0
 1. Trang chủ >
 2. Cao đẳng - Đại học >
 3. Khoa học xã hội >

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG pot

Giáo án Địa lý lớp 6 : Tên bài dạy : KHÍ ÁP VÀ GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤT pptx

Giáo án Địa lớp 6 : Tên bài dạy : KHÍ ÁP GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤT pptx

... quyển. b. Kỹ năng: Sử dụng hình vẽ mô tả hệ thống gió trên Trái Đất vá giải thích các hoàn lưu. c. Thái đ : Giáo dục ý thức học bộ môn. 2. CHUẨN B : a. Giáo viên: Giáo án, tập bản đồ, sgk, ... đo: @. 3 lần. b. 4 lần. 4. 3. Bài mới: 33’ HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ. NỘI DUNG. Giới thiệu bài. Hoạt động 1. ** Phương pháp đàm thoại. 1. Khí áp các đai khí áp trên trái đất: ... đai khí áp trên bề mặt Trái Đất: - Hoạt động nhóm. Phương pháp đàm thoại. 4. TIẾN TRÌNH: 4.1. Ổn định lớp: 1’. Kdss. 4.2. Ktbc: 4’. + Như thế nào là thời tiết khí hậu? - Thời tiết là biểu...
 • 8
 • 1,360
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 6 : Tên bài dạy : TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT. ppt

Giáo án Địa lớp 6 : Tên bài dạy : TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT. ppt

... Như thế nào là địa hình cácxtơ 4. TIẾN TRÌNH: 4.1. Ổn định lớp: 1’ 4.2. Ktbc: không. 4.3. Bài mới: 37’. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ. NỘI DUNG. Giới thiệu bài mới. Hoạt động 1. * Phương ... này tác động đối nghịch nhau. - Nguyên nhân hình thành động đất núi lửa. b. Kỹ năng: Quan sát tranh ảnh. c. Thái đ : Giáo dục ý thức học bộ môn. 2. CHUẨN B : a. Giáo viên: Giáo án, Sgk, ... ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT. 1. MỤC TIÊU: a. Kiến thức: Học sinh hiểu: - Nguyên nhân hình thành địa hình BMTĐ do tác động của nội lực và...
 • 7
 • 828
 • 0
Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI NÓNG . ppsx

Giáo án ĐỊa lớp 7 : Tên bài dạy : DÂN SỐ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI NÓNG . ppsx

... bước lên lớp : 1) Ổn định 2) KT bài : - Câu 1,2,3, SGK /32 3) Giảng : Hoạt động 1 : DÂN SỐ Hoạt động dạy học Ghi bảng GV yêu cầu HS quan sát lược đồ hình 2.1 SGK trang 7 trả ... giữa DS DT rừng ở khu vực ĐNÁ từ namê 198 0  199 0. Nguyên nhân: vì DT rừng ngày càng bị gỉam : phá rừng lấy đất canh tác hoặc XD nhà máy , lấy củi đun nấu , lấy gỗ làm nhà . MT sống ở ... với tình trạng thiếu LT ở Châu Phi. ? Nêu giá trị sản lượng LT năm 197 5 năm 199 0 ? Nhận xét giá trị sản lượng LT tăng hay giảm , tăng gỉam bao nhiêu % ? - tăng từ 100%  110% - Tương...
 • 6
 • 485
 • 0
Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : DI DÂN VÀ SỰ BÙNG NỔ ĐÔ THỊ Ở ĐỚI NÓNG doc

Giáo án ĐỊa lớp 7 : Tên bài dạy : DI DÂN SỰ BÙNG NỔ ĐÔ THỊ Ở ĐỚI NÓNG doc

... Củng cố : - Câu 1, 2 SGK trang 38 5) Dặn dò : - Làm BT 3  hướng dẫn HS làm - Học bài 11 - Đọc SGK bài 12 làm BT bài 12 câu 1,2 . IV – Các bước lên lớp : 1) Ổn định 2) KT bài : - Phân ... câu hỏi trong SGK - Làm BT 1,2 SGK trang 35 3) Giảng : Hoạt động 1 : SỰ DI DÂN Hoạt động dạy học Ghi bảng GV yêu cầu HS đọc phần thuật ngữ di dân HS : dựa vào nội dung SGK phần ... sức ép DS đang làm cho đời sống khó khăn KT phát triển chậm . chậm phát triển , sự nghèo đói thiếu việc làm ,… Hoạt động 2 : ĐÔ THỊ HOÁ HS : đọc thuật ngữ ĐTH . - Dựa vào nội dung...
 • 5
 • 1,239
 • 0
Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI ÔN HOÀ pdf

Giáo án ĐỊa lớp 7 : Tên bài dạy : HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI ÔN HOÀ pdf

... : đàm thoại , phân tích , nhóm . IV – Các bước lên lớp : 1) Ổn định 2) KT bài : Câu 1 ,2 SGK trang 49 3) Giảng : Hoạt động 1 : NỀN CÔNG NGHIỆP CÓ CƠ CẤU ĐA DẠNG Hoạt động dạy ... 1, 2 SGK trang 52 5) Dặn dò : - Học bài 15 - Làm BT 3 SGK / 52 Đọc trước bài 16 HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI ÔN HOÀ I – Mục tiêu : 1) Kiến thức : nền CN ở đới ôn hoà là nền CN hiện đại ... trong CN chế biến ) - Biết phân biệt các cảnh quan CN , khu CN, TT CN , vùng CN . 2) Kĩ năng : phân tích bố cục 1 ảnh ĐL 3) Thái độ : GD MT II – Đồ dùng dạy học : - Ảnh về các cảnh quan...
 • 4
 • 589
 • 0
Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI LẠNH potx

Giáo án ĐỊa lớp 7 : Tên bài dạy : HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI LẠNH potx

... 1) Ổn định 2) KT bài : Kiểm tra 15' 3)Tiến hành dạy bài mới: Hoạt động 1 : HOẠT ĐỘNG KT CỦA CÁC DÂN TỘC Ở PHƯƠNG BẮC Hoạt động dạy học Ghi bảng Mục tiêu: HS nắm được đặc ... 22.2 , 22.3 đọc SGK . GV chia nhóm cho HS làm việc thảo luận theo nội dung sau: I - HOẠT ĐỘNG KT CỦA CÁC DÂN TỘC Ở PHƯƠNG BẮC : - Gồm các dân tộc : + Người Lapông : Bắc Âu + Người ... N1 : cho biết có các dân tộc nào sinh sống ở đới lạnh phương Bắc. N2 : địa bàn cư trú của các dân tộc sống bằng nghề chăn nuôi , N3 : địa bàn cư trú của các dân tộc sống bằng nghề...
 • 6
 • 516
 • 0
Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC pptx

Giáo án ĐỊa lớp 7 : Tên bài dạy : HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC pptx

... TG các biện pháp cải tạo , chinh phục HM , ứng dụng vào cuộc sống. 2) Kĩ năng :rèn luyện kĩ năng phân tích ảnh ĐL tư duy tổng hợp 3) Thái độ : GD MT II – Phương tiện dạy học : - ... tiến sâu vào chinh phục khai thác HM. - HS quan sát hình 20.3 20.4 cho biết đó là cảnh gì ? nói đến hoạt động nào cảu HM ? GV : cho biết việc khai thác trên HM đại. HOẠT ĐỘNG KINH ... Hoạt động 2 : HOANG MẠC NGÀY CÀNG MỞ RỘNG HS: quan sát hình 20.5 SGK đọc nội dung chính . GV hướng d6ãn HS khai thác nội dung hình  cây xanh đã bị chặt gần hết  cát lấn dần vào 1 vài...
 • 5
 • 409
 • 0
Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở VÙNG NÚI pot

Giáo án ĐỊa lớp 7 : Tên bài dạy : HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở VÙNG NÚI pot

... Các bước lên lớp : 1) Ổn định 2) Kiểm tra bài cũ (6') - Câu 1 SGK - Sửa bài 2 SGK trang 76 3) Giảng : Hoạt động 1 : HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỔ TRUYỀN(15') Hoạt động dạy học Ghi ... núi II – Đồ dùng dạy học : - Ảnh các HĐKT ở vùng núi nước ta TG - Ảnh các lễ hội ở vùng núi nước ta TG - Ảnh các TP lớn ở vùng núi nước ta TG III – Phương pháp : phát vấn , trực ... Cho VD minh hoạa ở vùng núi nước ta. 4) Củng cố : - Câu 1,2 SGK trang 78 5) Dặn dò : - Học bài 24 , đọc SGK bài 25. - Coi lại bài từ bài 13  24 để chuẩn bị ôn tập , thi HK 1. V. Rút...
 • 6
 • 470
 • 1
Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI ÔN HOÀ pptx

Giáo án ĐỊa lớp 7 : Tên bài dạy : HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI ÔN HOÀ pptx

... , dùng lới . IV – Các bước lên lớp : 1) Ổn định 2) KT bài : Câu 1 , 2 SGK trang 45 3) Giảng : Hoạt động 1 : NỀN NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN Hoạt động dạy học Ghi bảng Cho HS đọc SGK ... ôn hoà nêu 1 số loài Động , Thực vật điển hình ứng với vùng KH đó. 5) Dặn dò : - Xem trước bài 15 trả lới câu hỏi trong SGK - Học bài 14. III – Phương pháp : đàm thoại , trực quan ... cố : - Cho HS xem 1 số tranh ảnh sx chuyên môn hoá cao ở 1 vài nơi thuộc đới ôn hoà hình 14.6 để trả lời câu hỏi 1,2 SGK trang 49 . - Cho HS xác định trên BĐ 1 vài vùng KH đới ôn hoà và...
 • 5
 • 472
 • 0
Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NÓNG pps

Giáo án ĐỊa lớp 7 : Tên bài dạy : HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NÓNG pps

... : đàm thoại , phát vấn , nhóm, dùng lời . IV – Các bước lên lớp : 1) Ổn định 2) KT bài : Các câu 1,2,3 trang 28, 29 SGK. 3) Giảng : Hoạt động 1 : ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Hoạt động ... phải BV rừng trồng rừng ở các vùng đồi núi. Hoạt động 2 : CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU. HS : đọc SGK trả lới câu hỏi II - CÁC SẢN PHẨM - Các hình SGK hình 9. 1 , 9. 2 , BĐ TN TG ... Kể tên 1 số loài các CN được trồng trên TG 1 số loài cây CN được trồng ở nước ta. ? Kể tên các vật nuôi ở đới nóng chúng đươc nuôi ở dâu ? So sánh tốc độ phát triển của chăn nuôi và...
 • 5
 • 463
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: địa lí 9 bài 4 – lao động và việc làm chất lượng cuộc sốngbai 4 lao dong va viec lam chat luong cuoc songtiết 4 bài 4 lao động và việc làm chất lượng cuộc sốnggiáo án địa lý lớp 9 tên bài dạy ôn tập học kì i docgiáo án vật lý lớp 9 tên bài dạy mắt cận và mắt lão ppsxsoan bai lao dong va viec lam chat luong cuoc songgiáo án địa lý lớp 7 tên bài dạy kinh tế châu âu ppsxgiáo án địa lý lớp 7 tên bài dạy thiên nhiên châu âu tt potxgiáo án công dân lớp 9 tên bài dạy kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc pptxgiáo án mỹ thuật lớp 9 tên bài dạy tạo dáng và trang trí thời trang potgiáo án hóa học lớp 9 tên bài dạy tinh bột và xenlulozo potsoan bai lao dong va viec lam chat uong cuoc songgiáo án công dân lớp 9 tên bài dạy thực hành ngoại khoá các vấn đề địa phương và các nội dung đã học ppsxgiáo án công dân lớp 9 tên bài dạy thực hành ngoại khoá các vấn đề địa phương và các nội dung đã học pdfgiáo án sinh học lớp 9 tên bài dạy thực hành tìm hiẻu tình hình môi trường địa phương docxchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM