1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Lịch sử >

DE VA DAP AN HSG LICH SU (CA MAU-2008-2009) doc

Đề và đáp án môn Lịch sử 9 năm học 2010-2011

Đề đáp án môn Lịch sử 9 năm học 2010-2011

... la-tinh cú cỏc hỡnh thc u tranh phong phỳ v u tranh v trang l ch yu. Ngc li, phong tro gii phúng dõn tc chõu Phi cú u tranh v trang v u tranh chớnh tr, song u tranh chớnh tr hp phỏp l ch yu, ... với nhau trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thông qua Tổ chức thống nhất châu Phi giữ vai trò quan trọng trong việc phối hợp hành động và thúc đẩy sự nghiệp đấu tranh cách mạng của các nớc ... tranh ca nhõn dõn M la-tinh l chng ch c ti tay sai thõn M, ginh, bo v c lp v cng c c lp, cũn chõu Phi cuc u tranh ca nhõn dõn ch yu l chng thc dõn phng Tõy ginh c lp. + Hỡnh thc u tranh:...
 • 6
 • 655
 • 2
Đề thi và đáp án môn Lịch sử năm 2009

Đề thi đáp án môn Lịch sử năm 2009

... lượngchính trị của quần chúng (đặc biệt là vai trò của Mặt trận Việt Minh); tổchức và xây dựng lực lượng vũ trang; hoàn thiện chủ trưong, đường lối lãnhđạo đấu tranh của Đảng (thông qua Hội nghị BCH ... hợp với việc chớp thời cơ cách mạng; sự kết hợp linh hoạt giữa hìnhthức đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang để giành chính quyền trongCMT8III.a Thí sinh nêu tóm tắt 4 giai đoạn và những ... đoạn Đảng tập dượt hình thức đấu tranh và hình thức tổ chức chính quyềnXô Viết kiểu mới.+ Cao trào dân chủ 1936-01939: là cao trào đấu tranh công khai. Qua caotrào, Đảng được rèn luyện...
 • 3
 • 857
 • 0
04 đề kiểm tra và đáp án mộn Lịch sử lớp 9

04 đề kiểm tra đáp án mộn Lịch sử lớp 9

... nớc Đông Nam á đợc thành lập (ASEAN). Có 5 nớc thamgia. (0,5 điểm)- ASEAN có 2 văn kiện quan trọng: + Tuyên bố Băng Cốc (8/1967): Xác định mục tiêu của ASEAN. (0,5 điểm)+ 2/1976: Kí hiệp ... A (Chỉ mốc thời gian) sang các ô ở cột B (Chỉ tên cácnớc) về thời gian giành độc lập của các nớc Đông Nam á: : (2 điểm) (A) (B) 17 - 8 1945 Việt Nam 12- 10 - 1945 Mi -an- ma 1 - 1948In-đ ... chiến tranh thế giới thứ hai đến nay? (3 điểm)Câu 2: Nêu những thành tựu về kinh tế của Cu Ba từ năm 1959 đến nay? Vi sao gọi Cu Ba là Hòn đảo anh hùng ? (2,5 điểm)Câu 3: Mục tiêu đấu tranh giải...
 • 11
 • 807
 • 4
Bài soạn đề, đáp án HSG Lịch sử 9 Uông Bí

Bài soạn đề, đáp án HSG Lịch sử 9 Uông Bí

... về những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945):Thời gian Tên sự kiện ĐiểmNgày 1/9/1939Phát xít Đức tấn công Ba Lan. Mở đầu Chiến tranh thế giới II.0.5 đNgày 22/6/1941 ... tế. 0,5 đ- Hai là, sự tan rà của Trật tự hai cực I -an- ta và thế giới đang tiến tới xác lập một Trật tự thế giới mới đa cực, nhiều trung tâm.0,5 đ- Ba là, từ sau chiến tranh lạnh và dới tác động ... thế giới bớc sang thời kì sau Chiến tranh lạnh. Từ đó, tình hình thế giới có nhiều biến chuyển và diễn ra theo các xu hớng nh sau:0,5 đ- Một là, xu thế hòa hoÃn và xoa dịu trong quan hệ quốc...
 • 5
 • 446
 • 2
Gián án đề, đáp án HSG Lịch sử 9 Uông Bí

Gián án đề, đáp án HSG Lịch sử 9 Uông Bí

... về những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945):Thời gian Tên sự kiện ĐiểmNgày 1/9/1939Phát xít Đức tấn công Ba Lan. Mở đầu Chiến tranh thếgiới II.0.5 đNgày 22/6/1941 ... tế. 0,5 đ- Hai là, sự tan rà của Trật tự hai cực I -an- ta và thế giới đang tiến tới xác lậpmột Trật tự thế giới mới đa cực, nhiều trung tâm.0,5 đ- Ba là, từ sau chiến tranh lạnh và dới tác động ... sau:Nội dung ĐiểmTác động tích cực của những cải cách của các quan lại, sĩ phu đến xà hộinớc ta nửa cuối thế kỉ XIX:- Đà gây đợc tiếng vang lớn, ít nhiều tấn công vào những t tởng bảo thủ trongtriều...
 • 5
 • 417
 • 1
Đề thi và đáp án môn Lịch sử Tư Tưởng Việt Nam

Đề thi đáp án môn Lịch sử Tư Tưởng Việt Nam

... Khiêm, Nguyễn Dữ va Phùng Khắc Hoan (Khoan) – 0.5 điểm.Câu 5: Phân tích những đặc điểm của lịch sử tư tưởng Việt Nam thời kỳ chiến tranh nông dân va sự su p đổ của các ... Trung Quốc truyền sang Việt Nam thì Lão-Trang mới ảnh hưởng rõ rệt đến các nhà tu hành Việt Nam.Đạo giáo – 0,25 điểm - là tôn giáo của Trung Quốc không liên quan đến Lão-Trang mà dựa một cách ... bệnh), phái thần tiên (luyện an) . Đạo này được nhiều người Việt Nam tin theo do nó phù hợp với tín ngưỡng dân gian Việt Nam, và nó bổ sung tín điều cho tín ngưỡng dân gian Việt Nam chưa có.Đạo...
 • 21
 • 3,908
 • 35
De va dap an HSG nam 2006

De va dap an HSG nam 2006

... 1/2 Tuổi anh thì hơn 3/8 tuổi em là 7 năm. Vậy tuổi anh hơn 6/8 tuổi em là 14 năm 0,5đMà 5/8 tuổi anh lớn hơn 3/4 tuổi em là 2 năm.nên 1-5/8 = 3/8 tuổi anh = 14-2 = 12 năm. 1đVậy tuổi anh là ... chia hết cho5 từ 6 chữ số đà cho.Câu 3: (3đ) Tính tuổi của anh và em biết rằng 5/8 tuổi anh hơn 3/4 tuổi em là 2 năm và 1/2 tuổi anh hơn 3/8 tuổi em là 7 năm.Câu 4: (2đ)a) Cho góc xoay có ... quan cảm ứng của cá.Câu 4: 2đVôn kế chỉ 220V+ cđ d đ qua Đ1 là: 3-2,5 = 0,5ACâu 5: 2đ- Góc tới i = 300- Góc phản xạ i' = 300- Vẽ tia HI' sao cho góc NHI' = 900 suy...
 • 20
 • 561
 • 0
đề và đáp án HSG quốc gia 2008

đề đáp án HSG quốc gia 2008

... quá trình đông máu có nhiều yếu tố do gan tiết ra bao gồm: fibrinogen, prôthrombin, yếu tố VII, proconvertin, chrismas, stuart Vì vậy khi gan bị hỏng hoặc suy yếu, việc sản sinhra các yếu tố ... thoát hơi nước) và dinh dưỡng khí (quang hợp) ở nhóm thực vật này có sự phân chia thời gian cố định CO2 như sau:+ giai đoạn cố đinh CO2 đầu tiên diễn ra vào ban đêm khi khí khổng mở+ giai đoạn ... chiếm 1 tần số rất thấp (do các gen lặn đang tồn tại đã được chọn lọc qua hàng triệu năm tiến hóa). 0,5đ 4Trần Mộng Lai-THPT chuyên Phan Bội Châu Nghệ An (Sưu tầm)BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ...
 • 7
 • 1,875
 • 130
Đề và Đap an HSG cum

Đề Đap an HSG cum

... §Ò thi chän häc sinh giái cÊp cômM«n : TiÕng Anh 8 Thêi gian : 120 phót ( Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò).Question I: Give the correct verb form.1. He (just / go) to ... novel?2. I am presented a new novel by my parents.3. She is planting trees now.4. How many hours do you spend learning English?5. I was made to learn hard by my parents.6. I did my homework last ... My parents present me a new novel.3. Trees are being planted now.4. How many hours are spent learning English (by you)?5. My parents made me learn hard.6. My homework was done lastnight.7....
 • 4
 • 394
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi và đáp án môn lịch sử năm 2009đề thi và đáp án môn lịch sử năm 2013đề thi và đáp án môn lịch sử đảngđề thi và đáp án môn lịch sử năm 2012đề thi và đáp án môn lịch sử năm 2011đề thi và đáp án môn lich sử khối cde thi dap an mon lich su va dia li lop 5 nam hoc 3014 2015de thi va dap an mon lich su lop 4 truong tieu hoc yen son nam 2014 2015de thi va dap an mon lich su lop 7câu hỏi và đáp án môn lịch sử đảngđề và đáp án hsg quốc gia sinh 2009đề và đáp án hsg quốc gia môn sinh năm 2012câu hỏi và đáp án môn lịch sử triết họccâu hỏi và đáp án về lịch sử việt namđề và đáp án hsg tỉnh sinhNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ