1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Đề cương ôn tập khối 12- HK I ppsx

De cuong on tap toan 7 HK I

De cuong on tap toan 7 HK I

... Câu 3: Phát biểu tiên đề Ơ-clit.(tr.92)Câu 4: Phát biểu tính chất của hai đường thẳng song song(tr.93)Câu 5: Ba tính chất ở b i 6 tr.96, 97 là ba định lí. Em hãy phát biểu l i ba định lí đó, ... giác, vẽ hình minh họa và ghi giả thiết, kết luận của từng trường hợp trên.Câu 8: Nêu ba trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông theo các hệ quả đã học, vẽ hình minh họa và ghi giả thiết, ... ghi giả thiết, kết luận của từng định lí trên.Câu 6: Phát biểu định lí về tổng ba góc trong tam giác và định lí về tính chất góc ngo i của tamgíác.Câu 7: Nêu ba trường hợp bằng nhau của hai...
 • 2
 • 955
 • 9
Đề cương ôn tập lí 12 kì I

Đề cương ôn tập lí 12 kì I

... Dựa trên hiện tượng cảm ứng i n từ.Trang 6 Ôn tập I môn Vật 12CB - Trường THPT Trần Văn Th i GV: L i Văn Đoàn- Công thức biến áp: Khi máy biến áp làm việc trong i u kiện tưởng thì: ... N I U N I = =.- Vai trò của máy biến áp trong việc truyền t i i n năng i xa:Giả sử ph i truyền t i một công suất i n: phát phátU I= P i xa trên đường dây t i i n có i n trở r thì công ... i n có cường độ biến thiên tuần hoàn theo hàm số sin hay cosin của th i gian:0cos( )i I tω ϕ= +Trong đó:- i là cường độ dđ tức th i t i th i i m t- I 0 > 0 là cường độ dđ cực đ i -...
 • 7
 • 528
 • 3
De cuong on tap hoa 8 HK I Nam 2010 - 2011

De cuong on tap hoa 8 HK I Nam 2010 - 2011

... là 342;%Al = 15,79%; %S = 28, 07%Viết CTHH của hợp chất d i dạng Alx(SO4)yCâu 8: Đốt cháy hoàn toàn 16 gam S.1. Tính thể tích Oxi cần dùng ở đktc.2. Tính kh i lợng SO2 thu đợc.Câu 9: ... lợng SO2 thu đợc.Câu 9: Cho 11,2gam Fe tác dụng v i dung dịch HCl d.Tính: - Thể tích H2 thu đợc ở đktc. - Kh i lợng HCl phản ứng. - Kh i lợng FeCl2 tạo thành.Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn ... ứng.1. Tính số phân tử Oxi PƯ và số phân tử Al2O3 tạo thành.2. Tính kh i lợng Al2O3, kh i lợng O2 ra gam.Câu 4: Tính tỉ lệ % kh i lợng các nguyên tố trong các hợp chất: NaNO3;...
 • 2
 • 699
 • 7
De Cuong On Tap Hoa 9 HK I Nam 2010 - 2011

De Cuong On Tap Hoa 9 HK I Nam 2010 - 2011

... khi thêm đợc 100 ml thì bắt đầu có kết tủa.Tính kh i lơng m i kim lo i trong X?Câu 10: Tất cả các b i tập trong b i ôn tập học kì I . SGK lớp 9 trang 71 và 72. Đề cơng ôn tập học kì I Hóa 9 Phần ... tác dụng v i dd NaOH d, Thu lÊy kÕt tña , nung đến kh i lợng không đ i, cân - ợc 8 gam. Tính kh i lợng m i kim lo i trong hỗn hợp đầu?Cau 8: Cho m gam hỗn hợp Al và Mg tác dụng v i dd HCl d, ... Fe tác dụng v i dung dịch HCl d thu đợc 11,2 lít H2 (đktc).1. Tính tỉ lệ % kh i lợng m i kim lo i trong hỗn hợp đầu.2. Nếu cho: 41,5g hỗn hợp 2 kim lo i n i trên tác dụng v i dung dịch NaOH...
 • 3
 • 2,081
 • 32
Đề cương ôn tập khối 12

Đề cương ôn tập khối 12

... Khoa Trang 8 Đề cương ôn tập trắc nghiệm 12 CHƯƠNG 4: POLIME********1. Các loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ:A. tơ tằm, sợi bông, nilon-6,6. B. sợi bông, tơ axetat, tơ visco.C. sợi bông, len, ... gam và 2,88 gam.GV: Nguyễn Đăng Khoa Trang 20 Đề cương ôn tập trắc nghiệm 12 CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI********1. Phát biểu nào sau đây không đúng ?A. Lực liên kết giữa hạt nhân với các ... Đăng Khoa Trang 23 Đề cương ôn tập trắc nghiệm 12 16. Hai hợp chất hữu cơ (X) và (Y) có cùng công thức phân tử C2H4O2. (X) cho được phản ứng với dung dịch NaOH nhưng không phản ứng với Na,...
 • 30
 • 437
 • 0
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SỬ 6-HK I-2010-2011

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SỬ 6-HK I-2010-2011

... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 6- HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2010-2011 GIÁO VIÊN: Hồ Xuân HảiI-TRẮC NGHIỆM:Câu 1: Lịch sử giúp em hiểu về :A . Quá khứ B. Hiện tại ... :A . Nông nghiệp B Thủ công nghiệp C . Thương nghiệp D .Thủ công nghiệp và thương nghiệpCâu 11 : Lực lượng sản xuất chính trong xã hội cổ đại phương Đông là :Á . Thợ thủ công B . Nông dân ... quanh Trái ĐấtCâu 8 : Kinh tế chủ yếu của cư dân Phương Đông thời cổ đại là:A. Công nghiệp B. Nông nghiệp C. Thương nghiệp D Thủ công nghiệp Câu 9 : Cuộc khởi nghĩa của người Ai Cập năm 1750...
 • 3
 • 1,870
 • 16
Đề cương ôn tập Sinh 6 HK I

Đề cương ôn tập Sinh 6 HK I

... phân chia tế bào đ i v i sinh vật a. Giúp sinh vật sinh trưởng và phát triển b. Làm cho sinh vật duy trì n i giống c. Làm cho sinh vật lớn lên d. Giúp sinh vật phát triển n i giống55. N i xảy ... là:a. phiến lá rộng b. phiến lá màu lục c. phiến lá dạng bản dẹt d. cả a,b,c23. Phần d i ra nhanh nhất của rễ là:a. miền sinh trưởng b. miền hút c. miền chóp rễ d. miền trưởng thành24. Khi i trồng ... những lo i mu i khoáng nào nhiều nhất? Em hãy thiết kế một thí nghiệm để gi i thích về tác dụng của mu i lân đ i v i cây trồng?20. Vì sao hô hấp và quang hợp tr i ngược nhau nhưng l i có quan...
 • 4
 • 532
 • 2
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ANH 7 HK I- 2010-2011

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ANH 7 HK I- 2010-2011

... tired.1……….; 2……….; 3……… ; 4………; 5……… ;6……… ; 7 …… ; 8……………A B1. Good morning a. Yes, there ‘s one round the corner. 7 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ANH 7 HK I1.Verb tensePresent simple( Hiện tại đơn) ... friend In front of the cinema 6.30 Saturday eveningLinh 058 973 0 07 Her grandparents Her grandparents’ house Sunday morningNgoc 016833 676 8 Her cousin At the café At weekendHai No telephone number ... 058 973 0 07. 4. Linh will meet her grandparents on ________________________.5. Ngoc ____________ her cousin _________________________6. _____________ will meet _______________ at weekend. 7. When...
 • 10
 • 486
 • 1
Đề cương ôn tập Sinh 9 HK I ( 10 - 11 )

Đề cương ôn tập Sinh 9 HK I ( 10 - 11 )

... Đạo - Cam Lộ 6 Đề cương ôn tập học kỳ 1 - Sinh học 9 ( 2 010 -2 011 ) Trường THCS Trần Hưng Đạo - Cam LộĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ I SINH 9 ( 2 010 - 2 011 ) Câu 1: Phân biệt đột biến gen v i đột ... b i th ). Câu 2: Phân biệt đột biến v i thường biến .HD: GV: Trần Minh Quýnh - THCS Trần Hưng Đạo - Cam Lộ 2 Đề cương ôn tập học kỳ 1 - Sinh học 9 ( 2 010 -2 011 ) Thường biến Đột biến - ... nucleotit lo i A(ađênin). Số nucleotit lo i G (guanin) chỉ bằng 2/3 số nucleotit lo i A. Hãy tính:c) số nucleotit các lo i còn l i (G, X, T).d) chiều d i của đoạn ADN trên.HD : a. Số nucleotit...
 • 6
 • 737
 • 11
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 7 HK I- THU THƯƠNG

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 7 HK I- THU THƯƠNG

... 9x251 y - 4 ?-20-1-1012MNPQQNPM Moân: Toaùn 7 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ IMôn: Toán 7 A. Lý thuyết:I. Đại số: 1. Các phép toán trong Q: Phép cộng: a b a bm m m++ = Phép nhân: ... trong các góc tạo thành có một góc bằng 27 0. Số đo các góc còn lại là:A/ 27 0, 630, 630C/ 27 0, 27 0, 1530B/ 27 0, 1530, 1530D/ 27 0, 27 0, 630Câu 5: Cho ∆MNP có 0ˆ60N =, ... vẽ dưới:A/ M B/ N C/ P D/ QCâu 2: Số 125− không phải là kết quả của phép tính:A/ 12361−+−B/ 112 17 +−C/ 12 17 1−−D/ 12 17 1−Câu 3: Biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch...
 • 14
 • 463
 • 9
DE CUONG ON TAP SU 7(HK I)2010-2011

DE CUONG ON TAP SU 7(HK I)2010-2011

... thể hiện ở những mặt nào?Câu 2. So sánh sự hình thành,phát triển và suy vong của xã hội phong kiến phương Đông và xã hội phong kiến phương Tây.Câu 3. Chính quyền nhà Tiền Lê được tổ chức như ... 3.Giai cấp tư sản châu Âu chống phong kiến bằng những phong trào nào?A.Văn hóa Phục hưng C.Đấu tranh vũ trangB.Cải cách tôn giáo D.Cả A,B đều đúng.Câu 4. Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình ... của xã hội phong kiến là:A.nông nghiệp B.công nghiệp C.thủ công nghiệp D.thương nghiệp.Câu 9……… Ngô Quyền lên ngôi ,đóng đô ở:A.Năm 939-Cổ Loa C.Năm 939-Hoa LưB.Năm 939-Thăng Long D.Năm 939-...
 • 3
 • 470
 • 2
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ANH 7 HK I - new

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ANH 7 HK I - new

... stamps.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7. Wh- questions (Dạng câu h i có từ để h i) What: hi c i gì What time: h i giờ How far: h i bao xaWhen: h i khi nào Who: h i ngư i How long: h i bao lâuWhere: h i ở đâu Why: h i t i sao ... now? 7. Let’s go out for a meal?8. What is the date to day?a. I like Physicsb. She is studying Geographyc. It’s half past fived. It’s June 4the. Yes, it isf. I m in class 7 Ag. I d love ... thêm kiến thức: - http://hocngoaingu.com.vn – http://truongngoaingu.com.vn - http://pgdngochoi.edu.vn - http://ngochoi.violet.vn - Thân i! http://ngochoienglishclub.tk – http://chidoangiaovien.tkhttp://trungtamngoaingutinhoc.tkhttp://englishcenter.tkhttp://thc2.violet.vn...
 • 8
 • 425
 • 1
Bài soạn Đề cương ôn tập toán 8 (HK I)

Bài soạn Đề cương ôn tập toán 8 (HK I)

... + + ữ ữ l) ( x - 1) ( x + 3) m) (x - 12y)2 Bài 3: TÝnh nhanh:a) 20042 -16; b) 89 22 + 89 2 . 216 + 1 08 2 c) 10,2 . 9 ,8 – 9 ,8 . 0,2 + 10,22 –10,2 . 0,2 d) 362 + 262 – 52 . ... AM EF Bài 36 Cho hình chữ nhật ABCD có O là giao điểm của hai đờng chéo AC và BD. Trên đoạn OB lấy điểm Ia. Dựng điểm E đối xứng với A qua I. Trình bày cách dựng ®iÓm E 8 Đề cơng ôn tập học ... là hình gì? Vì sao?c. Chứng minh M đối xứng với N qua Ad. vuông ABC cần có thêm điều kiện gì thì tứ giác AEDF là hình vuông? Bài 38 Cho ABC cân tại A. Gọi M là điểm bất kì thuộc cạnh đáy BC....
 • 9
 • 507
 • 1
Gián án Đề cương ôn tập toán 8 (HK I)

Gián án Đề cương ôn tập toán 8 (HK I)

... .B. Tù luËn3 Đề cơng ôn tập học kì I Môn: Toán 8 Lý thuyếtCâu 1: Phát biểu các quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thứcCâu 2: Viết 7 hằng đẳng thức đáng nhớ.Mỗi hằng đẳng ... x+2. 8) 3 6 3 632 2 2x xx x x−+ = =− − −.9) 8 12 3 1 12 3: .3 1 15 5 8 15 5 10xy x x xx x xy x y= = .10) Điều kiện xác định của phân thức3xx x là 1x .B. Tù luËn3 Đề ... Cả A; B; C đều saiCâu 17: Kết quả rút gọn của phân thức ( )( )23 42 58x y x y12x y x y là: A. ( )4xy x y3y− B. ( )2x x y3y− C. 4x3y D. Một kết quả khácCâu 18: Tổng 3...
 • 9
 • 523
 • 0
Đề cương ôn tập khối 12- HK I ppsx

Đề cương ôn tập khối 12- HK I ppsx

... scientific research is the collection and description of facts. 951. a. Although it is science’s ultimate aim B. Although science’s ultimate aim is 952. C. Although science’s ultimate aim it ... state intervention in business. B. By eliminating government subsidies C. By privatizing state-owned enterprises. D. By including commercial banks. 1076. 108. Which of the following is NOT ... exciting. I also met new people as many of the tourists staying in the town joined in. You could do things like painting, acting, play-writing or computing. I met some students from Bulgaria...
 • 41
 • 404
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập hóa 12 cơ bảnđề cương ôn tập văn 12đề cương ôn địa khối 12đề cương ôn tập hóa 12 học kì 1đề cương ôn tập hóa 12 học kì 2đề cương ôn tập toán 12 hk1đề cương ôn tập toán 12 học kì 2đề cương ôn tập toán 12 học kỳ 1đề cương ôn tập toán 12 học kì 1đề cương ôn tập văn 12 học kì 2đề cương ôn tập văn 12 học kì 1đề cương ôn tập sử 12đề cương ôn tập sử 12 học kì 1đề cương ôn tập sinh 12 học kì 1đề cương ôn tập lớp 9 kì iBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ