0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tư liệu khác >

Tin học bảo mật THÔNG TIN TRONG các hệ cơ sở dữ LIỆU

 Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu

... • Hệ QTCSDL cung cấp cho người dùng cách thay đổi mật Do người dùng nên sử dụng khả để định kì thay đổi mật khẩu, tăng cường khả bảo vệ mật Mã hóa thông tin nén liệu: Đặt vấn đề: Các thông tin ... ôn tập (10’) − Tại phải bảo mật thông tin hệ sở liệu Các giải pháp bảo mật chủ yếu − Cần lưu ý: Hiện giải pháp phần cứng phần mềm chưa đảm bảo hệ thống an toàn cách tuyệt đối − Trả lời câu ... nhiều cách mã hóa khác Ở lớp 10, ta làm quen cách bảo vệ thông tin mã hóa theo quy tắc vòng tròn, thay kí tự kí tự khác, cách kí tự số vị trí xách địng bảng chữ cái.xét thêm cách khác nén giảm dữliệu...
 • 7
 • 69,678
 • 300
Giáo trình các hệ cơ sở dữ liệu - Cơ sở dữ liệu Access

Giáo trình các hệ sở dữ liệu - sở dữ liệu Access

... thỏng 0 1-3 1) ddd Ngy tun (Sun -Sat0 W Ngy tun ( 1-7 ) WW Tun nm ( 1-5 4) M Thỏng nm ( 1-1 2) MM Thỏng nm (0 1-1 2) q Quý nm ( 1-4 ) y Ngy nm ( 1-3 66) yy Nm (0 1-9 9) h Gi ( 0-2 3) n Phỳt ( 0-5 9) s Giõy ( 0-5 9) Khoa ... xúa, sau ú thc hin lnh Edit - Delete (hoc nhn phớm DELETE) THIT LP QUAN H GIA CC BNG 8.1 Cỏc loi quan h c s d liu ACCESS 8.1.1 Quan h mt -mt ( 1-1 ) Trong quan h mt -mt, mi bn ghi bng A cú tng ... Number: Cú th chn mt cỏc loi sau: Byte: 255 Integer: -3 2768 32767 Long Integer: -3 147483648 3147483647 Single :-3 ,4x1038 3,4x1038 (Ti a s l) Double: -1 .797x10308 1.797x10308 (Ti a 15 s l) Decimal Places...
 • 112
 • 2,285
 • 10
Bài 13 - Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bài 13 - Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu

... tạp - Hệ quản trị CSDL cung cấp cho người dùng cách thay đổi mật để tăng cường khả bảo mật Mã hoá thông tin nén liệu Ngoài việc bảo mật phân quyền, người quản trị giải pháp để bảo mật thông tin? ... tin? Mã hoá thông tin Để bảo mật thông tin, người quản trị thường lưu trữ thông tin dạng mã hoá để giảm khả rò rỉ thông tin Mã hoá theo quy tắc vòng tròn, thay kí tự kí tự khác, cách kí tự số ... nêu giải pháp bảo mật hệ thống? Chính sách ý thức Phân quyền truy cập nhận dạng người dùng Mã hoá thông tin nén liệu Lưu biên Chính sách ý thức Hiệu qủa việc bảo mật thông tin phụ thuộc vào...
 • 9
 • 19,524
 • 148
Chương 1 Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu

Chương 1 Đại cương về các hệ sở dữ liệu

... • Là sưu tập liệu tác nghiệp lưu trữ lại hệ ứng dụng xí nghiệp cụ thể sử dụng Hệ QTCSDL 11 12 Hệ quản trị sở liệu trị liệ Hệ sở liệu (Database Management System-DBMS) System- • Là hệ thống phần ... 35 34 Các điểm cần lưu ý chương • Cách tiếp cận tệp vs cách tiếp cận CSDL • CSDL vs hệ QTCSDL vs hệ CSDL • Kiến trúc mức hệ CSDL • Các chức hệ QTCSDL • Người sử dụng hệ CSDL • Phân loại hệ CSDL ... máy nhỏ máy trạm – Các ứng dụng máy khách truy nhập liệu quản lý máy chủ 30 Các hệ CSDL tập trung (tiếp) hệ tậ (tiế Các hệ CSDL phân tán Hệ CSDL trung tâm Hệ CSDL cá nhân Hệ CSDL kháchchủ • CSDL...
 • 7
 • 1,261
 • 0
Tài liệu Chương 1 Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu doc

Tài liệu Chương 1 Đại cương về các hệ sở dữ liệu doc

... • Là sưu tập liệu tác nghiệp lưu trữ lại hệ ứng dụng xí nghiệp cụ thể sử dụng Hệ QTCSDL 11 12 Hệ quản trị sở liệu trị liệ Hệ sở liệu (Database Management System-DBMS) System- • Là hệ thống phần ... 35 34 Các điểm cần lưu ý chương • Cách tiếp cận tệp vs cách tiếp cận CSDL • CSDL vs hệ QTCSDL vs hệ CSDL • Kiến trúc mức hệ CSDL • Các chức hệ QTCSDL • Người sử dụng hệ CSDL • Phân loại hệ CSDL ... máy nhỏ máy trạm – Các ứng dụng máy khách truy nhập liệu quản lý máy chủ 30 Các hệ CSDL tập trung (tiếp) hệ tậ (tiế Các hệ CSDL phân tán Hệ CSDL trung tâm Hệ CSDL cá nhân Hệ CSDL kháchchủ • CSDL...
 • 7
 • 1,260
 • 0
Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu

... giải pháp bảo mật sách ý thức? o Nêu gải phảp bảo mật phan quyền nhận dạng người Gv đánh giá, ghi điểm dùng? § 13 BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ 10’ LIỆU Mã hoá thông tin nén liệu - GV: ... m ục v Tiết 48 § 13 BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU I MỤC TIÊU * Kiến thức:  Nhất thiết phải chế bảo vệ hệ CSDL ;  Có khái niệm đối tượng bảo vệ phương thức bảo vệ II ĐỒ DÙNG DẠY ... trình khai thác bảo vệ hệ CSDL, ví dụ mật Để nâng cao hiệu bảo mật, người dùng, pp mã hoá thông thông số hệ thống phải thường tin, Những yếu tố gọi Các xuyên thay đổi tham số bảo vệ - Hiện giải...
 • 16
 • 5,767
 • 2
Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu

... quy định bảo mật Các tổ chức: có quy định, cung cấp tài chính, nguồn lực Người phân tích thiết kế người quản trị CSDL Có giải pháp tốt phần cứng phần mềm để bảo mật thông tin, bảo vệ hệ thống ... thông qua User Name Password Ngày sử dụng nhiều cách khác như: thẻ từ, giọng nói, hình ảnh, vân tay, để nhận dạng cấp quyền hạn 3 Mã hoá thông tin nén liệu Làm để bảo vệ thông tin? Mã hoá thông ... BBBBBBBBAAAAAAAAAAACCCCCC Dữ liệu nén: 8B11A6C Các liệu thường mã hoá nén chương trình riêng 4 Lưu biên Hệ CSDL tổ chức lưu biên hệ thống biết: - Số lần truy cập vào hệ thống, vào thành phần hệ thống, vào...
 • 7
 • 1,560
 • 4
Bài giảng: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu ppt

Bài giảng: Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu ppt

...  Hệ QTCSDL cung cấp cho người dùng cách thay đổi mật Do người dùng nên sử dụng khả để định kì thay đổi mật khẩu, tăng cường khả bảo vệ mật Mã hóa thông tin nén liệu: Đặt vấn đề: Các thông tin ... ôn tập (10’)  Tại phải bảo mật thông tin hệ sở liệu Các giải pháp bảo mật chủ yếu  Cần lưu ý: Hiện giải pháp phần cứng phần mềm chưa đảm bảo hệ thống an toàn cách tuyệt đối  Trả lời câu ... ta tổ chức lưu biên hệ thống Tác dụng lưu phiên hệ thống Có nhiều yếu tố hệ thống bảo vệ thay đổi trình khai thác hệ CSDL (các tham số bảo vệ) Thuyết trình: Thông thường biên hệ thống thường cho...
 • 7
 • 2,277
 • 5
Bài giảng: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu pot

Bài giảng: Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu pot

...  Hệ QTCSDL cung cấp cho người dùng cách thay đổi mật Do người dùng nên sử dụng khả để định kì thay đổi mật khẩu, tăng cường khả bảo vệ mật Mã hóa thông tin nén liệu: Đặt vấn đề: Các thông tin ... ôn tập (10’)  Tại phải bảo mật thông tin hệ sở liệu Các giải pháp bảo mật chủ yếu  Cần lưu ý: Hiện giải pháp phần cứng phần mềm chưa đảm bảo hệ thống an toàn cách tuyệt đối  Trả lời câu ... lượng,lưu trữ, nén liệu góp phần tăng cường bảo mật địng bảng chữ cái.xét thêm cách khác nén giảm d liệu để giảm liệu nhớ lưu trữ nhớ liệu Khi có liệu dạng nén có liệu gốc Chú ý: liệu thường mã hóa...
 • 8
 • 1,511
 • 1
các hệ cơ sở dữ liệu nâng cao

các hệ sở dữ liệu nâng cao

... y Các h CSDLNC - Cao h c ch ki m tra pth (tt) VD2: C2 = { < Q1 (AB) ; F1 = { A → B } >; } < Q2 (BCD) ; F2 = {B → CD} > } Ki m tra pth c a F0: ch nào? (c) Đ ng Th Bích Th y Các h CSDLNC - Cao ... ng Th Bích Th y Các h CSDLNC - Cao h c 15 Tính ch t b o toàn thông tin (tt) Cách ki m tra tính bttt: B ng ñ nh lý phân rã B ng k thu t tableau (xem l i n i dung môn CSDL nâng cao b c ñ i h c) ... Dùng t p ptñt pth ñ “m n hóa” lư c ñ CSDL cách ti p c n phân rã (Xem thêm n i dung môn CSDL nâng cao b c ñ i h c) (c) Đ ng Th Bích Th y Các h CSDLNC - Cao h c 17 Vai trò c a ph thu c d (tt) li...
 • 19
 • 430
 • 0
Slide: Bài giảng: Đại cương về các hệ Cơ sở dữ liệu

Slide: Bài giảng: Đại cương về các hệ sở dữ liệu

... Trinh, b/m Các hệ thống thông tin, khoa CNTT, ĐHBKHN Nhập môn sở liệu Hệ sở liệu Một hệ thống gồm thành phần : Hệ QTCSDL Phần cứng CSDL phần mềm ứng dụng Những người sử dụng Ví dụ: hệ quản lý ... trường hệ CSDL Hệ CSDL Ứng dụng Hệ QTCSDL CSDL CSDL 10 Vũ Tuyết Trinh, b/m Các hệ thống thông tin, khoa CNTT, ĐHBKHN Nhập môn sở liệu Chức hệ QTCSDL Quản lý liệu tồn lâu dài Định nghĩa liệu Quản ... b/m Các hệ thống thông tin, khoa CNTT, ĐHBKHN 12 Nhập môn sở liệu Hạn chế Mức độ diễn tả ngữ nghĩa hạn chế Dữ liệu riêng lẻ, rời rạc Quản lý, khai thác mức thấp 25 Hệ sở liệu Giáo viên CSDL hệ...
 • 17
 • 1,077
 • 0
Quản lý điểm tín chỉ trên hệ cơ sở dữ liệu trên ORACLE Server

Quản lý điểm tín chỉ trên hệ sở dữ liệu trên ORACLE Server

... Trạm Khoa CNTT Trạm Khoa KTKT Quản điểm Quản điểm Quản sinh viên Quản Lớp học View Bài Tập Lớn_CSDL_Phân Tán_Nhóm 8_KTPM2_K6 Quản sinh viên Quản lớp hoc View Page Trường đại ... tán cho hệ thống 1.1 Khảo sát nghiệp vụ Đây hệ quản trị sở liệu phân tán, dùng để quản điểm cho hai khoa Công Nghệ Thông Tin, Kế Toán Kiểm Toán Để thuận tiện cho việc truy xuất liệu liệu lưu ... nghiệp hà nội – Khoa cntt Chương 2: Xây dựng sở liệu phân tán hệ quản trị CSDL Oracle 2.1 Cấu trúc bảng liệu Bảng Thuộc tính bảng SINHVIEN Stt Tên thuộc tính Kiểu Ràng buộc Khóa Mô tả MaSV Nchar(10)...
 • 26
 • 1,413
 • 2
BÁO CÁO THỰC TẬP- Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu phân tán trong kế toán tài chính

BÁO CÁO THỰC TẬP- Xây dựng hệ sở dữ liệu phân tán trong kế toán tài chính

... việc sở truy cập liệu điểm khác Vấn đề hoàn toàn xây dựng cài đặt sở liệu phân tán Cần giải vấn đề xây dựng cài đặt sở liệu phân tán cụ thể vấn đề thiết kế phân tán, thiết kế sở liệu I .Cơ sở liệu ... kinh tế V .Hệ quản trị sở liệu phân tán Hệ quản trị sở liệu phân tán cung cấp công cụ tạo lập quản lý sở liệu phân tán Phân tích đặc điểm hệ thống quản trị sở liệu phân tán để phân biệt hệ thống ... qua báo cáo kế toán Các báo cáo kế toán trọng tâm kế toán báo cáo kế toán phương tiện để truyền đạt thông tin kế toán quan trọng người sử dụng Những báo cáo mô hình mẫu Có bốn bảng báo cáo kế toán...
 • 76
 • 567
 • 0
Tin học bảo mật THÔNG TIN TRONG các hệ cơ sở dữ LIỆU

Tin học bảo mật THÔNG TIN TRONG các hệ sở dữ LIỆU

... chế nhận dạng phức tạp + Hệ QTCSDL cung cấp cho người dùng cách thay đổi mật khẩu, tăng cường khả bảo vệ mật Mã hóa thông tin nén liệu GV: Ngoài việc bảo mật phân - Trong chương trình lớp 10 ... mã hóa thông tin theo chấp hành chủ trương nguyên tắc vòng tròn thay kí tự sách giải pháp để kí tự khác bảo mật thông tin mã hóa thông tin - Mã hóa độ dài cách nén Khi mã hóa theo phương liệu pháp ... Đ Đ ĐSBX Đ Đ Đ Đ ĐSBX Các thông tin khác K K K Đ ĐSBX có quyền truy cập cao hơn: Xem kết thông tin khác HS trường Người quản lí học tập có quyền nhập điểm, cập nhật thông tin khác CSDL GV: Theo...
 • 5
 • 1,029
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệuphân loại các hệ cơ sở dữ liệucác hệ cơ sở dữ liệu tập trungcác hệ cơ sở dữ liệu phân tánnguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu phân tángiáo án tin học 12 bài 13 bao mat thong tin trong he co so du lieubảo mật thông tin trong hệ cơ sở dữ liệubai tap va thuc hanh 1 tin hoc 12 tim hieu he co so du lieutìm hiểu hệ cơ sở dữ liệu tin học 12bảo mật trong hệ cơ sở dữ liệugiáo án tin học 12 bài he co so du lieu quan hethông tin lưu trữ ở cơ sở dữ liệucác hàm cơ sở dữ liệu trong excelví dụ các hàm cơ sở dữ liệu trong excelcác hàm cơ sở dữ liệu trong excel 2010Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ