0
 1. Trang chủ >
 2. THPT Quốc Gia >
 3. Ngoại Ngữ >

Tập hợp các đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn tiếng anh

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Phan Đăng Lưu, Thừa Thiên Huế

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Phan Đăng Lưu, Thừa Thiên Huế

... 1SỞ GD&ĐT THỪA THI N HUẾTRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯUĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2014 – 2015. Môn: Anh VănThời gian làm bài: 90 phút;(80 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 134Họ, tên học sinh: ... HẾT 12SỞ GD&ĐT THỪA THI N HUẾTRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯUĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2014 - 2015 Môn: Anh VănThời gian làm bài: 90 phút;(80 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 210Họ, tên học sinh: ... lost HẾT 23SỞ GD&ĐT THỪA THI N HUẾTRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯUĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2014 - 2015 Môn: Anh VănThời gian làm bài: 90 phút;(80 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 357Họ, tên học sinh:...
 • 46
 • 1,734
 • 4
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 MÔN TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN GIẢI THÍCH CHI TIẾT

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 MÔN TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN GIẢI THÍCH CHI TIẾT

... (trọng âm rơi âm tiết đầu, các từ còn lại âm tiết thứ 3)Câu 46: A. achievement B. argument C. confinement D. involvementChọn B (trọng âm rơi âm tiết đầu, các từ còn lại âm tiết 2)Câu 47: A. ... girls.Cấu trúc: be + so sánh hơn + of the two + N (số nhiều)2. This is the best film I’ve ever seen. > I’ve never seen a better film than this.This is + so sánh nhât + N + S + have/has ... display of objects in a museum Đáp án: B (progression toward the achievement of a historical effect in period-room displays. Therooms atWinterthur have followed this current, yet still retained...
 • 21
 • 11,000
 • 17
20 đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn tiếng anh trường THPT trần phú, hà tĩnh (kèm đáp án và hướng dẫn chấm)

20 đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn tiếng anh trường THPT trần phú, hà tĩnh (kèm đáp án và hướng dẫn chấm)

... GD-ĐT HÀ TĨNHTRƯỜNG THPT TRẦN PHÚĐỀ THI THỬ THQG - NĂM HỌC 201 4 - 201 5 MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) đề thi 01Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ... GD-ĐT HÀ TĨNHTRƯỜNG THPT TRẦN PHÚĐỀ THI THỬ THQG - NĂM HỌC 201 4 - 201 5 MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) đề thi 02Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ... GD-ĐT HÀ TĨNHTRƯỜNG THPT TRẦN PHÚĐỀ THI THỬ THQG - NĂM HỌC 201 4 - 201 5 MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) đề thi 03Họ, tên thí sinh: Số báo danh:...
 • 158
 • 10,524
 • 14
tổng hợp đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn tiếng Anh có đáp án

tổng hợp đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn tiếng Anh có đáp án

... and the US THE END SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊNTRƯỜNG THPT LÊ THÀNH PHƯƠNGĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: TIẾNG ANH I. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to ... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊNTRƯỜNG THPT LÊ THÀNH PHƯƠNGĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: TIẾNG ANH I. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate ... submission.Các đáp án giống nhau ở phần đầu và phần cuối chỉ khác nhau ở cách dùng động từ tường thuật.Nhìn vào câu gốc từ “Don’t forget” chúng ta đoán đây là 1 lời nhắc nhở => chỉ D là hợp lí...
 • 23
 • 1,076
 • 2
Bộ đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn tiếng anh trường THPT lam kinh, thanh hóa (lần 2)

Bộ đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn tiếng anh trường THPT lam kinh, thanh hóa (lần 2)

... Trang 1/4 - Mã đề thi 456 SỞ GD VÀ ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT LAM KINH Đề chính thức (Đề thi có 04 trang) ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUÔC GIA 2014 -2015 - LẦN 2 Môn: TIẾNG ANH (Thời gian làm bài: ... QUÔC GIA 2014 -2015 - LẦN 2 Môn: TIẾNG ANH (Thời gian làm bài: 90 Phút, không kể thời gian phát đề) ĐỀ THI GỒM 2 PHẦN PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (TỪ QUESTION 1 ĐẾN QUESTION 50) ( 60 phút ) Mark ... ___(13)___ to Delhi and Mumbai are Tehran. Tunis and Karachi, the last mentioned Mã đề 456 Trang 2/4 - Mã đề thi 456 being crowned the cheapest city of them all. Karachi gives the game away...
 • 5
 • 1,193
 • 4
Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn tiếng anh trường THPT lam kinh, thanh hóa (lần 1)

Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn tiếng anh trường THPT lam kinh, thanh hóa (lần 1)

... SỞ GD&ĐT THANH HÓATRƯỜNG THPT LAM KINHĐỀ THI THỬ THQG NĂM 2015 MÔN THI: TIẾNG ANH - MÃ ĐỀ 132Thời gian: 90 phút (Đề thi gồm có 7 trang)Mark the letter A, B, ... out / this evening / ? /A. Are you feel like going out this evening?B. Do you feel like going out this evening?C. Do you feel like to go out this evening?D. Do you feel to like going out this ... school teach a ( 71) ____ many things of value to the future accountant, doctor or electrician. Do theyalso teach anything of value to the future employee? Yes, they teach the one thing that it...
 • 8
 • 1,124
 • 6
Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Long An

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Long An

... Giáo Dục Và Đào Tạo Long An Trường THPT Chuyên Long An ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2014 - 2015 Môn: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề đề thi 452Họ và tên thí ... is quickly running out for thisbeautiful animal.A. As fewer than B. so few as C. not fewer than D. as few as7. This year it was ……. that many of our flowering plants die.A. so a dry summer ... became famous for their unusual beautyC. an analysis of various trends within an artistic movementD. an argument of the advantages of one artistic form over anotherWRITING (2 points)Part 1. Finish...
 • 6
 • 1,911
 • 12
Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long

Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long

... TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM1 | P a g e C O D E 6 2 1ĐỀ THI THỬ- KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: Tiếng Anh Thời gian làm bài: 90 phútMark the letter ... topic:WHY DO YOU LEARN ENGLISH?THE ENDTRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM8 | P a g e C O D E 6 2 1ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ- KỲ THI THPT QG 2015 Môn Tiếng Anh - CODE 621Phần trắc nghiệm: (8 điểm= ... found to reduce theirheat losses by a quarter and three together saved a third of their heat.5TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM6 | P a g e C O D E 6 2 1The second possible benefit of communal...
 • 8
 • 1,559
 • 13
bộ Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh của một số trường THPT 2015 (có đáp án)

bộ Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh của một số trường THPT 2015 (có đáp án)

... 1SỞ GD&ĐT THỪA THI N HUẾTRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯUĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2014 – 2015. Môn: Anh VănThời gian làm bài: 90 phút;(80 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 134Họ, tên học sinh: ... HẾT 12SỞ GD&ĐT THỪA THI N HUẾTRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯUĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2014 - 2015 Môn: Anh VănThời gian làm bài: 90 phút;(80 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 210Họ, tên học sinh: ... HẾT 23SỞ GD&ĐT THỪA THI N HUẾTRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯUĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2014 - 2015 Môn: Anh VănThời gian làm bài: 90 phút;(80 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 357Họ, tên học sinh:...
 • 90
 • 973
 • 0
Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn tiếng anh sở GD đt bắc ninh

Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn tiếng anh sở GD đt bắc ninh

... tả tiêu chí đánh giá Điểm tối đa 1. Bố cục 0,40 o Câu đề dẫn chủ đề mạch lạc o Bố cục hợp lí rõ ràng phù hợp yêu cầu của đề bài o Bố cục uyển chuyển từ mở bài đến kết luận 2. Phát ... took Peter 3 hours to repaint his house. 67. Unless you leave now, you will miss the train. 68. This is the first time I have seen that man here. 69. My brother didn't use to study as/ so ... miss the train. Unless ………………………………………………………………………………… 68. I haven’t seen that man here before. This is ………………………………………………………………………………… 69. My brother studies now harder than he used to. My...
 • 7
 • 623
 • 0
Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn tiếng anh trường THPT nguyễn huệ, thái bình (lần 2)

Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn tiếng anh trường THPT nguyễn huệ, thái bình (lần 2)

... 1SỞ GD & ĐT THÁI BÌNHTRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2NĂM HỌC 2015 MÔN: ANH VĂN 12Thời gian làm bài: 90 phútI. PHẦN TRẮC NGHIỆM: TỪ QUESTION ... paragraph about your family.8SỞ GD & ĐT THÁI BÌNHTRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2NĂM HỌC 2015 MÔN: ANH VĂN 12Thời gian làm bài: 90 phútI. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ... hippopotamus is the third largest land animal, smaller only than the elephant and the rhinoceros.Its name comes from two Greek words which mean “river horse”. The long name of this animal is oftenshortened...
 • 14
 • 1,193
 • 0
Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn tiếng anh trường THPT lý tự trọng, bình định (lần 2)

Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn tiếng anh trường THPT lý tự trọng, bình định (lần 2)

... SỞ GD & ĐT BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 - ĐỀ THI THỬ LẦN 2 MÔN TIẾNG ANH. THỜI GIAN 90 PHÚT Mark the letter A, B, C, or ... _________The end__________ TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 - ĐỀ THI THỬ LẦN 2 MÔN TIẾNG ANH. THỜI GIAN 90 PHÚT HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 123 I/. PHẦN TRẮC NGHIỆM. ... are so polite 26/. Did you notice _______ at the fair? A. special anything B. anything specially C. special thing D. anything special 27/. “How’s Joe after the accident?” – “ .” A. Thanks...
 • 5
 • 27,546
 • 85
Tổng hợp đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn tiếng anh được tải nhiều nhất

Tổng hợp đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn tiếng anh được tải nhiều nhất

... HÀ TĨNHTRƯỜNG THPT TRẦN PHÚĐỀ THI THỬ THQG - NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) đề thi 01Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mark the ... điểm bài viết.) Tổng 1.5SỞ GD-ĐT HÀ TĨNHTRƯỜNG THPT TRẦN PHÚĐỀ THI THỬ THQG - NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) đề thi 02Họ, tên ... HÀ TĨNHTRƯỜNG THPT TRẦN PHÚĐỀ THI THỬ THQG - NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) đề thi 03Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mark the...
 • 189
 • 539
 • 0
Tổng hợp đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh được tải nhiều nhất

Tổng hợp đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh được tải nhiều nhất

... HÀ TĨNHTRƯỜNG THPT TRẦN PHÚĐỀ THI THỬ THQG - NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) đề thi 01Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mark the ... điểm bài viết.) Tổng 1.5SỞ GD-ĐT HÀ TĨNHTRƯỜNG THPT TRẦN PHÚĐỀ THI THỬ THQG - NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) đề thi 02Họ, tên ... HÀ TĨNHTRƯỜNG THPT TRẦN PHÚĐỀ THI THỬ THQG - NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) đề thi 03Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mark the...
 • 189
 • 314
 • 1
Tập hợp các đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn tiếng anh

Tập hợp các đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn tiếng anh

... TẬP HỢP CÁC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH NĂM NAYBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOKÌ THI THPT ... http://123doc.org/share-de -thi- thu-mon-tieng -anh- 2014/MjI3NjI=http://123doc.org/share-tuyen-tap-cac-de -thi- thu-dai-hoc-mon-tieng -anh/ NzY3NTU=http://123doc.org/share-de -thi- thu-dh-tieng -anh- lan-1-nam-2014-truong -thpt- luong-the-vinh/MTc1MzQ=http://123doc.org/share-de -thi- thu-dh-mon-tieng -anh- lan-2-nam -2015/ NzYwMzA=http://123doc.org/share-de -thi- thu-tieng -anh- truong-tran-quoc-tuan-phu-yen/Mjg0NjY=http://123doc.org/share-de -thi- thu-dh-tieng -anh- lan-1-nam-2014-truong-chuyen-quang-binh/Mjg0NDA=http://123doc.org/share-de -thi- thu-tieng -anh- 2014-khoi-a1-truong-hai-ba-trung-hue/NzYwMjk=Chúc ... Và Nhiều đề thi thử nữa ở link bên dướiBạn lấy tài khoản mình mà đăng nhập: Lưu ý: Các bạn copy hết đường link chứ đừng click trực tiếp http://123doc.org/share-de -thi- thu-mon-tieng -anh- 2014/MjI3NjI=http://123doc.org/share-tuyen-tap-cac-de -thi- thu-dai-hoc-mon-tieng -anh/ NzY3NTU=http://123doc.org/share-de -thi- thu-dh-tieng -anh- lan-1-nam-2014-truong -thpt- luong-the-vinh/MTc1MzQ=http://123doc.org/share-de -thi- thu-dh-mon-tieng -anh- lan-2-nam -2015/ NzYwMzA=http://123doc.org/share-de -thi- thu-tieng -anh- truong-tran-quoc-tuan-phu-yen/Mjg0NjY=http://123doc.org/share-de -thi- thu-dh-tieng -anh- lan-1-nam-2014-truong-chuyen-quang-binh/Mjg0NDA=http://123doc.org/share-de -thi- thu-tieng -anh- 2014-khoi-a1-truong-hai-ba-trung-hue/NzYwMjk=Chúc...
 • 11
 • 623
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề và giải chi tiet de thi thu thpt quoc gia 2015 mon hóa nguyen anh phongtuyển tập các đề thi thử thpt quốc gia năm 2015 môn tiếng anhtuyển tập các đề thi thử thpt quốc gia năm 2015 môn hóacac de thi thu thpt quoc gia mon toan ôn thi đại học toán học toán lớp 12bài tập sgkđề thi thử thpt quốc gia 2015 môn toántoánđề thi thử thpt quốc gia 2015video giai de thi thu thpt quoc gia 2015bo de thi thu thpt quoc gia 2015cấu trúc đề thi thpt quốc gia 2015 môn tiếng anhde thi thpt quoc gia 2015 mon tieng anhtổng hợp đề thi thư thpt quốc gia môn toán 2015de thi thu thpt quoc gia tieng anh cac tinhđề thi thử thpt quốc giađề thi thừ thpt quốc gia môn hóa 2015de thi thu thpt quoc gia mon toan 2015Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ