1. Trang chủ >
 2. Cao đẳng - Đại học >
 3. Khoa học xã hội >

ĐỀ THI OLYMPIC CẤP TRƯỜNG ĐỀ THI MÔN: Lịch sử LỚP: 10 THPT KRÔNG NÔ pdf

ĐỀ THI OLYMPIC CẤP TRƯỜNG ĐỀ THI MÔN: Lịch sử LỚP: 10 THPT KRÔNG NÔ pdf

ĐỀ THI OLYMPIC CẤP TRƯỜNG ĐỀ THI MÔN: Lịch sử LỚP: 10 THPT KRÔNG pdf

... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG TRƯỜNG THPT KRÔNG NÔKỲ THI OLYMPIC CẤP TRƯỜNGĐỀ THI MÔN: Lịch sử LỚP: 10 Đường cắt phách Câu 1: (4 điểm)Lập bảng so sánh các ... tộc, nông dân công xã và lệ. Trong đó, nông dân công xã là lực lượng đông đảo nhất, giữ vai trò chủ yếu trong sản xuất- Xã hội chia thành 3 tầng lớp chính: chủ nô, công dân tự do và ... nhân nông nghiệp.+ Các công ti thương mại do thương nhân lập ra thay thế cho các thương hội phong kiến. - Trong xã hội có sự biến đổi, các giai cấp mới được hình thành: (1 đ)+ Giai cấp tư...
 • 9
 • 2,330
 • 3
ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2011-2012 Môn Lịch sử - Lớp 10 CỤM TRƯỜNG THPTBA ĐÌNH – TÂY HỒ

ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2011-2012 Môn Lịch sử - Lớp 10 CỤM TRƯỜNG THPTBA ĐÌNH – TÂY HỒ

... DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘICỤM TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH – TÂY HỒĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2011-2012Môn Lịch sử - Lớp 10 Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề. Đề thi gồm có 01 trang.Câu ... .Các khoa thi được tổ chứcđều đặn :cứ ba năm có một kì thi Hội ở kinh đô để chọn nhân tài . Tất cả mọingười dân có học có lí lịch rõ ràng đều được đi thi. + Những người đỗ Tiến sĩ đều được khắc ... chính thức .Năm 107 0,vua Lý Thánh Tông cholập “ Văn Miếu” ….+ Năm 107 5, nhà Lý tổ chức “ thi Minh kinh bác học và nho học tam trường (1điểm) + Thời Trần các khoa thi được tổ chức đều đặn hơn....
 • 7
 • 3,807
 • 17
ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2011- 2012 Môn LỊCH SỬ Lớp 10 CỤM TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH – TÂY HỒ

ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2011- 2012 Môn LỊCH SỬ Lớp 10 CỤM TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH – TÂY HỒ

... DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘICỤM TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH – TÂY HỒĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2011-2012Môn Lịch sử - Lớp 10 Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề. Đề thi gồm có 01 trang.Câu ... .Các khoa thi được tổ chức đều đặn :cứ ba năm có một kì thi Hội ở kinh đô để chọn nhân tài . Tất cả mọi người dân có học có lí lịch rõ ràng đều được đi thi. + Những người đỗ Tiến sĩ đều được ... chính thức .Năm 107 0,vua Lý Thánh Tông cho lập “ Văn Miếu” ….+ Năm 107 5, nhà Lý tổ chức “ thi Minh kinh bác học và nho học tam trường (1điểm) + Thời Trần các khoa thi được tổ chức đều đặn hơn....
 • 7
 • 818
 • 1
ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2011-2012 Môn Lịch sử - Lớp 11 CỤM TRƯỜNG THPTBA ĐÌNH – TÂY HỒ

ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2011-2012 Môn Lịch sử - Lớp 11 CỤM TRƯỜNG THPTBA ĐÌNH – TÂY HỒ

... DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘICỤM TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH – TÂY HỒĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2011-2012Môn Lịch sử - Lớp 11Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề. Đề thi gồm có 01 trang.Câu ... hai cuộc cách mạng đó? Ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và liên hệ với cách mạng Việt Nam? Hết SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐÁP ÁN KÌ THI OLIMPIC CỤM BA ĐÌNH - TÂY ... ÁN KÌ THI OLIMPIC CỤM BA ĐÌNH - TÂY HỒNĂM HỌC 2011- 2012MÔN LỊCH SỬ LỚP 11 Đáp án gồm 02 trangCâu 1 ( 4.0 điểm).- Năm 1868, Thi n hoàng Minh Trị trở lại nắm quyền và tiến hành cải cách (0,5đ)-...
 • 3
 • 3,473
 • 13
ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2011- 2012 Môn LỊCH SỬ LỚP 11 CỤM TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH – TÂY HỒ

ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2011- 2012 Môn LỊCH SỬ LỚP 11 CỤM TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH – TÂY HỒ

... DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘICỤM TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH – TÂY HỒĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2011-2012Môn Lịch sử - Lớp 11Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề. Đề thi gồm có 01 trang.Câu ... hai cuộc cách mạng đó? Ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và liên hệ với cách mạng Việt Nam? Hết SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐÁP ÁN KÌ THI OLIMPIC CỤM BA ĐÌNH - TÂY ... ÁN KÌ THI OLIMPIC CỤM BA ĐÌNH - TÂY HỒNĂM HỌC 2011- 2012MÔN LỊCH SỬ LỚP 11 Đáp án gồm 02 trangCâu 1 ( 4.0 điểm).- Năm 1868, Thi n hoàng Minh Trị trở lại nắm quyền và tiến hành cải cách (0,5đ)-...
 • 3
 • 3,504
 • 11
ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2011- 2012 Môn Địa lí – Lớp 10 CỤM TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH – TÂY HỒ

ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2011- 2012 Môn Địa lí – Lớp 10 CỤM TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH – TÂY HỒ

... DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘICỤM TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH – TÂY HỒĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2011- 2012Môn Địa lí – Lớp 10 Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề. Đề thi gồm có 01 trangCâu ... đây? HẾT ( Thí sinh được sử dụng Átlát Địa lí Việt Nam )Họ và tên thí sinh: ………………………………… số báo danh: ………………….ĐỀ CHÍNH THỨCHƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI OLYMPIC LỚP 10 Môn: Địa líCâu Ý Nội dung ... Chủ động hơn trong hoạt động nông nghiệp, nâng cao năng suất và sản lượng (phân tích và DC)- Thị trường: Tác động mạnh mẽ đến SX nông nghiệp thông qua giá cả nông sản, quy mô tiêu thụ…0,50,50,25(...
 • 4
 • 2,386
 • 1
ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2011-2012 Môn Hoá học - Lớp 10 CỤM TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH – TÂY HỒ

ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2011-2012 Môn Hoá học - Lớp 10 CỤM TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH – TÂY HỒ

... CM TRNG THPT BA èNH TY H THI OLYMPIC NM HC 2011-2012Mụn Hoỏ hc - Lp 10 120 phỳt !"#$%&%"'()*+",&Cõu I. ... X bằng dung dịch HNO3 10, 5% (d = 1,2 g/ml)thu đợc 0,03 mol một sản phẩm duy nhất hình thành do sự khử N+5 (N2, N2O, NH4NO3, NO,NO2). Tính thể tích tối thi u dung dịch HNO3 đã ... sau (Viết tiếp sản phẩm còn thi u và cân b2ng phơng trình theo phơng pháp thăng bằng electron): SO2 + HNO3 + H2O NO + S GD - T H NICM BA èNH TY HKY THI H C SINH GII NM HC 2011 -...
 • 5
 • 1,566
 • 24
ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2011-2012 Môn TIẾNG ANH LỚP 10 CỤM TRƯỜNG THPTBA ĐÌNH – TÂY HỒ

ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2011-2012 Môn TIẾNG ANH LỚP 10 CỤM TRƯỜNG THPTBA ĐÌNH – TÂY HỒ

... HÀ NỘICỤM TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH – TÂY HỒĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2011-2012Môn Tiếng Anh - Lớp 10 Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề. Đề thi gồm 05 trang. Đề thi gồm 05 ... _________________________________________________ 100 . Gary is proud of the fact that he is never late. onGary prides_____________________________________________ THE END 5HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI OLYMPIC KHỐI 10 - MÔN THI: Tiếng ... kinds of music.94. I arrived late because I missed the 10. 30 train turnedIf I’d caught the 10. 30 train, I _____________________timeQ 95→ 100 . Complete the following sentences so that the second...
 • 7
 • 1,732
 • 23
ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2011- 2012 Môn Địa lí – Lớp 10 CỤM TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH – TÂY HỒ

ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2011- 2012 Môn Địa lí – Lớp 10 CỤM TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH – TÂY HỒ

... DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘICỤM TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH – TÂY HỒĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2011- 2012Môn Địa lí – Lớp 10 Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề. Đề thi gồm có 01 trangCâu ... đây? HẾT ( Thí sinh được sử dụng Átlát Địa lí Việt Nam )Họ và tên thí sinh: ………………………………… số báo danh: ………………….ĐỀ CHÍNH THỨCHƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI OLYMPIC LỚP 10 Môn: Địa líCâu Ý Nội dung ... Chủ động hơn trong hoạt động nông nghiệp, nâng cao năng suất và sản lượng (phân tích và DC)- Thị trường: Tác động mạnh mẽ đến SX nông nghiệp thông qua giá cả nông sản, quy mô tiêu thụ…0,50,50,25(...
 • 4
 • 2,926
 • 4
ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2011-2012 Môn Hoá học - Lớp 10 CỤM TRƯỜNG THPTBA ĐÌNH – TÂY HỒ

ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2011-2012 Môn Hoá học - Lớp 10 CỤM TRƯỜNG THPTBA ĐÌNH – TÂY HỒ

... S GIO DC V O TO H NICM TRNG THPT BA èNH TY H THI OLYMPIC NM HC 2011-2012Mụn Hoỏ hc - Lp 10 Thi gian lm bi: 120 phỳt, khụng k thi gian giao . thi gm cú 02 trang.Cõu I. 1/ Khí Cl2 ... còn thi u và cân bng phơng trình theo phơng pháp thăng bằng electron): SO2 + HNO3 + H2O NO + S GD - T H NICM BA èNH TY HKY THI H C SINH GII NM HC 2011 - 2012AP AN MễN HOA HC LP 10 (gụm ... X bằng dung dịch HNO3 10, 5% (d = 1,2 g/ml) thu đợc 0,03 mol một sản phẩm duy nhất hình thành do sự khử N+5 (N2, N2O, NH4NO3, NO, NO2). Tính thể tích tối thi u dung dịch HNO3...
 • 5
 • 1,459
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: đề thi môn lịch sử lớp 10 học kì 2đề thi môn lịch sử lớp 10 học kì 1đề thi môn lịch sử lớp 10 hk1đề thi môn lịch sử lớp 10 hk2đề thi môn lịch sử lớp 10đề cương môn lịch sử lớp 10 học kì 1kiem tra 1 tiet mon lich su lop 10 thpt bac binhđề thi olympic năm học 20112012 môn lịch sử lớp 10 cụm trường thptba đình – tây hồđề thi olympic 304 môn lịch sử lớp 10đề thi olympic môn lịch sử lớp 10đề thi olympic 30 4 môn lịch sử lớp 10đề thi môn lịch sử lop 5a truong tieu hoc hai ba trungđề thi hk1 môn lịch sử lớp 10đề cương ôn thi môn lịch sử lớp 12thư viện đề thi môn lịch sử lớp 12Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP