0
Tải bản đầy đủ (.doc) (31 trang)

3.2.Đối với các doanh nghiệp là nhà nhận quyền

Một phần của tài liệu CƠ SỞ LÝ THUYẾT NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI (Trang 28 -31 )

Hãy tởng tợng lần đầu tiên bạn chơi nhào lộn trên không, liệu bạn có dám thực hiện ý định đó mà không cần bất kì thiết bị đảm bảo an toàn nào không? Câu trả lời chắc chắn là “Không”, bởi vì có một nguy cơ rất lớn là bạn sẽ thất bại.Việt Nam trong những năm gần đây có những điều kiện rất thuận lợi cho hoạt động kinh doanh. Trong bối cảnh nh vậy, hình thức nhợng quyền thơng mại sẽ là một sự lựa chọn cho cả nhà nhợng quyền (franchisor) và nhà nhận quyền (franchisee). Tuy nhiên, trớc khi quyết định nhận quyền, các doanh nghiệp cần lu ý năm yếu tố sau:

Thứ nhất, cần nắm rõ các thông tin của nhà nhợng quyền (franchisor) nh

tình hình kinh doanh, thơng hiệu dự định nhợng quyền, thị trờng của thơng hiệu này, tốc độ phát triển của hệ thống, hiệu quả của hệ thống, mức độ thành công của hệ thống trong những năm qua, những u điểm nổi bật của hệ thống này so với hệ thống cùng chủng loại và những định hớng phát triển hệ thống này trong tơng lai về thị trờng, về những chính sách hỗ trợ đối với các nhà nhận quyền mới, các chính sách cho những thị trờng mới...

Việc nắm rõ các thông tin trên giúp cho doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện về doanh nghiệp nhợng quyền, làm cơ sở cho việc ra quyết định trong tơng lai.

Thứ hai, doanh nghiệp cần dành thời gian nghiên cứu thị trờng mục tiêu

của mình để trả lời hàng loạt các câu hỏi: Hình thức kinh doanh này có phù hợp với khả năng của mình hay không? Thơng hiệu, sản phẩm này có đợc khách hàng chấp nhận hay không? Hiệu quả đầu t của hình thức này sẽ nh thế nào? Luật pháp qui định cho trờng hợp này nh thế nào?

Vì rõ ràng, không phải thơng hiệu nào, sản phẩm nào, hệ thống nào thành công ở một nớc, một khu vực thì sẽ thành công ở một nớc khác hay một khu vực khác.

Thứ ba, cần nghiên cứu kỹ hồ sơ nhợng quyền do nhà nhợng quyền thiết

lập, trong đó quy định rất rõ các điều khoản: qui định về địa điểm, qui định về vị trí và không gian địa lý, qui định về đầu t, các qui định về khai trơng, vận

hành, sản phẩm, các yêu cầu về huấn luyện, qui định về cấp phép, kiểm tra, vận hành, bảo trì, sửa chữa, qui định về bảo hiểm tài sản, nhân viên...

Ngoài ra, trong hồ sơ nhợng quyền này còn định ra các yêu cầu đối với nhà nhận quyền trong tơng lai về tài chính, đạo đức, kinh nghiệm kinh doanh, những cam kết khác.

Thứ t, cần nghiên cứu kỹ các điều khoản trong Hợp đồng nhợng quyền.

Hợp đồng này thờng do nhà nhợng quyền thiết lập, trong đó chi tiết hoá các điều đợc ghi trong Hồ sơ nhợng quyền. Một lần nữa, doanh nghiệp cần đánh giá lại toàn bộ các điều khoản, xem xét các điều kiện của mình. Từ đó, doanh nghiệp đa ra các câu hỏi cho nhà nhợng quyền, lắng nghe sự trả lời.

Việc đồng ý ký hợp đồng nhợng quyền hay từ chối đều thể hiện sự hiểu biết sâu sắc của mình đối với nhà nhợng quyền. Hợp đồng nhợng quyền cần thực hiện theo đúng trình tự và thủ tục của luật pháp Việt Nam.

Thứ năm, doanh nghiệp cần hiểu rõ các cam kết của nhà nhợng quyền

cũng nh những cam kết của mình đối với nhà nhợng quyền và thể hiện chúng trong các điều khoản của hợp đồng nhợng quyền. Hình thức này chỉ thực sự phát huy tính hiệu quả vợt trội của nó khi có hệ thống cùng vận hành theo một qui định, qui trình thống nhất.

Nếu một trong hai bên vi phạm các cam kết này thì hậu quả sẽ rất khó lờng. Nhà nhợng quyền có thể sụp đổ cả hệ thống thậm chí phá sản, nhà nhận quyền có thể sẽ không còn cơ hội tiếp tục kinh doanh vì sự thua lỗ và nhất là niềm tin của các nhà nhợng quyền khác đối với mình.

3.3 Đối với các doanh nghiệp là nhà nh ợng quyền

Hình thức kinh doanh nhợng quyền là hình thức kinh doanh của niềm tin và của sự cam kết. Thực vậy, niềm tin sẽ tạo cho các nhà nhận quyền s tin tởng vào nhà nhợng quyền và vào hệ thống mà mình là một thành viên. Sự cam kết sẽ làm cho hệ thống đợc vận hành đúng và qui chuẩn dù ở bất cứ nơi đâu và bất cứ thời gian nào. Sự cam kết và niềm tin sẽ có đợc và phát huy hiệu quả của nó thông qua quá trình hợp tác và thông qua một văn hóa trung thực, giàu khát vọng. Thành công của hệ thống nhợng quyền không thể đợc đo trong một năm, hai năm mà đợc đánh giá trong dài hạn. Do vậy, hơn lúc nào hết, nhà nhợng

quyền Việt Nam cần xây dựng cho mình hê thống các giải pháp để không những thành công trong ngắn hạn mà còn phát huy tính ổn định, hiệu quả và phát triển trong dài hạn. Góp phần tô điểm cho bức tranh sống động của nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ mới Vì vậy để củng cố và phát triển hệ thống nhợng quyền thơng mại, nhà nhợng quyền cần lu ý một số giải pháp sau:

Tr

ớc hết , cần xác định cho hệ thống thơng hiệu, sản phẩm, mô hình, hệ thống

các qui trình dự định chuyển giao cho các nhà nhận quyển trong tơng lai, chơng trình đào tạo, địa điểm đào tạo, qui trình vận hành, kiểm soát, t vấn thật rõ… ràng và chi tiết.

Nhà nhợng quyền cần biết rằng, đã là một hệ thống nhợng quyền thì không phải là một điểm, hai điểm mà là nhiều hơn nh vậy, không phải chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội mà là Việt Nam và thế giới với nhiều điểm khác biết vể địa lý, văn hóa …

Ngoài ra, mô hình này cần đợc trải nghiệm thành công và có thể chuyển giao dể dàng ra nhiều mô hình giống nh mô hình ban đầu. Do vậy, rõ ràng không phải sản phẩm nào, dịch vụ nào hay mô hình nào cũng có thể thực hiện đợc nh- ợng quyền thơng mại, chỉ có những sản phẩm, dịch vụ, mô hình có thể module hoá dể dàng với hệ thống qui trình hiệu quả và hợp lý mới thực hiện hệ thống này thuận lợi và hiệu quả. Mục tiêu của giải pháp này là xây dựng đợc chất lợng chuyển giao tối u và chủ động cho các nhà nhợng quyền trong tơng lai.

Hai là cần xây dựng Hồ sơ nhợng quyền đầy đủ và chi tiết. Mục đích là tìm ra

đợc các nhà nhận quyền tơng lai phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp trong việc cùng cam kết chia sẻ những thành công trong quá trình hợp tác. Đây là giai đoạn then chốt cho quá trình tạo dựng chất lợng quan hệ tốt đẹp trong thời gian tới.

Ba là xây dựng một văn hóa trung thực, chia sẻ và cam kết đối với hệ thống nh-

ợng quyền của mình. Bất cứ sự không rõ ràng nào trong việc xây dựng hệ thống cũng là những nguy cơ rất lớn ảnh hởng đến sự cam kết, niềm tin của nhà nhận quyền đối với nhà nhợng quyền. Do vậy, các thông điệp, chính sách từ nhà nh- ợng quyền cần đợc qui định rất rõ trong Hợp đồng nhợng quyền và cam kết thực hiện đến cùng các chính sách này.

Chỉ có thực hiện tốt các cam kết, nhà nhợng quyền mới có thể tạo đợc niềm tin và sự tin cậy của nhà nhận quyền. Từ đó, các chính sách, qui trình từ nhà nhuợng quyền mới đợc thực thi một cách trọn vẹn. Đây là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững của một hệ thống trong điều kiện cạnh tranh nh hiện nay.

Bốn là chia sẻ thành công cùng nhà nhận quyền và đặc biệt là những lúc khó

khăn. Vì rằng, một hệ thống có thể thành công ở một địa phơng thì không có nghĩa là sẽ thành công ở cả thế giới. Bài học của Starbuck, MacDonald là những minh chứng cụ thể cho sự khác biệt này.

Do vậy, trong những lúc nh vậy, vai trò của nhà nhợng quyền cần đợc thể hiện hơn bao giơ hết. Việc chia sẻ khó khăn đối với nhà nhận quyền không những đem lại niềm tin cho bản thân nhà nhận quyền mà còn giúp nhà nhợng quyền tìm ra đợc những khiếm khuyết của hệ thống để cải tiến đồng thời là cơ hội phát triển hệ thống bởi các nhà nhận quyền tiềm năng trong khu vực.

Năm là đào tạo, và phát triển. Chỉ có đào tạo liên tục, cải tiến liên tục thì các

triết lý kinh doanh từ nhà nhợng quyền mới chuyển giao trọn vẹn cho nhà nhận quyền. Từ đó mà mọi hành vi, qui trình, qui định, phơng pháp kinh doanh tại… các đại lý nhợng quyền mới thực sự qui chuẩn.

Việc đào tạo này cũng là cơ hội để các nhà nhận quyền chia sẻ thông tin đến nhà nhơng quyền. Từ đó, thắt chặt hơn nữa sự thông hiểu, hiểu biết lẫn nhau để cùng duy trì và phát triển tốt đẹp hệ thống nhợng quyền thơng mại.

Trên thế giới, việc các công ty nhợng quyền hình thành các trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, thậm chí cả đại học là không hiếm; chính từ các trung tâm này, đại học này đã cung cấp những nhà nhận quyền tơng lai chuyên nghiệp, hệ thống nhân viên giàu nhiệt huyết và niềm tin ở tơng lai không ngừng đợc cũng cố và phát triển.

Một phần của tài liệu CƠ SỞ LÝ THUYẾT NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI (Trang 28 -31 )

×