0
 1. Trang chủ >
 2. Ngoại Ngữ >
 3. Anh ngữ phổ thông >

Tổng hợp lý thuyết và bài tập về câu bị động

Tổng hợp lý thuyết và bài tập về câu bị động

Tổng hợp thuyết bài tập về câu bị động

... là typed mailed, có cùng một túc từ là letters. Vì vậy ta có cách đổi câu bị động như sau: - Kết quả: The letters were typed and mailed this morning. (câu bị động) 2. Câu bị động đặc ... made us do this. (câu chủ động) = We were made to do this. (câu bị động) They let him go (câu chủ động) = He was allowed to go = He was let to go. - Lưu ý: Khi đổi sang câu bị động, từ “LET” nên ... homework the report. Với câu dạng 2 động từ 2 túc từ, ta có cách đổi như sau: - My homework has been done and the report has been typed. (câu bị động) 3. Câu bị động đặc biệt dạng 3: Cấu...
 • 25
 • 18,023
 • 1,394
CẤU TRÚC và bài tập về câu bị ĐỘNG

CẤU TRÚC bài tập về câu bị ĐỘNG

... my birthday.I was given a present on my birthday by my friend.BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNGEXERCISE 1: CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG.1.My father waters this flower every morning.2.John invited ... father.VI/ BỊ ĐỘNG CỦA ĐỘNG TỪ ĐI SAU NÓ LÀ MỘT ĐỘNG TỪ Ở DẠNG VING.Các động từ đó như : love, like, dislike, enjoy, fancy, hate, imagine, regret, mind, admit, involve, deny, avoid etc>> Chủ động: ... Vp + sb + Ving.(Ai đó chứng kiến người khác làm gì chỉ thấy 1 phần của hành động hoặc 1 hành động dand diễn ra bị 1 hành động khác xen vào)EX: Opening the door, we saw her overhearing us.2/...
 • 10
 • 14,062
 • 80
Ly thuyet va bai tap ve cacbon va hop chat

Ly thuyet va bai tap ve cacbon va hop chat

... Ngọc thuyết bài tập về cacbon hợp chất Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP VỀ CACBON VÀ HỢP CHẤT ... than chì. Khóa học LTðH môn Hóa học – Thầy Ngọc thuyết bài tập về cacbon hợp chất Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - ... hiñrocacbon. Các cơ thể thực vật ñộng vật chứa nhiều chất, chủ yếu do cacbon tạo thành. Khóa học LTðH môn Hóa học – Thầy Ngọc thuyết bài tập về cacbon hợp chất Hocmai.vn – Ngôi...
 • 5
 • 1,525
 • 32
Ly thuyet va bai tap ve photpho va hop chat

Ly thuyet va bai tap ve photpho va hop chat

... Ngọc thuyết bài tập về photpho hợp chất Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP VỀ PHOTPHO VÀ HỢP CHẤT ... Thầy Ngọc thuyết bài tập về photpho hợp chất Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - 3. Trạng thái tự nhiên ñiều chế ... trúc polime nên khó nóng chảy khó bay hơi P trắng. - Không tan trong các dung môi thông thường, dễ hút ẩm chảy rữa, bền trong không khí ở nhiệt ñộ thường không phát quang trong bóng...
 • 3
 • 1,457
 • 32
Ly thuyet va bai tap ve silic va hop chat

Ly thuyet va bai tap ve silic va hop chat

... Ngọc thuyết bài tập về silic hợp chất Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP VỀ SILIC VÀ HỢP CHẤT ... CO→→ Khóa học LTðH môn Hóa học – Thầy Ngọc thuyết bài tập về silic hợp chất Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - ... thiết bị trên tàu vũ trụ. Trong luyện kim, hợp kim ferosilic ñược dùng ñể chế tạo thép chịu nhiệt. Trong phòng thí nghiệm, silic ñược ñiều chế bằng cách ñốt cháy một hỗn hợp gồm bột magie và...
 • 3
 • 1,204
 • 19
LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP VỀ TỪ LOẠI

THUYẾT BÀI TẬP VỀ TỪ LOẠI

... industrial: công nghiệpchemistry ⇒ chemical: hóa họchistory ⇒ historical: lòch sửlogic ⇒ logical: hợp NOUN + Y = ADJECTIVE NOUN + OUS = ADJECTIVE NOUN + ISH = ADJECTIVEdust ⇒ dusty: có bụisnow ... bảo vệVERB + ABLE = ADJECTIVEVERB +ED = ADJECTIVE VERB + ING = ADJECTIVEreason ⇒ reasonable: hợp comfort ⇒ comfortable:thoải máienjoy⇒ enjoyable: thú vòdivide ⇒ divisible: có thể chia...
 • 8
 • 24,803
 • 1,999
Lý thuyết và bài tập về con lắc lò xo(TL)

thuyết bài tập về con lắc lò xo(TL)

... Bài tập về con lắc lò xo.A. Tóm tắt thuyết. - Khi bỏ qua ma sát lực cản của môi trờng thì dao động của con lắc lò xo quanh VTCB là dao động điều hoà với phơng trình: ... 21kA2 = 21m2A2 = Wđmax = Wttmax = constB. Bài tập áp dụng.1.< Đại Học Dân Lập Hải Phòng 2000> Một con lắc lò xo dao động có phơng trình x=2sin(202+t)(cm).a, Xác định ... khối lợng m=2(kg) dao động điều hòa x=Acos(t+) có W=0,125(J) tại thời điểm ban đầu vật có v0= 0,25(m/s), a0 = - 6,253(m/s2).a, Tính A, , , k ?. b, Tìm động năng thế năng của con lắc...
 • 2
 • 4,277
 • 71
Hệ thống lý thuyết và bài tập về Hóa Hữu cơ – Phần dẫn xuất Hiđrocacbon (Hết chương trình Hữu cơ)

Hệ thống thuyết bài tập về Hóa Hữu cơ – Phần dẫn xuất Hiđrocacbon (Hết chương trình Hữu cơ)

... NHAU 5 III. BÀI TẬP ÁP DỤNG 5 D. PHENOL 10 CHUYÊN ĐỀ 3 - ANĐEHIT VÀ XETON 14 A. ANĐEHIT NO, ĐƠN CHỨC 14 B. XETON 15 C. BÀI TẬP ÁP DỤNG 16 CHUYÊN ĐỀ 4 - AXIT CACBOXYLIC 21 A. LÝ THUYẾT CƠ ... thu được 5,6 gam hỗn hợp X gồm anđehit, rượu dư nước. Tên của R hiệu suất phản ứng là: [42-27] A. Propanol-1 80% C. Etanol 75% B. Metanol 80% D. Metanol và7 5% Chuyên đề luyện ... 6,480 gam Ag. Thành phần % glucozơ tinh bột trong hỗn hợp đầu (nếu các phản ứng đạt hiệu suất 100%)là: A. 30% 70% C. 36% 64% B. 35,7% 64,3% D. 40% 60% BT 316. Cho sơ đồ sau: Tinh...
 • 64
 • 3,380
 • 9
Hệ thống lý thuyết và bài tập về Hóa Học vô cơ

Hệ thống thuyết bài tập về Hóa Học vô cơ

... thích sự hình thành thạch nhũ trong hang động sự xâm thực của nước mưa với đá vôi lần lược là: A. (3) (1) B. (4) (2) C. (1) (2) D. (3) (4) BT 51. Khi cho NaOH tác dụng với dd ... ACO3 BCO3 tan trong dd HCl vừa đủ tạo ra 0,2 mol khí. Số mol HCl tiêu tốn hết số mol hỗn hợp 2 muối phản ứng lần lược là: A. 0,10 mol 0,40 mol B. 0,20 mol 0,15 mol C. 0,40 mol ... 1,344 lít hỗn hợp khí X (gồm N2 N2O). Tỉ khối hơi của X so với H2 là 18. Giá trị của A. là: A. 2,94 B. 2,7 C. 4,86 D. 5,4 BT 64. Hỗn hợp X gồm Na Al. Cho m gam X vào một lượng dư...
 • 30
 • 2,069
 • 5
Lý thuyết và bài tập về Oxy_lưu huỳnh

thuyết bài tập về Oxy_lưu huỳnh

... nhau khác nhau giữa oxy lưu huỳnh về hóa tính.11) Tỷ khối hơi của một hỗn hợp X gồm ozon oxy so với hiđro bằng 18. Xác định % về thể tích của X.12) Cho 30,4 (g) hỗn hợp X chứa Cu ... hợp gồm Mg 1 kim loại kiềm A vào dung dịch H2SO4 loãng dư, sau phản ứng thu được 4,48lít khí(đkc) hỗn hợp muối B. Xác định kim loại kiềm A % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ... hỗn hợp .54) Hòa tan hoàn toàn 9,1g[18,4g] hỗn hợp Al Cu [Fe Cu] vào H2SO4 đặc nóng thì thu được 5,6lít[8,96lít] khí SO2(đkc).a. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp .b....
 • 14
 • 1,051
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp lý thuyết và bài tập lý 12lý thuyết và bài tập về câu điều kiệnly thuyet va bai tap ve cacbon va hop chat hoa hoc lop 9lý thuyết và bài tập về số phứclý thuyết và bài tập về đạo hàmly thuyet va bai tap ve gioi han cua ham solý thuyết và bài tập về mạo từlý thuyết và bài tập về thì hiện tại đơnly thuyet va bai tap ve benzenlý thuyết và bài tập về động từ khuyết thiếulý thuyết và bài tập về thì hiện tại đơn giảnlý thuyết và bài tập về dòng điện xoay chiềulý thuyết và bài tập về phrasal verbslý thuyết và bài tập về estelý thuyết và bài tập về sóng ánh sángBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ