0
 1. Trang chủ >
 2. Cao đẳng - Đại học >
 3. Khoa học xã hội >

Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 1: Cộng đồng các dân tộc việt nam doc

Dia 9-tiet 1. cong dong cac dan toc Viet Nam

Dia 9-tiet 1. cong dong cac dan toc Viet Nam

... Vi t Nam dõn t c Vi t Nam :: - Việt Nam có 54 dân tộc cùng chung sống và có Việt Nam có 54 dân tộc cùng chung sống và có nền văn Hoá Việt Nam phong phú giầu bản sắc.nền văn Hoá Việt Nam ... phát - Các dân tộc ít ng3ời có số dân và trình độ phát triển kinh tế khác nhau.triển kinh tế khác nhau. Quan  Cộng đồng các dân tộc việt nam  ... bản sắc.nền văn Hoá Việt Nam phong phú giầu bản sắc. - Dân tộc Việt (Kinh) chiếm 86,2% dân số cả n3ớc, - Dân tộc Việt (Kinh) chiếm 86,2% dân số cả n3ớc, có nhiều kinh nghiệm trong thâm canh...
 • 27
 • 727
 • 6
BÀI 1 - CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

BÀI 1 - CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

... dõn t c Vi t Nam :: - Việt Nam có 54 dân tộc cùng chung sống và có Việt Nam có 54 dân tộc cùng chung sống và có nền văn Hoá Việt Nam phong phú giầu bản sắc.nền văn Hoá Việt Nam phong phú ... ệ Nam Nam=7&=7&>?$@A>?$@A=7&B./=7&B./C$>AC$>A''ình1.1. Bi u đ c c u dân t c c a n c ta năm ể ồ ơ ấ ộ ủ ướình1.1. Bi u đ c c u dân t c c a n c ta năm ể ồ ơ ấ ộ ủ ướ 199 9(%) 199 9(%)DDEFGD 9; 9:.2HI67&!IJ&"KLD67!&=7&B./)1&"DB6MD%!ML8.NM!OP<Q&D=7&H4 - OD&#<67&, ... bản sắc.nền văn Hoá Việt Nam phong phú giầu bản sắc. - Dân tộc Việt (Kinh) chiếm 86,2% dân số cả n3ớc, - Dân tộc Việt (Kinh) chiếm 86,2% dân số cả n3ớc, có nhiều kinh nghiệm trong thâm canh...
 • 27
 • 1,750
 • 2
giáo án vật lý lớp 9(tiết 1-13)

giáo án vật lớp 9(tiết 1-13)

... biến trở Bài mới 2- Từ công thức tính R ở trên, muốn thay đổi trị số điện trở của dây dẫn ta có các cách sau: - Thay đổi chiều dài dây. - hoặc thay đổi tiết diện dây. - Cách thay đổi chiều ... lợng khi biết các đại lợng còn lại.II- Chuẩn bị - Tranh phóng các dụng cụ dùng điện hình 13.1. - 1 công tơ điện. - Bảng 1 chuẩn bị ra bảng phụ.III- Tổ chức hoạt động dạy học Giáo viên Học ... qua nó. - Đọc SGK phần thí nghiệm và nêu đợc các b-ớc tiến hành thí nghiệm. - Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm. - HS ghi công thức P = U.I và giải thích kí hiệu, đơn vị của các đại...
 • 52
 • 1,104
 • 3
Giáo án địa lý lớp 9 - ĐỊA LÝ DÂN CƯ CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Kiến ppsx

Giáo án địa lớp 9 - ĐỊA DÂNCỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Kiến ppsx

... và ven biển 2/ Các dân tộc ít người: ĐỊA LÝ DÂN CƯ CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Kiến thức: Biết được nước ta có 54 dân tộc. Dân tộc Kinh có số dân đông nhất, trình ... bố các dân tộc ở nước ta. - Thái độ: Giáo dục tinh thần tôn trọng, đoàn kết các dân tộc II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Bản đồ phân bố các dân tộc Việt Nam - Bộ ảnh về đại gia đình các dân tộc Việt ... của GV - HS Ghi bảng GV: Giới thiệu hình ảnh 54 dân tộc cho HS Hoạt động1: ( cặp/ nhóm ) - Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Kể tên các dân tộc mà em biết? I/ Các dân tộc Việt Nam: - Nước...
 • 5
 • 1,225
 • 3
Giáo án địa lý lớp 8 - LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM potx

Giáo án địa lớp 8 - LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM potx

... NHIÊN VIỆT NAM. 1. MỤC TIÊU: a. Kiến thức: Học sinh nắm: - Lãnh thổ Việt Nam được hình thành qua quá trình lâu dài và phức tạp. - Đặc điểm tiêu biểu của các giai đoạn hình thành lãnh thổ Việt ... tự học ở nhà: 3’ - Học thuộc bài. - Chuẩn bị bài mới: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam. - Chuẩn bị theo câu hỏi trong sgk. 5. RÚT KINH NGHIỆM: - Hà Nội, Tây Nam Bộ – sụt võng tân ... Cambri: - Các đây 570 tr năm nước ta còn là biển chỉ có một ảnh hưởng tới địa hình, khoáng sản, sinh vật? TL: # Giáo viên: - Cách đây 25 tr năm. - Đặc điểm: Ngắn nhưng rất...
 • 6
 • 1,058
 • 0
Giáo án địa lý lớp 8 - LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM ppt

Giáo án địa lớp 8 - LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM ppt

... tới địa hình và tài nguyên thiên nhiên. 2. Kỹ năng: - Đọc, hiểu sơ đồ địa chất, các khai niệm địa chất đơn giản. - Nhận biết và xác định trên bản đồ các vùng địa chất kiến tạo của Việt Nam. ... kiến tạo của Việt Nam. II/ Phương tiện dạy học: - Bản niên biểu địa chất (Phóng to). - Bản đồ địa chất Việt Nam. - Sơ đồ các vùng địa chất kiến tạo SGK. III/ Bài giảng: GV/ Kết luận: ... thiệu; GV/ Yêu cầu HS quan sát H25.1 sơ đồ các vùng địa chất kiến tạo: ? - Kể tên các vùng địa chất kiến tạo trên lãnh thổ Việt Nam? ? – Các vùng địa chất đó thuộc những nền móng kiến tạo...
 • 5
 • 971
 • 0
Giáo án bài Cộng đồng các dân tộc Việt Nam - Địa 9 - GV.N M Thư

Giáo án bài Cộng đồng các dân tộc Việt Nam - Địa 9 - GV.N M Thư

... dò: Giáo án địa lớp 9 - Làm BT. - Học bài. - Chuẩn bị bài 2: Máy tính, thước… Giáo án địa lớp 9 BÀI 1. CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM I - Mục tiêu bài học: Sau bài học, học sinh cần: - Biết ... ta. - Xác định được trên BĐ vùng phân bố chủ yếu của một số dân tộc. - Có tinh thần tôn trọng, đoàn kết dân tộc. II - Đồ dùng dạy học: - Bản đồ dân Việt Nam - Bộ tranh ảnh các dân tộc Việt Nam III ... có 54 dân tộc, trong đó dân tộc Kinh có số dân đông nhất. Các dân tộc luôn đoàn kết bên nhau trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. - Trình bày được đặc điểm phân bố các dân tộc ở...
 • 4
 • 2,530
 • 11
Địa Lí 9 Bài 1 – Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Địa9 Bài 1 – Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

... Các tỉnh cực nam Trung Bộ và Nam Bộ có các dân tộc Chăm, Khơ-me cư trú thành từng dải hoặc xen kẽ với người Việt. Người Hoa tập trung chủ yếu ở các đô thị, nhất là ở TP. ... tập trung chủ yếu ở các đô thị, nhất là ở TP. Hồ Chí Minh.Hiện nay phân bố các dân tộc đã có nhiều thay đổi. Một số dân tộc ít người từ miền núi phía Bắc đến cư trú ở Tây Nguyên. Nhờ cuộc vận ... cư gắn với xoá đói giảm nghèo mà tình trạng du canh, du cư của một số dân tộc vùng cao đã được hạn chế, đời sống các dân tộc được nâng lên, môi trường được cải thiện....
 • 2
 • 12,503
 • 9
Giáo án địa lý lớp 9 (Rất chi tiết, đầy đủ)

Giáo án địa lớp 9 (Rất chi tiết, đầy đủ)

... daùy: // địa dân c. Tiết 1: Bài 1. cộng đồng các dân tộc ViệtNam.Mục tiêu bài học:Sau bài học học sinh cần: - Biết đợc nớc ta có 54 dân tộc, dân tộc kinh có số dân đông nhất. Các dân tộc ở ... thiết: - Bản đồ dân c Việt Nam. - Bộ ảnh về đại gia đình các dân tộc Việt Nam. - Tranh ảnh một số dân tộc Việt Nam. Hoạt động trên lớp: A. ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số. - Giới thiệu chơng trình địa ... nhau giữa dân tộc Việt dân tộc ít ngời? I. Các dân tộc Việt Nam: + Cả nớc có 54 dân tộc. - Dân tộc Việt. - Các dân tộc ít ngời. - Các dân tộc khác nhau về quần c, hoạtđộng kinh tế chủ...
 • 59
 • 36,951
 • 280
Giáo án Địa lý lớp 9 trọn bộ

Giáo án Địa lớp 9 trọn bộ

... nơi, một số dân tộc đà đợc nâng cao dân trí và cải tạo môi trờng sống.GV:Cho HS đọc phần ghi nhớ-SGK trang 5 các dân tộc Việt Nam II.Sự phân bố các dân tộc 1 .Dân tộc Việt: -Phân bố rộng, ... trờngB. Chuẩn bị: - Bản đồ địa lí tự nhiên VIệt Nam - Bản đồ khí hậu Việt Nam C. Hoạt động dạy và họcI. ổn điịnh tổ chức18 - 194 5- 195 4: Kinh tế nghèo nàn lạc hậu - 195 4- 197 5: +Miền Bắc xây ... thời kì 197 9- 199 9 nh thế nào?TL: - ộ tuổi : 0-1 4 chiếm tỉ lệ cao nhất - ộ tuổi:1 5- 59 chiếm tỉ lệ khá cao - ộ tuổi trên 60 chiếm tỉ lệ rất thấpcơ cấu dân số trẻ?Quan sát bảng cơ cấu dân số(...
 • 141
 • 2,145
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: địa lý 9 cộng đồng các dân tộc việt namcộng đồng các dân tộc việt nam địa lý 9cộng đồng các dân tộc việt nam địa 9cộng đồng các dân tộc việt nam lop 9giáo án địa lý lớp 9giáo án địa lý lớp 9 cả nămgiáo án địa lý lớp 8 bài 1giao an dia ly lop 11 bài 1giao an dia ly lop 9 bai 10giao an dia ly lop 9 bai 38giao an dia ly lop 9 bai 5 thuc hanhgiao an dia ly lop 9 3 cotgiao an dia li lop 9 ki 1giao an dia ly lop 9 bai 17 vung trung du va mien nu bac bogiao an dia ly lop 9 bai 18 vung trung du va mien nui bac boBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ