0
 1. Trang chủ >
 2. Cao đẳng - Đại học >
 3. Khoa học xã hội >

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM doc

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM doc

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM doc

... vùng kinh tế trọng điểm.? Kể tên các vùng kinh tế nào giáp biển, vùng kinh tế nào không giáp biển? phần kinh tế : từ nền kinh tế chủ yếu là khu vực nhà nưvà tập thể sang nền kinh tế nhiều ... vùng kinh tế Quan sát lược đồ hình 6.2 nhìn sự giao thoa giữa sơ đồ các vùng kinh tế và các vùng kinh tế trọng điểm có thể thấy rằng kinh tế trọng điểm tác động mạnh đến sự phát triển kinh tế ... khăn, thách thức: Một số vùng còn nghèo, ckiệt tài nguyên, ô nhiễm môi SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Về kiến thức: Sau bài học HS có thể : - Cung cấp cho...
 • 7
 • 967
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP , THUỶ SẢN pptx

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP , THUỶ SẢN pptx

... SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP , THUỶ SẢN I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1.Kiến thức : HS cần nắm được: - Các loại rừng ở nước ta: Vai trò của ngành lâm nghiệp trong việc phát triển ... thêi k× 199 0 - 20020100020003000 199 0 199 4 199 8 2002N¨mNgh×n tÊn CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1; năm 2000 độ che phủ rừng nước ta đạt; a. Gần 30% b. Hơn 30% c. 35% d. 40% (ý c) Câu: Có độ ... trồng: Có tiềm năng lớn. * Khó khăn: Biển động do bão, gió mùa đông bắc, môi trường suy thoái và nguồn lợi bị suy giảm. 2. Sự phát triển và phân bố ngành thuỷ sản GV : - Bản đồ kinh tế Việt...
 • 10
 • 636
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP pot

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP pot

... nông nghiệp Việt Nam - Xác lập mối quan hệ giữa các nhân tố tự nhiên kinh tế xã hội với sự phát triển và phân bố nông nghiệp II.CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS GV - Bản đồ nông nghiệp Việt Nam - Lược ... NÔNG NGHIỆP I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Về kiến thức: - HS phải nắm được đặc điểm phát triển và phân bố một số cây trồng, vật nuôi chủ yếu và một số xu hướng trong phát triển sản xuất nông nghiệp ... CH: Cây công nghiệp lâu năm? Phân bố (trung du và mièn núi) CH: Kể tên những sản phẩm nông nghiệp được xuất khẩu? CH: Nước ta có điều kiện gì dể phát triển cây công nghiệp...
 • 7
 • 924
 • 1
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP ppt

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP ppt

... các trung tâm công nghiệp Việt Nam 3 . Thái đ : Tích cực học tập xây dựng quê hương II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: GV: - Bản đồ công nghiệp Việt Nam, kinh tế Việt Nam - Bảng số liệu SGK, lược ... HS: Chuẩn bị theo hướng dẫn III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài : Nêu các nhân tố tự nhiên và nhân tố xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp ? 2. GT Bài mới : ... SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1.Kiến Thức : - HS hiểu được cơ cấu công nghiệp nước ta khá đa dạng - HS phải nắm được tên của một số ngành...
 • 8
 • 588
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ docx

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ docx

... tranh ảnh III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Kiểm tra bài c : Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 2. GT Bài mới: SGK 3. Bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung chính HĐ 1: Vị trí địa lí và giới hạn lãnh ... núi và đồng bằng gọi là trung du địa hình đồi bát úp xen kẽ những cánh đồng CH: Với địa hình đó thuận lợi phát triển kinh tế như thế nào?  Có tài nguyên khoáng sản , thuỷ điện phong phú và ... Hiểu sâu hơn sự khác biệt giữa hai tiểu vùng Tây Bắc và Đông Bắc, đánh giá trình độ phát triển hai tiểu vùng và tầm quan trọng của các giải pháp bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xã hội 2....
 • 10
 • 665
 • 0
Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉPNAM CHÂM ĐIỆN. docx

Giáo án Vật lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉPNAM CHÂM ĐIỆN. docx

... trường SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP- NAM CHÂM ĐIỆN. A. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức:- Mô tả được TN về sự nhiễm từ của sắt, thép. -Giải thich được vì sao người ta dùng lõi sắt non để chế tạo nam châm ... và hoạt động của nam châm điện mà em đã học ở lớp 7. + Trong thực tế nam châm điện được dùng làm gì? -GV đánh giá cho điểm HS nếu phần trả lời của HS tốt. * ĐV : Chúng ta biết, ... bàn hoặc kim nam châm đặt trên giá thẳng đứng C. PHƯƠNG PHÁP: Thực nghiệm. D. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. *ỔN ĐỊNH.(1 phút) * KIỂM TRA BÀI CŨ-TỔ CHỨC TÌNH HUỐNG HỌC TẬP.( 9 phút) -GV...
 • 12
 • 456
 • 1
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP ppt

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP ppt

... GV: - Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam - Bản đồ khí hậu Việt Nam. Tranh ảnh HS: Chuẩn bị theo sự hướng dãn của GV III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài c : CH: Sự chuyển dịch cơ cấu kinh ... năng: - Kĩ năng đánh giá kinh tế các tài nguyên thiên nhiên - Sơ đồ hoá các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp. - Liên hệ với thực tế địa phương 3. Thái đ : Bảo vệ nền ... cơ cấu kinh tế nước ta thể hiện ở những mặt nào? CH: Những thành tựu và thách thức của nền kinh tế nước ta ? 2. GTBài mới : 3. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung chính CH: Những nhân...
 • 6
 • 1,522
 • 2
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM potx

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM potx

... học tập III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài : Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh 2. Giới thiệu bài mới : 3. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung chính HĐ 1 : Hướùng dẫn HS quan ... trang phục, phong tục, tập quán…Làm cho nền văn hoá Việt Nam thêm CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1.Kiến thức : Cho học sinh hiểu được: - Nước ta có 54 dân tộc mỗi ... Bảng 1. 1: Dân số phân theo thành phần dân tộc (sắp xếp theo số dân) ở Việt Nam năm 199 9 (đơn v : nghìn người) CH: Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Nêu vài nét khái quát về dân tộc kinh và các...
 • 5
 • 818
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐ pdf

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐ pdf

... BỊ CỦA THẦY VÀ TR : GV - Biểu đồ dân số Việt Nam - Tháp dân số Việt Nam năm 198 9, 199 9 - Tranh ảnh về một số hậu quả của dân số tới môi trường , chất lượng cuộc sống CH: Quan sát lược đồ ... Nhn xột t l nam n nc ta? CH: Cn c s liu bng 2.2, hóy nhn xột t l hai nhúm dõn s nam, n thi kỡ 197 9 199 9 CH: T l nam n cú s khỏc nhau gia cỏc vựng 4. Cuỷng coỏ vaứ ủaựnh gia : 1/ Trỡnh ... : Dựa vào vốn hiểu biết và SGK cho biết số dân Việt Nam theo tổng điều tra 01/4/ 199 9 là bao nhiêu? Em có suy nghĩ gì về thứ tự diện tích và dân số của Việt Nam so với thế giới? - Năm 199 9...
 • 7
 • 1,232
 • 2
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : KIỂM TRA 15 PHÚT docx

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : KIỂM TRA 15 PHÚT docx

... KIỂM TRA 15 PHÚT Môn: Địa 9 Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………………………………….Lớp……………………………… Điểm Nhận xét Đề bài ...
 • 3
 • 558
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án địa lý lớp 9 tên bài dạy vùng đông nam bộ tiếp theo potxbài 6 sự phát triển nền kinh tế việt nambài giảng sự phát triển nền kinh tế việt nambài 6 sự phát triển nền kinh tế việt nam bài tập 2bài 6 sự phát triển nền kinh tế việt nam violetgiáo án địa lý lớp 7 tên bài dạy kinh tế châu âu ppsxgiáo án địa lý lớp 7 tên bài dạy thiên nhiên châu âu tt potxgiáo án vật lý lớp 9 tên bài dạy mắt cận và mắt lão ppsxgiáo án sinh học lớp 9 tên bài dạy ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật docgiáo án vật lý lớp 6 tên bài dạy sự nóng chảy – sự đông đặc tiếp theo pdfgiáo án vật lý lớp 6 tên bài dạy sự bay hơi – sự ngưng tụ tiếp theo potxđịa lý lớp 9 phần ii địa lý kinh tế sự phát triển nền kinh tế việt nam potxgiáo án sự phát triển nền kinh tế việt namsự phát triển nền kinh tế việt nam địa 9soạn bài sự phát triển nền kinh tế việt namNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP