0
 1. Trang chủ >
 2. Lớp 8 >
 3. Tiếng Anh >

Tuyển tập các đề thị học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7 (kèm đáp án chi tiết)

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7 (kèm đáp án chi tiết)

... hợp với 31 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7 (kèm đáp án chi tiết) Đề số 1: PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP 7Năm học: 2012-2013 Môn: Ngữ văn ... báo danh: …………PHÒNG GD&ĐT THANH OAI HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI OLYMPIC LỚP 7 Năm học: 2012-2013 Môn thi: Ngữ văn Câu 1: (4 điểm): Bài làm học sinh cần trình bày được các ý ... những sáng tạo của học sinh. Hết s 7:Trờng thcs BìNH LONG Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn thi : Văn 7 Năm học : 2011 - 2012 (Thời gian : 120 phút không kể giao đề) Cõu 1: (3...
 • 34
 • 108,635
 • 521
Tuyển tập bộ đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 có đáp án

Tuyển tập bộ đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 có đáp án

... thức.ĐỀ 16 :ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎIMÔN: NGỮ VĂN LỚP 8 NĂM HỌC 20 08- 2009 (Thời gian làm bài: 150 phút)Ph¹m ThÞ Kim Tho Trêng THCS Trùc Ph¬ng37 Tuyển tập đề thi – Đáp án chọn HS Giỏi ... Ph¬ng21 Tuyển tập đề thi – Đáp án chọn HS Giỏi Ngữ văn lớp 8 THCSĐỀ 1 :ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG I Môn: Ngữ văn 8 (Thời gian làm bài: 120 phút)CâuI (2đ)Đọc đoạn văn:“Tôi lắng nghe tiếng hai ... nay. ĐỀ 21 :ĐỀ THI HSG CẤP HUYỆN Môn: Ngữ Văn lớp 8 Thời gian: 120 phỳtPh¹m ThÞ Kim Tho Trêng THCS Trùc Ph¬ng50 Tuyển tập đề thi – Đáp án chọn HS Giỏi Ngữ văn lớp 8 THCS- Nêu vấn đề: ý thức...
 • 77
 • 84,293
 • 253
Các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án)

Các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án)

... The 1ĐiểmSố phách đề số 2 Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) Môn: Tiếng Anh - Lớp 9Thời gian làm bài: 150 phút(Không kể thời gian giao đề) ĐỀ BÀIHọ và tên: Trường: ... articles, good connectors 0,51 Đề số 4: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HÒA ANĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆNNĂM HỌC 2011-201222 Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp ... sleep 8. asked9. were10.hadII/ Complete the sentences with the correct prepositions. (2pts)1. of6 Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) Đề số 3: ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH...
 • 27
 • 10,819
 • 26
Bộ đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8 than khảo

Bộ đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8 than khảo

... the word " polite" to form the oppossite.a. un b. im c. in d. dis 8- Quoc hoc senior high school, founded in 189 6, is a beautiful school in Hue.a. which is b. which c. which was d. that.9-I ... usually sandals but when I last (see) him he (wear) boots.7- By midnight he (be) conscious for 48 hours. 8- After they (go), I (sit) and (rest) He thanked me for what (do)QuestionIV: Wordform:1- ... learn…………………. 8- I’m not going to pay, although I know that I should.While ………………………………………………… 9- Ann felt ill, but insisted on going to work.Despite…………………………………………………. 18 10- I really don’t...
 • 23
 • 11,738
 • 64
Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 7 cực hay ( kèm đáp án chi tiết)

Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 7 cực hay ( kèm đáp án chi tiết)

... Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 7 cực hay ( kèm đáp án chi tiết)TUYỂN TẬP 21 ĐỀ THI HSG VẬT LÍ 7 ( có đáp án chi tiết)ĐỀ 1: MÔN VẬT LÍ LỚP 7 ( Thời gian ... 2SIRNii'Hình 3PQ Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 7 cực hay ( kèm đáp án chi tiết)ĐỀ 3: MÔN VẬT LÍ LỚP 7 ( Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề) Bài 1 (3 điểm): ... nhiêu?ĐỀ 21: MÔN VẬT LÍ LỚP 7( Thời gian làm bài 120 phút)Câu I: (5đ)12..+−KAĐ1Đ3(H2)Đ2Đ4AMBDCV1V2Đ1Đ2+1- Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 7 cực...
 • 36
 • 36,503
 • 109
Đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9

Đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9

... advertise D. addtion 8. A.main B.complain C.certa in D. entertain9. A.good B. noon C. soon D. food10. A sing B. morning C.long D.angry 21 Đề thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 913. Tom (wash) ... 10.D24SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨCKỲ THI CHỌN HSG GIỎI LỚP 9 THCS VÒNG TỈNH Môn thi: Tiếng Anh Thời gian làm bài 120 phút( Đề thi gồm 4 trang)ĐỀ 4I. Choose the word in each ... here.32SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨCKỲ THI CHỌN HSG GIỎI LỚP 9 THCS VÒNG TỈNH Môn thi: Tiếng Anh Thời gian làm bài 120 phút( Đề thi gồm 06 trang)ĐỀ 2I. LISTENING: (2ms)Part 1:...
 • 37
 • 14,257
 • 145
Tài liệu 5 đề thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 9 và đáp án pptx

Tài liệu 5 đề thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 9 và đáp án pptx

... gave him a microcomputer on his birthday 18 ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 – THCS Môn thi: Tiếng Anh Thời gian: 150 phút ( Không kể thời gian giao đề )§Ò Sè 11Question I : Choose the word ... connectors 1 ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 – THCS Môn thi: Tiếng Anh Thời gian: 150 phút ( Không kể thời gian giao đề )§Ò Sè 12 64. Edison died at the age of ______. A. 76 B. 84 C. 47 D. ... toàn bài: 80 Points - Thang điểm: 20 Tổng số câu, từ làm đúng- Điểm bài thi = 4- Tổng điểm toàn bài làm tròn đến 0,25.ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 – THCS Môn thi: Tiếng Anh Thời gian:...
 • 24
 • 9,478
 • 108
Đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7

Đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7

... end ………………………………………HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HSG LỚP 7MÔN THI : TIẾNG ANH Thời gian làm bài 150 phútBGH duyệt Tổ trưởngHoàng Thị LuyênNgười ra đáp ánDư Thanh Bình ... characters 0.4 điểm5. lots of 0.4 điểm6. station 0.4 điểm7. can 0.4 điểm 8. available 0.4 điểmCâu VI(4 ,8 điểm)4 ,8 điểm. Mỗi ý đúng 0,4 điểmarrived 0.4 điểmwasn’t 0.4 điểmdid 0.4 điểmtook ... C. much – a little 0.4 điểm6. C. collection0.4 điểm7. A. Playing0.4 điểm 8. B. important 0.4 điểm9. D. in May, 189 0 0.4 điểm10. B. in 0.4 điểmCâu II(2,0 điểm)2,0 điểm. Mỗi ý đúng 0.4...
 • 7
 • 14,628
 • 571
Đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 6 tham khảo

Đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 6 tham khảo

... face at 6.15.6. We (8) ( not have) breakfast at 6.30 every morning.7. She can (9)(speak) English. 8. He(10) (eat) a lot of meat?2ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 6MÔN THI : TIẾNG ANH Thời gian làm bài ... glass.A. isn’t B. aren’t C. is D. areYOUR ANSWERS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. II. Cho dạng đúng của từ, động từ trong ngoặc. (3ms)Example: 0. ... ……………………………………. Class: ….I . Chọn đáp án thích hợp nhất (A,B,C,or D)để hoàn thành các câu sau . (Ghi đáp án vào oâ trả lời bên dưới bài tập) .( 2,0 ms)1. Nam______English on Monday and Friday. A. not have...
 • 6
 • 11,291
 • 435
bộ đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9 có kèm đáp án chi tiết

bộ đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9 có kèm đáp án chi tiết

... when going to work, Vietnamese women should wear the ao dai. ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH – LỚP 9 – ĐỀ 2 - KÈM ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 2 SECTION TWO. GRAMMAR AND VOCABULARY (12 pts.) Question ... theo ý làm bài của học sinh ) - Hình thức: 1,5 điểm - Nội dung: 6, 5 điểm - Ngữ pháp: 2 điểm The end KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 TOÀN HUYỆN MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm ... 5. I’m learning English __________ I want to get a better job. 1 ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI KHỐI 9 MÔN: TIẾNG ANH .THỜI GIAN 150 PHÚT Part I. Choose the word whose underlined part...
 • 25
 • 2,964
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: tr tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7 kèm đáp án chi tiếttuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7 kèm đáp ántuyển tập 10 đè thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8có đáp ántuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 8 có đáp ántuyển tập bộ đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 10 có đáp án chi tiếttuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7 kèm đáp án chi tiếttuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 10 kèm đáp ántuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn địa lí lớp 8 có đáp ántuyển tập 52 đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 có đáp ánđề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8 cấp thành phốđề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8 cấp huyệnđề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8 có đáp ánđề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8 truong tran hung daoNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ