0
 1. Trang chủ >
 2. Ngoại Ngữ >
 3. Ngữ pháp tiếng Anh >

MỘT số cụm GIỚI từ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH

MỘT SỐ CÂU VÀ TỪ LÓNG DÙNG TRONG TIẾNG ANHMỸ

MỘT SỐ CÂU VÀ TỪ LÓNG DÙNG TRONG TIẾNG ANHMỸ

... MỘT SỐ CÂU VÀ TỪ LÓNG DÙNG TRONG TIẾNG ANH\MỸ Trong ngôn ngữ Anh-Mỹ cũng giống như tiếng Việt là có một số tiếng lóng khá là thú vị phong phú cũng giống như trong tiếng Việt Tiếng lóng ... chúng ta thường xuyên dùng tiếng lóng. Bí quyết là ở chỗ phải biết dùng tiếng lóng đúng ngữ cảnh. Với người học tiếng Anh, điểm đầu tiên cần ghi nhớ là tiếng lóng chủ yếu dùng khi nói chứ không ... tiếng lóng để có thể hiểu khi nghe người khác nói nhưng không nên sử dụng nhiều trong giao tiếp. Có bai loại tiếng lóng chính gồm: tiếng lóng mang tính công kích; tiếng lóng thông tục; tiếng...
 • 4
 • 2,284
 • 54
64 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong tiếng anh phổ thông

64 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong tiếng anh phổ thông

... khăn làm gì 56. Chú ý phân biệt 2 loại tính từ V-ed V-ing: dùng -ed để miêu tả về người, -ing cho vật. khi muốn nói về bản chất của cả người vật ta dùng –ing, e.g.1: That film is boring. ... tiến bộ 62. take over + N: đảm nhiệm cái gì 63. Bring about: mang lại 64. Chú ý: so + adj còn such + NHỌC 3000 TỪ TIẾNG ANH BẰNG THƠ LỤC BÁTHello có nghĩa xin chàoGoodbye tạm biệt, thì thào ... thangMàu đỏ là red, màu vàng yellowYes là đúng, không là noFast là nhanh chóng, slow chậm rìSleep là ngủ, go là điWeakly ốm yếu healthy mạnh lànhWhite là trắng, green là xanhHard là chăm chỉ...
 • 9
 • 5,186
 • 225
Tài liệu 75 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anhn phổ thông pptx

Tài liệu 75 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anhn phổ thông pptx

... khăn làm gì • Chú ý phân biệt 2 loại tính từ V-ed V-ing: dùng -ed để miêu tả về người, -ing cho vật. khi muốn nói về bản chất của cả người vật ta dùng –ing, e.g.1: That film is boring. ... • Chú ý: so + adj còn such + N • At the end of In the end (cuối cái gì đó kết cục) • To find out : tìm ra, To succeed in: thành công trong • Go for a walk: đi dạo/ go on holiday/picnic: ... được mến mộ”, tức là có nghĩa “Bị” “Được” ở đó) • in which = where; on/at which = when • Put + up + with + V-ing: chịu đựng • Make use of + N/ V-ing: tận dụng cái gì đó • Get + adj/ Pii...
 • 3
 • 2,302
 • 99
Tài liệu Một số cụm động từ thường dùng trong Tiếng Anh. docx

Tài liệu Một số cụm động từ thường dùng trong Tiếng Anh. docx

... Một số cụm động từ thường dùng trong tiếng Anh, các bạn cùng tham khảo nhé To get in touch with : giao tiếp với, ... trốn To get away with : trốn tránh hình phạt, thoái thác công việc Một số cụm động từ thường dùng trong Tiếng Anh To get even with : trả đũa, trả miếng To get the better of : ... sb : thoả thuận với ai To get sb st/ st for sb : lấy cho ai cái gì To get along : tiến bộ, sống ổn định, vui vẻ To get lost : lạc đường, biến mất To get on one””s never : quấy rầy,...
 • 5
 • 4,971
 • 86
100 Cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh phổ thông ppt

100 Cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh phổ thông ppt

... + to do st 100. Phân biệt tính từ V_ed V_ing• V_ed chỉ người• V_ing chỉ vật• Muốn nói tới bản chất của cả người vật dụng 100 cấu trúc cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh phổ thông 1. too ... vào cái gì13. No sooner + MV + S + V than SVO chỉ ngay khi…thì…14. Not until SV1 MV SV2Until SV1 MV S not V2 chỉ đến khi…thì…mới…Not until + khoảng thời gian + MV SV15. Despite | + Cụm danh ... khi…thì…mới…Not until + khoảng thời gian + MV SV15. Despite | + Cụm danh từ, SVO mặc dù…In spite of |SVO despite/In spite of + Cum danh từ 16. S V + not only…but also… (…tương đương) không những mà còn17....
 • 3
 • 13,630
 • 498
84 cấu trúc câu trong tiếng anh và 7 giới từ thông dụng trong tiếng anh

84 cấu trúc câu trong tiếng anh và 7 giới từ thông dụng trong tiếng anh

... gồm:+ 84 Cấu trúc câu trong tiếng Anh + Cách sử dụng 7 giới từ thông dụng trong tiếng Anh + 51 Cấu trúc câu trong tiếng Anh (bao gồm 16 cấu trúc So Sánh)+ [1 số cấu trúc câu khác IDIOMS]+ Câu ... exams.[1 SỐ CẤU TRÚC CÂU KHÁC VÀ IDIOMS]I. Danh động từ: từ có hình thức tương đương như một danh từ . Nó có thể làm chủngữ cho một câu, làm tân ngữ cho động từ hoặc làm tân ngữ cho giới từ : ví ... giữa danh động từ động tính từ. Chúng đều là động từ them đuôi: ing - nhưng chúng khác nhau ở chỗ:• Danh động từ là là động từ thêm đuôi :-ING theo sau các từ ở trên• Động tính từ từ cũng...
 • 30
 • 3,697
 • 97
Những cụm từ thông dụng trong tiếng Anh giao tiếp pdf

Những cụm từ thông dụng trong tiếng Anh giao tiếp pdf

... Like/love/hate/dislike + Ving: thích làm gì như 1 thói quen ổn định Like/love/hate/dislike + To V: thích làm gì trong 1 tình huống nhất thời 8. To get used/ accustomed to Ving: dần quen với việc gi 9. To allow/ ... V To require Ving = To need Ving = To need to be done: Cần được làm gì 13. To go on + Ving: tiếp tục làm gì 14. Like có thể cộng với 1 Ving với thích như 1 thói quen Nhưng: “Would like ... làm gì 15. Can’t help Ving: không thể dừng/ không thể không làm gì Draught (n): luồng gió ở trong phòng 16. To advise Sb to do sth: khuyên ai làm gì To advise Sb not to do sth: khuyên ai...
 • 3
 • 4,188
 • 93
84 cấu trúc câu trong tiếng anh và 7 giới từ thông dụng trong tiếng anh doc

84 cấu trúc câu trong tiếng anh và 7 giới từ thông dụng trong tiếng anh doc

... AU;~9qAŒˆO%46q)((-;T4M.(;;&p;;L_4M‘(;;&Œq&6(;;&s&bY(;;-;p-;(;KO^•_\~(;4l %&6-6_. 7 (;&,b9q(;JŒ,‡._&ˆ4•(;&ˆ4•% 7 \) ... T;;9OlT;;9O;,-5ŽZ4r‡-xi,(;;;T;;9O%p)OrN%(;P99&;;;T;;9OJ)8;;9O;;;%pU;PJ;)O4Z%8;;9O_/;;9;-;;)(&;T;;9O:pT;;J;;%G;T;;9OP,P8H0;;;);p4",_…bgpq4••ž9p+ 7 ;&;KJ;;KHHHp‡4•J‡+% 7 \ 4x4M)H^.O9œ_@,E-HHHDl^.O9œOpOHHH@qK9[H_l ... (G1?•0H(/d_Zœb$‹-6,ZZMSbOH@ 7 /K(9:_9;:0/KO9;;_9O,;;99;†%@",4y &q‰]T)H- G88[D@1 07 4Mq‹v\]j`Y$‹-6H/d(GTT;_9;H:0/KOTT;;;G;9;_9O,;99;†%D&qv\]TG;9;_&qˆ"O~Nu†);H-...
 • 30
 • 1,746
 • 15
CỤM ĐỘNG TỪ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH

CỤM ĐỘNG TỪ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH

... lạiTurn off: tắtTurn on: mởTurn sth/s.o down: từ chối cái gì/ai đóTurn up: vặn lớn lênWake up: (tự) thức dậy Wake s.o up: đánh thức ai dậyWarm up: khởi động Wear out: mòn, làm mòn (chủ ngữ là người ... chuộng (chủ ngữ là ý tưởng, sản phẩm )Take s.th off: cởi cái gì đóTake up: bắt đầu làm một họat động mới (thể thao, sở thích,môn học)Talk s.o in to s.th: dụ ai làm cái gì đóTell s.o off: la ... kiện nào đóLook into sth: nghiên cứu cái gì đó, xem xét cái gì đóLook sth up: tra nghĩa của cái từ gì đóLook up to s.o: kính trọng, ngưỡng mộ ai đóMake s.th up: chế ra, bịa đặt ra cái gì đóMake...
 • 4
 • 12,560
 • 334
MỘT số cụm GIỚI từ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH

MỘT số cụm GIỚI từ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH

... (#!-#H&,`5!&#&##&#(x(#(]-MỘT SỐ CỤM GIỚI TỪ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH (bắt đầu bằng IN, ON, AT, BY, OUT OF) Adjectivepreposition - Tính từ đi kèm giới từ about ... !""#)"&"!+"*#6$!-Note:Tính từ nói về khả năng;-;$)*+ *,!-.**#!!+**#(<=-#(+>?#@Eg: I’mnotvery “goodat” maths;% Một số tính từ mô tả nỗi sợ hãi;-;)!-(# ... *6(#!-&C#&D(EF+G#EH+I-?#(#(@#(<=-#(+>?)@Eg: Wouldyoulike a cupoftea? That’svery “kindof” you.0Tính từ mô tả cách ứng xử với người khác;-; !*-.&# "*#!.#(<=-#(+>?#@Eg:...
 • 6
 • 2,498
 • 37
Các giới từ thông dụng trong tiếng anh doc

Các giới từ thông dụng trong tiếng anh doc

... = result in)bring down = to land : hạ xuống bring out : xuất bản bring up : nuôi dưỡng ( danh từ là up bringing)bring off : thành công, ẵm giải to burn away : tắt dầnburn out: cháy trụi ... có ảnh hưởng, liên lạc tớibecome of : xảy ra chobegin with : bắt đầu bằngbegin at : khởi sự từ believe in : tin cẩn, tin cóbelong to : thuộc vềbet on : đánh cuộc vào to be over: qua rồi ... in : cắt ngang (= interrupt ) Cut ST out off ST : cắt cái gì rời khỏi cái gìCut off :cô lập , cách li , ngừng phục vụ Cut up : chia nhỏ Cross out : gạch đi, xoá đi D- delight in :thích thú...
 • 6
 • 1,322
 • 39
75cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh ppsx

75cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh ppsx

... holiday/picnic: đi nghỉ 68. One of + so sánh hơn nhất + N: một trong những 75cấu trúc cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh phổ thông 1. S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something ... cannot take it. 56. Chú ý phân biệt 2 loại tính từ V-ed V-ing: dùng -ed để miêu tả về người, -ing cho vật. khi muốn nói về bản chất của cả người vật ta dùng –ing, e.g.1: That film is boring. ... Chú ý: so + adj còn such + N 65. At the end of In the end (cuối cái gì đó kết cục) 66. To find out : tìm ra, To succeed in: thành công trong 67. Go for a walk: đi dạo/ go on holiday/picnic:...
 • 13
 • 739
 • 5
75 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh phổ thông pptx

75 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh phổ thông pptx

... khăn làm gì )o Chú ý phân biệt 2 loại tính từ V-ed V-ing: dùng -ed để miêu tả về người, -ing cho vật. khi muốn nói về bản chất của cả người vật ta dùng –inge.g.1: That film is boring. ... lại)o Chú ý: so + adj còn such + No At the end of In the end(cuối cái gì đó kết cục)o To find out(tìm ra),To succeed in(thành công trong )o Go for a walk(đi dạo)/ go on holiday/picnic(đi ... được mến mộ”, tức là có nghĩa “Bị” “Được” ở đó) o in which = where; on/at which = wheno Put + up + with + V-ing(chịu đựng )o Make use of + N/ V-ing(tận dụng cái gì đó )o Get + adj/ Piio...
 • 6
 • 794
 • 8
75 CẤU TRÚC VÀ CỤM TỪ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH PHỔ THÔNG ppsx

75 CẤU TRÚC VÀ CỤM TỪ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH PHỔ THÔNG ppsx

... khăn làm gì )• Chú ý phân biệt 2 loại tính từ V-ed V-ing: dùng -ed để miêu tả về người, -ing cho vật. khi muốn nói về bản chất của cả người vật ta dùng –ingAfford: cố gắngAppear: ... of In the end(cuối cái gì đó kết cục)• To find out(tìm ra),To succeed in(thành công trong )• Go for a walk(đi dạo)/ go on holiday/picnic(đi nghỉ)• One of + so sánh hơn nhất + N(một trong ... Live at + địa chỉ cụ thể/ Live on (sống nhờ vào )• To be fined for(bị phạt về)• from behind (từ phía sau )• so that + mệnh đề(để )• In case + mệnh đề (trong trường hợp )• can/ could/ may might/...
 • 5
 • 824
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: các cụm giới từ thông dụng trong tiếng anhcác cụm gioi từ thông dụng trong tiếng anhmột số cụm giới từ thông dụngmột số giới từ thông dụng trong tiếng anhnhững giới từ thông dụng trong tiếng anhgiới từ thông dụng trong tiếng anhcác giới từ thông dụng trong tiếng anhcách sử dụng 7 giới từ thông dụng trong tiếng anhcụm động từ thông dụng trong tiếng anhcụm danh từ thông dụng trong tiếng anhmột số câu giao tiếp thông dụng trong tiếng anhmột số cụm từ thông dụng trong tiếng anhnhung cum tu thong dung trong tieng anhdownload các cụm từ thông dụng trong tiếng anhnhững cụm từ thông dụng trong tiếng anhNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ