1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

dề thi HSG quốc gia 2012 ngày 1

Đề thi HSG Quốc gia môn Sinh học

Đề thi HSG Quốc gia môn Sinh học

... ổ sinh thái trong quần xã. Cho ví dụ về nơi mà các sinh vật thường có ổ sinh thái hẹp.Câu 20.Tại sao trong hệ sinh thái, năng lượng hóa học luôn mất đi sau mỗi mắt xích của chuỗi thức ăn? ... và XY (con đực). Khi cho con đực cánh đen thuần chủng giao phối với con cái cánh đốm thuần chủng, thu được F1 toàn cánh đen. Cho F1 giao phối tự do với nhau, F2 thu được 1598 con cánh ... mồi đều bị săn bắt với mức độ như nhau, thì số lượng cá thể của quần thể nào được phục hồi nhanh hơn? Vì sao?Câu 19.Hãy nêu những nguyên nhân chủ yếu và ý nghĩa của việc hình thành ổ sinh...
 • 2
 • 9,626
 • 368
de thi HSG quoc gia nam 2003

de thi HSG quoc gia nam 2003

... Giới thi u các đề thi Đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn vật lý, lớp 12 THPT năm học 2002 2003 Ngày thi thứ hai, 13 / 03 / 2003 Bảng ABài I: Cơ học Cho một ... cầu. 3. Giả thi t bán cầu đang nằm cân bằng trên một mặt phẳng nằm ngang khác mà các ma sát giữa bán cầu và mặt phẳng đều bằng không (Hình 2). Tác dụng lên bán cầu trong khoảng thời gian rất ngắn ... cầu. b) Mô tả định tính chuyển động tiếp theo của bán cầu. Coi v0 có giá trị nhỏ. Cho biết gia tốc trọng trờng là g; mô men quán tính của quả cầu đặc đồng chất khối lợng M, bán kính R đối...
 • 3
 • 1,047
 • 16
Đề thi HSG quốc gia môn Hóa học

Đề thi HSG quốc gia môn Hóa học

... (2)a. Tại nhiệt độ thích hợp T, phản ứng (2) đạt tới cân bằng hóa học (viết tắt là cbhh), áp suất chung hệ là P, độ phân li là a.* Hãy thi t lập biểu thúc tính hằng số cbhh Kp của phản ứng (2)* ... phản ứng (2) được tiến hành độc lập trong 2 bình có thể tích cố định, bằng nhau, giải thi t 2 bình ban đầu đều là chân không.Thí nghiệm 1: ban đầu người ta cho vào bình (1) 4 mol NH4Cl. Khi phản ... Câu 3::1. Hãy thi t lập sơ đồ pin để khi pin này hoạt động có phản ứng :Zn + H+ + NO3- > Zn2+ + NH4+ + H20...
 • 3
 • 2,396
 • 20
Đề thi HSG Quốc gia năm 2006

Đề thi HSG Quốc gia năm 2006

... đào tạo Kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2006 ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN:SINH HỌC ;bảng AThời gian: 180 phút(không kể thời gian giao đề) Ngày thi thứ nhất:23-3 -2006 Câu ... đào tạo Kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2006 ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN:SINH HỌC ;bảng AThời gian: 180 phút(không kể thời gian giao đề) Ngày thi thứ nhất:24-3 -2006 Câu ... lá bị uốn cong rồi xoăn lại và cho rằng đây là hiện tượng thi u nguyên tố khoáng Ka. Theo em, ý kiến đó là đúng hay sai? Vì sao?b. Nếu thi u Phosphore, Kali và Magie thì gây hậu quả thế no vi...
 • 3
 • 1,349
 • 48
Đề thi HSG quốc gia

Đề thi HSG quốc gia

... không. 3. Cho rằng cờng độ dòng điện trong dây dẫn thẳng giảm tuyến tính theo thời gian đến không trong thời gian t, vị trí dây 2 Hình 1O.A BD C Hình 2 b a ∆ d ... chiều, xoay chiều).ã Các dây nối, các ngắt điện có điện trở không đáng kể.ã Một đồng hồ đo thời gian. HÃy lập ba phơng án xác định điện dung của một tụ điện. Yêu cầu nêu: nguyên tắc lí thuyết ... trợt trên mặt phẳng và ma sát lăn không đáng kể. HÃy tìm chu kì dao động của bán cầu. Cho biết gia tốc trọng trờng là g; mô men quán tính của quả cầu đặc đồng chất, khối lợng M, bán kính R...
 • 3
 • 608
 • 6
Đề thi HSG Quốc gia 2004-Ngày 2

Đề thi HSG Quốc gia 2004-Ngày 2

... và đào tạo đề thi chính thứckì thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 20 04 Môn: vật lí - Bảng A Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi thứ hai: 12/ 3 /20 04BàI I ... của chất lỏng trong bình lạnh cao hơn ống AB đoạn h 2 . Cho nhiệt dung riêng của nớc là C.ABROABM2allhT1T 2 ABC Dxxh1h 2 ... song song và cách nhau độ cao h (hình vẽ). Nớc ở hai bình đợc giữ ở nhiệt độ T1 và T 2 (T1 > T 2 ). Để giữ cho nhiệt độ hai bình không đổi thì phải truyền một nhiệt lợng với công suất...
 • 2
 • 570
 • 2
Đề chọn đội tuyển dự thi HSG Quốc gia 2012

Đề chọn đội tuyển dự thi HSG Quốc gia 2012

... GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO CAO BẰNG ðỀ THI CHỌN ðỘI TUYỂN DỰ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 NĂM 2012 Môn: Toán Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao ñề) ( ðề gồm 01 trang) ... nnuu uu n+=+= =. a) Chứng minh rằng dãy {un} tăng và không bị chặn trên. b) Thi t lập dãy { }nS với 111niniiuSu=+=−∑. Tìm limnnS→+∞. Câu 3 (4,0...
 • 1
 • 201
 • 1
dề thi HSG quốc gia 2012 ngày 1

dề thi HSG quốc gia 2012 ngày 1

... Kỳ Thi Chọn Học Sinh Giỏi Quốc Gia Lớp 12 THPT Năm 2 012 Môn ToánThời gian : 18 0 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi thứ nhất : 11 / 01 /2 012 Bài 1 (5,0 điểm). Cho dãy ... sinh nhậnđược không vượt quá 1 3.n(n2− 1) .− − − − − − − − − − − − − − HẾT − − − − − − − − − − ã Thớ sinh khụng c s dng ti liu v mỏy tớnh cm tay.ã Cỏn b coi thi không giải thích gì thêm.Tài ... nguyên m > 2. Xét m tam thức bậc hai : Pk(x) =x2+ akx + bk, k = 1, 2, 3, , m. Chứng minh rằng nếu hai tam thức P 1 (x), Pm(x) đều không có nghiệm thực thìtất cả các đa thức còn lại...
 • 1
 • 175
 • 0
DE THI HSG QUOC GIA 2011 - NGAY 1

DE THI HSG QUOC GIA 2011 - NGAY 1

... TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2 011 Môn: TOÁN Thời gian: 18 0 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi thứ nhất: 11 / 01 /2 011 Bài 1 (5,0 điểm). ... bất đẳng thức: 21 1 (1) 1 2 1 nnnnxx xx++++⎛⎞≤⎜⎟+⎝⎠. Hỏi đẳng thức xảy ra khi nào? Bài 2 (5,0 điểm). Cho dãy số thực (xn) xác định bởi 1 1x = và 1 2 1 2. (1) nninixxn−==−∑ ... đường tròn tâm O ). Bài 4 (5,0 điểm). Cho ngũ giác lồi ABCDE có độ dài mỗi cạnh và độ dài các đường chéo AC, AD không vượt quá 3 . Lấy 2 011 điểm phân biệt tùy ý nằm trong ngũ giác đó. Chứng minh...
 • 1
 • 257
 • 0
DE THI HSG QUOC GIA 2011 - NGAY 2

DE THI HSG QUOC GIA 2011 - NGAY 2

... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 20 11 Môn: TOÁN Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi thứ hai: 12/ 01 /20 11 Bài ... nguyên (an) xác định bởi 011, 1aa==− và 165nn naa a 2 −−=+ với mọi n ≥ 2. Chứng minh rằng chia hết cho 20 11. 20 12 2010a −Bài 6 (7,0 điểm). Cho tam giác ABC không cân tại A và ... AC tương ứng tại E và F. Gọi M, N và P lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp các tam giác AEF, BDE và CDF. Chứng minh rằng bốn điểm A, M, N, P cùng nằm trên một đường tròn khi và chỉ khi đường...
 • 1
 • 227
 • 0
đề thi HSG quốc gia 2011 ngày 2

đề thi HSG quốc gia 2011 ngày 2

... TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 20 11 Môn: VẬT LÍ Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi thứ hai: 12/ 01 /20 11 (Đề thi 02 trang, ... GAgG β Hình 1 XGL R CMNAHình 2 L1 L 2 O1 O 2 / 2 F Hình 3 S Hình 4 L1 L 2 O1 O 2 / 2 F S O y y h ϕ 2 0n n k.y=+(0nvà k là hằng số, k > ... S và O1 hoặc giữa O 2 và / 2 F theo phương vuông góc với quang trục thì ảnh của S qua hệ đều ở cùng một vị trí. 2. Đặt trong khoảng giữa hệ hai thấu kính L1 và L 2 một bản mặt song...
 • 2
 • 163
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015