0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tin học >

Bài 13 Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bài 13 - Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bài 13 - Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu

... - Hệ quản trị CSDL cung cấp cho người dùng cách thay đổi mật khẩu để tăng cường khả năng bảo mật Bài 13 Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu HÃy nêu các giải pháp bảo mật hệ ... thông tin và nén dữ liệu 3. MÃ hoá thông tin và nén dữ liệu Ngoài việc bảo mật bằng phân quyền, người quản trị còn giải pháp nào để bảo mật thông tin? ã MÃ hoá thông tin Để bảo mật thông tin, ... cách kí tự đó một số vị trí xác định trong bảng chữ cái Thế nào là bảo mật sở dữ liệu? ã Ngăn chặn các truy cập không được phépã Hạn chế tối đa các sai sót của người dùngã Đảm bảo...
 • 9
 • 19,524
 • 148
Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu

... cấp thông tin cho phép đánh giá mức độ quan tâm của ngời dùng với hệ thống và từng thành phần của hệ thống. 3. MÃ hoá thông tin và nén dữ liệu Làm thế nào để bảo vệ thông tin? MÃ hoá thông ... định. ban hành các chủ trơng, chính sách, điều luật cụ thể quy định về bảo mật. các giải pháp tốt về phần cứng và phần mềm để bảo mật thông tin, bảo vệ hệ thống.Ngời dùng có các quy định, ... lực Các tổ chức: Bảo mật trong hệ CSDL là :- Ngăn chặn các truy cập không đợc phép.- Hạn chế tối đa các sai sót của ngời dùng.Chơng trình ngăn chặn truy cập trái phép- Đảm bảo thông tin...
 • 7
 • 1,560
 • 4
 Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu

... cập:Mã HS Các điểm số Các thông tin khácK10 Đ Đ KK11 Đ Đ KK12 Đ Đ KGiáo viênĐ Đ ĐNgười Quản trịĐSBX ĐSBX ĐSBX Bài giảng: Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu Giảng viên ... yêu cầu chung:• Bảo mật là những vấn dề chung của các hệ CSDL và các hệ thống khác.• Giúp chho học sinh hiểu được tại sao phải bảo mật thông tin trong các hệ CSDL:• Ngăn chặn các truy cập không ... tin nhân sự của công ty. Vì thế, cần phải bảo mật CSDL. Bảo mật là vấn đề chung cho cả hệ CSDL và những hệ thống khác.nhập điểm cập nhật các thông tin khác cho hệ CSDL.- Các cách thức hệ...
 • 7
 • 69,678
 • 300
Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu

... máy.2) Học sinh: SGK, bài soạn. Giáo án Tin học 12Tiết 47§ 13. BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆUI. MỤC TIÊU* Kiến thức: Nhất thiết phải chế bảo vệ trong mọi hệ CSDL ; Có khái ... bài cũ:Gv: Gọi hs trả lời:o Nêu giải pháp bảo mật bằng chính sách và ý thức?o Nêu gải phảp bảo mật bằng phan quyền và nhận dạng người dùng?§ 13. BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ ... với hệ CSDL.- Nêu các bước khi xây dựng CSDL.- Trình bày khái niệm mô hình dữ liệu, CSDL quan hệ, hệ quản trị CSDL quan hệ. - Trình bày khái niệm về khoá trong sở dữ liệu quan hệ. -...
 • 16
 • 5,767
 • 2
Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ CSDL

Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ CSDL

... trị còn giải pháp nào khác để bảo mật thông tin ?- Mã hóa thông tin và nén dữ liệu. * Thông thường để bảo mật thông tin, người quản trị có các cách mã hóa thông tin như thế nào?- Mã hóa theo ... Người dùng phải có ý thức bảo vệ thông tin. c. Mã hóa thông tin và nén dữ liệu: * Mã hóa độ dài là gì ?- Mã hóa độ dài là một cách nén dữ liệu khi trong file dữ liệu các kí tự được lặp lại ... tuyệt đối trong công tác bảo vệ  cần thường xuyên thay đổi tham số bảo vệ; - Bảo vệ cả dữ liệu lẫn chương trình xử lí. c. Mã hóa thông tin và nén dữ liệu: * Ngoài việc bảo mật bằng phân...
 • 15
 • 3,605
 • 8
Bai 13 Bao mat thong tin trong cac he CSDL

Bai 13 Bao mat thong tin trong cac he CSDL

... ngoài việc giảm dung lượng còn tăngtính bảo mật thông tin. 3. Mã hóa thông tin và nén dữ liệu - Trong chương trình lớp 10 chúng ta đãđề cập đến mã hóa thông tin theo nguyêntắc vòng tròn thay mỗi ... dungGV: Ngoài việc bảo mật bằng phânquyền cũng như việc người truy cập chấphành đúng chủ trương chính sách thì cònmột giải pháp nữa để bảo mật thông tin đó là mã hóa thông tin. Khi chúng ta ... truy cập caothì chế nhận dạng có thể phứctạp hơn.+ Hệ QTCSDL cung cấp cho ngườidùng cách thay đổi mật khẩu, tăngcường khả năng bảo vệ mật khẩuHoạt động 3: Mã hoá thông tin và nén DL (10...
 • 4
 • 2,103
 • 7
Ứng dụng mã hóa và bảo mật thông tin trong các hệ thống thương mại điện tử, giao dịch chứng khoán

Ứng dụng mã hóa và bảo mật thông tin trong các hệ thống thương mại điện tử, giao dịch chứng khoán

... – T012825ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DESTiếp theo, ta lập bảng các trị trong tám mảng bộ đếm cho mỗi cặp. Ta sẽ minh họa thủ tục với các mảng đếm cho J1 từ cặp đầu tiên. Trong cặp này, ... s(2).Rows(2).Item(9) = 1NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DESS310 13 13107610904 13 14990638634159156385100712114 13 8115125214714123111251141110521514281712 ... mã DES là có 248 NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES trong đó 26 là số ký tự trong bảng chữ cái La tinh, một cách tương tự cũng có thể định nghĩa cho một bảng chữ...
 • 104
 • 1,998
 • 0
Bai 13.bao mat thong tin

Bai 13.bao mat thong tin

... thức khi sử dụng. Để bảo mật thông tin cần phải có thành phần nào và cô ng việ c gì?104. MÃ hoá thông tin và nén DL. M hoá để giảm khả năng rò rỉ thông tin. ÃNén dữ liệu để giảm dung lượng ... truy cập hệ thống cần phải khai báo những gì ? Tên người dùng Mật khẩu. Chú ý: Hệ QTCSDL cho phép cách thay đổi mật khẩu nên ta thay đổi mật khẩu có tính định kỳ để bảo mật thông tin. 63. ... cường tính bảo mật thông tin. Ví dụ: thay 1 d y ký tự bằng 1 ký tự ÃAAAAABBBBBBCCCCCCC= 5A6B7C83.1. Phân quyền Ví dụ. Giải pháp để bảo mật thông tin. Nhận dạng người dùng: mật khẩu.Có...
 • 12
 • 811
 • 5
Bài 13. Bảo mật thông tin

Bài 13. Bảo mật thông tin

... BÀI 13. BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU Bảo mật trong sở dữ liệu là gì? Bảo mật trong sở dữ liệu là:- Ngăn chặn những truy cập không ... gian: 2 tiết BÀI 13. BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU Bảo mật trong sở dữ liệu là:- H¹n chÕ tèi ®a c¸c sai sãt cña ng­êi dïng. KIỂM TRA BÀI CŨKiến trúc hệ sở dữ liệu tập trung ... tin và nén dữ liệu 4. Lưu biên bảnNỘI DUNG BÀI 13. BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU- Không tiết lộ nội dung dữ liệu cũng như chương trình xử lí Bảo mật trong sở dữ liệu là:...
 • 19
 • 626
 • 3
Bài 13 (Bảo mật thông tin)

Bài 13 (Bảo mật thông tin)

... được các mục tiêu trên phải có các chính sách của chủ sở hữu thông tin và ý thức của người dùng.hoc_sinh1ããã 3. Mà hoá thông tin và nén dữ liệu Làm thế nào để bảo vệ thông tin? Mà hoá thông ... ban hành các chủ trương, chính sách, điều luật cụ thể quy định về bảo mật. các giải pháp tốt về phần cứng và phần mềm để bảo mật thông tin, bảo vệ hệ thống.Người dùng có các quy định, ... hoá thông tin bac dceChữ gốca b c y zChữ được mà hóac d e a bVí dụ : Bảng mà hoá Nén dữ liệu Ví dụ :BBBBBBBBAAAAAAAAAAACCCCCC 8B11A6C Dữ liệu đà nén: Dữ liệu gốc:Nén dữ liệu nhằm...
 • 7
 • 909
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệubài 13 bảo mật thông tin trong các hệ csdlgiáo án tin học 12 bài 13 bao mat thong tin trong he co so du lieubảo mật thông tin trong các hệ csdlthông tin lưu trữ ở cơ sở dữ liệuphân loại các hệ cơ sở dữ liệucác hệ cơ sở dữ liệu tập trungbài tập và thựa hành 1 tìm hỉểu hệ cơ sở dữ liệucác hệ cơ sở dữ liệu phân tánnguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu phân táncác biện pháp bảo mật thông tin trong cơ sở dữ liệucác giải pháp bảo mật thông tin trong hệ csdl quan hệcác giải pháp bảo mật thông tin trong hệ csdlbài giảng bảo mật thông tinlý thuyết thông tin trong các hệ mậtBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP