU MỘT SỐ THUẬT TOÁN PHÂN MẢNH TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN] Hình 2.1 Minh họa phân mảnh ngang...
 • 29
 • 984
 • 1
CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN VÀ MỘT SỐ NGUYÊN LÝ CHUNG CỦA TỐI ƯU HOÁ TRUY VẤN

SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁNMỘT SỐ NGUYÊN LÝ CHUNG CỦA TỐI ƯU HOÁ TRUY VẤN

... dụng giải thuật truy xuất liệu cục phân tán CHƯƠNG 1: CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN VÀ MỘT SỐ NGUYÊN LÝ CHUNG CỦA TỐI ƯU HOÁ TRUY VẤN sở liệu phân tán hợp hai cách tiếp cận xử liệu dường đối lập ... xử vấn tin phân tán 16 Hình 2 Lược đồ tổng quát xử truy vấn phân tán Nguồn trình xử truy vấn câu truy vấn dạng phép tính quan hệ phân tán Các tầng tham gia vào việc phân tích xử truy ... truy vấn thành dãy tối ưu phép toán cục là: phân rã câu truy vấn, định vị liệu, tối ưu hóa toàn cục, tối ưu hóa cục Phân truy vấn cục hóa liệu tương ứng với trình viết lại câu truy vấn Ba...
 • 42
 • 742
 • 2
Tổng quan về hệ cơ sở dữ liệu phân tán.DOC

Tổng quan về hệ sở dữ liệu phân tán.DOC

... nhiệm vụ phức tạp xây dựng CSDLPT dựa mạng máy tính tập hệ quản trị sở liệu có trạm (Kỳ sau: sở liệu phân tán hệ thống Ngân hàng.) ài liệu tham khảo * GS.TS Hồ Thuần: Một số giảng CSDLPT- Lớp ... cung cấp phần cứng cần thiết cho phát triển hệ phân tán; Hai công nghệ CSDLPT dựa hai công nghệ khác có sở vững từ năm 70: công nghệ máy tính công nghệ CSDL; Không có rõ ràng thực đợc nhiệm vụ ... giải pháp thực số toán Thí dụ 3: Vẫn xét Ngân hàng nh nhng với cấu hình hệ thống đợc cho hình Dữ liệu chi nhánh đợc phân bố ( phân tán ) ba máy tính "phía sau " thực chức quản trị CSDL Quá trình...
 • 5
 • 4,073
 • 43
Cơ sở dữ liệu phân tán

sở dữ liệu phân tán

... phạm vi lớn sở liệu phân tán đợc thiết kế khác sở liệu tập trung Do cần đối sánh đặc trng sở liêu phân tán với sở liệu tập trung để thấy đợc lợi ích sở liệu phân tán Đặc trng mô tả sở liệu tập ... hệ gọi thuộc tính II .Cơ sở liệu phân tán sở liệu tập trung sở liệu tập trung với sở liệu không qua thiết kế hình thành trớc có sở liệu phân tán Hai hình thức phát triển sở tự phát hệ thống ... sở truy cập liệu điểm khác Vấn đề hoàn toàn xây dựng cài đặt sở liệu phân tán Cần giải vấn đề xây dựng cài đặt sở liệu phân tán cụ thể nh vấn đề thiết kế phân tán, thiết kế sở liệu I .Cơ sở liệu...
 • 74
 • 1,364
 • 22
Cơ sở dữ liệu phân tán

sở dữ liệu phân tán

... pháp phân đoạn: Có hai phơng pháp là: Phân đoạn ngang phân đoạn dọc Phân đoạn hỗn hợp phơng pháp kết hợp phân đoạn ngang phân đoạn dọc -Phân đoạn ngang: Phân đoạn ngang sở: Phân đoạn ngang sở tập ... toàn hệ thống xảy Chơng 2: Các kỹ thuật sử dụng sở liệu phân tán: I/Thiết kế sở liệu phân tán: Thiết kế hệ thống máy tính phân tán việc định đặt liệu chơng trình tới trạm làm việc mạng máy tính ... lý liệu Trong CSDL phân tán, đọc lập liệu quan trọng nh CSDL truyền thống Tuy nhiên, có khái niệm nảy sinh có tên suốt phân tán Trong suốt phân tán có nghĩa chơng trình đợc viết (trên CSDL phân...
 • 124
 • 2,178
 • 27
Cơ sở dữ liệu phân tán và Oracle

sở dữ liệu phân tán và Oracle

... mô hình phân tán liệu Oracle Có hai vấn đề đợc đề cập phân tán là: + Xử lý phân tán: Quá trình thực thao tác liệu Trang 46 Các công nghệ sử dụng CSDL phân tán + Dữ liệu phân tán: Dữ liệu đợc ... xử lý liệu chậm Trang 12 Các công nghệ sử dụng CSDL phân tán phần II Các công nghệ sử dụng hệ sở liệu phân tán I Kiến trúc CSDL phân tán Tuy không kiến trúc tờng minh cho tất CSDL phân tán, ... dụng CSDL phân tán V Lỗi chịu lỗi hệ phân tán 28 Các khái niệm 28 Các lỗi Hệ phân tán 30 Các cách chịu lỗi Hệ phân tán 31 Phần III sở liệu phân tán oraclE ...
 • 89
 • 3,739
 • 90
Cơ sở dữ liệu phân tán

sở dữ liệu phân tán

... Hệ sở liệu phân tán H C S www.nhipsongcongnghe.net D LI U PHN TN Chơng I: sở liêu phân tán Giới thiệu tổng quát sở liệu sở liệu phân tán Phân biệt sở liệu tập trung với sở liệu phân tán để ... phạm vi lớn sở liệu phân tán đợc thiết kế khác sở liệu tập trung Do cần đối sánh đặc trng sở liêu phân tán với sở liệu tập trung để thấy đợc lợi ích sở liệu phân tán Đặc trng mô tả sở liệu tập ... V.Hệ quản trị sở liệu phân tán Hệ quản trị sở liệu phân tán cung cấp công cụ nh tạo lập quản lý sở liệu phân tán Phân tích đặc điểm hệ thống quản trị sở liệu phân tán nh dới để phân biệt hệ thống...
 • 75
 • 4,822
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: hệ cơ sở dữ liệu phân tánnhập môn cơ sở dữ liệu phân tángiáo trình cơ sở dữ liệu phân tánbài giảng cơ sở dữ liệu phân tántài liệu cơ sở dữ liệu phân tánbài tập cơ sở dữ liệu phân tánBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM