0
Tải bản đầy đủ (.doc) (39 trang)

nguyên nhân khách quan

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ PHÒNG NGỪA HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VN.DOC (Trang 28 -31 )

2. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến rủi ro tín dụng cho các ngân hàng thơng mại Việt Nam

2.1. nguyên nhân khách quan

Điều kiện tự nhiên

Việt Nam là nớc nhiệt đới gió mùa, có nhiều thiên tai nh: bão, lũ, lụt lội, hạn hán, dịch bệnh. Những thiên tai gây thiệt hại cho các ngành sản xuất, dịch vụ, gây thiệt hại cho ngời dân lao động. Làm họ gặp rủi ro mất vốn, mất khả năng chi trả, ảnh hởng đến chiến lợc sản xuất kinh doanh tín dụng của các NHTM.

Do môi trờng kinh tế,môi trờng pháp luật

Môi trờng pháp lý, cơ chế chính sách kinh tế của Việt Nam cha đồng bộ hoàn chỉnh, nhiều khi còn chồng chéo, thờng xuyên thay đổi, bổ xung dẫn đến môi trờng kinh doanh không ổn định. Còn thiếu những cơ sở để bảo vệ an toàn trong hoạt động kinh doanh tín dụng ngân hàng, kẻ xấu dễ lừa đảo chiếm đoạt. ảnh hởng đến chiến lợc, đến hoạt động kinh doanh của các NHTM. Bên cạnh đó môi trờng kinh tế, môi trờng kinh doanh cha thật sự ổn định làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nớc gặp nhiều khó khăn nh hàng hoá sản xuất ra đã không cạnh tranh nổi với thị trờng hàng ngoại nhập tràn lan...Hàng Việt Nam không thể cạnh tranh trên thị trờng quốc tế, đặc biệt là sau cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu á, hàng loạt khách hàng của các NHTM phải đối đầu với các khó khăn về thị trờng, về đầu t, tài chính... Điều đó dẫn tới một số doanh nghiệp trong nớc thua lỗ trong sản xuất kinh doanh và phá sản.

Trong cả nớc, phân tích xu hớng diễn biến tỷ trọng cho vay doanh nghiệp nhà nớc trong 10 năm qua (1990 - 2000) có thể thấy nh sau: Năm 1991 d nợ cho vay các doanh nghiệp nhà nớc chiến tỷ trọng 90 % năm 1995 là 55,2%, năm 1997 là 50,7%, năm 1999 là 49,2% và năm 2000 là 48,5% (Tạp chí ngân hàng số 6 năm 2001 trang 14). Tỷ trọng cho vay khu vực kinh tế nhà nớc tuy có giảm, tuy nhiên tỷ trọng này vẫn còn rất lớn so với số lợng và chất lợng, cũng nh quy mô hoạt động của các doanh nghiệp nhà nớc hiện nay. điều này ảnh h- ởng đến nguyên tắc đa dạng hoá danh mục đầu t tín dụng của các NHTM. Hơn nũa khu vực kinh tế của nhà nớc vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro rất cao.

2.2. Nguyên nhân chủ quan

Môi trờng thông tin không hoản hảo

Hệ thống thông tin tín dụng hoạt động góp phần rất quan trọng trong việc phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng. Hệ thống thông tin tín dụng giúp các NHTM đối phó với vấn đề thông tin không cân xứng, chọn lựa đối nghịch, rủi ro đạo đức. Tuy nhiên thông tin tín dụng ở nớc ta hiện nay cha đầy đủ, cha cập nhật, cha chính xác. Còn thiếu những trung tâm sản xuất và bán thông tin. Điều này gây khó khăn cho các cán bộ tín dụng trong việc thu thập và xử lý thông tin tín dụng về khách hàng.

Nguyên nhân về phía khách hàng

Hiện nay trình độ quản lý kinh doanh trong các doanh nghiệp nớc ta còn yếu kém do vậy sử dụng vốn không hiệu quả, đến hạn không trả đợc nợ cho ngân hàng. Một số khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, chây ì, cố tình dây da chiếm đoạt vốn của ngân hàng. ở nớc ta hiện nay phần lớn rủi ro tín dụng xảy ra là do bị khách hàng lừa đảo, một số vụ án có mức độ rất nghiêm trọng, trong vụ án Minh Phụng-ép Cô các bị cáo đã cố tình lách luật để vay vốn, Mua chuộc một số cán bộ tín dụng và cán bộ nhà nớc, cũng trong vụ án này ông Huỳnh Văn Thành (chủ tịch UBND quận 3 thành phố Hồ Chí Minh) đã xác nhận vốn điều lệ của công ty ép Cô là 15 triệu USD, trong khi thực tế chỉ là 5 tỷ đồng, chúng đã cố tình nâng giá tài sản thế chấp, hoặc một tài sản thế chấp đem thế chấp ở nhiều ngân hàng. Tình trạng vay vốn của doanh nghiệp cao nhiều gấp nhiều lần điều lệ cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn đến khó khăn cho ngân

hàng. Chính vì vậy mà ngân hàng gặp khó khăn trong việc giám sát khách hàng về việc họ có sử dụng khoản vay đúng mục đích hay không. Trong thực tế các doanh nghiệp có xu hớng sử dụng vốn sai mục đích các khoản vay để đắp chỗ này, bù chỗ kia. Một số trờng hợp khi doanh nghiệp sử dụng khoản vay không hiệu quả, kinh doanh thua lỗ lại tiếp tục vay đảo nợ. Đây là một điều đáng lu ý với các NHTM khi cho vay.

Nguyên nhân về phía ngân hàng

Trình độ của cán bộ tín dụng nớc ta còn thấp, thực tế nhiều cán bộ tín dụng của NHTM thiếu kinh nghiệm, thiếu năng lực phân tích và xử lý các thông tin tín dụng để bảo vệ và giám sát các khoản vay, thậm chí có trờng hợp cán bộ tín dụng còn làm sai quy trình tín dụng. Bên cạnh đó các cán bộ tín dụng còn cha am hiểu về pháp luật, kiến thức tổng hợp về kinh tế thị trờng, tài sản thế chấp còn non kém do vậy thẩm định, tính toán mức cho vay, nguồn trả nợ không chính xác.

Công tác thu thập và xử lý thông tin cha đợc coi trọng, do vậy đã xảy ra tình trạng ngân hàng cho vay vốn tín dụng nhng lại thiếu những thông tin chính xác về hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp và thiện chí trả nợ của doanh nghiệp. Bên cạnh đó công tác thẩm định điều kiện vay vốn cũng cha đợc coi trọng. Có một số doanh nghiệp do quen thuộc nên không cần giám sát chặt chẽ và giải quyết cho vay chỉ dựa vào thông tin do doanh nghiệp cung cấp, thay cho những số liệu đáng tin cậy. Hoặc trong quan hệ tín dụng có mối liên kết “ đen ” giữa cán bộ ngân hàng và doanh nghiệp, do vậy trong việc giải quyết cho vay đã hạ thấp các têu chuẩn cho vay, nâng cao giá trị tài sản thế chấp để tham ô, trục lợi.

Hệ thống kiểm soát của các NHTM cha phát huy đúng tác dụng của nó . Do đó thờng thì sau khi giải quyết cho vay, các NHTM yên tâm với tài sản thế chấp, cầm cố, bão lãnh và thiếu sự giám sát chặt chẽ đối với các khoản cho vay trong khi tài sản thế chấp, cầm cố, bão lãnh còn bị đánh giá sai lệch về mặt giá trị.

Nguyên nhân về phía ngân hàng nhà nớc

Vai trò quản lý của NHNN còn hạn chế. Việc giám sát, thanh tra, xử lý hiệu lực còn thấp, thiếu kiên quyết, không dứt điểm, do vậy cha phát huy đợc tác

hàng. Quy chế hớng dẫn còn cha đồng bộ, chậm trễ bổ xung sửa đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế.

3. Quản lý rủi ro tín dụng với các NHTM Việt Nam hiện nay và những hạn chế cần khắc phục

Mục đích của quản lý rủi ro tín dụng là tối đa hoá tỷ lệ thu hồi vốn thông qua việc duy trì một mức độ rủi ro có thể chấp nhận đợc. Các ngân hàng cần quản lý rủi ro tín dụng phát sinh trong toàn bộ danh mục đầu t tín dụng cũng nh trong từng giao dịch tín dụng cụ thể. Đồng thời, các ngân hàng cũng phải xem xét tới mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và các loại rủi ro khác.

Quản lý rủi ro tín dụng có hiệu quả sẽ giúp ngân hàng đạt đợc hiệu quả trong quản lý rủi ro nói chung và không thể thiếu đợc cho sự ổn định lâu dài của bất kì ngân hàng nào. Do rủi ro tín dụng vẫn tiếp tục là nguyên nhân hàng đầu gây khó khăn cho các NHTM Việt Nam, trớc tình hình rủi ro phức tạp, nhằm nâng cao chất lợng tín dụng, giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống mức an toàn cho phép. Chính phủ, NHNN và các NHTM nớc ta đã có nhiều biện pháp tăng cờng quản lý rủi ro tín dụng.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ PHÒNG NGỪA HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VN.DOC (Trang 28 -31 )

×